Модуль “Мозок та психіка. Розвиток психіки у філогенезі”.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль “Мозок та психіка. Розвиток психіки у філогенезі”.Блок 1.

 1. За О.Р. Лурією, перший блок мозку забезпечує

а) підтримку тонусу кори

б) отримання, переробку та збереження інформації

в) програмування рухів і дій

 1. Чи згодні ви з тим, що в мозочку знаходяться центри, які відповідають за емоції та відчуття?

а) так

б) ні

в) За участю яких відділів ЦНС відбуваються безумовні рефлекси?

а) спинного мозку

б) нижчих відділів головного мозку

в) кори головного мозку

 1. Першою стадією поведінкового акту за П.К. Анохіним є

а) стадія аферентного синтезу

б) стадія прийняття рішення

в) стадія акцептору результатів дії

 1. Як називається об’єднання різноманітної інформації, необхідної для прийняття рішення, залежно від того, який результат потрібен у певний момент пристосувальної дії (за П.К. Анохіним)?

а) прийняття рішення

б) акцептор результатів дії

в) аферентний синтез

 1. Оберіть правильний варіант послідовності етапів розвитку нервової системи?

а) дифузна–гангліозна–трубчаста

б) гангліозна–трубчаста–дифузна

в) елементарна–перцептивна–трубчаста

 1. Для якої стадії розвитку психіки у філогенезі характерним є відображення окремих властивостей предметів та явищ оточуючої дійсності?

а) елементарної сенсорної психіки

б) перцептивної психіки

в) свідомості

 1. Чи згодні Ви з твердженням про те, що розвиток психіки та розвиток нервової системи не пов’язані між собою?

а) так

б) ні

 1. Як називається принцип організації, за яким кожна тварина посідає серед інших певне місце?

а) домінування

б) територіальність

в) дослідницька активність.

 1. До якого типу поведінки належить екстраполяційний рефлекс?

а)Біологічно доцільні реакції

б)Інстинктивна поведінка

в)Научіння

г) Інтелектуальна поведінка

Блок 2.

1. Дайте визначення поняття аксон.

2. Дайте визначення поняття подразливість.

 

Блок 3.

Поясніть, чим зумовлюється виникнення та розвиток психіки в філогенезі (за статтею О.М.Леонтьєва „Проблеми розвитку психіки”).

 

Блок 4.

В роки Великої Вітчизняної війни і після неї собаки відшукували і знешкоджували міни. Так вони допомагали саперам. Дік знайшов майже 12 тис. мін після зняття блокади Ленінграду.

Вкажіть тип та форму поведінки тварини, відповідь обґрунтуйте.

 


Модуль Пізнавальні процеси

Оберіть правильні варіанти відповідей

1. З допомогою яких пізнавальних процесів відбувається чуттєве пізнання?

a. Відчуття

b. Мислення

c. Пам'ять

d. Уява

e. Сприймання

2.Яка з теорій відчуттів пов'язує їх виникнення з м'язовою активністю організму?

a. Асоціативна

b. Рецепторна

c. Рефлекторна

d. Гештальттеорія

З.Продуктом сприймання є:

a. Сенсорний образ

b. Перцептивний образ

c. Мнемічний образ

4.Хто з психологів є представниками асоціативної теорії пам'яті:

a. Еббінгауз

b. Ліндсей

c. Норман

d. Уотсон

e. Зінченко

f. Виготський

5.Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що внутрішнє мовлення не контролюється свідомістю?

a. Так

b. Ні

б. Що з переліченого не є функцією мови?

a.Сигніфікативна функція

b. Експресивна функція

c.Сигнальна функція

d. Функція впливу

7. Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що в образах уяви завжди зберігається зв'язок з об'єктивною дійсністю?

a. Так

b. Ні

8.Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що фізіологічною основою уваги є наявність стійкого осередку збудження в корі великих півкуль, що негативно індукує суміжні їй ділянки

a. Так

b. Ні

9.Чи правильним є перелік індивідуальних відмінностей мислення: глибина, послідовність, критичність, осмисленість, гнучкість, швидкість:

a. Так

b. Ні

10.Мінімальний приріст величини подразника, який супроводжується ледь помітним посиленням або послабленням відчуттів називається

a. Нижнім абсолютним порогом чутливості

b. Вищим абсолютним порогом чутливості

c. Диференційним порогом чутливості

11. На якій стадії у філогенезі з’являються відчуття?

a. Елементарної сенсорної психіки

b. Перцептивної психіки

c. Інтелекту

12. Механізм уподібнення в процесі виникнення відчуттів досліджував

a. Зінченко

b. Павлов

c. Леонтьєв

d. Мюллер

13. Спеціалізована активність, що забезпечує побудову перцептивного образу - це

a. Перцептивна операція

b. Перцептивна дія

c. Перцептивна діяльність

14. Хто з психологів є представниками когнітивної теopії пам'яті:

a. Еббінгауз

b. Ліндсей

c. Норман

d. Уотсон

e. Зінченко

f. Виготський

g. Рубінштейн

15. Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що мислення виходить за межі чуттєвого пізнання?

a. Так

b. Hi

6.Який з видів мовлення найтісніше пов'язаний з мисленням?

a. Зовнішнє

b. Егоцентричне

c. Внутрішнє

17. Коли створення нових образів не скеровується спеціальною метою уявити ті чи інші предмети, явища, події, уява має

a. Мимовільний характер

b. Довільний характер

c. Опосередкований характер

d. Безпосередній характер

18. Виникнення безпосереднього інтересу до змісту завдання є відмінною ознакою

a. Мимовільної уваги

b. Довільної уваги

c. Післядовільної уваги

Дайте визначення поняття відчуття.

Дайте визначення поняття пам’ять.

Вирішіть задачі:

1. Поясніть, чим може бути викликана така скарга людини: „При переході з вулиці в погано освітлену кімнату впродовж тривалого часу нічого не бачу”.

2. Вивчалася продуктивність різних прийомів запам’ятовування комплексу гімнастичних вправ. Визначте, в якій групі досліджуваних запам’ятовування було ефективнішим і чому?

Одна група досліджуваних завчала рухи звичним способом (дивилась і відтворювала). Друга група словесно позначала і записувала кожний комплекс вправи, перш ніж його відтворити. Третя група перед відтворенням повинна була придумати схожий за структурою рух.


Модуль „ Емоції та вольові процеси”

І. Дайте відповідь на наступні запитання:

1. Зазначте, яку функцію, перш за все, виконують емоційні процеси?

a. Створюють образ оточуючого світу

b. Є виявом ставлення людини до оточуючого світу

c. Регулюють активність людини.

2. Зазначте, чи всі вольові якості названо: цілеспрямованість, наполегливість, навіюваність

 1. Так
 2. Ні

3. Чи згодні Ви з твердженням, що впертість є ознакою сильної волі?

  1. Так
  2. Ні

4. Вкажіть, якій вольовій дії притаманні наступні ознаки: наявність прагнення до мети, попереднє уявлення про мету, попереднє рухове уявлення?

  1. Цілеспрямованій
  2. Довільній
  3. Мимовільній

5. Як називаються випадки хворобливо слабкої волі?

  1. Атрофія
  2. Агнозія
  3. Абулія

6. Неусвідомлені дії та рухи називають...

  1. Мимовільними діями
  2. Довільними діями
  3. Вольовими діями

 

ІІ. Дайте визначення поняття емоції.

ІІІ. Вирішіть задачу:

Спостереження за поведінкою людей на фронті показали, що піти в атаку за наказом командира бійцеві значно легше, ніж за самонаказом. Відомо також, що боєздатність підрозділу підвищується, коли бійці перебувають не в індивідуальних окопах, а у загальній траншеї.

Що доводять ці спостереження? Що вони дають для розуміння природи волі?

 

Тематика курсових робіт

з навчальної дисципліни „Загальна психологія”Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.009 с.)