ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика електровимірювальних приладів(приклад)

Назва приладу Марка Система Клас точності Межа вимірювання Ціна поділки Заводський номер
Вольтметр Э545 Електромагнітна 0,5 0-150-300 2 В/под. №…….
Амперметр Э539 Електромагнітна 0,5 0-0,5-1 0,005 А/под. №…….
Амперметр Э519 Електромагнітна 0,5 0-2,5-5 0,025 А/под. №…….
Амперметр Э519 Електромагнітна 0,5 0-2,5-5 0,025 А/под. №…….
Ватметр Д535 Електродинамічна 0,2 0-75-150-300 В 0-2,5-5 А 5 Вт/под. №…….

Зверніть увагу, що при цьому первинна обмотка автотрансформатора з кількістю витків WAX вмикається у мережу змінного струму з напругою U1, величина якої вимірюється вольтметром РV1. Навантаження з опором Zн у даному випадку приєднується до частини загальної обмотки з кількістю витків Wax, яка відіграє роль вторинної обмотки з напругою U2. Струм I1 і потужність Р1, які споживаються автотрансформатором з мережі, вимірюють відповідно амперметром РА1 і ватметром PW.

Режим навантаження автотрансформатора за рахунок реостата можна змінювати від холостого ходу до номінального. Струм I2 і напруга U2 у вторинному колі вимірюється відповідно амперметром РА2 та вольтметром PV2.

4.2. Встановіть всі вимикачі у реостатному навантаженні у положення «Вимкнуто» і після перевірки схеми викладачем ввімкніть вимикач QF. Зверніть увагу, що у даному випадку прилади фіксують параметри роботи автотрансформатора у режимі холостого ходу, тому для вимірювання струму первинної обмотки слід використати амперметр для вимірювання малих струмів.

4.3. Запишіть покази приладів РА1, РV1, PW та РV2 у відповідні прографи таблиці 8.1. Вимкніть коло і замініть амперметр РА1 на амперметр з межою вимірювання струму трохи більшою ніж І.

4.4. Ввімкніть вимикач QF і по черзі вмикаючи перемикачі SA1-SA6 реостата навантаження, ступінчасто збільшіть струм І2 від струму холостого ходу (І2 = 0) до номінального струму в первинній (І1 = І) або вторинній (І2 = І) обмотках. Для кожного з дослідів запишіть покази приладів у відповідні прографи табл.8.1.

4.5. Закінчивши досліди, вимкніть вимикач QF, покажіть результати дослідів викладачеві та з його дозволу розберіть схему установки.

5. Опрацювання дослідних даних

5.1. За даними першого досліду визначте коефіцієнт трансформації автотрансформатора.

Зверніть увагу, що його визначають так само, як і для звичайного трансформатора:

..,,.

де Е1, Е2 - ЕРС відповідно первинної та вторинної обмотки; U20 - вторинна напруга автотрансформатора у режимі холостого ходу.

Таблиця 8.1

Результати вимірювань та розрахунків параметрів автотрансформатора

Номер досліду Покази приладів Дані розрахунку
U1 I1 P1 U2 I2 b K DU2 Cos j1 P2 h Sел Sем
CU= B/под. CI= А/под. CW= Вт/под. CU= B/под. CI= А/под.
под В под А под Вт под В под А     %   Вт   В×А В×А
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

5.2. За даними таблиці 8.1 обчисліть для кожного досліду:

- коефіцієнт завантаження автотрансформатора:

.

- відносну зміну напруги:

-коефіцієнт потужності первинної обмотки:

- активну потужність вторинного кола. Зверніть увагу, оскільки для навантаження використовують лампи розжарювання (резистори), які мають сos φ2 = 1, то активна потужність вторинного кола у даному разі становить:

.

- коефіцієнт корисної дії:

,

де Р1 – потужність, яку споживає із мережі система автотрансформатор-навантаження; Р2 – активна потужність навантаження (корисна потужність споживача електричної енергії). Звісно, в режимі холостого ходу ККД η0 = 0.

5.3. Зверніть увагу, що завдяки електричному зв’язку між первинною та вторинною обмотками, частина потужності у вторинне коло передається електричним шляхом, а частина електромагнітним. Отже вторинна повна потужність S2 включає в себе дві складові: потужність Sел, яка передається з первинного у вторинне коло безпосередньо первинним струмом I1 та потужність Sем, яка передається з первинного кола у вторинне внаслідок трансформації. Враховуючи, що у даному разі сos φ2 = 1, одержують:

S2 = Sел + Sем,

а прийнявши до уваги струму I12 в загальній частині обмотки автотрансформатора (рис.8.1) знаходять:

5.4. Обчисліть для кожного досліду:

- потужності, які передаються у вторинне коло електричним шляхом:

- потужності, які передаються у вторинне коло електромагнітним шляхом:

5.5. Запишіть результати розрахунків у табл. 8.2.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.01 с.)