Міністерство чи відомство, якому підпорядковане підприємство 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство чи відомство, якому підпорядковане підприємство



-

Види економічної діяльності у відповідності з класифікатором

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ: 20789900

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності):

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів.

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами.

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

 

Дані про наявність на підприємстві служби з охорони атмосферного повітря, лабораторії контролю стану навколишнього природного середовища

 

Служба по охороні атмосферного повітря, лабораторія по контролю стану навколишнього природного середовища на підприємстві відсутні.

 

 

Відомості про об’єкти інших суб’єктів господарювання,

Що межують із об’єктом

В північному напрямку від промислового майданчика розташоване підприємство ВАТ «Галелектросервіс», в східному – підприємство ТзОВ «Олмар», в західному – ВАТ «Львівське Спец-підприємство по МТЗ», в південному – пустир, з північного заходу - житловий будинок.

 

Відомості щодо санітарно-захисної зони

 

ПрАТ «УВТК» знаходиться в промисловій зоні м. Львів по вулиці Навроцького, 6. Рельєф місцевості на промисловому майданчику рівний, дороги та під"їздні шляхи до підприємства з твердим покриттям.

Вулиця Навроцького примикає до виробничої ділянки підприємства з її північної і східної сторін. Вздовж східного боку майданчика пролягає під’їзна залізнична колія. В північному напрямку від промислового майданчика розташоване підприємство ВАТ «Галелектросервіс», в східному – підприємство ТзОВ «Олмар», в західному – ВАТ «Львівське Спец-підприємство по МТЗ», в південному – пустир, з північного заходу - житловий будинок (на відстані 50 м від димової труби котельні – Дж. №1).

На території ПрАТ «УВТК» функціонує 3 організовані та 3 неорганізовані джерела викиду забруднюючих речовин:

Дж. № 1 – Димова труба паливної адміністративного приміщення;

Дж. № 2 – Димова труба паливної виробничо-побутового приміщення;

Дж. № 3 – Пост газової різки (неорганізоване джерело);

Дж. № 4 – Пост механічної різки (неорганізоване джерело);

Дж. № 5 - Зварювальний пост (неорганізоване джерело);

Дж. № 6 - Вентиляційний отвір арматурного цеху (лінійне джерело).

Параметри організованих джерел викиду, кількісні та якісні характеристики забруднюючих речовин визначені на основі прямих інструментальних замірів при номінальному навантаженні устаткування.

При згорянні природного газу в атмосферу потрапляють оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, діазоту оксид, ртуть та її сполуки, і метан.

Так як парникові гази –діоксид вуглецю, метан - не нормуються, тому натурні заміри концентрацій та розрахунки розсіювання для цих речовин не проводилися.

Нормативна санітарно-захисна зона для проммайданчика ПрАТ «УВТК» у відповідності до "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів" № 173 від 19 червня 1996 р. становить 50 м від джерел викидів; підприємство віднесене до 5-го класу небезпечності ("Металургійні, машинобудівні та металообробні підприємства і виробництва", клас V, п.1 Підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень). Для котелень підприємства санітарно-захисна зона не нормується.

Межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства дотримані. В санітарно-захисній зоні будинки житлової забудови, дитячі шкільні і дошкільні заклади, лікарні та санаторії відсутні.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин з урахуванням їх фонових концентрацій було проведено програмою ЕОЛ-Плюс, версія 5.30. Розмір розрахункового майданчика складає 2000 м × 2000 м з кроком сітки 25 м.

Результати розрахунку показали, що вклад паливної в точках максимальних приземних концентрації забруднюючих речовин та в контрольних точках не перевищують ГДК, і мають наступні максимальні значення:

  Назва забрюднюючої речовини Максимальні розрахункові приземні концентрації ЗР, мг/м3 Максимальні розрахункові приземні концентрації ЗР, в долях ГДК Фонові концентрації ЗР, в долях ГДК Вклад підприємства, в долях ГДК
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,10019 0,50096 0,385 0,11596
Оксид вуглецю 4,15995 0,83199 0,83 0,00199
Залізо та його сполуки (у перерах. на залізо) 0,03386 0,84648 0,4 0,44648
Манган та його сполуки (у перерах. на манган) 0,00453 0,45331 0,4 0,05331
Суспендовані тверді частинки (пил абразивно-металевий) 0,43677 0,87354 0,46 0,41354

 

 

На основі отриманих результатів можна стверджувати, що функціонування виробничого майданчика ПрАТ «УВТК», розташованого в м. Львів на вул. Навроцького, 6 не суперечить вимогам "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП-173-96" і не призводить до погіршення умов проживання та здоров"я населення, так як величини концентрацій забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу в результаті виробничої діяльності підприємства на межі санітарно-захисної зони не перевищують гранично-допустимих концентрацій.

 

 

Валові викиди забруднюючих речовин

№ з/п Найменування забруднюючої речовини Потужність викиду забруднюючої речовини, т/рік
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,01812
Азоту (І) оксид 0,000017
Оксид вуглецю 0,020864
Діоксид вуглецю 9,442072
Метан 0,000169
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,016685
Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 0,000503
Суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом пил абразивний і пил металевий 0,086868
Ртуть та її сполуки 0,00000002
Всього для підприємства 9,58529802

Контрольні значення приземних концентрацій основних забруднюючих речовин

На межі пропонованої СЗЗ для контролю нормативів ГДВ

 

Контрольна точка Найменування речовини, яка контролюється Методика проведення контрольних вимірів Періодичність проведення вимірів Еталонні розрахункові концентрації
Но- мер Координати Направ-лення вітру Небез-печна швидк., м/с Концен- трація мг/м3
X Y
-1,5 -7,5 Азоту діоксид РД 52.04.186-89 с.92 1раз/рік 0,57 0,10019
Вуглецю оксид РД 52.04.186-89 с.206 1раз/рік 0,54 4,15995
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) РД 52.04.186-89 с.138 1раз/рік 21,96 0,50 0,03386
Суспендовані тв.частинки РД 52.04.186-89. с.181 1раз/рік 21,13 0,50 0,41568
15,5 Азоту діоксид РД 52.04.186-89 с.92 1раз/рік 172,43 0,86 0,09704
Вуглецю оксид РД 52.04.186-89 с.206 1раз/рік 122,43 0,50 4,15903
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) РД 52.04.186-89 с.138 1раз/рік 129,07 0,50 0,03366
Суспендовані тв.частинки РД 52.04.186-89. с.181 1раз/рік 110,28 0,50 0,43677
-95 Азоту діоксид РД 52.04.186-89 с.92 1раз/рік 221,71 0,86 0,09823
Вуглецю оксид РД 52.04.186-89 с.206 1раз/рік 221,71 0,81 4,15792
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) РД 52.04.186-89 с.138 1раз/рік 0,75 0,02753
Суспендовані тв.частинки РД 52.04.186-89. с.181 1раз/рік 224,34 0,75 0,37678
18,7 -116 Азоту діоксид РД 52.04.186-89 с.92 1раз/рік 273,45 0,50 0,09112
Вуглецю оксид РД 52.04.186-89 с.206 1раз/рік 283,45 0,54 4,15718
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) РД 52.04.186-89 с.138 1раз/рік 0,75 0,02824
Суспендовані тв.частинки РД 52.04.186-89. с.181 1раз/рік 294,69 0,75 0,37482

Клас небезпечності: 5

Нормативний розмір СЗЗ: 50 м


2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Мета і завдання виконання інвентаризації викидів.

Метою даної роботи є визначення якісних та кількісних характеристик забруднюючих речовин, які надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел промислового майданчика, що знаходиться у м. Львів на вул. Навроцького, 6 при номінальному завантаженні існуючого обладнання.

Матеріали інвентаризації викидів можуть бути використані для:

§ розробки проекту нормативів утворення забруднюючих речовин, які поступають у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та допоміжного обладнання, споруд та об’єктів;

§ розробки нормативів гранично допустимих викидів;

§ регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

§ здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

§ розробки короткострокових і довгострокових планів-заходів підприємства;

§ розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

§ обґрунтування обсягів викидів для підприємства.

Перелік договорів, на основі яких виконуються роботи.

Роботи з інвентаризації та прямі інструментально-лабораторні вимірювання проводились ТзОВ НДВП «Екологія» (м. Львів) згідно договору № 09/02 від 9 лютого 2016 року.





Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.007 с.)