Директор ПрАТ «УВТК» Трофимчук Юрій В’ячеславович телефон (032) 240-50-05Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Директор ПрАТ «УВТК» Трофимчук Юрій В’ячеславович телефон (032) 240-50-05ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

1.1 Повне і коротке найменування підприємства

Приватне акціонерне товариство «УВТК» ( ПрАТ «УВТК» )

 

Поштовий індекс, адреса

Юридична адреса підприємства:

Приватне акціонерне товариство «УВТК» ( ПрАТ «УВТК» )

79034, м.Львів, вул. Навроцького, 6

тел.(0322)40-50-05, факс 294-96-06

Фактична адреса промислового майданчика:

ПрАТ «УВТК»

79034, м.Львів, вул. Навроцького, 6

Директор ПрАТ «УВТК» Трофимчук Юрій В’ячеславович телефон (032) 240-50-05

Прізвище, ім'я, по-батькові контактної особи: Вільгуцький Богдан Іванович

посада: Технічний директор тел. (032)294-96-10

електронна пошта –pruvtk@ukr.net

 

Міністерство чи відомство, якому підпорядковане підприємство

-

Види економічної діяльності у відповідності з класифікатором

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ: 20789900

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності):

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів.

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами.

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

 

Дані про наявність на підприємстві служби з охорони атмосферного повітря, лабораторії контролю стану навколишнього природного середовища

 

Служба по охороні атмосферного повітря, лабораторія по контролю стану навколишнього природного середовища на підприємстві відсутні.

 

 

Відомості про об’єкти інших суб’єктів господарювання,

Що межують із об’єктом

В північному напрямку від промислового майданчика розташоване підприємство ВАТ «Галелектросервіс», в східному – підприємство ТзОВ «Олмар», в західному – ВАТ «Львівське Спец-підприємство по МТЗ», в південному – пустир, з північного заходу - житловий будинок.

 

Відомості щодо санітарно-захисної зони

 

ПрАТ «УВТК» знаходиться в промисловій зоні м. Львів по вулиці Навроцького, 6. Рельєф місцевості на промисловому майданчику рівний, дороги та під"їздні шляхи до підприємства з твердим покриттям.

Вулиця Навроцького примикає до виробничої ділянки підприємства з її північної і східної сторін. Вздовж східного боку майданчика пролягає під’їзна залізнична колія. В північному напрямку від промислового майданчика розташоване підприємство ВАТ «Галелектросервіс», в східному – підприємство ТзОВ «Олмар», в західному – ВАТ «Львівське Спец-підприємство по МТЗ», в південному – пустир, з північного заходу - житловий будинок (на відстані 50 м від димової труби котельні – Дж. №1).

На території ПрАТ «УВТК» функціонує 3 організовані та 3 неорганізовані джерела викиду забруднюючих речовин:

Дж. № 1 – Димова труба паливної адміністративного приміщення;

Дж. № 2 – Димова труба паливної виробничо-побутового приміщення;

Дж. № 3 – Пост газової різки (неорганізоване джерело);

Дж. № 4 – Пост механічної різки (неорганізоване джерело);

Дж. № 5 - Зварювальний пост (неорганізоване джерело);

Дж. № 6 - Вентиляційний отвір арматурного цеху (лінійне джерело).

Параметри організованих джерел викиду, кількісні та якісні характеристики забруднюючих речовин визначені на основі прямих інструментальних замірів при номінальному навантаженні устаткування.

При згорянні природного газу в атмосферу потрапляють оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, діазоту оксид, ртуть та її сполуки, і метан.

Так як парникові гази –діоксид вуглецю, метан - не нормуються, тому натурні заміри концентрацій та розрахунки розсіювання для цих речовин не проводилися.

Нормативна санітарно-захисна зона для проммайданчика ПрАТ «УВТК» у відповідності до "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів" № 173 від 19 червня 1996 р. становить 50 м від джерел викидів; підприємство віднесене до 5-го класу небезпечності ("Металургійні, машинобудівні та металообробні підприємства і виробництва", клас V, п.1 Підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень). Для котелень підприємства санітарно-захисна зона не нормується.

Межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства дотримані. В санітарно-захисній зоні будинки житлової забудови, дитячі шкільні і дошкільні заклади, лікарні та санаторії відсутні.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин з урахуванням їх фонових концентрацій було проведено програмою ЕОЛ-Плюс, версія 5.30. Розмір розрахункового майданчика складає 2000 м × 2000 м з кроком сітки 25 м.

Результати розрахунку показали, що вклад паливної в точках максимальних приземних концентрації забруднюючих речовин та в контрольних точках не перевищують ГДК, і мають наступні максимальні значення:

  Назва забрюднюючої речовини Максимальні розрахункові приземні концентрації ЗР, мг/м3 Максимальні розрахункові приземні концентрації ЗР, в долях ГДК Фонові концентрації ЗР, в долях ГДК Вклад підприємства, в долях ГДК
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,10019 0,50096 0,385 0,11596
Оксид вуглецю 4,15995 0,83199 0,83 0,00199
Залізо та його сполуки (у перерах. на залізо) 0,03386 0,84648 0,4 0,44648
Манган та його сполуки (у перерах. на манган) 0,00453 0,45331 0,4 0,05331
Суспендовані тверді частинки (пил абразивно-металевий) 0,43677 0,87354 0,46 0,41354

 

 

На основі отриманих результатів можна стверджувати, що функціонування виробничого майданчика ПрАТ «УВТК», розташованого в м. Львів на вул. Навроцького, 6 не суперечить вимогам "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП-173-96" і не призводить до погіршення умов проживання та здоров"я населення, так як величини концентрацій забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу в результаті виробничої діяльності підприємства на межі санітарно-захисної зони не перевищують гранично-допустимих концентрацій.

 

 

Валові викиди забруднюючих речовин

№ з/п Найменування забруднюючої речовини Потужність викиду забруднюючої речовини, т/рік
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,01812
Азоту (І) оксид 0,000017
Оксид вуглецю 0,020864
Діоксид вуглецю 9,442072
Метан 0,000169
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,016685
Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 0,000503
Суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом пил абразивний і пил металевий 0,086868
Ртуть та її сполуки 0,00000002
Всього для підприємства 9,58529802

Контрольні значення приземних концентрацій основних забруднюючих речовин

На межі пропонованої СЗЗ для контролю нормативів ГДВ

 

Контрольна точка Найменування речовини, яка контролюється Методика проведення контрольних вимірів Періодичність проведення вимірів Еталонні розрахункові концентрації
Но- мер Координати Направ-лення вітру Небез-печна швидк., м/с Концен- трація мг/м3
X Y
-1,5 -7,5 Азоту діоксид РД 52.04.186-89 с.92 1раз/рік 0,57 0,10019
Вуглецю оксид РД 52.04.186-89 с.206 1раз/рік 0,54 4,15995
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) РД 52.04.186-89 с.138 1раз/рік 21,96 0,50 0,03386
Суспендовані тв.частинки РД 52.04.186-89. с.181 1раз/рік 21,13 0,50 0,41568
15,5 Азоту діоксид РД 52.04.186-89 с.92 1раз/рік 172,43 0,86 0,09704
Вуглецю оксид РД 52.04.186-89 с.206 1раз/рік 122,43 0,50 4,15903
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) РД 52.04.186-89 с.138 1раз/рік 129,07 0,50 0,03366
Суспендовані тв.частинки РД 52.04.186-89. с.181 1раз/рік 110,28 0,50 0,43677
-95 Азоту діоксид РД 52.04.186-89 с.92 1раз/рік 221,71 0,86 0,09823
Вуглецю оксид РД 52.04.186-89 с.206 1раз/рік 221,71 0,81 4,15792
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) РД 52.04.186-89 с.138 1раз/рік 0,75 0,02753
Суспендовані тв.частинки РД 52.04.186-89. с.181 1раз/рік 224,34 0,75 0,37678
18,7 -116 Азоту діоксид РД 52.04.186-89 с.92 1раз/рік 273,45 0,50 0,09112
Вуглецю оксид РД 52.04.186-89 с.206 1раз/рік 283,45 0,54 4,15718
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) РД 52.04.186-89 с.138 1раз/рік 0,75 0,02824
Суспендовані тв.частинки РД 52.04.186-89. с.181 1раз/рік 294,69 0,75 0,37482

Клас небезпечності: 5

Нормативний розмір СЗЗ: 50 м


2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Перелік договорів, на основі яких виконуються роботи.

Роботи з інвентаризації та прямі інструментально-лабораторні вимірювання проводились ТзОВ НДВП «Екологія» (м. Львів) згідно договору № 09/02 від 9 лютого 2016 року.

Найменування організації, яка виконувала роботи з інвентаризації, її реквізити, копія реєстраційного свідоцтва

ТзОВ НДВП "Екологія". Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Свідоцтва про атестацію наведені в додатку 1.

Методики виконання робіт з посиланням на стандарти, нормативи, нормативно-методичну літературу та довідковий матеріал

Перелік методик виконання робіт, стандарти, нормативи, нормативно-методична література наведено в додатку 2.

Їх зберігання та споживання

Таблиця 4.1

ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО МАЙДАНЧИКА

Виробничий майданчик ПрАТ «УВТК» знаходиться в промисловій зоні м. Львів по вулиці Навроцького, 6. Рельєф місцевості на промисловому майданчику рівний, дороги та під"їздні шляхи до підприємства з твердим покриттям.

Вулиця Навроцького примикає до виробничої ділянки підприємства з її північної і східної сторін. Вздовж східного боку майданчика пролягає під’їзна залізнична колія. В північному напрямку від промислового майданчика розташовані підприємства ВАТ «Галелектросервіс», в східному – підприємство ТзОВ «Олмар», в західному – ВАТ «Львівське Спец-підприємство по МТЗ», в південному – пустир з північного заходу житловий будинок (на відстані 50 м від димової труби котельні – Дж. №1).

 

 

Експлікація будівель та споруд:

1. Прохідна;

2. Побутові приміщення;

3. Гаражний бокс;

4. Адміністративний будинок;

5. Магазин-склад;

6. Склад і адміністративно-побутові приміщення;

7. Склад;

8. Арматурний цех.

 

Джерела викидів:

Дж. № 1 – Димова труба паливної адміністративного приміщення;

Дж. № 2 – Димова труба паливної виробничо-побутового приміщення;

Дж. № 3 – Пост газової різки (неорганізоване джерело);

Дж. № 4 – Пост механічної різки (неорганізоване джерело);

Дж. № 5 - Зварювальний пост (неорганізоване джерело);

Дж. № 6 - Вентиляційний отвір арматурного цеху (лінійне джерело).

 

Генеральний план підприємства з нанесеною зоною впливу викидів, джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, об’єктами житлового та громадського призначення наведені в додатку 5. На підприємстві розташовано 3 організовані джерела викиду і 3 неорганізовані джерела викиду.

 


Перелік та опис виробництв

120103. Установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати).

Опалювання адміністративних та виробничо - побутових приміщень здійснюється двома газовими котлами PROTHERM, один з яких встановлений в паливній побутового приміщення, а другий – в паливній складського приміщення. Потужність котлів становить 40 кВт і 35 кВт, відповідно. Річне споживання підприємством природного газу складає 5000 тис. м3. При згорянні природного газу в атмосферу потрапляють діоксид азоту, оксид вуглецю, оксид діазоту, діоксид вуглецю, метан і ртуть.(джерела № 1 і № 2).

 

130327. Інше (газова різка).

За бажанням замовників підприємство виконує розрізання металевого прокату потрібного розміру. Для цього на території відкритого складу металопрокату функціонують гільйотинні ножниці «14ВС3110» та пост газової різки металу. Для газової різки використовують пропан і технічний кисень, річне використання яких складає 4 балони пропану і 50 балонів кисню. За допомогою газової різки розрізають швелери №№ 6,6 – 30 і балки №№ 10-30. Загальна довжина розрізу складає до 3400 м погонних в рік. Фонд робочого часу поста становить до 250 годин в рік.

Викиди забруднюючих речовин при розрізанні металопрокату іде від поста механічної різки у вигляді заліза оксиду, мангану оксиду, азоту оксиду та вуглецю оксиду які не обладнані витяжними вентиляційними трубами і являють собою неорганізовані джерела викидів (джерело № 3).

130327. Інше(механічна різка).

На посту механічної різки функціонує абразивно-відрізний верстат, на якому розрізають кутники розміром від 25х25 до 125х125 і труби профільні розміром від 20х20 до 100х100. Протягом року на верстаті використовують до 50 абразивно-відрізних кругів діаметром 400 мм.

Тривалість роботи верстату до 127 годин в рік.

Викиди забруднюючих речовин при розрізанні металопрокату іде від поста механічної різки у вигляді суспендованих твердих частинок, які не обладнані витяжними вентиляційними трубами і являють собою неорганізовані джерела викидів (джерело № 4).

 

130326. Зварювання металів (електродугова зварка).

Поблизу арматурного цеху знаходиться пост електродугової зварки площею 2х2 м. Для зварювальних робіт використовуються електроди типу АНО – 3, у кількості 30 кг/рік. Загальний час роботи посту 127 год/рік. Викиди забруднюючих речовин відбуваються у вигляді заліза оксиду та мангану оксиду які не обладнані витяжними вентиляційними трубами і являються неорганізованим джерелом викиду (джерело № 5).

130326. Зварювання металів (контактна зварка).

У арматурному цеху знаходиться апарат контактної зварки типу МТ-1818 УХЛ4. Який використовується для зварювання окремих штирів у сітку. Вентиляція здійснюється за рахунок вікна розміром 1х1,6 м. Під час цього технологічного процесу відбувається викиди забруднюючих речовин в атмосферу у вигляді оксидів заліза то оксидів мангану (джерело № 6).

 

Таблиця 2.1

 

 

Показники роботи

№ джерела викиду Тип теплової установки Вид палива Нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/м3 Річна витрата палива, тис. м3
Котел Protherm 0.4 МВт Природний газ 33,8
Котел Protherm 0,35 МВт Природний газ 33,8

 

Валовий викид «Оксидів азоту [NOx]», т/рік

Валовий викид ЕNOх(рік) = , т/рік

де:

Bi – витрата газу за проміжок часу tрік, тис. м3/рік;

(Qri )і – нижча робоча теплота згоряння газу, МДж/м3;

Показник емісії оксидів азоту kNOх розраховується за формулою:

kNOх = ,

де:

(kNOх)0 – показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення викиду, г/ГДж, (табл. Д. 8);

fн – ступінь зменшення викиду NOх під час роботи на низькому навантаженні;

h1 – ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду

(табл. Д.10);

h2 – ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки) (табл. Д.11);

b – коефіцієнт роботи азотоочисної установки (табл. Д.11);

fн = ( Qф / Qн )z

Qф – фактична теплова потужність енергетичної установки, МВт;

Qн – номінальна теплова потужність (паспортні дані енергетичної установки), МВт;

Z – емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду енергетичної установки, її потужності, виду палива, тощо (табл. Д. 9).

  Найменування джерела викиду Димова труба № 1 Димова труба № 2
джерело утворення   Параметри Котел Protherm 0.4 МВт Котел Protherm 0.35 МВт
Bi, тис. м3/рік 4,0 1,0
(Qri )і, МДж/м3 33,8 33,8
kNOх, г/ГДж 63,784 59,636
(kNOх)0, г/ГДж 85,0 85,0
fн 0,938 0,877
h1 0,2 0,2
h2 - -
b - -
Qф, МВт 0,038 0,0315
Qн, МВт 0,40 0,35
Z 1,25 1,25
ЕNOх(рік), т/рік 0,008624 0,002016

 

Валовий викид "Оксиду вуглецю [СО]", т/рік

Валовий викид ЕСО(рік) = 10-6 ·kСО · Bi · Qri , т/рік

де:

Bi – витрата газу за проміжок часу tрік, тис. м3/рік;

(Qri )і – нижча робоча теплота згоряння газу, МДж/м3;

kСО – показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж:

kСО = (kСО)0 . (1 – q4 / 100),

де:

(kСО)0 – узагальнений показник емісії СО при відсутності механічного недопалу, г/ГДж (табл. Д.19);

q4 – втрати тепла палива через механічний недопал, % (табл. Д.4).

 

Найменування джерела викиду Димова труба № 1 Димова труба № 2
джерело утворення Параметри Котел Protherm 0.4 МВт Котел Protherm 0.35 МВт
Bi, тис. м3/рік 4,0 1,0
(Qri)і, МДж/м3 33,8 33,8
kСО, г/ГДж 79,6 79,6
(kСО)0, г/ГДж 80,0 80,0
q4 0,5 0,5
ЕСО(рік), т/рік 0,010762 0,00269

Валовий викид "Діоксиду вуглецю [СО2]", т/рік

Валовий викид ЕСО2(рік) = 10-6 ·kСО2 · Bi · Qri , т/рік

де:

Bi – витрата газу за проміжок часу tрік, тис. м3/рік;

(Qri )і – нижча робоча теплота згоряння газу, МДж/м3;

kСО2 – показник емісії діоксиду вуглецю, г/ГДж;

kСО2 = ,

де:

С – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %;

– ступінь окислення вуглецю палива (дод. А., формула А.2), для природного газу рекомендоване значення становить 0,995;

kс – показник емісії вуглецю палива, г/ГДж (табл. Д.20).

Найменування джерела викиду Димова труба № 1 Димова труба № 2
джерело утворення Параметри Котел Protherm 0.4 МВт Котел Protherm 0.35 МВт
Bi, тис. м3/рік 4,0 1,0
(Qri)і, МДж/м3 33,8 33,8
kСО2, г/ГДж 55870,25 55870,25
0,995 0,995
kс, г/ГДж
ЕСО2(рік), т/рік 7,553658 1,888414

Валовий викид "Метану", т/рік

Валовий викид ЕСН4(рік) = 10-6 ·k СН4 · Bi · Qri , т/рік

де:

Bi – витрата газу за проміжок часу tрік, тис. м3/рік;

(Qri )і – нижча робоча теплота згоряння газу, МДж/м3;

k СН4 – показник емісії метану (таб. Д.22), г/ГДж.

Найменування джерела викиду Димова труба № 1 Димова труба № 2
джерело утворення Параметри Котел Protherm 0.4 МВт Котел Protherm 0.35 МВт
Bi, тис. м3/рік 4,0 1,0
(Qri)і, МДж/м3 33,8 33,8
k СН4, г/ГДж 1,0 1,0
ЕСН4(рік), т/рік 0,000135 0,000034

Валовий викид "Азоту (І) оксид [N2O]", т/рік

Валовий викид Е N2O(рік)= 10-6 ·k N2O · Bi · Qri , т/рік

де:

Bi – витрата газу за проміжок часу tрік, тис. м3/рік;

(Qri )і – нижча робоча теплота згоряння газу, МДж/м3;

kN2O – показник емісії оксиду діазоту (таб. Д.21), г/ГДж.

Найменування джерела викиду Димова труба № 1 Димова труба № 2
джерело утворення Параметри Котел Protherm 0.4 МВт Котел Protherm 0.35 МВт
Bi, тис. м3/рік 4,0 1,0
(Qri)і, МДж/м3 33,8 33,8
k N2O, г/ГДж 0,1 0,1
Е N2O(рік),т/рік 0,000014 0,000003

 

Валовий викид "Ртуті", т/рік

Валовий викид Е Hg (рік)= 10-6 ·k Hg · Bi · Qri , т/рік

де:

Bi – витрата газу за проміжок часу tрік, тис. м3/рік;

(Qri )і – нижча робоча теплота згоряння газу, МДж/м3;

k Hg – показник емісії ртуті, г/ГДж;

k Hg = (k Hg)0 (1 – ηгзу),

(k Hg)0 – показник емісії ртуті без використання золоуловлювальної установки (табл. Д.17), г/ГДж;

ηгзу – ефективність уловлювання ртуті в золоуловлювальній установці (табл. Д.14).

Найменування джерела викиду Димова труба № 1 Димова труба № 2
джерело утворення Параметри Котел Protherm 0.4 МВт Котел Protherm 0.35 МВт
Bi, тис. м3/рік 4,0 1,0
(Qri)і, МДж/м3 33,8 33,8
k Hg 0,0001 0,0001
ηгзу
Е Hg (рік), т/рік 0,000000014 0,000000003

Джерело № 3 Газова різка

Валові річні викиди забруднюючих речовин визначались розрахунковим методом, відповідно до методики "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами". т.1 УкрНЦТЕК, Донецьк, 2004. Виконання технологічних процесів газорізання приводить до викидів в навколишнє середовище газоподібних продуктів – окислів металів, азоту і вуглецю. Визначення питомих викидів під час роботи газорізального обладнання проводилось згідно таблиці V-2.

 

Джерело виділення забруднюючих речовин Довжина розрізаного шва при d=10мм, м пог./рік Назва забруднюючої речовини Питомі викиди, г/м пог. Валові викиди, т/рік Потужність викиду, г/с Фонд робочого часу, год/рік
Газова різка Оксид заліза ІІІ Оксид марганцю IV Діоксид азоту Оксид вуглецю 4,37 0,13 2,20 2,18 0,014858 0,000442 0,00748 0,007412 0,01651 0,00049 0,00831 0,00824

 

Валові викиди заліза оксиду, марганцю оксиду, азоту діоксиду та вуглецю оксиду розраховуємо по формулі:

Де:

K(x )- кількість забруднюючої речовини (г/кг), яка утворюється при різанні 1-го метра

погонного металу,

М - кількість метрів погонних металу, що ріжеться протягом року.

т/рік

0,014858

0,000442

0,00748

0,007412

Потужність викидів (г/с) забруднюючих речовин розраховується за формулою:

де:

- потужність викиду забруднюючої речовини, г/с;

- маса речовини, що викидається, т/рік;

t- час роботи поста газової різки, год/рік.

г/с

0,01651

0,00049

0,00831

0,00824

 

 

Джерело № 4 Механічна різка.

Валові річні викиди забруднюючих речовин визначались розрахунковим методом, відповідно до методики "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами". т.2 УкрНЦТЕК, Донецьк, 2004. Виконання технологічних процесів з механічної різки металевого прокату приводить до викидів в навколишнє середовище суспендованих твердих частинок - пилу абразивного і пилу металевого. Визначення питомих викидів пилу під час роботи поста механічної різки проводилось згідно таблиці Х-14 методики.

 

Діаметр абразивно-відрізного круга, мм Річне використання, шт. Суспендовані тверді частинки Питомі викиди, г/с Фонд робочого часу, год/рік
Пил абразивний Пил металевий 0,057 0,133

 

Фонд робочого часу абразивно-відрізного верстату становить:

tзміна = 0,5 год/день;

tрік = 254 дні/рік х 0,5 год/день = 127 год/рік.

 

Кількість суспендованих твердих частинок Ес.т.ч..(рік), що виділяються при роботі верстату розраховуємо за формулою:

Ес.т.ч.(рік) = ∑[ ], (т/рік)

Ес.т.ч.(рік) = = 0,086868т/рік

де: Ес.т.ч.(сек) - потужність викиду пилу, г/с;

Ес.т.ч.(сек) = 0,19 г/с;

tрік - річний фонд робочого часу, год/рік;

k - коефіцієнт завантаження обладнання (k=1).

 

Джерело № 5 Електродугова зварка.

Валові річні викиди забруднюючих речовин визначались розрахунковим методом, відповідно до методики "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами". т.1 УкрНЦТЕК, Донецьк, 2004. Виконання технологічних процесів зварювання приводить до викидів в навколишнє середовище твердих компонентів зварювального аерозолю та газоподібних продуктів. Визначення питомих викидів пилу під час роботи зварювального обладнання виконувалось згідно таблиці V-1 методик.

 

Джерело виділення забруднюючих речовин Маса використаного зварювального матеріалу, кг/рік Назва забруднюючої речовини   Питомі викиди, г/кг Фонд робочого часу, год/рік
Зварювальні електроди АНО-3 Оксид заліза ІІІ Оксид мангану IV 5,05 0,35

 

Валові викиди забруднюючих речовин розраховуємо по формулі:

Де:

K(x )- кількість забруднюючої речовини (г/кг), яка утворюється при використанні одного кілограма зварювального матеріалу (електроди, дріт зварювальний);

М - маса використаного зварювального матеріалу (електроди, дріт зварювальний), кг/рік

 

Е (Fe2O3) = (5,05*30)/106 0,000152 т/рік
Е (MnO2) = (0,35*30)/106 0,000011 т/рік

 

Потужність викидів (г/с) забруднюючих речовин розраховується за формулою:

де:

- потужність викиду забруднюючої речовини, г/с;

- маса речовини, що викидається, т/рік;

t- час роботи поста електродугової зварки, год/рік.

г/с

0,00033

0,000024

 

Джерело № 6 Точкова зварка.

Валові річні викиди забруднюючих речовин визначались розрахунковим методом, відповідно до методики "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами". т.1 УкрНЦТЕК, Донецьк, 2004. Виконання технологічних процесів зварювання приводить до викидів в навколишнє середовище твердих компонентів зварювального аерозолю та газоподібних продуктів. Визначення питомих викидів пилу під час роботи зварювального обладнання виконувалось згідно таблиці V-1 методик.

 

 

Джерело виділення забруднюючих речовин Річний час роботи. год/рік Назва забруднюючої речовини   Питомі викиди, 10-3 * г/с на 100 кВа номінальної потужності Валові викиди, т/рік
Машина точкової зварки МТ-1818 УХЛ4 Оксид заліза ІІІ Оксид мангану IV 4,04 0,12 0,001675 0,00005

 

Валові викиди заліза оксиду, марганцю оксиду розраховуємо по формулі:

 

Е = М*Р*3600*Т*10-9 , т/рік, де

М - кількість забруднюючої речовини (г/с) на 100 кВа номінальної потужності;

Р – потужність машини точкової зварки;

Т - річний час роботи зварки.

 

 

Е (Fe2O3) = (4,04*0,6*3600*192)/109 0,001675 т/рік
Е (MnO2) = (0,12*0,6*3600*192)/109 0,00005 т/рік

 

Валові викиди забруднюючих речовин

 

№ з/п Найменування забруднюючої речовини Потужність викиду забруднюючої речовини, т/рік
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,01812
Азоту (І) оксид 0,000017
Оксид вуглецю 0,020864
Діоксид вуглецю 9,442072
Метан 0,000169
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,016685
Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 0,000503
Суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом пил абразивний і пил металевий 0,086868
Ртуть та її сполуки 0,00000002

 

Кількісна та якісна характеристика джерел викидів забруднюючих речовин наведена в табл. 2.2.

 

 


Таблиця 2.2

ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

1.1 Повне і коротке найменування підприємства

Приватне акціонерне товариство «УВТК» ( ПрАТ «УВТК» )

 

Поштовий індекс, адреса

Юридична адреса підприємства:

Приватне акціонерне товариство «УВТК» ( ПрАТ «УВТК» )

79034, м.Львів, вул. Навроцького, 6

тел.(0322)40-50-05, факс 294-96-06

Фактична адреса промислового майданчика:

ПрАТ «УВТК»

79034, м.Львів, вул. Навроцького, 6

Директор ПрАТ «УВТК» Трофимчук Юрій В’ячеславович телефон (032) 240-50-05

Прізвище, ім'я, по-батькові контактної особи: Вільгуцький Богдан Іванович

посада: Технічний директор тел. (032)294-96-10

електронна пошта –pruvtk@ukr.net

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.023 с.)