ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ГАЗООЧИСНИХ УСТАНОВОК 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ГАЗООЧИСНИХ УСТАНОВОК 

Аналіз результатів, отриманих під час розрахунків та інструментальних замірів викидів забруднюючих речовин, які проводились для організованих джерел викидів за умови фактичного навантаження технологічного обладнання, показав, обладнання знаходиться у задовільному стані та експлуатуються згідно технологічних вимог. Величини викидів шкідливих речовин не перевищують нормативні значення граничнодопустимих викидів (ГДВ), які дозволяються нормативними документами.

При експлуатації технологічного обладнання необхідно дотримуватись наступних вимог:

1. Технологічне устаткування, яке використовується на об’єкті, повинно відповідати проектній документації,

2. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі,

3. Всі витяжні вентиляційні установки повинні бути оснащені системами відбору проб, а також м’якими вставками на стикових з’єднаннях.

4. Під час зварювання металів вибирати режим зварювання в залежності від марки металу та електродів, виконання зварювальних робіт на постах ручного електродугового зварювання є допустимим при використанні зварювальних електродів, регламентованих технологічним процесом і підтверджених відповідною нормативною документацією та сертифікатами якості,

5. При виконанні зварювальних робіт необхідно дотримуватись вимог з експлуатації зварювального устаткування відповідно до його технічних характеристик,

6. Зварювальні пости повинні розміщуватись у визначених місцях, що відповідають технологічній ланці виробничому процесу і вимогам охорони праці,

7. При виконанні механічної обробки на металообробних та заточувальних верстатах використовувати матеріали, регламентовані технологічним процесом і підтверджені відповідною нормативною документацією та сертифікатами якості,

8. На об'єкті необхідно забезпечити виконання робіт таким чином, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферу не призводили до ніяких незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

 

Вимоги для джерел неорганізованих викидів в атмосферне повітря

До газового обладнання.

Слідкувати за щільністю запірної арматури в газотранспортних мережах природного газу. Регулярно перевіряти справність обладнання.

До зварювальних робіт.

Під час зварювання металів вибирати режим зварювання в залежності від марки металу та електродів, виконання зварювальних робіт на постах ручного електродугового зварювання є допустимим при використанні зварювальних електродів, регламентованих технологічним процесом і підтверджених відповідною нормативною документацією та сертифікатами якості,

При виконанні зварювальних робіт необхідно дотримуватись вимог з експлуатації зварювального устаткування відповідно до його технічних характеристик,

Зварювальні пости повинні розміщуватись у визначених місцях, що відповідають технологічній ланці виробничому процесу і вимогам охорони праці,

При виконанні механічної обробки на металообробних та заточувальних верстатах використовувати матеріали, регламентовані технологічним процесом і підтверджені відповідною нормативною документацією та сертифікатами якості,

 

 
 

Джерела інформації

1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1745-IV від 03.06.2004р.).

2. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами – Донецьк, 2004р.

3. Звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин ПрАТ «УВТК» (79034, м.Львів, вул. Навроцького, 6) Львів, 2016р.

4. Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 345/19/4-8 від 14.04.2006р. «Щодо використання програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря».

5. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся ы выбросах предприятий. ОНД-86. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987.

6. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 98 від 03.11.2003р. «Перелік методик вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінекоресурсів України».

7. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 108 від 09.03.2006р. «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких огрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємств».

8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 201 від 09.07.1997р. «Про затвердження Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)».

9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996р. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

10. Постанова Головного державного санітарного лікаря України №18 від 04.06.2010р. «Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць».

11. Постанова КМУ № 343 від 09.08.1999р. «Про затвердження порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».

12. Постанова КМУ № 1598 від 29.11.2001р. «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».

13. Постанова КМУ № 1655 від 13.12.2001р. «Про затвердження порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря».

14. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных мест. – УкрНТЭк, 1998г.

15. Постанова КМУ № 1655 від 13.12.2001р. «Про затвердження порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря».

16. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных мест. – УкрНТЭк, 1998г.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.007 с.)