Методичні вказівки до вирішення завдань 1, 2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до вирішення завдань 1, 2Для ухвалення рішення про вибір найбільш ефективного варіанта розміщення коштів необхідно оцінити майбутню вартість інвестованих коштів.

Використання простого відсотка припускає нарощування капіталу тільки із суми початкових інвестицій протягом усього строку вкладення. Для оцінки майбутньої вартості інвестованих коштів (FV) використовується формула:

 

FV = PV x (1+ і х п),

де, РV — сума коштів, інвестованих у початковий період, грн;

і — ставка відсотка, коеф.;

п — строк додавання коштів, років.

При використанні складного відсотка отриманий доход періодично додається до суми початкового вкладення, тобто відсоток обчислюється також із накопиченої суми відсотків платежів. При цьому для оцінки майбутньої вартості коштів використовується формула:

У випадку, якщо передбачається виплата відсотків кілька разів на рік (щодня, щомісяця, поквартально, раз у півріччя), майбутню вартість інвестованих коштів можна визначити за формулою:

де, т — кількість нарахувань за рік, од.

Найбільш ефективним варіантом вкладення коштів є той, за яким величина майбутньої вартості коштів максимальна.

Методичні вказівки до вирішення завдань 3, 4

Для визначення суми коштів, яку необхідно помістити на депозитний рахунок банку, щоб одержати після закінчення встановленого строку необхідну суму, потрібно оцінити поточну вартість майбутніх грошових потоків (РУ).

Показник поточної вартості розраховується за формулою

де FV — майбутня вартість коштів;

і — дисконтна ставка, коеф.;

п — період розрахунку, років.

PVIFі,п — фактор (множник) поточної вартості, стандартні значення якого представлені в таблиці значень фактора поточної вартості.

Якщо нарахування відсотків планується більше одного разу за рік, то розрахунок проводять за формулою.

де т — кількість нарахувань за рік, од.

Найефективнішим для підприємства є вкладення меншої суми коштів.

 

Методичні вказівки до вирішення завдань 5, 6

Економічний ефект від реалізації інвестицій являє собою різницю між загальною сумою дисконтованих чистих грошових припливів за всі періоди часу й величиною інвестиційних витрат. Проект можна прийняти, якщо в результаті його реалізації підприємство одержить позитивний економічний ефект. Процес конвертування планованих до одержання в майбутніх періодах коштів у їхню поточну вартість необхідно здійснювати з використанням таблиці стандартних значень PVIFi,n

Таблиця 1

Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень

Період часу, років Грошовий потік, тис.грн. Фактор поточної вартості, коеф. Поточна вартість, тис.грн.
     
     
     
…..      
     

Методичні вказівки до вирішення завдань 7, 8

Економічний ефект від реалізації інвестицій являє собою різницю між загальною сумою дисконтованих чистих грошових припливів за всі періоди часу й величиною інвестиційних витрат. Проект можна прийняти, якщо в результаті його реалізації підприємство одержить позитивний економічний ефект. Процес конвертування планованих до одержання в майбутніх періодах коштів у їхню поточну вартість необхідно здійснювати з використанням таблиці стандартних значень PVIFi,n

Таблиця 1

Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень

Період часу, років Грошовий потік, тис. грн. Фактор поточної вартості, коеф. Поточна вартість, тис. грн.
     
     
     
…..      
     

Методичні вказівки до вирішення завдання 9

Розрахунок чистого наведеного ефекту можна представити у вигляді формули

де Ркрічні грошові надходження протягом п років;

ІС — стартові інвестиції;

і — ставка порівняння.

Якщо проект припускає послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом декількох років, то для розрахунку використовується наступна формула:

де ІJ, — річні інвестиції протягом т років.

Слід зазначити, що при прогнозуванні доходів за роками необхідно враховувати всі види надходжень як виробничого, так і невиробничий характеру, які можуть бути пов’язані з даним проектом.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.005 с.)