Синтетичний і аналітичний облік.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Синтетичний і аналітичний облік.Мета завдання: навчитися складати схеми синтетичних і аналітичних

рахунків. Завдання:

1.Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки за операціями заводу
"Електроавтомат" і внести на них залишки на початок місяця.

2. Занести кожну операцію послідовно в журнал операцій і схеми
синтетичних і аналітичних рахунків, скласти зворотні відомості.

3. Звірити між собою дані синтетичного і аналітичного обліку в
грошовому вираженні, скласти баланс заводу на 1 жовтня 2001 року.

Вихідні дані приведені у табл. 15, 16, 17.

Таблиця 15 - Баланс заводу "Електроавтомат" на 1 вересня 2001 р. (для

 

Актив Найменування статей Сума, грн. Пасив Найменування статей Сума, грн.
Основні засоби Запаси Рахунки в банках 280000 14950 36000 Статутний капітал Короткострокові кредити Розрахунки з постачальниками 304650 12000 14300
Разом: Разом:

 

Таблиця 16 - Залишки за рахунком "Запаси" (для всіх варіантів)  
Найменування запасів Ціна, грн. Кількість Сума, грн.
1. Сталь, т 2. Мідь, кг 3. Провід мідний, кг 4. Релє часу, шт. 100 1,20 4,00 15,00 20 5000 800 250 2000 6000 3200 3750
Разом: X X

Таблиця 17 - Витяг з документів заводу "Електроавтомат" за вересень

 

 

2000р.        
Найменування документів і зміст операцій Варіанти
1. Витяг з рахунку в банку        
1.1. Зачислено короткостроковий кредит банку,        
грн.
1.2. Списано в оплату заборгованості, грн.        
1.2.1. Металосбуту
1.2.2. Главсбуту
2. Прибуткові матеріальні ордери №189 - 190.        
Надійшли до складу від металосбуту за платіжною        
вимогою №371.        
2.1. Сталь за ціною 100 грн./т., т

Продовження таблиці 17

 

 

Найменування документів і зміст операцій Варіанти
2.2. Мідь за ціною 1,20 грн./кг, кг
3. Прибуткові матеріальні ордери № 191 -193        
Надійшли до складу від главсбуту за платіжною        
вимогою № 711        
3.1. Провід мідний за ціною 4 грн/кг, кг
3.2. Реле часу за ціною 15 грн./шт., шт. ПО
3.3. Мідь за ціною 1,20 грн./кг, кг
4. Вимоги № 445-455        
Відпущено зі складу до цеху для виготовлення        
продукції        
4.1. Сталь за ціною 100 грн/т, т
4.2. Мідь за ціною 1,2 грн./кг, кг
4.3. Провід мідний за ціною 4 грн/кг, кг
4.4. Реле часу за ціною 15 грн/шт, шт
5. Прибуткові ордери № 194-196        
Надійшли до складу від Металосбуту за        
платіжною вимогою № 395        
5.1. Сталь за ціною 100 грн/т, т
5.2. Мідь за ціною 1,2 грн/т, т
5.3. Провід мідний за ціною 4 грн/кг, кг
6. Витяг з рахунку в банку        
Оплачені платіжні вимоги, грн.        
6.1. № 371 - Металосбуту
6.2. № 711 - Главсбуту
6.3. Списано в погашення кредиту банка
7. Витяг з рахунку в банку        
Оплачена платіжна вимога №396 за рахунок        
кредиту банка Металосбуту, грн.
8. Прибуткові матеріальні ордери №197-293        
8.1. Надійшли до складу від главсбуту за        
платіжною вимогою №739        
8.1.1. Реле часу за ціною 15 грн/шт,шт.
8.1.2. Сталь за ціною 100 грн/т, т
8.1.3. Провід мідний за ціною 4 грн/кг, кг
8.2. Надійшли до складу від Металсбуту        
за платіжною вимогою № 408        
8.2.1. Сталь за ціною 100 грн/т, т
8.2.2. Мідь за ціною 1,20 грн/кг, кг
9. Витяг з рахунку в банку        
9.1. Оплачено Металосбуту за платіжною        
вимогою № 408, грн.
9.2. Списано в погашення кредиту банка,        
грн.

 


Продовження таблиці 17

 

Найменування документів і зміст операцій Варіанти
10. Вимоги № 456 - 480 Відпущено зі складу до цеху для виготовлення продукції 10.1. Провід мідний за ціною 4 грн/кг, кг 10.2. Сталь за ціною 100 грн/т, т 10.3. Мідь за ціною 1,20 грн/кг, кг 10.4. Реле часу за ціною 15 грн/шт, шт 750 13 5200 280 751 14 5210 282 752 15 5220 284 753 16 5230 286
Підсумок: ? ? ?

 

 

Продовження таблиці 17
№ п/п Варіанти
1.1 >/і о оі/і ЧО о оV) г- о о 1/1 оо о оVI О\ о оV) о о1/1 о VI сч о V) т о VI о VI VI о VI
1.2.1. і/і оVI ЧО ЧО о ЧО г~- о1/1 чо оо о ЧО Оч о VI чо о VI чо VI чо <Ч VI ЧО с<-> VI чо VI ЧО V) VI чо
1.2.2. і/і о г- чо о оо г- ш І— оо о оо <-~ о г~~ о г— г- <ч оо Г-- гл г- ^а- г— VI оо г-
2.1. г- оо Оч о ЧО V) г- Оч о  
2.2. VI о V) <ч ЧО оV} <ч г— о1/1 <ч оо о V» Сч| Оч о V) сч о VI СЧ 1/1 <Ч гч VI (Ч го V» Гч| ті­ї/І VI VI с^
3.1. VI о ЧО ЧО о ЧО і— оо о чо ОЧ о чо о чо 1—1 чо ЧО сп чо ЧО ЧО
3.2. 1/1 о ЧО о г~ о оо о Оч о о   сч СІ ^І- VI
3.3. VI о осі ЧО о о СІ г— о о сі оо о осі Оч о о СІ о о сі о сі о т СІ о СІ о СІ VI о СІ
4.1. ЧО V)   г- оо Оч о СЧ V) ЧО   оо
4.2. V) с^ VI сі (N1 ч- VI <ч V) VI <ч ЧО 1/1 Сч| г- V) <ч 00 VI Гчі Оч VI Гч| о ЧО Сч) чо
4.3. V) о о ЧО VI г— о о(/1 оо о оVI Оч о о V) о о VI о V) о »/1 СІ о VI о VI VI о 1/1

 

 

Продовження таблиці 17
№ п/п Варіанти
4.4. V) СІ СІ чо СІ СІ Г-- С1 СІ СІ СІ Оч СІ СІ о г^ СІ СІ СІ СІ СІ СІ СІ о) с-> С~) ^)-сч СІ СІ  
5.1. V) чо   Оч о с^ ЧО г-- оо Оч о
5.2. VI О оо ЧО о оо г- о о Оч о о сч оо СІ оо тГ оо ІП оо
5.3. VI О VI ЧО о VI г- о VI о VI Оч о V) о VI VI гч VI СЛ VI VI V-) УГ\
6.1. VI О 00 СІ ЧО о 00 СІ о 00 СІ оо о 00 СІ Оч о 00 СІ о 00 СІ оо СІ сч оо сі СІ оо о оо СІ УП оо сп
6.2. V) О VI (~- ЧО о V} г- г- о VI (-- о VI ОЧ о VI о V) [-- V) г~ сч VI ГО VI г— VI «/^
6.3. О о о о о о о о СІ о о о о о о о о о СІ о о о о о о о о о СІ о о о о о о г^ о
7. VI о VI ■з- чо о VI є- о VI ТІ- о VI Оч о V} о ю ** VI VI т VI 'і- Ті­ї/І 'З-
8.1.1. VI О СІ чо о СІ г- о СІ о СІ Оч о СІ о СІ СІ Счі СІ С*1 СІ СІ сп
8.1.2. ОЧ о - Оч г- оо Оч о ЧО І— оо
8.1.3. VI О г- ЧО о г~ о г- о г— Оч о <— о г»   <ч г- СІ ■^> ш
8.2.1.     С1 о (— Оч о сч  
8.2.2. VI О оо ЧО о оо (^ о оо о оо о оо гчі оо т оо оо 1/1
9.1. VI ЧО СІ СІ чо ЧО СІ СІ [~- ЧО СІ СІ 00 ЧО СІ СІ Оч чо СІ СІ о Г-- С1 СІ г- СІ СІ О4 (— т СІ СІ СІ СІ іп т

 
  Продовження таблиці 17              
      Варіанти        
п/п
9.2. о о о о г- о о оо о о о о о о сч о ся о о о
10.1. £ ЧО г-   оо ю г- £ о чо   сч чо ся чо г^ чо чо
10.2.   оо   чо       о сч «  
10.3. о сч ЧО о о сч оо о сч о сч о сч сч сч сч сч сч сч
10.4. оо сч ЧО оо сч оо сч 00 00 сч оо сч о о о сч о со о о о

Продовження таблиці 17

 

 

п/п               Варіанти            
зо
  о о о о   ЧО   оо   о _ сч ся    
1.1 о о о сч о о о о   о о о о о о о о о о о о
  о І/о о о   чо   оо   о   сч ся    
1 2 1 о о   сч о о о о о '—'     */■-> 1/0  
  чо чо ЧО чо ЧО ЧО ЧО чо ЧО ЧО ЧО ЧО чо чо ЧО
  о о о о   ЧО   оо Сч о __ сч ся    
1.2.2. о оо СЯ о о о оо о о оо оо оо оо оо
2.1.     чо     о чо   - оо   о  
  о о о о   ЧО     о   сч      
2 2 о   сч   о о о о о   іп і/0 */о    
  сч сч сч сч сч сч сч сч сч сч сч сч сч сч сч
  о о о о ио чо   чо о ,_ сч ся   ^п
3.1. чо   сч чо ЧО о чо о чо   чо чо ЧО ЧО ЧО ЧО
3.2. § о   о сч о чо о о о   о   сч      
  о о о о ю чо     о   сч      
3.3. о о о     о о § о о о о о о о о о о о о
    ся ся СЯ       ся сп ся го ся ся   го
4.1.   оо   о сч чо       оо   о сч   чо   оо
4.2. о сч сч сч сч сч сч сч   сч чо сч сч оо сч сч о ЧО сч чо сч
  о о о о ио чо   Сч о _ сч ся    
4.3. о о о 1/0 сч о о о о о о о о о о о о о о о о */О о ио о ио

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Продовження таблиці 17                  
                Варіанти            
№ п/п зо
4.4. о о СЛ о о сч со о «п чо г- ач о сч сч сч сч сч ся сч сч ся
ся   ся ся ся
5.1. ЧО   оо     ЧО   • ач о сч ЧО     о сч
                 
5.2. о о о сч «л о ЧО о о о сч сп   «о
  оо оо оо оо оо оо оо оо оо
5.3. о о о о сч о о чо о о о   о сч     ю
            «л ш      
6.1. о о о о сч о о чо о о о оо о   сч ся    
оо ся оо оо ся оо оо оо ся оо оо оо ся
6.2. о о о сч оо о £ о ЧО о о оо о   о   сч ся   ио
           
6.3. і о о о о о сч о о о о о о о сч о о о о о о о о о сч о о о о о о о о о сч о о о о о о о сч о
                             
7. о о сч о о і   І о ,—, сч ся   ио
ю          
         
8.1.1. о о о о сч о о чо о о о _ сч ся   •о
          ся ся   ся ся ся ся
8.1.2. * о     о   о,     о ЧО   оо
8.1.3. о о о   о о чо о о   о   сч ся   ио
           
8.2.1. сч _ о ся   сч ся о     о   сч
               
8.2.2. о о о о сч оо о оо о оо чо о оо о оо о о   сч ся   ио
оо оо оо оо
                             
9.1. о ЧО ЧО ся ся ся чо чо ся ЧО чо ЧО ся 00 ЧО Сч ЧО о г-   сч гя ся ся ся

Продовження таблиці 17

 

 

п/п Варіанти
■зо
9.2. о о о о о о о о о о о -3- о о о о о о о о о о о
10.1 о   й     г- [— Оч о     т ?  
10.2 сп               ТІ-   о с    
10.3 О о о о о1/-) о о о о о о і й сл    
10.4 о О) оо оо оо оо о о о о о о о

Завдання за темою 1.6: "Оцінка та калькуляція"

Мета завдання:Навчитися вимірювати економічні процеси і господарські засоби; оцінювати господарські операції по всіх об'єктах обліку, складати калькуляцію собівартості всієї продукції та її окремих видів, визначати ефективність технології виробництва, роботи окремих структурних підрозділів та апарату управління.

Завдання 1:На підставі наведених даних таблиці 18 скласти баланс на 1 жовтня 2001 року, відкрити рахунки для обліку матеріалів. На підставі наведених даних таблиці \9 скласти журнал обліку господарських операцій. Відобразити на рахунках матеріальних цінностей операції по їх придбанню, розрахувати фактичну собівартість придбаних матеріалів, склавши калькуляцію. Таблиця 18 - Залишки по рахункам ВАТ "Світанок" на 1 жовтня 2001р.

 

 

 

№ п/п Назва рахунка Сума, тис. грн.
дебет кредит
Сировина та матеріали  
Паливо  
Будівельні матеріали  
Малоцінні та швидкозношувані предмети  
Каса в національній валюті  
Поточні рахунки в національній валюті  
Розрахунки з вітчизняними постачальниками  
Короткострокові кредити банків у національній валюті  
Розрахунки з підзвітними особами  
Уставний капітал  

Вихідні дані за варіантами по господарським операціям по придбанню матеріалів приведені у таблиці 19.Таблиця 19 - Господарські операції по придбанню матеріалів (завдання 1)

 

 

 

№ п/п Назва операції Сума за варіантами
Надійшли і оприбутковані матеріали від постачальників (без ПДВ)
На суму розрахунків з податкового кредиту з ПДВ (розрахувати)            
Витрати з доставки та розвантаження матеріалів (без ПДВ)
На суму розрахунків з податкового кредиту з ПДВ (розрахувати)            
Придбані й оприбутковані малоцінні та швидкозношувані предмети підзвітними особами (без ПДВ)
На суму розрахунків з податкового кредиту з ПДВ (розрахувати)            
Будівельні матеріали списані на капітальне будівництво, що виконується господарським способом
Перерахована заборгованість постачальникам
Видана готівка під звіт на придбання матеріальних цінностей
Паливо відпущено зі складу у виробництво на виготовлення продукції
Перерахована заборгованість постачальникам за рахунок короткострокового кредиту банку у національній валюті

О.

О Є

Н о

СЄ

Є 9

о

О

а

О о


 

Сума, грн..  
Пасив  
Сума, грн..  
---------------------------------- Актив  

І

о

'2

сС

о

Я

о-

О)

о

X

о

8-

а

о

о

о

и

X

сх


 

 

Кореспонденція рахунків кредит  
дебет  
Сума, грн..  
Зміст господарської операції  
% а  

а, о

&

С0

ш

X

Я се

ю

ч

о, я

о

2 "9


 

X        
се"        
ц*        
    ш    
    алі    
    'Он    
    н  
    се    
    м   'о.
уляці   женн   мате
и л я се в   X я
Статті кал их матеріал ш та розван ридбанню сті придбан
  я сп с о
  СЄ ста: о арт
  о ш
  сть пр ати з д Н се Он н се го собі
  арті І сьо
  Ю Д   >>
І я        
         

 

8 р о се н К

о

'в о,

я

Я н

СЄ

В X

СЄ

а,

8.

X 8 Я се Ч

Я

X

Се се

Я

І

о

Ч

к


св

о.

X се Ч

І

ьі

о

X се (П ш са | I

>.

X се

Он

)8 Я В

о

>>

XСЄ

Он

I

& .1

2 о

 

ОПЛс аних
м
X
Он
Я с
се  
ю ■р
ч о
О
пр. н СХ

ю

ю о

О о

н

о

гх

св

и


Я

ч

О

X 8

о се я се СО ю ч Он я о

и

X се

се

|

И

Он

се

)8

се Он Б о

се

Он

8 С0

О

X 8 И л о

Он

се

Ч о

о

о а

я Он

І

се5


я

я


 


Продовження таблиці 19                  
        Варіанти          
п/п ЗО
                       
                       
                       

 

  от 01?22 0£22 0/Л2 П
99 £ Р9£ 29 £ 09 £ 85£ 55£ 25£ 05£ 8*>£ 9Р£ РР£ О^Є
£01 МИ ДО
009Р І65Р £651? 0651? £85* £8517 085*> 0Ь5Р 895ї> 995* 595Р 295*7
089£ 0/.9Є 099 £ 059£ 0^9 £ 0£9£ 029£ 0І9£ 009£ 065£ 085£ ОШ і
                       
«І 9*1 Ж   0*1 8£І
                        Р
0££ 52£ 02£ 5І£ 01£ 50£ 00 £ яа £
                       
0119 0/.09
и §1 п Єї п II і Н/ІІ
ихнеїЛед  

61 іїіиігдвх вннзжеоСосІц


Таблиця 20 - Господарські операції по придбанню запасів (завдання 2)

 

 

 

№п/п Назва операції Сума за варіантами
На підприємство надійшли товари згідно договору поставки, вартість без ПДВ
Сума податкового кредиту з ПДВ (з'ясувати) в товарі            
Роботи по фасуванню та упакуванню товару, виконані робітниками підприємства ПО
Транспортні витрати, без ПДВ
Сума податкового кредиту з ПДВ у транспортних витратах (з'ясувати)            
Проведена оплата находженого товару (з'ясувати)            
Проведена оплата транспортних витрат (з'ясувати)            
8' Вартість транспортних витрат включена в собівартість товару (з'ясувати)            
Всього первісна вартість товару (з'ясувати)            

 

 

    Ж іп он 9ЄІ 5ЄІ КІ  
и\ Ш ш Р9\ «1   Є
                        г
оін оон 06ЄІ 08ЄЇ ОШ 09ЄІ ОШ ОШ оееі ОШ ОШ 00ЄІ і
ое 61   IX 91 а п £1 гг іг ог іі/и
 

іпиігдвх кннзжяоїґосітг

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.037 с.)