ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯЯк випливає з аналізу антропогенного циклу колообігу речовин, для безперервного його функціонування потрібно постійно і в зростаючій кількості (оскільки постійно зростають потреби суспільства) споживати первинні відновні та невідновні природні ресурси. Якщо раціональне природокористування передбачає господарювання таким чином, щоб забезпечити самовідтворення відновних природних ресурсів, то використання невідновних ресурсів має обмежуватися і базуватися на самообмежувальному мінімумі, з одного боку. З іншого – слід бережливо і раціонально використовувати вже видобуті корисні копалини, дбайливо і довгостроково споживати виготовлені з них продукти та предмети вжитку, своєчасно відновлювати їх. А якщо вони повністю вийшли з ужитку, то збирати й переробляти їх у вигляді вторинних матеріальних ресурсів. Для забезпечення оптимального використання природних ресурсів в Україні необхідно здійснити реструктуризацію економіки, спрямувавши її в бік зменшення використання матеріальних і енергетичних ресурсів та самозабезпечення, використовувати сучасні найефективніші безвідходні й маловідходні технології в усіх галузях господарства.

Оскільки планета Земля – наш спільний дім, необхідно спільними зусиллями всього світового співтовариства вирішувати подолання світової екологічної кризи, що невпинно насувається. Для цього потрібно організувати ефективне і постійно діюче міжнародне співробітництво для вирішення всіх екологічних проблем взагалі та раціонального природокористування зокрема.

Беручи до уваги той факт, що розвиток науково-технічного прогресу в різних країнах відбувається нерівномірно, в подальшому має все ширше здійснюватися міжнародне кооперування в науково-технічній галузі, щоб залучити до сучасного технічного прогресу відсталіші в технічному відношенні країни. Тим більше, що в подальшому, коли вичерпається природна комора корисних копалин у земних надрах, людське суспільство обов’язково освоюватиме ресурси Світового океану, що почало робити вже нині. Розробка ефективних технологій раціонального використання первинних природних ресурсів, включаючи Світовий океан, зумовить також кооперування наукового потенціалу, наслідком чого будуть спільні розробки вчених різних країн. Вже нині розпочалося широкомасштабне кооперування вчених у галузі охорони біосфери від антропогенних забруднень у рамках програми «Людина і біосфера».

З метою самообмеження використання невідновних та повільновідновних енергоресурсів (вугілля, нафти та газу) потрібно ширше й ефективніше використовувати енергію Сонця та інших «нетрадиційних» джерел енергії: вітру, термальних джерел, морських припливів і хвиль, попутних газів, водневу енергетику, біогаз, депоновану теплоту в глибинах земних надр і Світового океану тощо. При цьому слід повсюдно використовувати ефективніші технології енергозбереження.

У перспективі все більшого масштабу набуде використання біотехнологій у виробництві продуктів харчування, енергетиці та захисті біосфери від антропогенних забруднень. Набуває все більшого значення освоєння космічного простору з господарськими цілями, як-то: прогнозування клімату, моніторинг біосферних процесів, дослідження антропогенних забруднень біосфери, а також з метою запобігання глобальним воєнним конфліктам і уникнення небажаних наслідків природних стихій (буревіїв, землетрусів, виверження вулканів, цунамі тощо).

Відчуваючи відповідальність за наше майбутнє, слід негайно розпочати через систему «Інтернет» втілення міжнародної програми екологічної освіти та виховання населення планети з тим, щоб екологічне мислення людства спрямувати обличчям до Природи, створити культ Природи з метою подолання екологічної кризи та запобігання екологічній катастрофі. На сьогодні більш значущої проблеми немає. Тому для її вирішення необхідно залучити наявний потенціал усього людського суспільства.

 

Опрацювавши цей розділ, ви повинні вміти:

1) проаналізувати антропогенний ресурсний цикл;

2) пояснити сутність безвідходних і маловідходних технологій;

3) накреслити шляхи раціонального використання природних ресурсів;

4) сформулювати принципи раціонального і економного ведення господарства;

5) обгрунтувати доцільність збереження біологічного різноманіття в біосфері та накреслити шляхи вирішення цієї проблеми;

6) пояснити, в чому полягає сутність міжнародного співробітництва України в галузі охорони довкілля;

7) накреслити перспективні напрями раціонального природокористування.

 

       
 
 
   

 


Запитання і завдання для самостійної роботи

1.Дайте визначення природно-ресурсного потенціалу і наведіть приклади.

2.Сформулюйте загальні принципи раціонального природокористування і наведіть приклади.

3.Порівняйте зміст природного біогеохімічного циклу колообігу речовині антропогенного ресурсного циклу. У чому полягає відмінність між ними?

4.Як збільшити ККД антропогенного ресурсного циклу?

5.Що називають безвідходними і маловідходними технологіями? Наведіть приклади.

6.У чому полягає сутність раціонального використання водних ресурсів?

7.Як забезпечити раціональне використання водних ресурсів у виробництві та побуті?

8.Що таке вторинна матеріальна сировина?

9.Чим відрізняється рекуперація відходів від їх утилізації? Поясніть на прикладах.

10.Наведіть приклади комплексної переробки сировини.

11.Чому здійснюють безперервне удосконалення та розробку нових технологічних процесів? Наведіть приклади нових ефективних технологічних процесів.

12.Що таке територіально-виробничі комплекси та з якою метою їх організовують?

13.У чому полягає раціональне споживання енергоресурсів?

14.Що таке вторинні енергоресурси і які методи їх використання ви знаєте?

15.Чим відрізняється рекуперація теплоти від регенерації?

16.Що таке енерготехнологічні комплекси? Наведіть приклади їх застосування.

17.Які нетрадиційні джерела енергії ви знаєте?

18.У чому полягає сутність енергозбереження?

19.Чим характеризується ефективність використання теплоти і енергії?

20.Як здійснюється раціональне використання фітоценозів?

21.Скільки гектарів лісу потрібно, щоб очистити атмосферне повітря міста з населенням 3 млн чоловік і в якому є 250 тис. автомобілів, від забруднень вуглекислим газом? Якщо це буковий ліс, то скільки буде затримано пилу?

22.Чому в тропічних лісах багатші флора і фауна?

23.Назвіть шляхи раціонального використання лісових ресурсів.

24.Яка ділянка лісу потрібна, щоб задовольнити прохолодою 1 млн мешканців міста в літню спеку і скільки при цьому може бути вивільнено кондиціонерів?

25.Чому в біосфері гине значно більше видів тварин, ніж рослин?

26.Як здійснюється раціональне використання фітоценозів?

27.У саду росте 350 дерев. Як можна їх захистити від пошкоджень шкідниками?

28.Як зберегти біологічне різноманіття флори і фауни?

29.Чому в агроценозах бідна видова різноманітність тварин?

30.Якої шкоди завдають великі тваринницькі комплекси і як їй запобігти?

31.Чому площа заповідання має становити не менш як 10-15 % загальної території держави?

32.У чому полягає оптимізація взаємовідносин людини і біосфери?

33.Які перспективні напрями раціонального природокористування визнаєте?

34.У чому полягає раціональне використання земельних ресурсів?

35.Які методи підвищення врожайності ґрунтів ви знаєте?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.007 с.)