Кодекс професійної етики аудиторівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кодекс професійної етики аудиторівДля врегулювання питань професійної етики аудиторів розроблено та прийнято в липні 1996 р. (остання його редакція набула чинності з 30 червня 2006 р.) Міжнародною федерацією бухгалтерів Кодекс етики професійних бухгалтерів. Цей Кодекс є основою визначення етичних вимог (кодексів етики, детальних правил, рекомендацій, стандартів поведінки), які висуваються стосовно аудиторів у кожній окремій країні (з урахуванням особливостей у мові, культурі, правових та соціальних системах). Кодекс етики професійних бухгалтерів (аудиторів) МФБ установлює стандарти поведінки професійних бухгалтерів (аудиторів) та містить основні принципи, дотримання яких є обов'язковим для досягнення загальних цілей.Кодекс етики МФБ визнає, що цілі бухгалтерської (аудиторської) професії полягають у виконанні роботи відповідно до найвищих стандартів професіоналізму, у забезпеченні найкращих результатів роботи і в цілому у виконанні вимоги про дотримання суспільних інтересів.Кодекс етики МФБ повинен слугувати зразком для національних етичних рекомендацій. Він установлює стандарти поведінки професійних бухгалтерів і викладає основні принципи, яких повинні дотримуватися професійні бухгалтери для досягнення загальних цілей. Окремі країни мають власні національні Кодекси професійної етики бухгалтерів (аудиторів). У випадку, коли будь-яка національна вимога суперечить певному положенню Кодексу етики МФБ, має виконуватися національна вимога. Деякі країни як національний кодекс прийняли Кодекс етики МФБ без жодних змін (у тому числі й Україна).

Кодекс

|Розділ 1. Об'єктивність

|Розділ 2. Вирішення етичних конфліктів

|Розділ 3. Професійна компетентність

|Розділ 4. Конфіденційність

|Розділ 5. Податкова практика

|Розділ 6. Закордонна діяльність

|Розділ 7. Самореклама

|Розділ 8. Незалежність

|Розділ 9. Оплата за угодою і комісійні

|Розділ 10. Несумісна з практикою аудиторів діяльність

|Розділ 11. Грошові суми клієнтів

|Розділ 12. Відносини з іншими аудиторами

|Розділ 13. Реклама і пропозиція послуг

|Розділ 14. Посібник для прийняття клятви аудитора

Організація інституту аудиту в Україні.

Організацію аудиту в Україні здійснює Аудиторська плата України, яка є незалежнім самостійним органом, мета якого сприяти розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи. Аудиторська палата покликана створити систему незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який би давав об’єктивну оцінку фінансового стану підприємств і підприємців, сприяв раціональному господарюванню та своєчасно запобігав банкрутству, забезпечував достовірний контроль за доходами і видатками власників та одночасно оберігав інтереси держави. Свою діяльність Аудиторська палата здійснює на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" та Статуту. АПУ функціонує на засадах самоврядування і розташована у місті Київ. Аудиторська палата України є юридичною особою, яка має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, а також рахунки в банку

Діяльність Аудиторської палати грунтується на принципах демократії і самоуправління, колегіальності і гласності за умови одночасного збереження комерційної таємниці, виборності органів управління, власної ініціативи та персональної відповідальності аудиторів.

До повноважень Аудиторської палати України належать:

1. сертифікація і ліцензування суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю;

2. затвердження норм і стандартів аудиту, програм підготовки аудиторів;

3. ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, і оприлюднення його даних;

4. створення на території Україні регіональних відділень, визначення їх повноважень і контроль за їх діяльністю;

5. встановлення розміру плати за проведення сертифікації осіб, які претендують на отримання сертифікату;

6. розгляд скарг на діяльність окремих аудиторів та аудиторських фірм з питань її компетенції;

7. застосування до аудиторів стягнень за неналежне виконання своїх професійних обов'язків у вигляді попередження, зупинення дії сертифікату та ліцензії на строк до одного року або їх повне анулювання ;

8. сприяння виданню нормативних, методичних та інших матеріалів з питань аудиторської діяльності;

9. підготовка пропозицій з питань розвитку аудиту в Україні та винесення їх на розгляд відповідних інстанцій;

10. брати участь в роботі міжнародних організацій з питань аудиту;

11. визначення порядку оформлення офіційних документів за наслідками надання аудиторських послуг.

Аудиторська діяльність та класифікація видів аудиту за різними критеріями

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Прибуток (доход) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством.

Умовно аудит можна класифікувати в залежності від різних характеристик:

1. Залежно від фахівців, що проводять аудит:

• внутрішній аудит

• зовнішній аудит

2. Залежно від обов'язковості:

• обов'язковий аудит;

• ініціативний аудит;

3. В залежності від обсягу предмета перевірки:

• комплексний аудит;

• аудит окремої тематики або окремих операцій;

4. В залежності від виду господарських операцій, що підлягають аудиту:

• аудит імпортних операцій;

• аудит депозитних операцій;

• аудит операцій з зовнішньоекономічної діяльності;

• інші види аудиту;

5. Залежно від обсягу і часу робіт:

• комплексний аудит;

• експрес-аудит;

6. У залежності від предмета аудиту (його галузевої належності):

• податковий аудит;

• юридичний аудит;

• кадровий аудит;

• інші види аудиту;

Венутренній і Зовнішній аудит

Внутрішній аудит сприяє мінімізації фінансових втрат, а зовнішня аудиторська перевірка незалежними експертами служить поліпшенню іміджу Вашої компанії та вирішення питань, які з ряду причин не можуть вирішити внутрішні аудитори та співробітники Вашої бухгалтерської служби.

Обов'язковий аудит

Обов'язковий аудит - щорічна обов'язкова аудиторська перевірка ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності організації. Обов'язковий аудит щорічно проводять:

Ініціативний аудит

Ініціативний аудит - це перевірка незалежною аудиторською компанією як стану бухгалтерського обліку в цілому, так і його окремих ділянок, відповідності звітності фактичному положенню справ на підприємстві, наявності заявлених активів і зобов'язань.

Експрес-аудит

Експрес-аудит - це вибіркова перевірка по обговореному завданням окремих ділянок бухгалтерського і податкового обліку або періодів фінансово-господарської діяльності.

Податковий аудит

Податковий аудит - це різновид ініціативного аудиту, в процесі проведення якого перевіряється правильність формування податкової бази по всіх податках і зборів, правильність складання податкових декларацій, своєчасність перерахування податків і зборів, розглядаються інші серйозні аспекти оподаткування. Такий аудит проводиться за рішенням засновників і / або керівництва організації і може охоплювати будь-який період діяльності організації

Кадровий аудит

Кадровий аудит - метою кадрового аудиту є зменшення ризиків, пов'язаних з порушенням чинного трудового законодавства. Кадровий аудит дає можливість комплексної оцінки відповідності кадрової системи стратегічним цілям компанії. Результатом такого аудиту є висновок і докладний звіт.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.011 с.)