Приклад відгуку на дипломну роботуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад відгуку на дипломну роботу(кваліфікаційний проект)

 

Відгук на дипломну роботу

ст. гр. ПЗ-04-1 Бахмаш Людмили Валеріївни

на тему: «Уточнення характеристик замірних ділянок

витрати газу з витратомірами змінного перепаду тиску

на основі програмного комплексу САПР «Расход-РУ»

Актуальність роботи зумовлена введеними в дію нових стандартів ГОСТ 8.586.(1-5)-2005, що приводить до необхідності уточнення конструктивних параметрів замірних ділянок, функціонування яких регламентується заданими нормативними документами.

При виконанні дипломної роботи автор детально ознайомилась з нормативною базою та особливостями проведення вимірювань ЗВТ змінного перепаду тиску. Із застосуванням сучасного обчислювального комплексу САПР «Расход-РУ» в роботі проведено детальне структуроване дослідження замірних ділянок: «Артюхівка», ДНС «Талалаївка» та УНТС «Талалаївка». В результаті чого було встановлені окремі відхилення від вимог поданих в ГОСТ 8.586.(1-5)-2005, сформульовано рекомендації щодо усунення конструктивних недоліків, а також проведено моделювання метрологічних характеристик заданих замірних ділянок з уточненими параметрами, що дозволило встановити оптимальний режим їх функціонування.

Автор Бахмат Л.В. якісно і своєчасно виконувала завдання етапів календарного плану, рівень володіння матеріалом відповідає фаховому за спеціальністю «метрологія та вимірювальна техніка».

З огляду на вище наведене, вважаю, що подана робота заслуговує на позитивну оцінку, а її автор-Бахмат Л.В.- присвоєння кваліфікації – спеціаліст з метрології.

Керівник дипломної

роботи, доцент, к.т.н. (підпис) А.А. Петренко

15.06.2009 р.

Додаток Г

(обов’язковий)

 

Форма рецензії

 

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

М. Івано-Франківськ

Рецензія на дипломну роботу (кваліфікаційний проект)

Студент: ______________________________________________________________

Тема: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Спеціальність і група: __________________________________________________

Обсяг дипломної роботи (кваліфікаційного проекту):

- кількість сторінок пояснювальної записки (основної частини) ____________

- кількість листів креслень _______________

а) Короткий зміст дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) та прийнятих рішень:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Висновок про відповідність дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) завданню:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) Характеристика виконання кожного розділу роботи (проекту), ступінь використання останніх досягнень науки і передових методів роботи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г) Негативні сторони: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

д) Позитивні сторони:_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

е) Оцінка пояснювальної записки (оновної частини) та графічного оформлення:___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ж) Відзив про дипломну роботу (кваліфікаційний проект) в цілому:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

з) Інші зауваження: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

і) Оцінка дипломної роботи (кваліфікаційного проекту):_________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

Рецензію склав: ____________________________________________________

(посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по-батькові)

________________________________________________________ _____________

(підпис)

 

“______”____________________20____ р.

 

Додаток Д

(обов’язковий)

 

Основні написи

Д.1 Основний напис для креслень і схем

графа 1 – назва виробу; Графа 9 – скорочена назва інституту і шифр групи, наприклад ГА ПЗ-02
графа 2 – позначення документу графа 10 – заповнюється на розгляд керівника
графа 3 – позначення матеріалу деталі (заповнюється на кресленнях деталей); графа 11 – прізвище осіб, які підписують проект;
графа 4 – література згідно з ГОСТ 2.103 (на документах навчаль-ного процесу – література Н); графа 12 – підписи згаданих осіб у графі 11;
графа 13 – дата підпису документа;
графа 5 – маса виробу; графа “Розроб.” – заповнюється студентом;
графа 6 – масштаб ( у відповідності з ГОСТ 2.109 і ГОСТ 2.302); графа “Перев.” – заповнюється керівником проекту;
графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які мають один аркуш – не заповнювати) графа “Т.контр.” заповнюється консультантом;
графа 8 – загальна кількість аркушів документа (заповнюється на першому аркуші); графа “Н.контр.” заповнюється нормо контролером;
графа “Затв.” – заповнюється завідувачем кафедри;

 

Решта граф основного напису на документах у навчальному процесі не заповнюються.

 

Д.2 Основний напис для текстових документів

(перший лист для пояснювальної записки (основної частини) та специфікації)

 

 

графа 1– назва теми проекту;

графа 2 – позначення документа згідно до прийнятої системи позначень;

графа 4 – літера згідно ГОСТ 2.103, для документів навчального

процесу – літера “Н”;

графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з

одного аркуша, графу не заповнюють);

графа 8 – кількість аркушів у документі (загальна), графу заповнюють

тільки на першому аркуші;

графа 9 – скорочена назва інституту та шифр групи, наприклад ГА ПЗ-02;

графа “Розроб.” – заповнюється студентом;

графа “Перев.” – заповнюється керівником проекту;

графа “Н.контр.” – заповнюється нормо контролером;

графа “Затв.” – заповнюється завідувачем кафедри;

графа 10 – заповнюється на розсуд керівника проекту;

графа 11 – прізвища осіб, які підписують документ;

графа 12 – підписи названих осіб у графі 11;

графа 13 – дата підпису документа;

 

Решта граф основного напису на документах в навчальному процесі не заповнюються.


 

Д.3 Основний напис для креслень (схем) і текстових документів

(наступні листи пояснювальної записки (основної частини) і специфікації)

 

 

 

графа 2 – позначення документа

графа 7 – порядковий номер аркуша

 


Додаток Е

(обов’язковий)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 251; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.009 с.)