Утворення «срібного дзеркала»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Утворення «срібного дзеркала»У чистій пробірці, вимитій гарячим лугом і ополоснутій водою, змішують 1 мл аміачного розчину оксиду срібла і 1 мл 5%-ного розчину глюкози (можна брати мальтозу або лактозу).

Внаслідок реакції срібло відновлюється до металічного і осідає на стінках пробірки у вигляді дзеркала.

Якщо стінки пробірки були не зовсім чистими, то срібло виділяється у вигляді чорного осаду:

Аміачний розчин оксиду срібла виготовляють наступним чином: до 1 %-вого розчину нітрату срібла додають по краплинах водний розчин амоніаку до розчинення первісно утвореного осаду. До одержаної рідини додають одну десяту її об’єму 5%-вого розчину лугу - введення додаткових гідроксильних йонів прискорює реакцію окиснення.

 

Взаємодія моносахаридів і дисахаридів з реактивом Фелінга

Дослід проводять одночасно з 1-2% розчинами глюкози, мальтози, лактози і сахарози.

Перед початком досліду точно відміряють і змішують рівні об’єми розчинів А та Б реактиву Фелінга і наливають у пробірки по 2 мл одержаної темно-синьої рідини.

Потім приливають по 1-1,5 мл досліджуваних розчинів вуглеводів і нагрівають суміші.

Сахароза не змінює синього кольору. Це свідчить про відсутність в ній альдегідної групи. А в пробірках з глюкозою, фруктозою, мальтозою і лактозою випадає червоний осад оксиду міді.

1) Реакція з глюкозою:

 

2) Реакція з мальтозою:

Напишіть рівняння реакції з лактозою.

Завдання: Занотуйте в протокол результати спостережень реакцій.

ІX. Ароматичні аміни,

Амінокислоти.

Лабораторна робота №9.

Утворення солей аніліну

В пробірку наливають 3-4 мл води, 8-10 крапель аніліну і збовтують суміш. Одержану емульсію розливають у дві пробірки. В одну пробірку по краплях, при збовтуванні, приливають концентровану соляну кислоту до одержання прозорого розчину. В другу пробірку приливають по краплях концентровану сірчану кислоту. Випадає білий кристалічний осад.

Анілін з соляною кислотою дає сіль - хлорид аніліну, добре розчинний у воді:

Із сірчаною кислотою утворюється малорозчинний у воді гідросульфат аніліну:

Дія азотистої кислоти на анілін

1) реакція діазотування

В пробірку наливають 0,5 мл аніліну і додають 2-3 мл розведеної соляної кислоти (1:2) до повного розчинення аніліну. Розчин у пробірці охолоджують в склянці з льодяною водою і по краплях додають до нього 0,5-1 мл 10%-вого розчину нітриту натрію. Суміш перемішують. Утворюється розчин хлориду фенілдіазонію:

Реакція діазотування характерна для первинних ароматичних амінів і відбувається вона в кислому середовищі. Присутність кислоти необхідна для утворення солей аніліну, а також для виділення нітритної кислоти з нітриту натрію. Солі діазонію, які при цьому утворюються, як правило, добре розчинні у воді, і їх розчини мають нейтральну реакцію. Це свідчить про те, що відповідна їм основа – гідрат оксиду фенілдіазонію

сильніша за вихідний анілін.

Солі діазонію малостійкі, в сухому вигляді вибухонебезпечні, у водних розчинах легко вступають в різноманітні реакції.

 

2) Реакція азосполучення - утворення азобарвника

В пробірку до 2-3 мл розведеного лужного розчину b-нафтолу додають по краплях розчин хлориду фенілдіазонію, який був одержаний у попередньому досліді. Утворюється яскраво-помаранчевий осад азобарвника:

Утворені азобарвники – стійкі яскраво-забарвлені сполуки, які використовуються для фарбування тканин.

Завдання: Занотуйте в протокол результати спостережень реакцій.

 

X. Білки

Лабораторна робота №9.

Кольорові реакції на білок

Ксантопротеїнова реакція. В пробірці нагрівають 1-2 мл розчину білка і 0,5-1 мл концентрованої азотної кислоти. Утворюється жовтий осад. Суміш охолоджують і додають до неї надлишок амоніаку або концентрованого розчину їдкого натру.

Жовтий колір переходить в помаранчевий.

Ксантопротеїнова реакція вказує на наявність у білках молекул амінокислот, що містять ароматичні ядра, наприклад, фенілаланіну, тирозину (наведіть формули амінокислот).

При дії азотної кислоти відбувається реакція нітрування ароматичного ядра з утворенням нітросполук, забарвлених в жовтий колір. Перехід жовтого кольору в помаранчевий в лужному середовищі обумовлений реакцією нітросполук з лугами, під час якої утворюється солеподібні продукти.

Біуретова реакція. У пробірку наливають 1-2 мл розчину білка, додають таку ж кількість концентрованого розчину їдкого натру та 1-2 краплі розчину сульфату міді. Суміш забарвлюється в фіолетовий колір.

Біуретова реакція виявляє наявність пептидних зв’язків в молекулі білка.

Продукти розкладу білків – поліпептиди також дають біуретову реакцію.

Фіолетовий колір мідного комплексу з білком вказує на присутність в молекулі білка трипептидних груп.

 

Відкриття сірки в білках

У пробірку наливають 1-2 мл розчину білка, 1-2 мл концентрованого розчину їдкого натру та 1 мл розчину ацетату свинцю. Суміш кип’ятять 2-3 хвилини. Рідина забарвлюється в темно-коричневий колір, іноді випадає коричневий або чорний осад сульфіду свинцю.

Якщо в білку є сірка, вона виділяється при цьому у вигляді сірководню, який з ацетатом свинцю дає темний осад сульфіду свинцю:

 

Осадження білка спиртом

У пробірку наливають 1-2 мл розчину білка і доливають 1 мл етанолу. З’являється осад, який при доливанні води розчиняється.

Осадження білка під дією спиртів або сульфату амонію є процес зворотній, тому при додаванні води осад білка знову розчиняється.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.004 с.)