ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прилади для проведення роботиКомплект теодоліта, віхи, канцелярські прилади для записів та креслень.

 

Порядок виконання роботи

1. Вивчити будову теодоліта. Нарисувати схему теодоліта і вказати основні його частини та осі.

2. Навчитися знімати відліки з вертикального та горизонтального кругів і накреслити поле зору для своїх випадків.

3. Встановити теодоліт в робоче положення і зняти відлік з горизонтального і вертикального кругів.

 

 

1.6 Контрольні запитання

1. Назвіть основні частини теодоліта та їх призначення.

2. Поясніть призначення всіх затискних та навідних гвинтів, розкажіть як з ними працювати.

3. Як приводять вісь теодоліта в прямовисне положення?

4. Як наближено і точно наводять зорову трубу на точку?

5. Як виконують центрування теодоліта за допомогою ниткового виска? Як встановити чітке зображення візирної сітки зорової труби і предмету?

6. Як знімають відліки оптичним мікроскопом з горизонтального та вертикального кругів?

7. Запишіть довільне значення градусів та мінут для горизонтального та вертикального кругів, нарисуйте поле зору мікроскопа для цих значень.

 

 


Лабораторна робота №2

Тема:ПЕРЕВІРКИ ТА ЮСТУВАННЯ ТЕОДОЛІТІВ

Мета роботи

Вивчити вимоги до взаємного розташування осей теодоліта, засвоїти перевірки і юстирування.

 

Загальні теоретичні положення

Геодезичні роботи виконуються тільки теодолітами, в яких задовольняються всі геометричні умови. Виправлення недопустимих відхилень взаємного розташування осей називається відповідно перевіркою та юстируванням теодоліта.

Рис. 2.1 – Осі теодоліта.Рис.2.2 – Положення циліндричного

Рівня.

Перевірка 1. Вісь циліндричного рівня (UU1) горизонтального круга повинна бути перпендикулярною до осі обертання теодоліта (ZZ1) (рис.20).

Виконання перевірки. Встановлюють теодоліт в робоче положення. Розташовують циліндричний рівень на горизонтальному крузі за напрямком двох піднімальних гвинтів і, обертаючи їх в різні сторони, приводять бульбашку рівня на середину (рис.2.2, 1 положення). Після цього обертають горизонтальний круг на 180°. Якщо бульбашка рівня змістилась від нуль-пункта не більше однієї поділки, то умова виконана. В іншому випадку виконують юстирування (рис.2.2, 2 положення).

Юстирування. За станом циліндричного рівня (рис.2.2, 2 положення) за допомогою шпильки обертають виправний його гвинт так, щоб бульбашка повернулась до нуль-пункту на половину дуги відхилення. Після цього перевірку повторюють, аби переконатися, що умова виконується.

 

Перевірка 2. Візирна вісь зорової труби (ММ1) повинна бути перпендикулярною до осі обертання труби (НН1) (рис.2.1).

Виконання перевірки. На місцевості вибирають далеку точку, яку добре видно і наводять на неї зорову трубу при КП. Знімають відлік з горизонтального круга КП1. Після цього відкріплюють закріпні гвинти алідади горизонтального круга та зорової труби, переводять трубу через зеніт і при КЛ наводять її на ту ж саму точку, що і при КП1. З горизонтального круга знімають відлік КЛ1. Для теодолітів Т30 і 2Т30 повторюють наведення на цю ж точку і знімають відліки КЛ2 і КП2. При цьому горизонтальний круг відкріплюють у підставці і обертають його приблизно на 180°.

За отриманими відліками з горизонтального круга обчислюють колімаційну помилку за формулою:

. (2.1)

Якщо с£1¢, то умова виконана. В іншому випадку виконують юстирування.

Юстирування. Обчислюють відлік за горизонтальним кругом, коли візирна вісь зорової труби перпендикулярна до осі її обертання, за формулою

КЛ0=КЛ2 (2.2)

або

КП0=КП2+С. (2.3)

За станом зорової труби, наведеної на вибрану точку, і відліком, рівним КЛ2 (або КП2), знімають ковпачок в окулярній частині труби, який закриває доступ до виправних гвинтів візирної сітки. Обертають навідний гвинт алідади горизонтального круга і встановлюють відлік КЛ0 (або КП0). В цьому випадку центр візирної сітки зійде з точки. Обертаючи по черзі правий і лівий виправні гвинти (один відкручують, а другий закручують за допомогою шпильки) пересувають пластинку з візирною сіткою так, щоб центр візирної сітки співпав з зображенням предмету. Виконання перевірки повторюють.

 

Перевірка 3. Вертикальна нитка візирної сітки зорової труби повинна бути перпендикулярною до осі обертання труби.

Виконання перевірки. Приводять вертикальну вісь приладу в прямовисне положення і наводять центр візирної сітки на нитку закріпленого в 5-10 м від приладу виска. Якщо при підніманні і опусканні труби вертикальна нитка співпадає з лінією виска, то умова виконана. В іншому випадку виконують юстирування.

Юстирування. Відкручують ковпачок в окулярній частині зорової труби і відпускають чотири гвинти, за допомогою яких кріпиться окуляр до труби. Після цього повертають діафрагму так, щоб вертикальна нитка співпала з лінією виска. Далі закріплюють гвинти.

 

Первірка 4. Вісь обертання зорової труби (НН1) повинна бути перпендикулярною до осі обертання теодоліта (ZZ1) (рис.2.1).

Виконання перевірки. На відстані від стіни будинку 20-30 м встановлюють теодоліт. Встановлюють його в робоче положення і наводять центр візирної сітки на точку, яка розташована в верхній частині стіни. За допомогою зорової труби теодоліта проектують точку вниз на висоту приладу і позначують на стіні її проекцію. Після цього переводять трубу через зеніт і при другому положенні круга таким же способом одержують другу проекцію. Якщо обидві точки знаходяться в межах бісектору ниток, то умова виконана. В іншому випадку виконують юстирування тільки в спеціальних майстернях.

 

Програма роботи

1. Встановити теодоліт в робоче положення.

2. Виконати перевірку перпендикулярності осі обертання приладу до осі циліндричного рівня та юстирування.

3. Виконати перевірку перпендикулярності осі обертання труби до візирної осі.

4. Виконати юстирування другої перевірки.

5. Виконати перевірку візирної сітки.

6. Перевірити перпендикулярність осі обертання зорової труби до вертикальної осі теодоліта.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.005 с.)