ТОП 10:

Тестові завдання до модульного контролюТестові завдання до модульного контролю

з “Гігієни та екології”

для студентів 2 курсу стоматологічного факультету

 

1. Санацію повітря стоматологічного кабінету поліклініки проводили за допомогою штучних джерел ультрафіолетового випромінювання. Для оцінки ефективності санації використали показник - коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення даного показника, яке свідчить про ефективну санацію повітря.

А. Не менше 5

В. 10

С. 15

Д. 20

Е. 25.

2. Для санації повітря в хірургічному відділенні дитячої лікарні в період епідемії грипу запланували використати опромінювач з лампами БУВ –30. З метою встановлення режиму опромінення, після експозиції, було здійснено посів повітря за допомогою апарату Кротова, та розраховано ступінь ефективності санації. Вкажіть число, яке свідчить про ефективність санації.

А. 85 %

В. 75 %

С. 70 %

Д. 65 %

Е. 55 %.

3. Лікар-інтерн стоматологічної поліклініки, звернувся до офтальмолога зі скаргами на відчуття “піску” в очах, неможливість дивитися на яскраве світло. Об’єктивно спостерігалася гіперемія та набряк кон’юнктиви очей. Упродовж останніх двох місяців крім основної роботи в терапевтичному відділенні асистував при амбулаторних стоматологічних операціях, працював фізіотерапевтичному кабінеті. Заходи індивідуального захисту не використовував. Який шкідливий фактор виробничого середовища міг спричинити вказані прояви?

А. Дія бактеріального аерозолю при препаруванні каріозної порожнини

В. Подразнююча дія антисептиків

С. Лазерне випромінювання від апаратури фізіотерапевтичного відділення

D. Інфрачервоне випромінювання від апаратури фізіотерапевтичного відділення

E. Ультрафіолетове випромінювання від лампи, що застосовується при постановці полімерних пломб.

4. Величина біодози ультрафіолетового випромінювання, визначена біодозиметром Горбачова, дорівнює 4 хв. Чому дорівнює величина мінімальної добової профілактичної дози ?

A. 0,5 хв. B. 1 хв. C. 1,5 хв. D. 2 хв. E. 3 хв.

5. При визначенні біодози УФ опромінення встановлено, що через 8 годин найпомітніша еритема знаходилась на місці 2-го віконечка, а найменша – на місці 5 віконечка. Вкажіть величину біодози УФ випромінювання у даному випадку.

А. 1 хв. В. 2 хв. С. 2,5 хв. D. 3,5 хв. E. 5 хв.

6. Під час санації повітря септичної операційної відділення щелепно-лицевої хірургії ультрафіолетовим опромінювачем у приміщенні знаходилося дві санітарки. Які засоби індивідуального захисту потрібно використати за даних обставин?

A. Гумові фартухи

B. Захисні костюм та окуляри

C. Респіратор

D. Захисний шолом

E. Комбінезон.

7. Після тривалого перебування робітника на сонці з непокритою головою у нього з’явились типові ознаки сонячного удару. Який вид випромінювань обумовив даний патологічний стан?

A. УФ промені зони В

B. УФ промені зони С

C. ІЧ промені

D. УФ промені зони О

E. УФ промені зони А.

8. Попередньо визначена індивідуальна біологічна доза у хлопчика 5 років становить 5 хвилин. Визначити профілактичну дозу УФ випромінювання у даній ситуації.

A. 0,5 хв.; B. 1 хв.; C. 3 хв.; D. 5 хв.; E. 6 хв.

9. При медичному обстеженні у дітей дитячого дошкільного закладу виявлено ознаки рахіту і дефекти формування зубів. Опромінення дітей УФ променями якої довжини сприятиме зменшенню цих явищ?

A. 150-200

B. 200-240

C. 240-290

D. 290-340

E. 340-390.

10. Для профілактики рахіту в дітей 4-х років в дитячому садочку проводиться кварцування. Яка доза ультрафіолетового випромінювання буде при цьому оптимальною?

А. 1/16 еритемної дози

В. 1/8 еритемної дози

С. 1/2-1/4 еритемної дози

D. 1 еритемна доза

Е. 2 еритемні дози.

11. Для визначення фізіологічної дози УФ-опромінення використовувався біодозиметр Горбачова. Еритемна доза за віконцем № 3 через 11 год після опромінення становила 4 хв. яка фізіологічна доза УФ-опромінення, хв, ?

А. 0,5-1; В. 1-2; С. 1,5-3; D. 2-4; Е. 3-6.

12. Загальне штучне освітлення навчальної кімнати планується забезпечити світильниками з освітлювальною арматурою прямого світла і люмінесцентними лампами денного світла (ЛД). Вкажіть найменше значення освітленості в люксах (ЛК), яке відповідає гігієнічним вимогам штучного освітлення для даного типу приміщень.

А. 300 ЛК В. 350 ЛК С. 400 ЛК

D. 450 ЛК E. 500 ЛК

13. Для гігієнічної оцінки умов праці лікаря хірурга виникла потреба визначити рівень освітленості операційного поля. Який прилад потрібен для цього?

A. Люксметр B. Ерметр

C. Піранометр D. Актинометр E. Анемометр

14. В операційній загальнохірургічного відділення лікарні швидкої допомоги параметри світлового мікроклімату становлять: кут падіння - 27°, кут отвору - 4°, коефіцієнт природного освітлення – 2,0%, світловий коефіцієнт 1:6, освітленість робочого поля безтіньовими лампами – 6000 лк. Який з параметрів потребує корекції?

A. Світловий коефіцієнт

B. Кут отвору

C. Коефіцієнт природного освітлення

D. Кут падіння

E. Освітленість робочого поля

15. У терапевтичній палаті соматичного відділення лікарні пацієнти скаржаться на якість світлового мікроклімату, проявом чого є поява множинних контурів предметів, що рухаються, при люмінесцентному освітленні, пульсацію світла ламп, що знижує можливість якісного та чіткого розрізнення предметів. Який ефект при цьому проявляється?

A. Присмерковий B. Алергізуючий

C. Астенізуючий D. Стробоскопічний E. Шумовий

16. Лікарняна палата площею 20 м2 має 2 вікна площею 2 м2. Чому дорівнює величина світлового коефіцієнта?

A. 10 % B. 20 % C. 1:20 D. 1:10 E. 1:5

17. Для визначення мінімального значення КПО у приміщенні з однобічним природним освітленням заміри проводились за допомогою люксметра у ранковий час на умовно робочій поверхні, розташованій на висоті 0,8 м від підлоги у точці найгіршого освітлення на віддалі 2 м від внутрішніх стін. Що може негативно вплинути на результат досліджень?

A. Вибір точки з найгіршою освітленістю

B. Вибір умовно робочої поверхні

С. Час дослідження

D. Віддаль від стін

E. Висота розташування

18. Під час розглядання рухомого предмету при люмінесцентному освітленні спостерігач зауважив появу множинних контурів даного предмету. Як називається таке явище?

A. Стробоскопічний ефект

B. Фотоефект

C. Люмінесцентний ефект

D. Присмерковий ефект

E. Ефект інтерференції

19. При визначенні світлового режиму в терапевтичному кабінеті встановлено, що горизонтальна освітленість всередині кабінету становить 200 лк, освітленість назовні 2000 лк. Розрахований КПО становить .... % ?

А. 0,01 В. 0,1 С. 1 D. 10 Е. 20

20. З метою оцінки освітленості приміщення визначають світловий коефіцієнт. Наприклад, в житлових кімнатах освітленість є достатньою, якщо СК 1:6 – 1:8. Що означає це відношення?

A. Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі підлоги

B. Відношення рівня внутрішньої освітленості до зовнішньої

C. Відношення площі вікна до площі підлоги

D. Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі робочої поверхні

E. Відношення площі робочої поверхні до площі підлоги

21. За якими показниками можна дати комплексну оцінку природної освітленості в класі середньої школи розміром 4,0 х 12,0 м, із трьома вікнами розміром 1,8 х 2,2 м кожне.

A. СК, кут падіння B. КПО, кут падіння

C. СК, D. Кут падіння, E. СК, КПО

22. У маніпуляційній світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце медсестри і кут отвору відповідають гігієнічним вимогам, а коефіцієнт природної освітленості взимку недостатній. Що може бути основною причиною невідповідності між визначеними показниками природної освітленості?

A. Вкриті памороззю вікна

B. Недостатня площа вікон

C. Велика відстань робочого місця від вікна

D. Затінення вікон протилежними будинками

E. Велика площа маніпуляційної

23. Освітленість робочого місця медичної сестри становить 100 лк, а освітленість назовні – 10000 лк. Чому дорівнює величина КПО?

A. 1:10 B. 1:100 C. 1:1000

D. 10 % E. 1 %.

24. Дослідженням повторюваності вітрів в одному з населених пунктів протягом останніх 10 років було встановлено, що повторюваність північних вітрів становить 7 %, північно-східних – 11 %, східних – 24 %, південно-східних – 18 %, південних – 10 %. Запропонуйте найбільш доцільне місце для розміщення коксохімічного комбінату.

А. На західній околиці

В. На північно-східній околиці

С. На північній околиці

D. На південно-східній околиці

Е. На південній околиці.

25. Людина перебуває в умовах спеки (35˚С), швидкість руху повітря – 1 м/с, вологість – 35 %. Який шлях тепловіддачі переважає в таких умовах?

А. Випромінювання

В. Випаровування

С. Конвекція

D. Кондукція

Е. Блок всіх шляхів тепловіддачі.

26. У зуботехнічній лабораторії температура повітря – 23,50С, відносна вологість – 75 %, швидкість руху повітря – 0,2 м/с. Який шлях тепловіддачі в даному випадку буде переважати в зубних техніків?

А. Випаровування

В. Випромінювання і кондукція

С. Конвекція

D. Випромінювання

Е. Кондукція.

27. У житловій кімнаті протягом доби констатуються великі коливання показників просторового температурного режиму. У скількох точках слід провести вимірювання?

А. двох

В. трьох

С. чотирьох

D. Шести

Е. Дев’яти

28. Студент під час змагань з пляжного волейболу, які проходили при безхмарній сонячній погоді, штилю, підвищеної температури (32˚С) та відносної вологості (70 %) повітря, відчув головний біль, м’язову слабкість, головокружіння, порушення координації рухів. При наданні швидкої допомоги, об’єктивно: прискорені пульс та частота дихання, температура тіла 37,2˚С. Про яке захворювання найімовірніше може свідчити така клінічна картина?

А. Висотна хвороба

В. Сонячний удар

С. Тепловий удар

D. Судомна хвороба

Е. Гірська хвороба.

29. Зубний технік, працюючи в ливарні зуботехнічної лабораторії в умовах високої температури повітря, у халаті з тканини, яка має низьку повітропроникність, в кінці робочого дня відчув м’язову слабкість, неприємне відчуття жару, спрагу, головокружіння. При госпіталізації – температура тіла 40˚С, частота пульсу вдвічі перевищує фізіологічну норму. Про яке захворювання найімовірніше свідчить така клінічна картина?

А. Висотна хвороба

В. Сонячний удар

С. Тепловий удар

D. Судомна хвороба

Е. Гірська хвороба

30. У приміщенні стоматологічної поліклініки проводиться дослідження мікроклімату, зокрема відносної вологості повітря. За допомогою якого приладу можна визначити даний показник у приміщенні?

A. Психрометра

B. Чашкового анемометра

C. Кататермометра

D. Крильчастого анемометра

Е. Актинометра.

31. У населеному пункті, в якому переважають північні вітри (70 % днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату. На якій околиці міста найдоцільніше обрати земельну ділянку?

A. Південній

B. Східній

C. Західній

D. Північно-західній

E. Північній.

32. Технологія приготування зубних протезів в кімнаті зубного техніка потребує постійного дотримання відповідного, зумовленого технологією, вологісного режиму. Яким приладом слід здійснювати контроль?

А. Термографом

В. Барографом

С. Гігрографом

D. Психрометром

Е. Гігрометром.

33. При визначенні взимку параметрів мікроклімату в кабінеті лікаря-стоматолога встановлено: температура повітря 200С, відносна вологість 71 %, швидкість руху повітря 0,1 м/с, вертикальний перепад температури повітря 2,50С, горизонтальний – 20С. Який з показників мікроклімату не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Температура повітря

В. Швидкість руху повітря

С. Відносна вологість повітря

D. Вертикальний перепад температури повітря

Е. Горизонтальний перепад температури повітря.

34. Стан повітря в приміщенні операційної оцінювали за вмістом СО2, кількістю гемолітичних стрептококів, коків та стафілококів у 1 м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням? Який основний критерій чистоти повітря в приміщенні?

A. Вміст СО2

B. Кількість гемолітичних стафілококів в 1 м3 повітря.

C. Загальне мікробне обсіменіння (мікробне число)

D. Кількість гемолітичних коків в 1 м3 повітря

E. Кількість гемолітичних стрептококів в 1 м3 повітря

35. При визначенні концентрації вуглекислого газу у приміщенні застосовано метод, який базується на поглинанні діоксиду вуглецю титрованим розчином вуглекислого натрію. Який метод застосований в даній ситуації?

А. Реберга

В. Суботіна-Нагорського

С. Лунге-Цекендорфа

D. Прохорова

Е. Шпрунга.

36. На практичному занятті студент отримав завдання відібрати проби повітря для визначення бактеріального обсіменіння. У його розпорядженні були такі прилади: лічильник Гейгера, лічильник Ебера, апарат Кротова, прилад Міщука, прилад Ебера. Який з приладів повинен використати студент?.

A. Апарат Кротова

B. Лічильник Ебера

C. Лічильник Гейгера

D. Прилад Міщука

E. Прилад Ебера.

37. Хімічна речовина надходить в організм перорально, накопичується в ньому, але з рецепторами не взаємодіє. Як можна охарактеризувати такий тип взаємодії речовини з організмом?

А. Кумуляція матеріальна

В. Кумуляція функціональна

С. Кумуляція змішаного типу

D. Депонування

Е. Адаптація.

38. В результаті аварії на одному з промислових підприємств відбувся витік озону та радіоактивних речовин в одному з цехів. Група працівників цього цеху підпала під одночасний вплив обох чинників. Як охарактеризувати дію цих чинників на організм людини?

A. Незалежна

B. Поєднана

C. Ізольована

D. Комбінована

E. Комплексна.

39. У результаті випаровування розплавленого металу у ливарні зуботехнічної лабораторії утворюються підвищені концентрації високодисперсних аерозолей конденсації (95% пилинок мають розміри менше 1 мкм). У якій частині дихальної системи найбільше затримуються такі пилові частки?

А. У трахеї

В. У головних бронхах

С. У альвеолах

D. У бронхах першого порядку

Е. У бронхіолах.

40. У районну лікарню звернувся місцевий житель 45 років зі скаргами на задишку, кашель, біль в грудях. В анамнезі – працює впродовж 18 років шахтарем в забої. Який найбільш ймовірний попередній діагноз?

А. Силікоз

В. Баритоз

С. Антракоз

D. Каоліноз

Е. Сидероз.

41. У процесі роботи з термічної обробки пластмас для виготовлення коронок виробниче приміщення стоматологічної лабораторії забруднюється оксидами азоту, що може спричинити отруєння зубних техніків. Визначення якого з показників крові є найбільш інформативним в цьому випадку?

А. Карбогемоглобін

В. Оксигемоглобін

С. Карбоксигемоглобін

D. Метгемоглобін

Е. Редукований гемоглобін.

42. У ливарні стоматологічної лабораторії в повітря потрапляють пилові частинки оксидів металів, які входять до складу димових викидів від плавильних печей. Як класифікується такий пил за способом утворення?

A. Аерозоль конденсації

B. Аерозоль дезінтеграції

C. Твердий аерозолів

D. Аерозоль возгонки

E. Аерозоль суміші.

43. У гіпсовочній стоматологічної лабораторії в повітря потрапляють пилові частинки пилу гіпсу, яийвикористовується для вигодовлення зліпків. Як класифікується такий пил за способом утворення?

A. Аерозоль конденсації

B. Аерозоль дезінтеграції

C. Твердий аерозолів

D. Аерозоль возгонки

E. Аерозоль суміші.

44. Працівник заводу по виробництву фарб скаржиться на неприємний смак в роті, переймоподібні болі в животі, закрепи, які не знімаються послаблюючими засобами. Об’єктивно: шкіра обличчя блідо-сіруватого кольору, по краю ясен біля передніх зубів — червоно-сіра смужка. При лабораторному дослідженні виявлено: в крові анемію, ретикулоцитоз, базофільну зернистість еритроцитів, підвищений вміст білірубіну; в сечі – підвищений вміст порфірину. Яке захворювання у робітника?

A. Хронічне отруєння свинцем

B. Хронічне отруєння ртуттю

C. Хронічне отруєння бензолом

D. Хронічне отруєння марганцем

E. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем.

45. Працівник заводу скаржиться на безсоння, роздратованість, підвищену збудливість, підвищену пітливість, кровоточивість ясен. Об’єктивно: неритмічний та асиметричний тремор пальців витягнутих рук, підвищена збудливість вегетативної нервової системи, червоний дермографізм, гінгівіт, стоматит, ціанотична (синюшна) смуга вздовж країв ясен. При дослідженні крові виявлено лімфоцитоз і моноцитоз. Яке захворювання можливе у робітника?

A. Хронічне отруєння ртуттю

B. Хронічне отруєння свинцем

C. Хронічне отруєння бензолом

D. Хронічне отруєння марганцем

E. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем.

46. Населення, яке користувалося водою з шахтного колодязя скаржилося, що вода має підвищену мутність, кольоровість, неприємний в'яжучий присмак, псує смак чаю, при пранні білизни надає їй жовтуватого відтінку і залишає іржаві плями. Чим зумовлені такі властивості води?

A. Концентрацією заліза на рівні 0,3 – 0,5 мг/дм3

B. Концентрацією хлоридів на рівні 30 – 50 мг/дм3

C. Концентрацією хлоридів на рівні 500 мг/дм3

D. Концентрацією сульфатів на рівні 250 мг/дм3.

E. Концентрацією заліза більше 1,5 мг/л.

47. У жителів одного з районів міста Н., які вживали питну воду з глибокої свердловини відмічався нерівномірний колір зубів. На різцях спостерігалися білі плями, поперечні коричневі смуги.. Яка речовина могла спричинити ці симптоми?

A. Фтор

B. Мідь

C. Алюміній

D. Йод

E. Залізо.

48. У будинку немовляти зареєстровано захворювання дітей на метгемоглобінемію. Обстеженням встановлено, що дитячі харчові суміші розводили питною водою. Надлишок якої хімічної речовини у питній воді може викликати це захворювання?

A. Нітратів

B. Хлоридів

C. Сульфатів

D. Свинцю

E. Ртуті.

49. При вживанні питної води з річки у населення реєструються випадки остеопорозу кісток кінцівок. Перевищення ГДК якого хімічного елементу у воді провокує остеопороз кісток?

A. Хлоридів

B. Стронцію

C. Сульфатів

D. Фтору

E. Йоду.

50. Група українських туристів відвідує Єгипет. За даними ВООЗ ця країна має високий рівень захворюваності інфекційними захворюваннями, у тому числі з водним шляхом передачі. Який засіб знезаражування індивідуальних запасів води варто рекомендувати туристам?

A. Кип’ятіння

B. Озонування

C. Заморожування

D. Опромінення УФ

E. Йодування.

51. При дослідженні питної води за показниками епідемічної безпеки було виявлено перевищення мікробіологічних нормативів у кілька разів. Для профілактики виникнення захворювань було запропоновано знезараження води УФ-променями. Промені якої довжини доцільно використати в даному випадку?

A. 100 – 180

B. 200 – 280

C. 290 – 315

D. 315 – 350

E. 350 – 400.

52. Під час санітарно-гігієнічного обстеження вододжерела, яке забезпечує водою амбулаторію сільської місцевості, встановлено факти його забруднення господарсько-фекальними стоками. Запропонуйте метод обробки води з метою ї знезараження?

A. Хлорування

B. Дефторування

C. Відстоювання

D. Коягуляція

E. Фільтрація.

53. Лабораторним дослідженням водогінної води в стоматологічній поліклініці було виявлено вміст арсену на рівні 0,01 мг/дм3, свинцю – 0,01 мг/дм3, нітратів – 80 мг/дм3, фтору – 1,5 мг/дм3, перманганатна окиснюваність – 4,0 мг/дм3. Який із токсикологічних показників хімічного складу води перевищує нормативи для питної води?

А. Арсен

В. Свинець

С. Нітрати

D. Фтор

Е. Перманганатна окиснюваність.

54. При оцінці фільтраційної здатності грунту земельної ділянки, відведеної під будівництво стоматологічної поліклініки встановлено, що час всмоктування становить 100 с. Який вид грунту на відведеній земельній ділянці?

А. Великий пісок

В. Дрібнозернистий пісок

С. Глина

D. Легкий суглинок

Е. Важкий суглинок.

55. Для оцінки придатності земельної ділянки під будівництво лікарні виникла потреба визначити здатність грунту до самоочищення. Який з показників є найбільш інформативним в даному випадку?

А. Колі-титр

В. Титр-анаеробів

С. Число лялечок мух

D. Мікробне число

Е. Санітарне число.

56. На практичному занятті “Гігієнічна оцінка санітарного стану ґрунту” перед студентами було поставлено завдання вилучити із зазначеного нижче переліку тип грунту, якого немає у класифікації грунтів за механічним складом: гумус, глина, кварц, пісок, гравій. Що повинні вилучити студенти із зазначеного переліку?

А. Гумус

В. Глину

С. Кварц

D. Пісок

Е. Гравій.

57. Під час санітарного обстеження земельної ділянки було відібрано проби грунту для визначення мікробного числа. Дайте визначення поняття даного показника׃

А. Мінімальна кількість ґрунту у грамах, в якій міститься одна бактерія групи кишкової палички

В. Мінімальна кількість відходів у грамах, в якій міститься одна анаеробна клостридія

С. Співвідношення азоту гумусу до загального органічного азоту

D. Це кількість мікроорганізмів в 1 грамі ґрунту, що виросли на 1,0 % м'ясо-пептонному агарі при температурі 370С за 12 годин

Е. Це кількість мікроорганізмів в 1 грамі ґрунту, що виросли на 1,5% м'ясо-пептонному агарі при температурі 370С за 24 години

58. При відборі земельної ділянки для будівництва стоматoлогічної поліклініки було встановлено, що сумарний показник забруднення хімічними речовинами становить 20, вміст кишкових паличок в 1 г грунту – 5 клітин, ентерококів – 8 клітин, патогенні ентеробактерії та ентеровіруси – відсутні. За яким із визначених показників дана земельна ділянка не придатна під забудову?

А. Біологічні ставки

В. Біологічні фільтри

С. Поля фільтрації

D. Аеротенки

Е. Землеробські поля зрошення.

63. На практичному занятті “Санітарне очищення населених місць” на завдання викладача вибрати із переліченого (поля компостування, піроліз, біотермічні камери, гідроліз, заводське компостування) вид хімічного методу знешкодження твердих відходів. Що із переліченого повинен вибрати студент?

А. Поля компостування

В. Піроліз

С. Біотермічні камери

D. Гідроліз

Е. Заводське компостування.

64. При гігієнічній оцінці придатності грунту під забудову було встановлено, що вміст важких металів не перевищує ГДК, сумарний показник забруднення хімічними речовинами становить 15, вміст кишкових паличок в 1 г грунту – 9 клітин, ентерококів – 8 клітин, патогенних ентеробактерій – 3 клітини. За яким із визначених показників грунт не придатний під забудову?

А. Вмістом важких металів

В. Сумарним показником забруднення

С. Кількістю кишкових паличок

D. Кількістю ентерококів

А. Чистий

В. Мало забруднений

С. Забруднений

D. Сильно забруднений

Е. Надзвичайно забруднений.

66. Величина основного обміну при змішаному харчуванні жінки 35 років з масою тіла 60 кг становить 1350 ккал. Чому дорівнює величина (ккал) специфічно-динамічної дії їжі в даному випадку?

А. 413

В. 276

С. 135

D. 69

E.38.

67. Енергоцінність добового раціону лікаря-хірурга за рахунок білків становить 360 ккал. Яка кількість білків (г) забезпечує таку енергоцінність раціону?

А. 30

В. 40

С. 80

D. 90

E. 100.

68. Енерговитрати студента медичного університету, який в поза навчальний час активно займається спортом, становлять 4000 ккал, величина основного обміну -– 1800 кал. До якої групи фізичної активності за величиною КФА слід віднести цього студента?

А. І

В. ІІ

С. ІІІ

D. ІV

E. V.

69. Добові потреби медсестри віком 25 років на 12% покриваються за рахунок білка (в т.ч. 30 % тваринного походження), 25% за рахунок жиру (в т.ч. 30 % рослинного походження), 20 % добової потреби вуглеводів – за рахунок цукру. Які складові раціону медсестри потребують корекції?

А. Загальна кількість білка

В.Білки тваринного походження

С. Загальна кількість жиру

D. Жири рослинного походження

E. Кількість цукру.

70. Енергоцінність раціону педагога складає 2000 ккал, з них за рахунок жирів – 540 ккал. Яку кількість жирів (г) отримує педагог з харчовим раціоном?

А. 50

В. 60

С. 70

D.80

E.90.

71. Маса тіла чоловіка – 70 кг. Яка орієнтовна його добова величина основного обміну (ккал) розрахунковим методом?

А.1280

В.1480

С.1680

D.1880

E.2280.

72. Студент гуманітарного фаху (маса тіла 70 кг, зріст 170 кг, добові енерговитрати 3000 ккал) отримує з добовим раціоном 100 г білків, 70 г жиру, 390 г вуглеводів, 75 мг вітаміну С, 2,5 мг вітаміну В2. У раціоні цього студента необхідно:

А.Збільшити кількість жиру

В. Збільшити кількість вітаміну В2

С. Збільшити кількість вітаміну С

D. Зменшити кількість вуглеводів

E. Зменшити кількість білка.

73. Добові енерговитрати студента 20 років становлять 2000 ккал. Яка потреба студента у вітаміні С (мг)?

А. 150

В. 125

С. 100

D. 75

E. 50.

74. Величина основного обміну виладача 30 років становить 1500 ккал. Як розрахувати його добові енерговитрати за допомогою КФА?

А 2,3 ·ВОО

В. 1,9 ·ВОО

С.1,8 ·ВОО

D.1,6 ·ВОО

E. 1,4 ·ВОО.

75. Добові енерговитрати педагога становить 2000 ккал. Яка енергоцінність раціону повинна бути за рахунок жиру (ккал)?

А. 300

В. 400

С. 500

D. 600

E. 700.

  1. При обстеженні хворого встановлено різке погіршення сутінкового зору. Відзначається сухість шкіри, ороговіння волосяних фолікул, гіперкератоз, на кон’юктиві – бляшки Біто. Недостатність якого вітаміну може спричинити ці ознаки?

А. Токоферолу

В. Ретинолу

С. Ніацину

D. Вітаміну К

Е. Вітаміну Д.

  1. При вивченні харчового статусу студентів для орієнтованої оцінки маси тіла використано показник Брока. Встановлено, що середній зріст студентів-чоловіків з нормостенічною будовою тіла коливається в межах 166-175 см. У якому діапазоні має знаходитися їхня маса (кг)?

А. 70-75

В. 66-75

С. 61-70

D. 56-65

Е. 50-60.

  1. Навесні при медичному огляді групи населення 27 % осіб скаржилась на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, кровоточивість ясен при чищенні зубів. При обстеженні на шкірі – фолікулярний гіперкератоз сухість шкіри. З яким захворюванням найбільш імовірно пов’язані дані прояви?

А. Парадонтоз

В. А-гіповітаміноз

С. А-гіпервітаміноз

D. С-гіповітаміноз

Е. Полігіповітаміноз.

  1. Оцінюючи стан харчування студента встановлено, що індекс Кетле – 20,2. Дайте оцінку стану харчування студента.

А. Адекватне харчування

В. Оптимальна середня величина

С. Ожиріння І ступеня

D. Гіпотрофія І ступеня

Е. Гіпертрофія ІІ ступеня.

80. Лікар-стоматолог під час профілактичного обстеження дітей виявив у декотрих схильність до карієсу. У цьому разі лікар повинен порекомендувати дітям обмежити вживання передусім:

А. Печива

В. Меду

С. Цукру

D. Морозива

Е. Білого хліба.

  1. При обстеженні дітей лікар-стоматолог зауважив на зубній емалі утворення лілових плям, що свідчить про недостатнє надходження в організм кальцію. Які продукти необхідно передусім рекомендувати вживати дітям?

А. М’ясо і м’ясопродукти

В. Рибу і рибо продукти

С. Овочі та фрукти

D. Молоко і молокопродукти

Е. Житній хліб та хліб з висівками.

  1. При обстеженні пацієнта лікар-стоматолог зауважив почервоніння язика з відбитками зубів, гіпертрофовані сосочки язика. Яка імовірна причина цих симптомів?

А. Гіповітаміноз С, Р

В. Гіповітаміноз В2, В6

С. Гіповітаміноз В2, В6, С, Р

D. Гіпервітаміноз В2, В6

Е. Гіпервітаміноз С, Р.

85. При обстеженні дитини в неї виявлено підвищену подразливість, загальну слабкість, пітливість, затримку росту зубів, затримку осифікації. Про недостатність якого вітаміну в організмі дитини це свідчить?

А. Аскорбінової кислоти

В. Рибофлавіну

С. Тіаміну

D. Ніацину

Е. Кальциферолу.

86. При оцінці харчового статусу у сечі дітей визначили екскрецію вітаміну С на рівні 0,5 мг за годину. Яка насиченість організмом вітаміном С?

А. Недостатня

В. Достатня

С. Задовільна

D. Незадовільна

Е. Підвищена.

87. При обстеженні групи студентів виявлено, що їхній обмін речовин відповідає критеріям фізіологічної норми, відхилення маси тіла від належної знаходиться в межах ± 5 %, наявні незначні дефіцит або надмірність окремих нутрієнтів, що не впливає на структуру та функцію органів і систем. Як оцінити харчовий статус студентів?

А. Оптимальний

В. Звичайний

С. Надлишковий

D. недостатній

Е. Нормальний.

88. За меню-розкладкою розраховано, що з добовим раціоном харчування лікар-хірург 30 років, масою тіла 70 кг отримує: 70 г білків, 70 г жирів, 300 г вуглеводів, 1200 мг кальцію, 400 мг магнію. За рахунок яких нутрієнтів потрібно відкорегувати раціон харчування?

А. Білків

В. жирів

С. вуглеводів

D.Кальцію

E.Магнію.

89. Добові енерговитрати лікаря компенсуються за рахунок раціону харчування, енергоцінність якого поповнюється на 12 % за рахунок білків, з них 45 % тваринного, решта – рослинні білки, 25 % жирів, з них 30 % рослинного, 63% вуглеводів. Що потребує корекції в раціоні?

А. Загальна кількість білків

В. Кількість рослинних білків

С. Кількість тваринних білків

D. Загальна кількість жирів

E. Загальна кількість вуглеводів.

  1. При вивченні фактичного добового раціону харчування медсестри віком 30 років, зростом 165 см і масою тіла 60 кг розрахунковим методом за меню-розкладкою виявлено, що енергоцінність раціону складає 2000 ккал, у тому числі за рахунок білків 13 %, жирів 25 %, вміст у раціоні вітаміну С становить 70 мг, заліза 10 мг, кальцію 1100 мг. Що вважається за недолік у харчуванні медсестри?

А. Недостатня кількість вітаміну С

В. Недостатня кількість заліза

С. Недостатня кількість кальцію

D. Недостатня кількість білків

E. Недостатня кількість жирів.

  1. За меню-розкладкою визначено, що у фактичному харчуванні студентки є недостатність ніацину. Які продукти, як основне джерело цього вітаміну, передусім необхідно рекомендувати до вживання з раціоном харчування?

А. М’ясо і м’ясопродукти

В. Риба і рибо продукти

С. Молоко і молокопродукти

D. Овочі і фрукти

Е.Хлібобулочні та круп’яні вироби.

92. За результатами гігієнічної оцінки меню-розкладки працівників розумової праці виявлено недостатнє надходження вуглеводів та мінеральних речовин. Які продукти передусім необхідно рекомендувати до вживання з раціоном харчування?

А. М’ясо і м’ясопродукти

В. Цукор та мед

С. Овочі і фрукти

D. Хлібобулочні та круп’яні вироби

E. Молоко і молокопродукти.

  1. При гігієнічній оцінці харчування 6-ти річних учнів, енерговитрати яких складають 2000 ккал, виявлено, що за меню-розкладкою співвідношення між білками, жирами та вуглеводами складає 1:0,9:4,6, енергоцінність раціону 2200 ккал, кількість заліза – 12 мг, вітаміну В12 – 2 мкг, йоду – 100 мкг. Як необхідно відкорегувати їхній раціон?

А. Збільшити кількість жирів

В. Збільшити кількість вуглеводів

С. Зменшити енергоцінність раціону

D. Збільшити кількість йоду

E. Зменшити кількість вітаміну В12.

94. При гігієнічній оцінці харчування 6-ти річних учнів, енерговитрати яких складають 2000 ккал, виявлено, що за меню-розкладкою співвідношення між білками, жирами та вуглеводами складає 1:0,9:4,6, енергоцінність раціону 2200 ккал, кількість заліза – 12 мг, ціанкобаламіну – 1,2 мкг, йоду – 70 мкг. Які продукти передусім потрібно додати до раціону?

А. М’ясо і м’ясопродукти

В. Молоко і молокопродукти

С. Рибу і морську капусту

D. Овочі і фрукти

E. Хлібобулочні та круп’яні вироби.

На практичних заняттях студенти ознайомилися з принципом анкетного, балансового, вагового, статистичного методу за меню-розкладкою та лабораторним методом вивчення оцінки фактичного харчування. Який з перелічених методів є найточніший для оцінки раціону?

А. Балансовий

В. Ваговий

С. Лабораторний

D. Анкетний

E. Статичний за меню-розкладкою.

96. При гігієнічній оцінці меню та меню-розкладки у студентській їдальні виявлено, що на обід приготовлено суп на м’ясному бульйоні, салат з свіжої капусти з морквою, гуляш з картоплею, кисіль фруктовий та хліб. Назвіть джерело основної частини поживних речовин обіду.

А. Суп

В. Салат

С. Гуляш

D. Кисіль

E. Хліб.

97. Група працівників-будівельників отримує харчування, яке відповідає їхнім енерговитратам і рекомендованим потребам в основних нутрієнтах. Вони належать до групи здорових людей, їхній харчовий статус – звичайний. Який різновид харчування отримують працівники?

А. Оптимальне

В. Збалансоване

С. Превентивне

D. Раціональне

E. Якісне.

98. В інфекційну лікарню було доставлено жінку із скаргами на дисфагію, дизартрію, диплопію, на основі чого був діагностований ботулізм. Після її розпитування було встановлено, що напередодні вона споживала хліб з молоком, макарони, рибні консерви, цукор. В якому з вище згаданих продуктів найімовірніше слід шукати ботулотоксин?

А. Хлібі

В. Молоці

С. Макаронах

D. Рибних консервах

Е. Цукрі.

99. У дитячому санаторії виникло масове харчове отруєння після вживання йогурту, виготовленого на молокозаводі. У працівників заводу, які безпосередньо зайняті при виготовленні йогурту, виявили гнійничкові захворювання шкіри рук. Як кваліфікувати харчове отруєння в даному випадку?

А. Ботулізм

В. Сальмонельоз

С. Афлатоксикоз

D. Стафілококовий токсикоз

Е. Ерготизм.

100. У групи мешканців сільського населеного пункту, які споживали хліб виготовлений з зерна, що перезимувало в полі, з’явились наступні симптоми: порушення координації рухів, запаморочення, головний біль, пронос, нудота. Якими мікроскопічними грибами уражене зерно у даній ситуації?

А. Aspergillus flavus

В. Penicillium

С. Fusarium sporotrichiella

D. Fusarium graminearum

Е. Claviceps purpurea.

101. Хворий поступив у інфекційне відділення ЦРЛ, скаржиться на переймоподібні болі в животі, нудоту, блювоту, частий стілець, субфебрильну температуру. В анамнезі – вживання смаженої риби із овочевим салатом. В залишках їжі та блювотних масах висіяно культуру Е. соli ентеропатогенний штам. Який вид харчового отруєння в даному випадку мав місце?

А. Бактерійний токсикоз

В. Мікотоксикоз

С. Токсиінфекція

D. Мікробне отруєння

Е. Ерготизм.

102. В інфекційне відділення поступила жінка 47 років із скаргами та симптомами, що вказували на харчове отруєння. Захворювання почалося через 12 годин після вживання в їжу омлета з качиних яєць. Найбільш імовірний діагноз:

А. Сальмонельоз

В. Стафілококове харчове отруєння

С. Ботулізм

D. Харчове отруєння, викликане В. сеreus

Е. Харчове отруєння, викликане V. Parahaemolyticus.

103. В приймальне відділення місцевої лікарні в травні поступило 2-є дітей з однієї сім’ї 4-х і 6-ти років із скаргами на нудоту, блювоту, проноси. Захворювання розпочалося після вживання смаженої пророслої і позеленілої картоплі. Назвіть речовину, яка призвела до отруєння.

А. Соланін

В. Фазин

С. Амигдалин

D. Фагін

Е. Синильна кислота.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.074 с.)