ТОП 10:

А. Сумарним показником забруднення хімічними речовинамиВ. Вмістом кишкових паличок

С. Вмістом ентерококів

D. Вмістом патогенних ентеробактерій

Е. Вмістом ентеровірусів.

59. При дослідженні механічного складу та фізичних властивостей грунту було встановлено, що загальний об’єм пор грунту становить 40 %. До яких грунтів згідно класифікації належить досліджуваний грунт?

А. Торф’яних

В. Легкосуглинистих

С. Глинистиз

D. Піщаних

Е. Кам’янистих

60. При дослідженні механічного складу та фізичних властивостей грунту було встановлено, що загальний об’єм пор грунту становить 80 %. До яких грунтів згідно класифікації належить досліджуваний грунт?

А. Торф’яних

В. Легкосуглинистих

С. Глинистиз

D. Піщаних

Е. Кам’янистих.

61. При визначенні забруднення грунту екзогенними хімічними речовинами було виявлено 15-кратне перевищення ГДК. Які зміни в стані здоров’я населення можуть спостерігатися при такому забрудненні грунту?

А. Мінімальні фізіологічні порушення

В. Суттєві фізіологічні порушення

С. Підвищення частоти захворюваності по окремих нозологічних формах і групах захворювань

D. Хронічні отруєння

Е. Гострі отруєння.

62. На практичному занятті “Санітарне очищення населених місць” на завдання викладача перелічити основні засоби біологічної очистки стічних вод, студент дав таку відповідь: біологічні ставки, біологічні фільтри, поля фільтрації, аеротенки, землеробські поля зрошення. Що було помилково названо студентом?

А. Біологічні ставки

В. Біологічні фільтри

С. Поля фільтрації

D. Аеротенки

Е. Землеробські поля зрошення.

63. На практичному занятті “Санітарне очищення населених місць” на завдання викладача вибрати із переліченого (поля компостування, піроліз, біотермічні камери, гідроліз, заводське компостування) вид хімічного методу знешкодження твердих відходів. Що із переліченого повинен вибрати студент?

А. Поля компостування

В. Піроліз

С. Біотермічні камери

D. Гідроліз

Е. Заводське компостування.

64. При гігієнічній оцінці придатності грунту під забудову було встановлено, що вміст важких металів не перевищує ГДК, сумарний показник забруднення хімічними речовинами становить 15, вміст кишкових паличок в 1 г грунту – 9 клітин, ентерококів – 8 клітин, патогенних ентеробактерій – 3 клітини. За яким із визначених показників грунт не придатний під забудову?

А. Вмістом важких металів

В. Сумарним показником забруднення

С. Кількістю кишкових паличок

D. Кількістю ентерококів

Е. Кількістю патогенних ентеробактерій.

65. При санітарно-гігієнічній оцінці стану грунту встановлено, що титр perfringens становить 0,01; колі-титр – 0,5; число яєць гельмінтів в 1 кг грунту – 9; число личинок і лялечок мух на 0,25 м2 грунту – 7; санітарне число – 0,93. Оцініть санітарний стан грунту за комплексом отриманих показників.

А. Чистий

В. Мало забруднений

С. Забруднений

D. Сильно забруднений

Е. Надзвичайно забруднений.

66. Величина основного обміну при змішаному харчуванні жінки 35 років з масою тіла 60 кг становить 1350 ккал. Чому дорівнює величина (ккал) специфічно-динамічної дії їжі в даному випадку?

А. 413

В. 276

С. 135

D. 69

E.38.

67. Енергоцінність добового раціону лікаря-хірурга за рахунок білків становить 360 ккал. Яка кількість білків (г) забезпечує таку енергоцінність раціону?

А. 30

В. 40

С. 80

D. 90

E. 100.

68. Енерговитрати студента медичного університету, який в поза навчальний час активно займається спортом, становлять 4000 ккал, величина основного обміну -– 1800 кал. До якої групи фізичної активності за величиною КФА слід віднести цього студента?

А. І

В. ІІ

С. ІІІ

D. ІV

E. V.

69. Добові потреби медсестри віком 25 років на 12% покриваються за рахунок білка (в т.ч. 30 % тваринного походження), 25% за рахунок жиру (в т.ч. 30 % рослинного походження), 20 % добової потреби вуглеводів – за рахунок цукру. Які складові раціону медсестри потребують корекції?

А. Загальна кількість білка

В.Білки тваринного походження

С. Загальна кількість жиру

D. Жири рослинного походження

E. Кількість цукру.

70. Енергоцінність раціону педагога складає 2000 ккал, з них за рахунок жирів – 540 ккал. Яку кількість жирів (г) отримує педагог з харчовим раціоном?

А. 50

В. 60

С. 70

D.80

E.90.

71. Маса тіла чоловіка – 70 кг. Яка орієнтовна його добова величина основного обміну (ккал) розрахунковим методом?

А.1280

В.1480

С.1680

D.1880

E.2280.

72. Студент гуманітарного фаху (маса тіла 70 кг, зріст 170 кг, добові енерговитрати 3000 ккал) отримує з добовим раціоном 100 г білків, 70 г жиру, 390 г вуглеводів, 75 мг вітаміну С, 2,5 мг вітаміну В2. У раціоні цього студента необхідно:

А.Збільшити кількість жиру

В. Збільшити кількість вітаміну В2

С. Збільшити кількість вітаміну С

D. Зменшити кількість вуглеводів

E. Зменшити кількість білка.

73. Добові енерговитрати студента 20 років становлять 2000 ккал. Яка потреба студента у вітаміні С (мг)?

А. 150

В. 125

С. 100

D. 75

E. 50.

74. Величина основного обміну виладача 30 років становить 1500 ккал. Як розрахувати його добові енерговитрати за допомогою КФА?

А 2,3 ·ВОО

В. 1,9 ·ВОО

С.1,8 ·ВОО

D.1,6 ·ВОО

E. 1,4 ·ВОО.

75. Добові енерговитрати педагога становить 2000 ккал. Яка енергоцінність раціону повинна бути за рахунок жиру (ккал)?

А. 300

В. 400

С. 500

D. 600

E. 700.

  1. При обстеженні хворого встановлено різке погіршення сутінкового зору. Відзначається сухість шкіри, ороговіння волосяних фолікул, гіперкератоз, на кон’юктиві – бляшки Біто. Недостатність якого вітаміну може спричинити ці ознаки?

А. Токоферолу

В. Ретинолу

С. Ніацину

D. Вітаміну К

Е. Вітаміну Д.

  1. При вивченні харчового статусу студентів для орієнтованої оцінки маси тіла використано показник Брока. Встановлено, що середній зріст студентів-чоловіків з нормостенічною будовою тіла коливається в межах 166-175 см. У якому діапазоні має знаходитися їхня маса (кг)?

А. 70-75

В. 66-75

С. 61-70

D. 56-65

Е. 50-60.

  1. Навесні при медичному огляді групи населення 27 % осіб скаржилась на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, кровоточивість ясен при чищенні зубів. При обстеженні на шкірі – фолікулярний гіперкератоз сухість шкіри. З яким захворюванням найбільш імовірно пов’язані дані прояви?

А. Парадонтоз

В. А-гіповітаміноз

С. А-гіпервітаміноз

D. С-гіповітаміноз

Е. Полігіповітаміноз.

  1. Оцінюючи стан харчування студента встановлено, що індекс Кетле – 20,2. Дайте оцінку стану харчування студента.

А. Адекватне харчування

В. Оптимальна середня величина

С. Ожиріння І ступеня

D. Гіпотрофія І ступеня

Е. Гіпертрофія ІІ ступеня.

80. Лікар-стоматолог під час профілактичного обстеження дітей виявив у декотрих схильність до карієсу. У цьому разі лікар повинен порекомендувати дітям обмежити вживання передусім:

А. Печива

В. Меду

С. Цукру

D. Морозива

Е. Білого хліба.

  1. При обстеженні дітей лікар-стоматолог зауважив на зубній емалі утворення лілових плям, що свідчить про недостатнє надходження в організм кальцію. Які продукти необхідно передусім рекомендувати вживати дітям?

А. М’ясо і м’ясопродукти

В. Рибу і рибо продукти

С. Овочі та фрукти

D. Молоко і молокопродукти

Е. Житній хліб та хліб з висівками.

  1. При обстеженні пацієнта лікар-стоматолог зауважив почервоніння язика з відбитками зубів, гіпертрофовані сосочки язика. Яка імовірна причина цих симптомів?

А. Гіповітаміноз С, Р

В. Гіповітаміноз В2, В6

С. Гіповітаміноз В2, В6, С, Р

D. Гіпервітаміноз В2, В6

Е. Гіпервітаміноз С, Р.

85. При обстеженні дитини в неї виявлено підвищену подразливість, загальну слабкість, пітливість, затримку росту зубів, затримку осифікації. Про недостатність якого вітаміну в організмі дитини це свідчить?

А. Аскорбінової кислоти

В. Рибофлавіну

С. Тіаміну

D. Ніацину

Е. Кальциферолу.

86. При оцінці харчового статусу у сечі дітей визначили екскрецію вітаміну С на рівні 0,5 мг за годину. Яка насиченість організмом вітаміном С?

А. Недостатня

В. Достатня

С. Задовільна

D. Незадовільна

Е. Підвищена.

87. При обстеженні групи студентів виявлено, що їхній обмін речовин відповідає критеріям фізіологічної норми, відхилення маси тіла від належної знаходиться в межах ± 5 %, наявні незначні дефіцит або надмірність окремих нутрієнтів, що не впливає на структуру та функцію органів і систем. Як оцінити харчовий статус студентів?

А. Оптимальний

В. Звичайний

С. Надлишковий

D. недостатній

Е. Нормальний.

88. За меню-розкладкою розраховано, що з добовим раціоном харчування лікар-хірург 30 років, масою тіла 70 кг отримує: 70 г білків, 70 г жирів, 300 г вуглеводів, 1200 мг кальцію, 400 мг магнію. За рахунок яких нутрієнтів потрібно відкорегувати раціон харчування?

А. Білків

В. жирів

С. вуглеводів

D.Кальцію

E.Магнію.

89. Добові енерговитрати лікаря компенсуються за рахунок раціону харчування, енергоцінність якого поповнюється на 12 % за рахунок білків, з них 45 % тваринного, решта – рослинні білки, 25 % жирів, з них 30 % рослинного, 63% вуглеводів. Що потребує корекції в раціоні?

А. Загальна кількість білків

В. Кількість рослинних білків

С. Кількість тваринних білків

D. Загальна кількість жирів

E. Загальна кількість вуглеводів.

  1. При вивченні фактичного добового раціону харчування медсестри віком 30 років, зростом 165 см і масою тіла 60 кг розрахунковим методом за меню-розкладкою виявлено, що енергоцінність раціону складає 2000 ккал, у тому числі за рахунок білків 13 %, жирів 25 %, вміст у раціоні вітаміну С становить 70 мг, заліза 10 мг, кальцію 1100 мг. Що вважається за недолік у харчуванні медсестри?

А. Недостатня кількість вітаміну С

В. Недостатня кількість заліза

С. Недостатня кількість кальцію

D. Недостатня кількість білків

E. Недостатня кількість жирів.

  1. За меню-розкладкою визначено, що у фактичному харчуванні студентки є недостатність ніацину. Які продукти, як основне джерело цього вітаміну, передусім необхідно рекомендувати до вживання з раціоном харчування?

А. М’ясо і м’ясопродукти

В. Риба і рибо продукти

С. Молоко і молокопродукти

D. Овочі і фрукти

Е.Хлібобулочні та круп’яні вироби.

92. За результатами гігієнічної оцінки меню-розкладки працівників розумової праці виявлено недостатнє надходження вуглеводів та мінеральних речовин. Які продукти передусім необхідно рекомендувати до вживання з раціоном харчування?

А. М’ясо і м’ясопродукти

В. Цукор та мед

С. Овочі і фрукти

D. Хлібобулочні та круп’яні вироби

E. Молоко і молокопродукти.

  1. При гігієнічній оцінці харчування 6-ти річних учнів, енерговитрати яких складають 2000 ккал, виявлено, що за меню-розкладкою співвідношення між білками, жирами та вуглеводами складає 1:0,9:4,6, енергоцінність раціону 2200 ккал, кількість заліза – 12 мг, вітаміну В12 – 2 мкг, йоду – 100 мкг. Як необхідно відкорегувати їхній раціон?

А. Збільшити кількість жирів

В. Збільшити кількість вуглеводів

С. Зменшити енергоцінність раціону

D. Збільшити кількість йоду

E. Зменшити кількість вітаміну В12.

94. При гігієнічній оцінці харчування 6-ти річних учнів, енерговитрати яких складають 2000 ккал, виявлено, що за меню-розкладкою співвідношення між білками, жирами та вуглеводами складає 1:0,9:4,6, енергоцінність раціону 2200 ккал, кількість заліза – 12 мг, ціанкобаламіну – 1,2 мкг, йоду – 70 мкг. Які продукти передусім потрібно додати до раціону?

А. М’ясо і м’ясопродукти

В. Молоко і молокопродукти

С. Рибу і морську капусту

D. Овочі і фрукти

E. Хлібобулочні та круп’яні вироби.

На практичних заняттях студенти ознайомилися з принципом анкетного, балансового, вагового, статистичного методу за меню-розкладкою та лабораторним методом вивчення оцінки фактичного харчування. Який з перелічених методів є найточніший для оцінки раціону?

А. Балансовий

В. Ваговий

С. Лабораторний

D. Анкетний

E. Статичний за меню-розкладкою.

96. При гігієнічній оцінці меню та меню-розкладки у студентській їдальні виявлено, що на обід приготовлено суп на м’ясному бульйоні, салат з свіжої капусти з морквою, гуляш з картоплею, кисіль фруктовий та хліб. Назвіть джерело основної частини поживних речовин обіду.

А. Суп

В. Салат

С. Гуляш

D. Кисіль

E. Хліб.

97. Група працівників-будівельників отримує харчування, яке відповідає їхнім енерговитратам і рекомендованим потребам в основних нутрієнтах. Вони належать до групи здорових людей, їхній харчовий статус – звичайний. Який різновид харчування отримують працівники?

А. Оптимальне

В. Збалансоване

С. Превентивне

D. Раціональне

E. Якісне.

98. В інфекційну лікарню було доставлено жінку із скаргами на дисфагію, дизартрію, диплопію, на основі чого був діагностований ботулізм. Після її розпитування було встановлено, що напередодні вона споживала хліб з молоком, макарони, рибні консерви, цукор. В якому з вище згаданих продуктів найімовірніше слід шукати ботулотоксин?

А. Хлібі

В. Молоці

С. Макаронах

D. Рибних консервах

Е. Цукрі.

99. У дитячому санаторії виникло масове харчове отруєння після вживання йогурту, виготовленого на молокозаводі. У працівників заводу, які безпосередньо зайняті при виготовленні йогурту, виявили гнійничкові захворювання шкіри рук. Як кваліфікувати харчове отруєння в даному випадку?

А. Ботулізм

В. Сальмонельоз

С. Афлатоксикоз

D. Стафілококовий токсикоз

Е. Ерготизм.

100. У групи мешканців сільського населеного пункту, які споживали хліб виготовлений з зерна, що перезимувало в полі, з’явились наступні симптоми: порушення координації рухів, запаморочення, головний біль, пронос, нудота. Якими мікроскопічними грибами уражене зерно у даній ситуації?

А. Aspergillus flavus

В. Penicillium

С. Fusarium sporotrichiella

D. Fusarium graminearum

Е. Claviceps purpurea.

101. Хворий поступив у інфекційне відділення ЦРЛ, скаржиться на переймоподібні болі в животі, нудоту, блювоту, частий стілець, субфебрильну температуру. В анамнезі – вживання смаженої риби із овочевим салатом. В залишках їжі та блювотних масах висіяно культуру Е. соli ентеропатогенний штам. Який вид харчового отруєння в даному випадку мав місце?

А. Бактерійний токсикоз

В. Мікотоксикоз

С. Токсиінфекція

D. Мікробне отруєння

Е. Ерготизм.

102. В інфекційне відділення поступила жінка 47 років із скаргами та симптомами, що вказували на харчове отруєння. Захворювання почалося через 12 годин після вживання в їжу омлета з качиних яєць. Найбільш імовірний діагноз:

А. Сальмонельоз

В. Стафілококове харчове отруєння

С. Ботулізм

D. Харчове отруєння, викликане В. сеreus

Е. Харчове отруєння, викликане V. Parahaemolyticus.

103. В приймальне відділення місцевої лікарні в травні поступило 2-є дітей з однієї сім’ї 4-х і 6-ти років із скаргами на нудоту, блювоту, проноси. Захворювання розпочалося після вживання смаженої пророслої і позеленілої картоплі. Назвіть речовину, яка призвела до отруєння.

А. Соланін

В. Фазин

С. Амигдалин

D. Фагін

Е. Синильна кислота.

104. На початку травня жінка приготувала обід, однією із страв якого були смажені гриби. Через декілька годин потому вона і чоловік відчули біль і різі в ділянці шлунка, що супроводжувались, нудотою, блюванням. На другий день з’явилася жовтяниця. Після інтенсивного лікування їх у лікарні видужування почалося з 6 дня. Назвіть гриби, споживання яких призвело до харчового отруєння.

А. Сморжі

В. Бліда поганка

С. Несправжня сіра опенька

D. Зморжки

Е. Печериця.

105. В лабораторії СЕС визначено вміст афлатоксинів у яловичині. Рівень афлотоксину перевищує гранично-допустиму концентрацію у 5 разів. Назвіть можливі зрушення в здоров’ї людей, котрі тривалий час вживали таке м’ясо.

А. Рак печінки

В. Атеросклероз

С. Гломерулонефрит

D. Анемія

Е. Вегето-судинна дистонія.

106. Після тривалого вживання хліба, отриманого з зерна одного із місцевих фермерських господарств, у мешканців села виникли наступні симптоми – загальна слабкість, сонливість, некрози на периферичних ділянках кінцівок (почорніння та втрата чутливості). Установлено, що при вирощуванні злаків не дотримувались агротехнічні правила. Ураження зерна якими мікроскопічними грибами мало місце в даному випадку?

А. Penicillium expansum

В. Claviceps purpurea

С. Penicillium viridicatum

D. Aspergillus flavus

E. Fusarium.

107. У парку “Погулянка’’ діти назбирали та з’їли сирі букові горіхи, після чого у них з’явилися головні болі, нудота, дисфункція кишок. Яка речовина викликала ці симптоми?

А. Фазин

В. Амигдалин

С. Фагін

D. Соланін

Е. Патулін.

108. На робочому місці анестезіолога рівень звуку протягом робочої зміни безперервно змінюється на 5 дБ. Яким є цей шум за часовими характеристиками?

А. Постійний

В. Переривчастий

С. Ступінчастий

D. Коливний в часі

Е. Імпульсний

109. При оцінці параметрів виробничого шуму встановлено, що упродовж робочої зміни рівень звуку безперервно змінюється. Дайте часову характеристику шуму.

А. Постійний

В. Нестабільний

С. Коливний у часі

D. Імпульсний

Е. Переривчастий

110.При роботі обладнання в цеху створюються коливання пружного середовища частотою 12 Гц. До яких видів коливань вони відносяться?

А. Інфразвуку

В. Звуків низької частоти

С. Звуків середньої частоти

D. Звуків високої частоти

Е. Ультразвуку

111.Робітник заводу по виробництву фарб скаржиться на неприємний запах та металічний присмак у роті, слинотечу, переймоподібні болі в животі, закрепи. Об’єктивно: шкіра обличчя блідо сіруватого кольору, слизова оболонка щік сіро-голубого забарвлення, по краю ясен біля передніх зубів – червоно-сіра смужка. Який чинник виробничого середовища найбільш ймовірно міг спричинити дані прояви?

А. Свинець

В. ртуть

С. бензол

D. марганець

Е. Чотирихлористий вуглець

112. Хірург виконує операцію, тривалість якої 3 години. Робоча поза – стоячи в нахиленому положенні до 30˚ – 60 % часу. Загальний час зосередженості – до 90 %. Під час операції хірургу необхідно приймати рішення підвищеної відповідальності за життя хворого в умовах дефіциту часу. Який з наведених показників характеризує важкість трудового процесу?

А. Час зосередженості

В. Ступінь відповідальності

С. Дефіцит часу

D. Робоча поза

Е. Тривалість операції

113. У відділенні щелепно-лицевої хірургії поступив пацієнт зі скаргами сильний зубний зуб, розхитування та випадіння зубів, зменшення маси тіла. При огляді виявлено нориці та зони некрозу у ділянці нижньої щелепи. З анамнезу відомо, що хворий упродовж останніх 10 років працював на різних об’єктах хімічної промисловості. Який шкідливий виробничий чинник найймовірніше міг спричинити зазначені прояви?

А. Свинець

В. ртуть

С. Сірчана кислота

D. Сполуки фосфору

Е. Сполуки фтору.

114. При періодичному медичному огляді робітникам підприємства хімічної промисловості, стоматолог виявив утертість фронтальних зубів, зміни кольору та структури зубної емалі. Обстежуваний скаржиться на підвищену чутливість зубів до гарячої, холодної та соленої їжі. За результатами вивчення умов праці, відомо, що робітник мав контакт зі сполуками фосфору, фтору, свинцем, ртуттю, сірчаною кислотою. Який шкідливий виробничий фактор викликає описані клінічні прояви?

А. Свинець

В. ртуть

С. Сірчана кислота

D. Сполуки фосфору

Е. Сполуки фтору.

115. У працівника пункту хімізації, які упродовж останніх 5 років займається протравлюванням насіння з’явилися ознаки неврастенії, тремор кінцівок, скарги на головний біль, сонливість, порушення пам’яті. При огляді порожнини рота діагностовано стоматит та виявлено синювату смугу на яснах. Яка із використаних хімічних сполук призвела до отруєння?

А. Хлорорганічні сполуки

В. Фосфорорганічні сполуки

С. Сполуки кадмію

D. Нітросполуки

Е. Ртутьорганічні сполуки

116. У працівника, що обслуговує поршневі компресори, під час виконанння роботи відмічаються зміни збоку нервової системи, тахікардія, екстрасистолія, тахіпное, головокружіння, дискоординація рухів. При розслідуванні цього випадку виявлено, що негативний вплив маси акустичні коливання частотою 8-10 Гц. Яка професійна шкідливість була виявлена в даному випадку?

А. ЕМП

В. Лазерне випромінювання

С. Ультразвук

D. Інфразвук
Е. Радіація.

117.У працюючих в шахті забійників при лановому профілактичному медичному огляді виявлено порушення трофіки, ангіоспазм, зниження всіх видів шкірної чутливості в дистальних частинах рук. Яка професійна шкідливість могла бути причиною симптомів?

А. Шум

В. ЕМП

С. Вібрація

D. Лазерне випромінювання
Е. Радіація.

118. При розташуванні стоматологічної поліклініки на земельній ділянці необхідно визначити оптимальну орієнтацію основних виробничих приміщень. Яка орієнтація в даному випадку була би оптимальною?

А. Північна

В. Південно-Східна

С. Південна

D. Західна

Е. Східна.

119. Лікарю-лаборанту необхідно оцінити просторовий температурний режим в холі стоматологічної поліклініки у зв’язку зі скаргами пацієнтів на різкі перепади температури по вертикалі в зимовий період. У скількох точках це слід зробити?

А. 3 точки по вертикалі

В. в 3 точках по вертикалі і в кожній з 3 точок по горизонталі

С. 2 точки по вертикалі і 2 точки по горизонталі

D. 2 точки по вертикалі і 3 точки по горизонталі

Е. 3 точки по горизонталі.

120. При оцінці мікроклімату стоматологічного кабінету температура повітря +28°С, відносна вологість - 90%,швидкість руху повітря 0,2 м/с. Яким чином можна оптимізувати даний мікроклімат?

А. Підвищити швидкість руху повітряПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.029 с.)