ТОП 10:

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕТОДИОБСТЕЖЕННЯ НОСА, БІЛЯ НОСОВИХ ПАЗУХ І ГЛОТКИ

 

 

1. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання.

 

?Чим утворюється кістковий скелет зовнішнього носа ?

-носовими кістками, лобними відростками верхніх щелеп носоаим відростком лобної кістки

-перпендикулярною та горизонтальною пластинками гратчастої кістки

-піднебінною кісткою та лемішом

?Чим утворені ніздрі ?

-лемішом та носовими кістками

-вільним краєм крил носа та носової переділки

-латеральним та чотирикутним хрящами.

?Що відкривається в нижній носовий хід ?

-верхньощелепна пазуха

-клиновидна пазуха

-сльозоносовий канал

-лобна пазуха

?Де в порожнині носа найбільш розвинені та поверхнево розташовані венозні сплетіння ?

-в задніх відділах леміша

-на межі хрящового та кісткового відділів носової переділки

-в області середньої носової раковини

-в передньо-нижньому відділі носової переділки

?Скільки вологи на протязі доби виробляє слизова оболонка порожнини носа?

-біля 500 мл

-біля 50 мл

-біля 200 мл

-біля 3000мл

?Що необхідно зробити при пальцевому дослідженні носоглотки у дітей, щоб запобігти прикушуванню власного пальця досліджувача ?

-відтиснути шпателем язик

-втиснути вказівним пальцем лівої руки щоку досліджуваного між його зубами

-затиснути великим та вказівним пальцем лівої руки ніздрі досліджуваного

?Скільки біляносових пазух , як правило, розвинуто у людини ?

-дві

-чотири

-вісім

-шість

?Канал якого нерва проходить в очничній стінці верхньо-щелепної пазухи ?

-нижньощелепного

-нюхового

-очничного

-нижньоочничного

-лицевого

?Яка із стінок верхньощелепної пазухи є найбільш тонкою ?

-очнична

-передня

-медіальна

-нижня

-задня

?Через яку стінку верхньощелепної пазухи зручно робити її пункцію

-передню

-медіальну

-нижню

-очничну

?Через який носовий хід найбільш зручно та безпечно робити пункцію верхньощелепної пазухи ?

-середній

-верхній

-загальний

-нижній

?До якого віку, як правило, закінчується розвиток лобної пазухи ?

-до 20 – 25 років

-до моменту народження

-до першого року життя

-до 6 – 8 років.

?Яка стінка лобної пазухи є самою товстою ?

-задня

-нижня

-передня

-серединна

?Куди відкривається вічко лобної пазухи ?

-в нижній носовий хід

-в середній носовий хід

-в верхній носовий хід

-в носоглотку

?Як скелетотопічно розташовна глотка ?

+від основи черепа до УІ шийного хребця

-від ІІ шийного до І грудного хребця

-від УІ шийного до ІІІ грудного хребця

?Яким епітелієм вистилається носоглотка ?

-багатошаровим плоским

-миготливим багаторядним

-багаторядним кубічним

?Яким епітелієм вистилається ротоглотка ?

-багаторядним кубічним

-миготливим багаторядним

-багатошаровим плоским

?Де розташований задньоглотковий простір ?

-між задньою стінкою глотки і передхребцевою фасцією

-між м’язовим шаром та слизовою оболонкою глотки

-між передхребцевою фасцією та глибокими м’язами шиї.

?Як називається структурна одиниця піднебінних мигдаликів ?

-крипта

-криптолімфон

-лакуна

?Хто вперше описав лімфаденоїдне глоткове кільце ?

-М.П. Симановський

-В.Г. Воячек

-В. Вальдейєр.

 

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРТАНІ, ТРАХЕЇ, БРОНХІВ І СТРАВОХОДУ.

 

 

1. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання.

 

 

?На якому рівні розташована біфуркація трахеї ?

-У-го грудного хребця

-ІІІ-го грудного хребця

-ІІ-го грудного хребця

-УІІ-го шийного хребця

?Яким епітелієм вистелені голосові складки ?

-кубічним

-багатошаровим циліндричним

-багатошаровим плоским

-багаторядним миготливим

?Яким епітелієм вистелена слизова оболонка присінку гортані ?

-кубічним

-багатошаровим циліндричним

-багатошаровим плоским

-багаторядним миготливим

?Який головний бронх коротший та ширший ?

-правий

-лівий

?Який головний бронх довший та вужчий ?

-правий

-лівий

?На якому рівні у дорослого розташована гортань ?

-на рівні УІІ-го шийного хребця

-на рівні ІІІ-го шийного хребця

-на рівні І-го грудного хребця

-на рівні ІУ – УІ шийного хребця.

?На якому рівні у дорослих починається стравохід ?

-на рівні УІ шийного хребця

-на рівні ІІ грудного хребця

-на рівні ІУ шийного хребця

-на рівні ІІ шийного хребц

?Де розташований зів стравоходу ?

-між надгортанником та задньою стінкою глотки

-позаду міжчерепкуватої ділянки

-між черпакуватонадгортанною складкою ібоковою стінкою гортані

?Що таке грушеподібні ямки ?

-заглиблення між вестибулярною та голосовою складками

-заглиблення між боковою стінкою глотки та гортанню

-заглиблення між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика.

?Де знаходяться валекули ?

-між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика

-між боковою стінкою глотки та гортанню

-між вестибулярною та голосовою складками

?У що переходять грушоподібні ямки ?

-у стравохід

-у трахею

-у глотку

?Яку функцію виконують зовнішні м’язи гортані ?

-керують надгортанником

-натягують голосові складки

-розширюють голосовий простір

-піднімають та опускають гортань

?Який м’яз відкриває гортань і дозволяє людині здійснити “ вдих

-голосовий м’яз

-щиточерпакуватий м’яз

-задній перснечерпакуватий м’яз

-перснещитовидний м’яз

?Вкажіть основний звужувач гортані :

-поперечний черпакуватий м’яз

-боковий перснечерпакуватий м’яз

-перснещитовидний м’яз

-щиточерпакуватий м’яз

?Який хрящ гортані відноситься до еластичних ?

-черпакуватий

-персневидний

-надгортанник

-щитовидний

?Яка функція надгортанника ?

-закриває вхід у гортань при ковтанні

-піднімає та опускає гортань

-носоглотку від ротоглотки

?Які лімфатичні вузли є регіонарними для гортані ?

-защелепні

-підщелепні

-глибокі шийні

?Який нерв інервує гортань ?

-блукаючий

-язикоглотковий

-додатковий

?За допомогою якого рентгенологічного методу діагностують ренгеноконтрастні сторонні тіла шийного відділу стравоходу ?

-контрастна рентгеноскопія стравоходу

-безконтрастна бокова рентгенографія шиї по Земцову

-безконтрастна рентгенографія стравоходу

 

 

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА.

 

1. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання.

1. Яку анатомічну особливість хрящового відділу вушної раковини ви знаєте ?

А спереду шкіра щільно спаяна з хрящем

Б. вушна раковина не має підшкірної жирової клітковини

В. в шкірі вушної раковини велика кількість сальних залоз

2.Де розміщені сірчані залози в вусі ?

А. біля барабанної перетинки

Б. в перетинчасто-хрящовому відділі

В. в кістковому відділі

3.Які анатомічні відділи відмежовує перешийок в вусі ?

А. зовнішній слуховий прохід від барабанної перетинки

Б. зовнішній слуховий прохід від вушної раковини

В. перетинчасто-хрящовий відділ зовнішнього вуха від кісткового

Г. внутрішнє вухо від середнього вуха

4. Що являє собою кісткова частина зовнішнього слухового проходу:

А. це частина сосковидного відростка

Б. це окрема кістка, яка зростається з сосковидним відростком

В. хрящ, який з віком окостеніває

Г. кістковий канал тимпанальної частини скроневої кістки.

5. Чим представлена пневматична структура сосковидного відростка новонародженого ?

А. пневматична структура відсутня взагалі

Б. губчастою кістковою тканиною

В. залозистою тканиною

Г. кавернозними тілами

Д. єдиною клітиною – печерою

6. При скороченні яких м’язів починає функціонувати слухова труба:

А. м’яз, що напружує м’яке піднебіння і м’яз, що піднімає м’яке піднебіння

Б. стремінцевий м’яз

В. м’яз, що напружує барабанну перетинку

Г. вушний м’яз

Д. стремінцевий м’яз і м’яз, що напружує барабанну перетинку

7. Яка умова потрібна для нормальної роботи слухових кісточок ?

А. безперервність ланцюга

Б. врівноважений тиск між зовнішнім середовищем і барабанною порожниною і безпреревність ланцюга

В. цілісність барабанної перетинки

Г. співдружня робота м’язів барабанної порожнини

Д. за будь-яких умов слухової кісточки нормально виконують свою функцію

8. Яка топографія присінка внутрішнього вуха ?

А. латеральна стінка барабанної порожнини

Б. задня стінка внутрішнього слухового проходу

В. це середня частина внутрішнього вуха

Г. це носоглоткове вічко слухової труби

9. В якій частині півколових каналів розміщені рецептори слухового аналізатора ?

А. в ампулах півколових каналів

Б. на гребінці

В. в гладкому кінці півколових каналів

Г. рецептори слухового аналізатора не розміщуються в півколових каналах

10. Що являє собою гелікотрема ?

А. отвір, який сполучає сходи присінка з барабанними сходами

Б. верхівка завитки

В. нервове закінчення, яке реагує на звуковий подразник

Г. нервовий ганглій УІІІ пари черепних нервів

Д. стержень, навколо якого завитка робить 2,5 оберти

Е. стержень, навколо якого завитка робить 2,5 оберти

11. Яку роль еліптичного і сферичного мішечків присінка в звукосприйнятті ?

А. ці утвори не приймають участь в звукосприйнятті

Б. еліптичний мішечок відповідає за звукосприйняття

В. сферичний мішечок відповідає за звукосприйняття

Г. це складові частини звукосприймального апарату

12. За допомогою якої камертональної проби найзручніше перевірити рухомість стремена в вікні присінка ?

А. проба Вебера

Б. проба Желе

В. проба Швабаха

Г. проба Рінне

13. Чи є тональна порогова аудіометрія об’єктивним методом перевірки слухового аналізатора ?

А. так, бо проводиться за допомогою апарата

Б. так, бо аудіограма є документ

В. ні, оскільки пацієнт має можливість дати неправильну відповідь на звуковий подразник

14. В якому квадраті барабанної перетинки проглядається світловий конус при отоскопії ?

А. в передньо-нижньому

Б. в заднє-верхньому

В. в заднє-нижньому

Г. в передньо-верхньому

15. Чи можна вважати світловий конус постійним анатомічним утворенням при отоскопії ?

А. ні, він зникає при патології середнього вуха

Б. ні, це оптичне утворення

В. ні, не є постійний утвір на барабанній перетинці

Г. так, це постійний утвір на барабанній перетинці

16. Яким інструментом користуються для маскування вуха при обстеженні слуху мовою ?

16. Яким інструментом користуються для маскування вуха при обстеженні слуху мовою ?

А. навушником

Б. вушною вкладкою

В. тріскачкою Барані

Г. ватним тампоном

17. З яких відділів складається зовнішній слуховий прохід ?

А. перетинчасто-хрящовий та кістковий

Б. вушна раковина та кістковий

В. перетинчастий та хрящовий

18. З яких лабіринтів складається внутрішнє вухо ?

А. завитки та перетинчасто-хрящового

Б. перетинчастого та кісткового

В. перетинчасто-хрящового та кісткового

19. Де локалізуються клітини 1 нейрона слухового аналізатора ?

А. в спіральному ганглії

Б. в спіральному органі

В. на дні четвертого шлуночка

Г. у внутрішньому слуховому проході

20. Через які мозкові венозні синуси розповсюджується інфекція з вуха ?

А. печеристий синус

Б. сигмовидний синус

В. сагітальний синус

Г. поперечний синус

 

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА.

 

1. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання.

1. Яке визначення вестибулярного ністагму ?

А. це ритмічне мимовільне пошарпування очей

Б. це миготіння очних яблук у країніх положеннях

В. це коливальні рухи голови

2. Які компоненти ністагму вам відомі ?

А. медіальний та латеральний

Б. повільний та швидкий

В. лівий та правий

3. Яку ще назву має повільний компонент ?

А. мозковий

Б. лабіринтний

В. церебральний

4. Де розташований ендолімфатичний мішок ?

А. на задній поверхні піраміди скроневої кістки

Б. у внутрішньому слуховому проході

В. на передній поверхні піраміди скроневої кістки

Г. на поверхні сосковидного відростку

5. Що є адекватним подразником для півколових каналів 7

А. зміна положення голови та тулуба в просторі

Б. кутове прискорення

В. прямолінійне прискорення

Г. прискорення сили земного тяжіння

Д. відцентрове прискорення

6. Який напрямок має ністгам при виконанні калоричної проби із холодною водою ?

А. у бік протилежного вуха

Б. у бік подразнюваного вуха

В. не викликає ністагму

7. Який напрямок має ністагм при виконанні калоричної проби із горячою водою

А. не викликає ністагму

Б. у бік подразнюваного вуха

В. у бік протилежного вуха

8. Рух ендолімфи від ампули до ніжки у латеральному півколовому каналі викликає ністагм:

А. не викликає ністагму

Б. у бік протилежного вуха

В. у бік подразнюваного вуха

9. Рух ендолімфи від ампули до ніжки у передньому півколовому каналі викликає ністагм:

А. у бік подразнюваного вуха

Б. не викликає ністагму

В. у бік протилежного вуха

10. Який напрямок завжди має ністагм ?

А. у бік руху ендолімфи

Б. не залежить від руху ендолімфи

В. протилежний руху ендолімфи

 

СТОРОННІ ТІЛА

1. За допомогою яких інструментів і дій можна видалити стороннє тіло

зовнішього слухового проходу?

А) вимивання шприцем Жане

Б) тупим кульковим гачком

В) пінцетом

2. Яке лікування проводиться при ушкодженні барабанної перетинки?

А) промивання вуха

Б) зондування рани

В) очистка та обробка зовнішнього слухового проходу спиртом

Г) введення в зовнішній слуховий прохід стерильної турунди

3. Які бувають травматичні ушкодження носа залежно від механізму поранення?

А) різані

Б) рублені

В) колоті

Г) рвані

Д) забиті

Е) вогнепальні

Є) легкі

Ж) важкі

4. Які бувають ушкодження носа вогнепального походження?

А) ушкодження кісткового скелету носа

Б) ушкодження хрящового скелету носа

В) ушкодження шкіри

Г) дотичні

Д) наскрізні

Е) сліпі

5. Які симптоми характерні для травматичних ушкоджень носа?

А) асфіксія

Б) запаморочення

В) утруднення носового дихання

Г) зміна форми носа

Д) кровотеча

Е) крепітація відламків кісток

6. Які існують різновиди редресації уламків кісток носа?

А) зовнішня мануальна редресація

Б) ендоназальна інструментальна редресація

В) іммобілізація гіпсовою пов’язкою

Г) фіксація кісткових уламків марльовим тампоном

7. Завдяки яким ознакам можливо запідозрити стороннє тіло носа?

А) гострий нежить

Б) однобічний нежить

В) слизогнійне однобічне виділення з неприємним запахом і іноді з

домішкою крові

Г) утруднення носового дихання через одну половину носа

 

8. Яким чином можливе видалення стороннього тіла носа?

А) спеціальним зігнутим кульковим гачком зовні

Б) пінцетом у деяких випадках

В) промивання носової порожнини

 

9. В чому полягає лікування носової кровотечі?

А) негайна госпіталізація

Б) місцева зупинка кровотечі

В) лікування основного захворювання, яке викликало кровотечу

 

10. Які різновиди тапмонади використовуються для зупинки носової

кровотечі?

А) задня

Б) пошарова

В) передня

Г) порожнина

 

11. Які ознаки гематоми носової переділки?

А) утруднення дихання через ніс

Б) кровотеча

В) головний біль

Г) підвищення температури тіла

Д) випинання слизової оболонки носової переділки з двох боків

 

12. Як видалити стороннє тіло верхньощелепної пазухи при відкритому

Її ушкодженні?

А) при типовій гайморотомії, рана при цьому обробляється та закривається

Б) через рановий хід, після чого рана обробляється та зашивається

 

13. Які можливі ускладнення стороннього тіла носа?

А) гострі синуїти

Б) гострий отит

В) сепсис

Г) внутрішньочерепні ускладнення

Д) орбітальні ускладнення

Е) медіастиніт

 

14. Які ознаки стороннього тіла глотки?

А) больові відчуття в грудній порожнині з іррадіацією в міжлопаткову

ділянку

Б) колючий біль під час їжі

В) колюча біль при ковтанні їжі

Г) значна салівація

Д) відчуття “стороннього тіла” в глотці

 

15. На підставі чого ставиться діагноз стороннього тіла глотки?

А) діафаноскопія

Б) сцинтіграфія

В) скарги

Г) анамнез

Д) фарингоскопія, непряма ларингоскопія

Е) рентгенографія

 

16. Які ознаки стороннього тіла гортані?

А) сильний і тривалий кашель

Б) утруднення дихання, у дітей можлива асфіксія

В) біль у грудній порожнині

Г) іррадація болю в міжлопатковий простір

Д) ціаноз губ, шкіри обличчя

Е) відчуття болю та стиснення в горлі

Є) сиплий голос

 

17. Яка допомога надається потерпілому з травматичним ушкодженням

гортані?

А) боротьба з шоком, зупинка кровотечі

Б) при утрудненні дихання, загрозі асфіксії,- трахеостомія

В) пошарове зашивання рани

Г) введення зонда через ніс в стравохід для харчування

Д) оброблення рани, пов’язка на шию

 

18. Які симптоми свідчать про наявність стороннього тіла бронха?

А) асфіксія

Б) короткочасна зупинка дихання та судомний кашель після аспірації

стороннього тіла

В) стійкий періодичний кашель

Г) задишка

Д) поява харкотиння

Е) ослаблене дихання і притуплення перкуторного звуку

Є) при рентгенівському дослідженні можливе виявлення тіні стороннього тіла,

бічне зміщення середостіння, виявлення ателектазу, виявлення симптому

Гольцкнехта-Якобсона, нерівномірної екскурсії діафрагми

 

19. Які хірургічні втручання використовуються для зупинки рецедивних

носових кровотеч?

А) підслизова резекція носової перегородки

Б) конхотомія

В) етмоїдотомія

Г) аденотомія

 

 

ТРАВМИ, СТОРОННІ ТІЛА, КРОВОТЕЧІ З ЛОР ОРГАНІВ І НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ НИХ.

1. Які основні симптоми характеризують травму носа?

А) кровотеча, набряк, зміна форми носа та утруднення дихання

Б) кровотеча, головні болі, запаморочення

С) набряк, головні болі

2Які основні ускладнення можуть виникнути при травмі гортані?

А) кровотеча, біль, запалення слизової оболонки

Б) набряк слизової оболонки, хондроперихондрит гортані, гематома, кровотеча

С) набряк слизової оболонки, кашель, підвищення температури тіла

3. Яку допомогу потрібно надати хворому, у якого відрізаний кінчик носа?

А) зупинити кровотечу, накласти пов’язку

Б) промити рану, накласти пов’язку, ввести протиправцеву сироватку

С) зберегти відрізаний кінчик носа, терміново провести первинну хірургічну

обробку рани, ввести протиправцеву сироватку

4. Як називається допомога потерпілому по відновленню форми носа?

А) редресація або впралення відламків кісток

Б) репозиція або зіставлення відламків кісток

С) фіксація відламків кісток

5. Яке ускладнення запального характеру може виникнути при травмі задньої

стінки глотки?

А) заглотковий абсцес, медіастиніт

Б) кровотеча

С) порушення ковтання

6. Які основні ознаки травми барабанної перетинки?

А) глухота, порушення вестибулярної функції

Б) зниження слуху, біль, кровотеча, шум у вусі

С) апаморочення, біль, кровотеча

7. Як правильно видалити стороннє тіло з носової порожнини?

А) пінцетом

Б) промити носову порожнину

С) видалити зовні спеціально для цього призначеним тупим гачком

8. Як видалити стороннє тіло бронха?

А) за допомогою верхгьої трахеобронхоскопії

Б) при торакотомії

С) за допомогою кашлю та постукуванню по спині

9. Які перші ознаки попадання стороннього тіла в нижні дихальні шляхи?

А) кашель та болі в горлі

Б) короткочасна зупинка дихання, сильний кашель, задишка

С) асфіксія

10. Які ознаки стороннього тіла носової порожнини?

А) подразнення слизової оболонки з значним виділенням слизу

Б) кровотеча, біль

С) однобічний нежить, утруднене або відсутнє дихання через відповідну

половину носа

11. Що потрібно примінити для видалення стороннього тіла стравоходу?

А) езофагоскопію

Б) монетоловку

С) викликати блювоту

12. Які можливі ускладнення травми стравоходу?

А) кровотеча

Б) медіастиніт

С) неможливість проходження їжі по стравоходу

13. Що може означати лікворея із зовнішнього слухового проходу в

результаті травми?

А) перелом основи черепу

Б) рвана рана шкіри зовнішнього слухового проходу

14. Як видалити стороннє тіло зовнішнього слухового проходу?

А) пінцетом

Б) шляхом вимивання, в окремих випадках спеціальним гачком

С) оперативним способом

15. Як видалити балотуюче стороннє тіло із трахеї?

А) за допомогою спеціальних щипців при прямій ларингоскопії або

верхній трахеоскопії

Б) за допомогою щипців при непрямій ларингоскопії

С) під час кашлю з харкотинням

16. Яка невідкладна медична допомога надається хворим з опіками

стравоходу після прийняття сильнодіючої отруйної речовини?

А) нейтралізація проковтнутої отруйної речовини, обережне промивання

шлунка нейтралізуючими розчинами, серцеві та болезаспокійливі засоби

Б) викликати блювоту, потім голод і болезаспокійливі засоби

С) відправляється на стаціонарне лікування під постійним наглядом лікаря,

де застосовується дезінтоксикаційна терапія

17. Яка допомога надається хворому при ушкодженні барабанної перетинки?

А) промивання вуха

Б) очищається зовнішній слуховий прохід, обробляється спиртом і вводиться

стерильна турунда

С) зондування травмованої барабанної перетинки, туга тампонада зовнішнього

слухового проходу

18. Які основні напрямки існують при наданні допомоги потерпілим з

переломом кісток носа?

А) зупинка кровотечі, обробка ран, спокій

Б) зупинка кровотечі, виведення з шоку

С) відновлення форми та функції носа

19. Які основні симптоми гематоми носової переділки?

А) утруднення дихання носом, головний біль

Б) носова кровотеча

С) біль в носі, головний біль

20. Яке необхідно провести лікування при утрудненні носового дихання і

викривленні носової переділки?

А) консервативне: судинно-звужуючі краплі в ніс та фізіотерапевтичне

лікування

Б) хірургічне – підслизову резекцію носової переділки

С) зламати переділку в місці викривлення та фіксувати її в серединному

стані тампонами

21. Як видалити з зовнішнього слухового проходу живе стороннє тіло?

А) вимиванням

Б) після умертвлення живого стороннього тіла видалити його вимиванням,

тупим гачком або пінцетом

С) тупим кульковим гачком

Д) пінцетомПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.053 с.)