ТОП 10:

Проаналізуйте призначення, конструкцію і дайте коротку характеристику виконуваних функцій принтерів, плоттерів, сканерів і дигітайзерів.Принтер - це пристрій, призначений для виведення на тверді носії, здебільшого на папір,результатів роботи програм.

Основу принтера становить складний електромеханічний агрегат, що забезпечує формування зображення, переміщення паперу, подачу барвника та ін. До його складу входить ще електронна частина, яка включає схему керування і буферний запам'ятовуючий пристрій.

За способом формування зображень принтери поділяють на контурні (ударні) та растрові. В контурних принтерах зображення символу має вигляд безперервної лінії, а формується ударом по паперу (через фарбувальну стрічку) деталі з рельєфом відповідної форми. У растрових принтерах зображення складається з безлічі дрібних (0,01-0,3 мм) точок.

За способом нанесення фарбувальних точок їх можна поділити на матричні, струминні, лазерні.

Сканер - це пристрій, який дає змогу вводити в комп'ютер чорно-біле або кольорове півтонове зображення, і прочитувати графічну та текстову інформацію.

Сканування штрихового рисунка - найпростіший вид сканування, коли реєструються лише чорний і білий відтінки.

Кольорове сканування - це сканування в "сірому" режимі з різними фільтрами (червоним, синім, зеленим).

Дигітайзер - пристрій для ручного цифрування картографічної і графічної документації у вигляді послідовності точок, положення яких опи­сується прямокутними декартовими координатами площини.

Плотер - пристрій відображення, призначений для виведення даних у графічній формі на папір, пластик, фоточуттєвий матеріал чи інший носій шляхом креслення, гравіювання чи фото- реєстрації іншим способом. Розрізняють планшетні плотери з розміщенням носія на плоскій поверхні, барабанні плоте­риз носієм, що закріплюється на обертовому бара­бані, рулонні, або роликові, плотери із креслярсь­кою голівкою, що переміщується в одному напрямку при одночас­ному переміщенні носія в перпендикулярному йому напрямку.

За принципом побудови зображення плотери поділяються на векторні і растрові. Векторні плотери створюють зображення пе­ром чи олівцем. Растрові плотери, успадковуючи конструктивні особливості принтерів, створюють зображення шляхом порядко­вого відтворення.

Проаналізуйте сучасні напрями застосування обчислювальної техніки.

Розкрийте загальні особливості структури, інтерфейсу і функціонування ОС типу Windows.

Розкрийте основні напрями застосування ГІС-технологій в землеустрої.

Розкрийте принципи і зміст класифікацій та будову ЕОМ.

1.Класифікація за призначенням:*- великі електронно-обчислювальні машини (ЕОМ);*- міні ЕОМ;*- мікро ЕОМ;*- персональні комп'ютери.

2. Класифікація по рівню спеціалізації: *- універсальні;*- спеціалізовані.

3. Класифікація за розміром:* - настільні;*- портативні;*- кишенькові.

4. Класифікація за сумісністю:*- апаратна сумісність;*- сумісність на рівні операційної системи;*- програмна сумісність;*- сумісність на рівні даних.

Персональний комп'ютер – загальнодоступна й універсальна щодо застосування настільна або переносна ЕОМ.

Структура комп'ютера - це модель, що встановлює склад, порядок та принципи взаємодії її компонентів.

Основні функції визначають призначення ЕОМ: опрацювання і зберігання інформації, обмін інформацією із зовнішніми об'єктами.

Мікропроцесор. Він є центральним блоком ПК, призначеним для керування роботою всіх блоків комп'ютера і виконання арифметичних та логічних операцій над інформацією. До нього входять логічні блоки (КП, АЛП), мікропроцесорна пам'ять (МПП) – складова частина, що забезпечує короткочасне зберігання, запис та видачу інформації, використовувану в обчисленнях у найближчі такти роботи комп'ютера.

Системна шина. Це основна інтерфейсна система ПК, що забезпечує взаємозв'язок усіх його пристроїв.

Основна пам'ять. Складається з ОЗП (оперативного запам’ятовуючого пристрою) і ПЗП (постійно-..). ПЗП призначений для зберігання програми тестування ПК, програми початкового його завантаження, базової системи введення-виведення (BIOS). ОЗП служить для оперативного запису, зберігання та зчитування інформації (програм і даних), безпосередньо бере участь в інформаційно-обчислювальному процесі, виконуваному ПК у поточний період часу.

Зовнішня пам'ять. Її утворюють зовнішні (відносно МП та системної плати) пристрої ПК, використовується для довготривалого зберігання інформації. Зокрема, в зовнішній пам'яті зберігається все програмне забезпечення комп'ютера.

Джерело живлення. Це блок, який містить системи автономного й мережного енергоживлення ПК.

Таймер. Це внутрішній електронний годинник, що забезпечує автоматичне зняття поточного моменту часу.

Зовнішні пристрої забезпечують взаємодію ПК з навколишнім середовищем: користувачами, об'єктами управління та іншими ЕОМ. Вони дуже різноманітні. Так, за призначенням можна виділити такі їхні види:

• зовнішні запам'ятовуючі пристрої (ЗЗП), або зовнішня пам'ять ПК;

• діалогові засоби користувача;

• пристрої введення інформації;

• пристрої виведення інформації;

• засоби зв'язку і телекомунікації.

Системний блок стаціонарного ПК - прямокутний каркас із кришкою або кожухом, в якому розміщено всі основні вузли комп'ютера: материнську плату, адаптери, блок живлення, один-два НГМД, один (іноді більше) НЖМД, динамік, дисковод для компакт-дисків або інші накопичувачі, органи керування.

Накопичувачі - це запам'ятовуючі пристрої, призначені для тривалого (що не залежить від електроживлення) зберігання великих обсягів інформації, коли ємність накопичувача в десятки, сотні разів перевищує ємність ОЗП або взагалі необмежена.

Плати розширення. Так називають електронні пристрої, відсутні в первинній комплектації комп'ютера, їх застосовують для збільшення його потужності або розширення функціональних можливостей.

Розкрийте структурні і функціональні особливості сервісних операцій у ОС типу Windows.

Розкрийте структурно-функціональні особливості електронних тематичних атласів.

Електронні атласи в багатьох випадках подібні до своїх паперових аналогів з додатковими функціями автоматизації пошуку даних. Типовий електронний атлас містить інформаційний блок, який складається із серії електронних тематичних карт, текстових статей, фотографій, звукових і відеофрагментів, і блок керування, що містить систему меню, каталог систему гіперпосилань,

підказки й ін. Більшість електронних атласів є кінцевим продуктом і не допускає зміни свого змісту користувачем.

Розкрийте сутнісні аспекти експертних систем.

Останнім часом при створенні інформаційних систем в географії і інших природничих дисциплінах велика увага приділяється і побудові так званих експертних систем (ЕС), що у цілому кваліфікуються як системи логічного виводу результатів аналізу, які базуються на фактах (знаннях) та евристичник прийомах (емпіричних правилах) обробки даних. При цьому принциповими складниками ЕС є база знань (організовані набори фактів) і механізми логічного вирішення поставленої задачі. Виходячи з таких позицій, у випадку, якщо експертна система буде поєднана саме з ГІС у традиційному розумінні, або ж навпаки, якщо у ГІС будуть включені певні елементи експертної системи, то таку "комбіновану" інформаційну систему можна розглядати як специфічний різновид ГІС.

Розкрийте сутнісні аспекти картографічних банків даних (КБнД).

Поряд з ГІС, широкого розповсюдження набула організація проблемно-орієнтованих банків даних (БнД), призначених для картографування природних та соціально-економічних явищ. Такі банки досить часто називають картографічними банками даних (КБнД).

Зарубіжні дослідники, як правило, розглядають КБнД як частину ГІС [3].

У інших випадках досить часто важко чітко визначити різницю між КБнД та ГІС та розмежувати їх функції. Це обумовлене тим, що інформаційну основу і ГІС, і КБнД складають географічні карти, а результати аналізу або запитів в обох системах також подаються у вигляді карт. А проте, не дивлячись на їх близькість, функціїї ГІС КБнД доцільно відрізняти, виходячи з методологічних міркувань.

У КБнД ж провідне значення і належить "суто" картографічному методу дослідження, у т.ч. моделювання, як інструменту пізнання структури і динаміки геосистем. 3 огляду на це, можна умовно вважати, що КБнД є "менш методологічно і технологічно просунутою"ГІС.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.006 с.)