ТОП 10:

Розподіл зовнішньої торгівлі України товарами і послугами за географічними регіонами у 2005-2012 рр.  регіони
експорт товарів , млн.дол. США  
1,1 Країни СНД 11032 12684 18385 23514 13762 19119 26597 25758
  у тому числі Російська Федерація  
1.2 Інші регіони світу 23992 26265 31455 44203 26632 33072 42821 44054
1.2.1. Європа  
1.2.2 Азія  
1.2.3 Америка  
1.2.3.1 у тому числі США  
1.2.4. Африка  
1.2.5. Австралія  
Довідково: країни ЄС 10243 12088 13917 18129 9499 13062 17970 17081
імпорт товарів , млн.дол. США  
2.1. Країни СНД  
  у тому числі Російська Федерація  
2.2 Інші регіони світу  
  Європа  
  Азія  
  Америка  
  у тому числі США  
  Африка  
  Австралія  
Довідково: країни ЄС 12194 15865 21683 27194 14362 17514 24488 24875
експорт послуг , млн.дол. США  
3.1. Країни СНД  
  у тому числі Російська Федерація  
3.2. Інші регіони світу  
  Європа  
  Азія  
  Америка  
  у тому числі США  
  Африка  
  Австралія  
Довідково: країни ЄС 2668 3581 4625 6190 4390 4920 5329 5437
імпорт послуг , млн.дол. США  
4.1. Країни СНД  
  у тому числі Російська Федерація  
4.2. Інші регіони світу  
  Європа  
  Азія  
  Америка  
  у тому числі США  
  Африка  
  Австралія  
Довідково: країни ЄС 3266 3926 5217 7676 5981 6720 7075 7556
5. Оборот послуг                  
6. Товарооборот                  
7. Зовнішньоторговельний оборот                  
8. Валовий випуск товарів і послуг, млрд. грн 995,63 1182,18 1565,06 2072,17 1955,69 2388,29 2882,49    
9. Валовий внутрішній продукт, млрд. грн 441,45 537,66 712,95 948,06 912,56 1045,6    

Необхідно:

1. оцінити структуру і структурні зрушення експорту і імпорту товарів і послуг у регіональному розрізі за 2005-2012 роки. Дані представити графічно. Визначити країни найбільші імпортери в Україну і найбільші експортери з України. Поміркуйте, чим зумовлена така структура експорту і імпорту.

2. оцініть зовнішньоторговельні відносини України з Російською Федерацією, країнами СНД та країнами ЄС. Зробіть відповідні висновки.

3. Оцініть експортну політику України. Визначте часту експорту і імпорту товарів і послуг у ВВП та у валовому випуску.

4. Розрахуйте товарооборот, оборот послуг та загальний зовнішньоторговельний оборот України в цілому та з країнами - найбільшими експортерами-імпортерами. Оцініть їх структуру, темпи зростання. Зробіть відповідні висновки.

5. Оцінити рівномірність розподілу експорту і імпорту товарів між регіонами у 2010 та 2012 роках. Розрахувати коефіцієнт локалізації і концентрації. Зробити відповідні висновки

 

Завдання 10.

У таблиці наведено вихідні дані щодо обсягів зовнішньоторговельних операцій України з РФ.

Зовнішня торгівля України з Російською Федерацією, млн. дол. США

  Показники
Загальний експорт товарів України з іншими країнами
  У т.ч.            
  Експорт товарів та послуг в РФ, млн. дол. США
  Експорт товарів та послуг в РФ, %            
  У т.ч.            
  Експорт товарів, млн. дол. США            
  Експорт послуг, млн. дол. США
  Експорт товарів, %            
  Експорт послуг, %            
Загальний імпорт товарів України з іншими країнами
  У т.ч.            
  Імпорт товарів та послуг з РФ, млн. дол. США
  Імпорт товарів та послуг з РФ, %            
  У т.ч.            
  Імпорт товарів, млн. дол. США            
  Імпорт послуг, млн. дол. США
  Імпорт товарів, %            
  Імпорт послуг, %            
Оборот послуг            
Товарооборот            
Зовнішньоторговельний оборот            
Сальдо послуг            
Сальдо товарів            
Зовнішньоторговельне сальдо            

Необхідно:

- розрахувати експорт і імпорт товарів з РФ в абсолютному вимірі, а також показники структури. .

- оцінити структуру зовнішньої торгівлі з РФ та структурні зрушення. Виявити і охарактеризувати тенденції змін, виявити імовірні причини змін.

- Розрахувати і проаналізувати товарооборот, сальдо зовнішньоторговельних операцій, а також зовнішньоторговельний товарооборот і сальдо.

- Розрахуйте коефіцієнт покриття експортом імпорту

- Оцінити темпи зростання аналізованих показників. Зробити відповідні висновки та розробити рекомендації щодо покращення сальдо зовнішньоторговельних операцій.

- Для візуалізації отриманих результатів побудуйте необхідні діаграми.

 

Завдання 11.

У таблиці наведено вихідні дані щодо обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України з країн ЄС.

Країни у % до загального обсягу у % до попереднього періоду
Усього країни ЄС                                              
Кіпр                                
Німеччина                                
Австрія                                
Нідерланди                                
Великобританія                                
Франція                                
Швеція                                
Італія                                
Польща                                
Угорщина                                
Люксембург                                
Греція                                
Данія                                
Естонія                                
Ірландія                                
Фінляндія                                
Литва                                
Чехія                                
Латвія                                
Бельгія                                
Іспанія                                
Словаччина                                
Мальта                                
Словенія                                
Румунія                                
Болгарія                                
Португалія                                

Доповніть таблицю необхідними даними, виходячи із нижченаведених завдань.

Необхідно:

1. Оцінити структуру і структурні зрушення прямих іноземних інвестицій розрізі країн інвестування за 2006-2012 роки. Дані представити графічно. Визначити країни найбільших інвесторів в Україну. Поміркуйте, чим зумовлена така структура інвестицій.

2. Оцініть темпи приросту інвестицій в економіку. Результати розрахунків представте графічно. Виявіть основні тенденції в інвестуванні в економіку України

3. Визначте частку інвестицій у ВВП та у загальному обсязі інвестицій в Україну.

4. Оцініть рівень інвестиційної безпеки в Україні. Яких даних не вистачає для здійснення повноцінної оцінки рівня інвестиційної безпеки.

5. Порівняйте інвестиційні потоки з України і в Україну. Довідкові дані в табл..

Прямі інвестиції з України в країни ЄС

(млн. дол. США (з початку інвестування наростаючим підсумком)*

  01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Всього у країни ЄС 5910,9 6523,9 6518,3
Австрія 5,1 4,7 5,3 5,3
Італія 0,4 0,4 0,4 0,4
Кіпр 5778,5 6342,5 6342,1 5810,5
Латвія 31,9 87,9 80,4 95,5
Нідерланди ... ... 0,1 13,5
Німеччина 5,2 9,2 9,1
Польща 49,4 49,1 48,2 54,2
Угорщина 0,1 0,1 0,1 4,2
Франція 0,2 0,2 0,2 0,2
Всього з України 6226,3 6871,1 6899,7 6481,9

* по іншим країнам інформація є конфіденційною і офіційно не оприлюднюється

Завдання 12.

Виходячи із даних щодо обсягу приватних грошових переказів в Україну, наведених в табл.. необхідно:

країни надходження, млн. дол. США у % до відповідного періоду
у % до загального обсягу у % до загального обсягу у % до загального обсягу 2011/2010 2012/2011 2012/2010
Усього                  
Російська Федерація 1619,1   1987,6   2350,3        
США 577,9     604,3        
Німеччина 381,7     403,3        
Кіпр 242,1   331,1   346,3        
Греція 303,3   341,4   337,6        
Італія 281,9   325,2   294,3        
Сполучене королівство 254,1   248,2   241,7        
Канада 107,3   113,6   127,8        
ОАЕ 95,1   108,4   120,1        
Швейцарія 162,3   134,4   119,4        
Іспанія 146,5   139,8   117,5        
Нідерланди 75,3   95,7   92,1        
Ізраїль 68,1   78,1          
Сінгапур 48,1   60,1   82,4        
Казахстан 49,1   65,7   79,2        
Норвегія 46,5   55,5   64,1        
Франція 47,2   58,7   61,5        
Гонконг 41,4   49,2   60,6        
Португалія 76,6   77,8   60,3        
Китай 40,3     56,6        
Туреччина 52,4   62,2   56,1        
Бельгія 40,2   47,8   51,3        
Монако 27,6   42,1          
Панама 28,3   31,6   44,8        
Віргінські острови 13,4   21,8   43,8        
Острів Мен 21,7   31,9   43,1        
Польща 26,1   35,1          
Азербайджан 24,6   26,9   38,5        
Латвія 64,7   59,5   37,5        
Узбекистан 22,5   28,3   34,1        

1. Оцінити динамку і структуру приватних грошових переказів в Україну.

2. Визначити країни, з яких найбільше надходять кошти в Україну. Встановити чинники, що зумовлюють виявлену структуру.

3. Чи спостерігаються зміни в динаміці обсягів грошових переказів по основним країнам? Чим це зумовлено.

4. Порівняйте обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку з обсягами приватних грошових переказів. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 13.

1.Розрахуйте та проаналізуйте відносні величина планового завдання та відносні величини виконання плану видатків бюджету міста Києва.

Роки Фактичний обсяг доходів, млн. грн. Фактичний обсяг видатків, млн. грн. Плановий обсяг доходів, млн. грн. Плановий обсяг видатків, млн. грн.
16256,0 16 933,5 16588,5 18 754,5
20532,3 21 374,9 24550,0 26 569,3
15537,7 18 050,3 24037,6 24 401,8
17193,5 18 112,6 22464,8 22 731,8
14546,2 16096,9 17290,3 18739,2

 

2. Зробіть висновки щодо факторів, які впливають на невиконання планових показників доходів/видатків бюджету міста Києва.

Порівняйте отримані результати з аналогічними показниками по бюджету міста Москва:

Роки Плановий обсяг видатків, млн. грн Фактичний обсяг видатків, млн. грн Плановий обсяг доходів, млн. грн Фактичний обсяг доходів, млн. грн
248811,2 231203,6 256261,6
378094,4 337974,8 345639,6
329747,2 309486,4 270519,2
296434,8 296997,6 301794,8
416954,4 396693,6

3. Обґрунтуйте напрямки покращення планування та виконання бюджету міста Києва.

Завдання 14

1.Розрахуйте та проаналізуйте питому вагу бюджетоутворюючих податків у ВВП України та Зведеному бюджеті України. Для цього рекомендовано заповнити нижче наведену таблицю

Таблиця

Показники фіскальної ефективності бюджетоутворюючих податків в Україні за 20__-20__рр.

Рік ВВП, млн. грн Надходження ППП, млн. грн Надходження ПДВ, млн. грн Надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), млн. грн Частка ПДВ у ВВП, % Частка ППП у ВВП,% Частка ПДФО у ВВП, %
20__р.              
20__р.              
20__р.              
20__р.              
20__р.              

2. Зробіть висновки щодо факторів, які впливають на фіскальний потенціал бюджетоутворюючих податків.

3. Обґрунтуйте напрямки підвищення фіскального потенціалу бюджетоутворюючих податків.

Завдання 15.

1.Провести аналіз структури видатків бюджету міста Києва по горизонталі і по вертикалі.

2. Пояснити отримані результати (наприклад, чому з року в рік деякі статті бюджету фінансуються виключно із загального, інші — із спеціального фонду бюджету). Обґрунтувати свою думку щодо оптимальності структури видатків бюджету м. Києва.

Структура видатків бюджету м. Києва в розрізі фондів у 2010-2011 році

Найменування Рік Загальний фонд, грн. Спеціальний фонд, грн. Всього за тимчасовою класифікацією видатків, грн. Wi
Державне управлiння 557203711,8 14895884,3 572099596,1 W1
527395585,9 147263539,7 674659125,7 W1
Освiта 3017868030,1 252016778,5 3269884808,6 W2
3108900082,4 370805690,6 3479705772,9 W2
Охорона здоров'я 2210866425,7 235672566,6 2446538992,3 W3
2317733480,9 781933470,9 3099666951,8 W3
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1375202788,5 161363667,8 1536566456,3 W4
1880680642,2 29998081,8 1910678723,9 W4
Житлово-комунальне господарство 451567856,4 10291764,1 461859620,5 W5
431348840,1 887393278,7 1318742118,8 W5
Культура i мистецтво 392147611,6 40265357,2 432412968,8 W6
410122609,0 44248196,6 454370805,5 W6
Засоби масової iнформацiї 31957884,5 0,0 31957884,5 W7
27060608,9 0,0 27060608,9 W7
Фiзична культура i спорт 90586766,7 5418096,8 96004863,5 W8
85219603,9 4678772,4 89898376,3 W8
Будiвництво 2134676,3 616241410,0 618376086,3 W9
1151235,8 599166302,3 600317538,1 W9
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,0 3039871,2 3039871,2 W10
0,0 416015,0 416015,0 W10
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика 423881201,8 152573093,7 576454295,5 W11
435237131,3 304559228,7 739796360,0 W11
Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю 98730714,6 182803323,4 281534037,9 W12
269113940,4 841269134,6 1110383074,9 W12
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха 7039999,0 0,0 7039999,0 W13
8346671,2 0,0 8346671,2 W13
Обслуговування боргу 706959832,3 0,0 706959832,3 W14
632442631,0 0,0 632442631,0 W14
Цiльовi фонди 0,0 312163723,3 312163723,3 W15
0,0 403927882,1 403927882,1 W15
Видатки, не вiднесенi до основних груп 6673099816,6 86643784,3 6759743600,9 W16
1543352088,1 3137932,6 1546490020,7 W16
Всього за тимчасовою класифікацією видатків 16039247315,7 2073389321,2 18112636636,9 W2
11678105151,0 4418797525,9 16096902676,8 W2
Vj   V1 V2 V3  

Завдання 16

На основі кореляційно-регресійного аналізу:

1.встановіть істотність взаємозв’язкуміж видатками та доходами бюджету, ВВП, інфляцією, часом та іншими показниками, які, на Вашу думку, мають вплив на видаткову частину бюджету. Зробіть відповідні висновки

Показники 1995
Податкові надходження 16,86 22,11 23,29 26,67 31,27 36,70 45,40 54,32 63,16 98,07 125,74 161,26 227,16 208,07 234,45 334,69  
Доходи бюджету 20,69 28,11 28,92 32,88 49,12 54,93 61,95 75,29 91,53 134,18 171,81 219,94 297,84 272,97 314,51 398,55  
Видатки бюджету 24,60 34,31 31,20 34,82 48,15 55,53 60,32 75,79 101,41 141,70 175,28 226,05 309,22 307,31 377,84 416,85  
ВВП 54,52 93,37 102,59 130,44 170,07 201,93 220,93 264,17 345,10 441,45 537,66 712,95 948,06 912,56 1045,6  
Індекс інфляції 477,0 110,1 120,0 119,2 128,2 112,0 100,8 105,2 109,0 113,5 109,1 112,8 125,2 115,9 109,4 108,0  

2. Виявіть фактори, які найбільше впливають на дохідну (видаткову) частину бюджету (негативно та позитивно),

3. Встановіть причини такого впливу

4. Запропонуйте управлінські рішення щодо покращення макроекономічної ситуації в країні

5. Побудуйте рівняння регресії обсягу доходів (видатків) бюджету

 

Завдання 17.

Дозаповніть таблицю необхідними вихідними показниками. Визначте та оцініть загальний фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств в Україні. Для цього рекомендовано заповнити таблицю.

Таблиця 1

Показники
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн 73694,7 89165,1 110648.6 182994,4 193669,1 144059,2  
Податок на прибуток підприємств фактичний, млн. грн 16161,7 Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити  
Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств, млн. грн. 18423,7 Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити  
Різниця між фіскальним потенціалом та фактичними надходженнями податку на прибуток підприємств, млн. грн 2262,0 Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити  
Рівень тіньової економіки, % до ВВП    
ВВП, млрд. грн 345,10 441,45 537,66 712,95 948,06 912,56 1045,6    
Розмір тіньової економіки, млрд. грн 120,78 Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити  
Частка податку на прибуток у ВВП, % 4,68 Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити  
Рівень недонадходжень податку на прибуток від функціонування тіньової економіки, млн. грн 5626,11 Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити  
Сукупний фіскальний потенціал податку на прибуток, млн. грн 24079,1 Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити Визначити  

Зробіть висновки щодо факторів, які впливають на фіскальний потенціал податку на прибуток в Україні. Обґрунтуйте напрямки підвищення його фіскального потенціалу

 

 

Завдання 18

Необхідно заповнити табл. 1 та розрахувати недонадходження до бюджету по ПДВ внаслідок існування тіньової економіки..

Таблиця 1

Показники оцінки прихованого ПДВ в Україні за 20__ - 20__рр.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.017 с.)