ТОП 10:

Оборот ТНК и ВНП деяких країн світу в млрд. дол. в 1992 г."Дженерал Моторс" 132,4  
Индонезия 126,4 Пять крупнейших ТНК 526,1
Дания 123,5 Средний Восток и Африка 454,5
"Эксон" 115,7 Южная Азия 297,4
Норвегия 112,9 Тропическая Африка 269,9
Южная Африка
Світовий розвиток свідчить, що великі корпорації, становлять основу технологічного комплексу ефективних економік більшості розвинених країн світу, надаючи стабілізуючий вплив на ціни і виробництво. В іншому випадку неминуча організаційна роздрібненість виробництва, що в свою чергу породжує розпорошення та неефективне витрачання коштів, призводить до провалів в області збуту і кризам недовиробництва. Їх закономірне формування в постіндустріальній економіці в усьому світі є одним з показників, що відображають динаміку зростання і підвищення ефективності виробництва. Які висновки ви можете зробити з даної інформації? Яка макроекономічна ситуація характерна для України?
103,6

 
"Форд" 100,1  
Турция 99,7  
"Ройял Датч Шелл 96,6  
"Тойота" 81,3  
Португалия 79,5  
"Ай-Би-Эм" 64,5  
Венесуэла 61,1  
Малайзия 57,6  
"Юнилевер" 43,6  
Пакистан 41,6  
"Нестле" 38,4  
"Сони" 34,4  
Египет 33,5  
Нигерия 29,5  
Україна (2000 рік) 31,26  

 

Завдання 3.

В таблиці наведено дані щодо рівня податкового навантаження та тіньової економіки деяких країн світу.

Групи країн По методу споживання електроенергії За методом попиту на готівкові кошти Рівень тіньової економіки (в середньому), % до ВВП Частка податків у ВВП, %
Країни з податками більше 25, але менше 30% ВВП США 10,5 13,9 12,2 26,7
Греція 21,8 27,2 24,5 29,3
Австралія 15,3 13,1 14,2 29,4
Португалія 16,8 15,6 16,2 29,4
Країни з податками більше 30, але менше 40% ВВП Швейцарія 6,9 8,6 30,6
Японія 13,2 8,5 10,9 30,7
Німеччина 14,6 10,5 13,6 32,6
Іспанія 22,9 16,1 19,5
Ірландія 20,6 7,8 14,2 33,5
Великобританія 13,1 7,2 10,2 35,9
Канада 11,7 10,9 36,6
Нова Зеландія Н.д
Італія 19,6 20,4 38,9
Країни з податками більше 40% ВВП Австрія 15,5 5,8 10,7 40,4
Норвегія 9,3 5,9 7,6 41,8
Нідерланди 13,4 11,8 12,6 42,8
Франція 12,3 10,4 11,4
Бельгія 19,8 15,3 17,6 43,1
Фінляндія 13,3 Н.д 13,3 44,7
Данія 16,9 9,4 13,2 47,1
Швеція 10,6 10,8 53,6

Проаналізуйте групи країн з різним рівнем податкового навантаження на економіку та притаманним їм розмірам тіньової економіки. Визначте, чи існують спільні тенденції. Визначте чинники, що зумовили існуючу ситуацію.

Визначте до якої із груп країн належить Україна. Чи за всіма критеріями її можна віднести до обраної групи? Чим в Україні зумовлена існуюча ситуація? Які це має наслідки для економіки в цілому та для малого бізнесу зокрема? Сформулюйте напрямки протидії тіньовій економіці та розробіть адекватні способи її профілактики в Україні.

Інформативно: За непрямими оцінками, у тіньовому секторі економіки всіх країн світу створюється як мінімум 9 трлн дол. доданої вартості – понад 20% світового ВВП або 40% ВВП країн ОЕСР.

У цьому секторі зайнято близько 35 млн. чоловік (тільки в країнах ОЕСР). У другій половині 90-х рр. ХХ століття тіньова економіка в розвинутих країнах становила в середньому 12% ВВП, у країнах з перехідною економікою – 23%, що розвиваються – в середньому 39%.

 

Розрахункові Аналітичні завдання

 

Для виконання розрахунковий завдань доцільно використовувати статистичні дані, наведені в статистичний щорічниках, оприлюднені показники Міністерства фінансів України, ДПС України, Рахункової палати України, Мінекономіки України, а також звітну статистичну інформацію щодо макропоказників європейських країн тощо.

Завдання 4.

У табл. 3 наведено показники мінімальної і середньомісячної зарплати, прожиткового мінімуму. Розрахуйте пропущені показники.

Таблиця 3

Показники мінімальної, середньомісячної зарплати, прожиткового мінімуму і податкової соціальної пільги

Период Мінімальна зарплата Прожитковий мінімум Податкова соціальна пільга (звичайна) середньомісячна зарплата, грн
Працездатні особи
грн абсолютне відхилення від мін. Зарплати Відносне відхилення від мін. Зарплати У відсотках від мінімальної зарплати грн абсолютне відхилення від мінімальної зарплати Відносне відхилення від мінімальної зарплати граничний розмір доходу, який дає право на ПСП
01.01.2004 386,73           590,0
01.01.2005           806,0
01.01.2006           1041,0
01.01.2007           1351,1
01.01.2008           1806,4
01.01.2009           1906,0
01.01.2010           2239,0
01.01.2011           2633,0
01.01.2012           3025,0
01.01.2013           3181,0
01.01.2014                  

 

Порівняйте розмір прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, встановлених урядом для працездатних осіб, із середньомісячною зарплатою по Україні у 2004-2012 роках та «звичайною» податковою соціальною пільгою по податку на доходи фізичних осіб.

Встановіть, чи співпадають темпи приросту аналізованих показників? Чому?

Поміркуйте стосовно причин, що зумовили наявність відхилень, та факторів, що на них впливають. Як це вплинуло на виконання доходів бюджету за податковими надходженнями.

Зробіть висновки щодо соціального значення податкової соціальної пільги для громадян.

Для виконання цього завдання рекомендовано скористатися статистичною інформацію державного комітету статистики України. Зробіть висновки щодо виконання державою соціальної функції. Які показники необхідно додатково розрахувати, щоб більш поглиблено оцінити ефективність соціальної функції?

 

Завдання 5

У табл. наведено дані щодо складових валової доданої вартості

 

Структура валової доданої вартості (млн. грн.)

 
Всього 183 296 204 342 244 497 318 321 396 003 487 132 796 481 954 159 1 119 801 1 211 886
С/г, мисливство, лісове господарство 29 421 29 418 29 059 37 258 40 542 41 006 65 758 82 641 110 564 111 748
Добувна промисловість 8 513 10 016 10 854 12 518 17 939 22 064 40 676 65 551 87 077 90 467
Переробна промисловість 35 592 40 386 49 702 64 124 86 863 109 416 141 878 158 483 166 382 180 086
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 11 232 11 425 12 270 12 423 15 169 18 610 31 804 34 984 45 012 51 075
Будівництво 7 291 7 653 10 268 14 463 16 370 21 168 21 528 32 518 37 232 38 574
Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; ремонт 22 409 24 593 31 622 41 057 56 041 68 573 129 997 164 826 203 755 219 628
Транспорт і зв'язок 24 587 27 523 35 092 42 694 47 435 56 053 97 050 111 013 133 196 141 638
Освіта 8 904 10 819 13 781 16 252 20 882 26 243 49 239 55 678 62 099 72 975
Охорона здоров'я та соціальна допомога 6 011 7 361 9 137 10 952 13 965 17 722 34 573 42 181 45 825 54 866
Інші види економічної діяльності У т.ч.:             234 827 252 098 274 308 290 938
Рибне господарство        
Готелі та ресторани 1 169 1 315 1 617 2 286 2 370 5 388 6 827 9 695        
Фінансова діяльність 5 268 6 198 9 370 21 250 19 777 25 387 42 394 68 983        
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 12 675 14 971 16 883 23 527 30 543 38 851 63 702 85 345        
Державне управління 7 433 8 799 10 203 14 107 20 490 26 209 33 500 45 005        
Інші                    
Чисті податки на продукти             116 864 128 410 182 278 197 003
Валовий внутрішній продукт             913 345 1 082 569 1 302 079 1 408 889
                         

1. Оцініть вклад кожної галузі і виду діяльності у створення ВДВ економіки.

2. Оцініть інтенсивність розвитку основних видів діяльності (темпи приросту і темпи зростання, а також середній темп зростання) за 10 років.

3. Проаналізуйте динаміку структурних зрушень складових ВДВ у 2009-2012 роках. Розрахуйте коефіцієнт структурних зрушень 2012/2011 та 2010/2009 рр.

4. Результати розрахунків представте графічно. Зробіть відповідні висновки пропозиції за результатами розрахунків і їх графічного представлення.

Завдання 6

Вихідні дані щодо податкових надходжень до Зведеного бюджету наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Податкові надходження Зведеного бюджету України, млн. грн

  1995
Податкові надходження 16,86 22,11 23,29 26,67 31,27 36,70 45,40 54,32 63,16 98,07 125,74 161,26 227,16 208,07 234,45 334,69 360,57
Податки на доходи та на прибуток 8,63 9,81 10,41 11,60 14,10 17,10 20,20 26,76 29,37 40,8 48,96 69,18 93,75 77,55 91,38 115,32 123,88
Податок на прибуток підприємств 6,50 6,16 6,71 7,20 7,70 8,30 9,40 13,24 16,16 23,5 26,17 34,4 47,86 33,05 40,36 55,10 55,79
Податок на доходи фізичних осіб 2,13 3,65 3,70 4,40 6,40 8,80 10,80 13,52 13,21 17,3 22,79 34,78 45,89 44,50 51,02 60,224 68,09
Податки на власність (майно) 0,89 1,26 1,53 1,80 2,10 2,20 2,39 2,63 2,95 3,65 4,2 5,24 8,24 9,91 10,46 13,67
плата за землю 0,83 1,07 1,30 1,25 1,10 1,65 1,80 2,03 2,29 2,72 3,12 3,89 6,68 8,37 9,53 10,7 12,58
Податки на споживання 7,18 10,50 9,84 11,53 13,20 14,98 20,05 21,71 29,24 48,45 66,37 79,93 117,16 113,15 123,48 174,47 190,75
ПДВ 6,06 8,45 7,50 8,40 9,43 10,35 13,50 12,61 16,73 33,8 50,4 59,4 92,08 84,60 86,315 130,093 138,83
Акцизний податок 0,54 1,29 1,30 1,90 2,20 2,69 4,15 5,30 7,45 7,93 8,6 10,5 12,78 21,62 28,315 33,919 38,73
Мито 0,58 0,76 1,04 1,23 1,57 1,94 2,40 3,80 5,06 6,72 7,37 10,03 12,30 6,93 8,85 10,462 13,19
Збори за використання природних ресурсів та інші податки 0,17 0,54 1,50 1,74 1,87 2,42 2,76 3,22 1,60 5,17 6,21 6,91 8,01 7,45 9,13 30,9 32,28
у т.ч. рентна плата                               16,822 13,4
Доходи бюджету 20,69 28,11 28,92 32,88 49,12 54,93 61,95 75,29 91,53 134,18 171,81 219,94 297,84 272,97 314,51 398,55 445,45
Видатки бюджету 24,60 34,31 31,20 34,82 48,15 55,53 60,32 75,79 101,41 141,70 175,28 226,05 309,22 307,31 377,84 416,85
ВВП 54,52 93,37 102,59 130,44 170,07 201,93 220,93 264,17 345,10 441,45 537,66 712,95 948,06 912,56 1045,6 1409,9
Індекс інфляції 477,0 110,1 120,0 119,2 128,2 112,0 100,8 105,2 109,0 113,5 109,1 112,8 125,2 115,9 109,4 108,0  

Проаналізувати за 1996-2012 роки (один варіант на вибір студента):

А) надходження по податку на прибуток підприємств

Б) надходження по податку на додану вартість

В) надходження по податку на доходи фізичних осіб

Динаміку:

1. в абсолютних показниках, виявити причини, які вплинули на зміну динаміки. Результати розрахунків представте графічно

2. в абсолютних показниках, скоригувавши їх на індекс інфляції (до попереднього року та до базового року (1995 або 2000 року) 3. Встановіть, чи співпадають виявлені тенденції із динамікою, не скоригованою на індекс інфляції?

4. Якщо фактичні показники відрізняються від скоригованих на індекс інфляції базового періоду, визначте у скільки разів скориговані дані і не скореговані дані звітного року відхиляються від базового.

Зробіть відповідні висновки, базуючись на отриманих результатах.

 

Завдання. 7

Базуючись на даних табл. 1.

1.Обчислити питому вагу податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб в доходах бюджету та податкових надходженнях зведеного бюджету. Порівняйте отримані показники з аналогічними по податках на споживання.

2. Розрахуйте частку податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб у ВВП.

3. Розрахуйте співвідношення між надходженнями по податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб в Україні. Проаналізуйте цей показник в динаміці. Чим зумовлена така структура прибуткового оподаткування в Україні? Визначте чинники, що вплинули на зміну цього показника.

4. Результати розрахунків (п. 1-3) представте графічно та проаналізуйте виявлені тенденції. Зробіть висновки щодо фіскального значення прибуткових податків в Україні в аналізованому періоді.

5. Порівняйте виявлені тенденції з іншими країнами (дані для порівняння в табл. 2). Обґрунтуйте свої висновки щодо доцільності (недоцільності) підвищення бюджетного значення податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб в Україні.

Таблиця 2

Частка прибуткового оподаткування у ВВП зарубіжних країн

  Personal income taxes (as % of GDP ) Corporate income tax (as % of GDP )
 
BE 13,3 13,6 13,4 13,1 13,0 12,9 12,4 12,2 12,6 12,2 3,2 3,1 3,0 2,9 3,1 3,2 3,6 3,5 3,4 2,5
BG 4,0 3,5 3,2 3,2 3,1 2,7 2,6 3,2 2,9 2,9 2,7 3,8 3,0 2,8 2,5 1,8 2,1 4,4 3,2 2,5
CZ 4,6 4,5 4,7 4,9 4,8 4,6 4,2 4,3 3,7 3,6 3,5 4,1 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 5,0 4,2 3,6
DK 25,6 26,0 25,7 25,6 24,9 24,9 24,9 25,4 25,3 26,5 3,3 2,8 2,9 2,9 3,2 3,9 4,4 3,8 3,3 2,5
DE 10,2 9,9 9,6 9,3 8,7 8,6 8,9 9,2 9,6 9,7 1,7 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,4 1,1 0,7
EE 6,8 6,5 6,4 6,5 6,3 5,6 5,6 5,9 6,3 5,7 0,9 0,7 1,1 1,6 1,7 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
IE 9,2 8,7 7,5 7,7 8,3 8,4 8,8 8,9 8,2 7,9 3,8 3,6 3,7 3,8 3,7 3,5 3,9 3,5 2,9 2,5
EL 5,0 4,5 4,5 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 4,9 5,1 4,1 3,4 3,4 2,9 3,0 3,3 2,7 2,5 2,5 2,4
ES 6,6 6,8 6,8 6,6 6,4 6,6 7,1 7,7 7,5 7,0 3,1 2,9 3,3 3,1 3,5 3,9 4,2 4,8 2,9 2,3
FR 8,4 8,2 7,9 7,9 7,9 8,0 7,8 7,5 7,7 7,5 2,8 3,1 2,5 2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 2,8 1,3
IT 11,5 11,0 10,7 10,6 10,5 10,5 11,0 11,4 11,8 11,7 2,4 3,2 2,7 2,3 2,4 2,3 2,9 3,3 3,0 2,4
CY 3,6 3,9 4,3 4,4 3,5 3,9 4,6 6,2 5,0 3,9 6,2 6,2 6,0 4,3 3,7 4,6 5,5 6,8 7,0 6,5
LV 5,6 5,5 5,6 5,8 5,9 5,7 6,0 6,1 6,3 5,4 1,6 1,9 2,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,7 3,2 1,6
LT 7,7 7,2 6,9 6,5 6,8 6,9 6,8 6,6 6,6 4,1 0,7 0,5 0,6 1,4 1,9 2,1 2,8 2,6 2,7 1,8
LU 7,2 7,0 6,4 6,5 6,6 7,1 7,5 7,1 7,7 7,7 7,0 7,3 8,0 7,3 5,7 5,8 5,0 5,3 5,1 5,5
HU 7,2 7,5 7,5 7,0 6,5 6,6 6,7 7,2 7,6 7,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,8 2,6 2,1
MT 5,6 6,2 6,1 6,3 6,4 6,2 6,3 6,4 5,6 6,3 2,9 3,2 3,9 4,5 4,1 4,5 4,9 6,1 6,7 6,7
NL 6,0 6,2 6,8 6,5 6,0 6,6 6,9 7,4 7,2 8,6 4,3 4,2 3,6 3,0 3,3 3,6 3,7 3,5 3,4 2,1
AT 10,1 10,8 10,5 10,5 10,2 9,6 9,7 9,9 10,4 10,0 2,2 3,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,6 2,6 1,9
PL 4,4 4,5 4,3 4,2 3,6 3,9 4,6 5,2 5,3 4,6 2,4 1,9 2,0 1,8 2,2 2,5 2,4 2,8 2,7 2,3
PT 5,3 5,4 5,2 5,2 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 3,7 3,3 3,3 2,8 2,9 2,7 2,9 3,6 3,7 2,9
RO 3,5 3,3 2,7 2,8 2,9 2,3 2,8 3,3 3,4 3,5 3,0 2,5 2,6 2,8 3,2 2,7 2,8 3,1 3,0 2,6
SI 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5 5,7 5,5 5,8 5,9 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,8 3,0 3,2 2,5 1,8
SK 3,4 3,5 3,3 3,2 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 2,4 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 2,5
FI 14,5 14,1 14,0 13,7 13,3 13,5 13,3 13,0 13,3 13,4 5,9 4,2 4,2 3,4 3,5 3,3 3,4 3,9 3,5 2,0
SE 18,1 17,6 17,0 17,5 17,5 17,9 18,1 17,2 16,6 16,4 3,8 2,6 2,0 2,2 2,9 3,6 3,6 3,8 2,9 3,0
UK 10,8 11,0 10,4 9,9 10,0 10,4 10,5 10,8 10,8 10,4 3,5 3,5 2,8 2,7 2,9 3,4 4,0 3,4 3,6 2,8

Завдання 8.

В табл. наведені дані щодо експортно-імпортних операцій України з основними торговельними партнерами у 2012 році

країни Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США Питома вага експорту, % Питома вага імпорту, % Сальдо, млн. дол. США Товарооборот, млн. дол. США Питома вага товарообороту в загальному обсязі, %
Російська Федерація          
Китай          
Німеччина          
Білорусь          
Польща          
Туреччина          
Італія          
Казахстан          
США          
Індія          
Єгипет          
Угорщина          
Іспанія          
Франція          
Корея, Республіка          
Чеська Республіка          
Нідерланди          
Сполучене королівство          
Японія          
Румунія          
Ліван          
Словаччина          
Австрія          
Іран          
Литва          
Бельгія          
Саудівська Аравія          
Ізраїль          
Сінгапур          
Молдова          
Бразилія          
Швейцарія          
Індонезія          
Ірак          
Болгарія          
Азербайджан          
Разом          

Необхідно:

- Оцінити питому вагу країн у загальній сумі експорту та імпорту України, розрахувати сальдо та товарооборот. Проаналізувати отримані результати та зробити відповідні висновки.

- Оцінити пропорційність експортно-імпортних операцій України з іншими країнами-партнерами.

- Запропонуйте напрямки групування країн з метою аналізу і розробки управлінських рішень

 

Завдання 9

У табл. наведені дані щодо розподілу експорту і імпорту товарів і послуг за географічними регіонами.

ТаблицяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.011 с.)