ТОП 10:

РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНА РОБОТА №4 

“Визначення переміщень в статично визначеній рамі”

 

 

Для рами, вибраної згідно з шифром /рис. 4/:

1. Визначити кут повороту або прогин в заданому перерізі.

2. Підрахувати вертикальне або горизонтальне переміщення шарніра, якщо температура ззовні рами не змінилася, а в середині підвищилася на 10°С /за вказівкою викладача/.

Вихідні дані для розрахунку вибирати з табл. 4

 

Методичні вказівки:

 

Жорсткість ригеля та стійки в даній задачі різні, тому виразіть жорсткість стійки через жорсткість ригеля або навпаки, виходячи із співвідношення жорсткостей, що задані у вихідних даних.

Особливу увагу тут необхідно звернути на побудову епюр згинальних моментів. Вони складніші ніж ті, що будувалися в курсі опору матеріалів. Перед тим як будувати епюру, обов’язково треба визначити опорні реакції. При цьому не забувайте, що в шарнірно рухомій опорі виникає одна реакція, в шарнірно нерухомій – дві, а в защимленні – три /дві сили та момент/.

Приклади розрахунку див./1/ стор. 239-243 та ін.

 

Таблиця 4 I1:I2 1:2 1:3 1:4 2:3 2:4 1:2 1:3 1:4 2:3 2:4
Вид пере- міщення Кут поворо-ту --//-- --//-- --//-- --//-- Гори-зонт. Переміщеня --//-- --//-- --//-- --//--
  Номер пере- різу
  Остання цифра шифру /номер Схеми/
  F3, кH - - - - - - -
  F2, кH - - - - - -
  F1, кH - - - - - - -
  H, м 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 9,8 9,6 9,2 8,4 8,0
  Друга цифра шиф- ру  
  Q3, КH м - - - - - - -
  Q2, КH м - - - - - - -
  Q1, КH м - - - - - -
  L, м 6,0 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 6,4 6,0
  Перша цифра шифру

 

 

Рис 4

Рис. 4

РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНА РОБОТА №5

 

“Розрахунок плоскої статично невизначеної рами методом сил”

 

 

Для рами вибраної згідно з шифром ( рис 5)

1. Побудувати епюру згинальних моментів від заданого навантаження та перевірити її.

2. По епюрі моментів побудувати епюру поперечних сил та перевірити її.

3. По епюрі поперечних сил побудувати епюру поздовжніх сил та виконати перевірку.

4. Перевірити рівновагу рами в цілому, “зчитавши” опорні реакції з епюр М,Q i N.

Вихідні дані для розрахунку вибрати з таблиці 5

 

Методичні вказівки

 

Перед виконанням РГР вивчіть тему 6 та методичні вказівки до неї.

З усіх можливих основних систем виберіть саму раціональну, що значно спростить розрахунок та об’єм роботи. По можливості скористайтеся симетрією рами, згрупуйте невідомі, скористайтеся способом перетворення навантаження та іншими спрощеннями.

При побудові одиничних та вантажних епюр при необхідності визначайте опорні реакції та покажіть їх визначення.

Перемножувати епюри необхідно найпростішими для даного випадку способом /правило Верещагіна, правило трапеції/.

Визначивши коефіцієнти про невідомих канонічних рівнянь, обов’язково перевірте правильність їх. Спочатку виконайте повну перевірку, перемноживши епюру саму на себе. Результат множення дасть суму всіх коефіцієнтів типу d. Якщо перевірка не виконується – шукайте помилку в кожному рівнянні. Перемножте сумарну одиничну епюру на епюру `Мі Результат множення дасть суму коефіцієнтів типу dij і – того рівняння.

Вільні члени системи канонічних рівнянь D перевірте, перемноживши сумарну одиничну епюру на епюру від заданого навантаження. Результат множення повинен дати суму коефіцієнтів типу Dі.

 

Рис. 5

 

Побудову епюри поперечних сил треба супроводжувати відповідними розрахунками, виконаними на основі методичних вказівок до теми 6.

Епюра поздовжніх сил будується по епюрі поперечних сил шляхом вирізання вузлів, починаючи з вузла, в якому кількість невідомих поздовжніх сил не перевищує 2. При вирізанні кожного вузла необхідно враховувати, що додатна сила повертає вузол за ходом годинникової стрілки, а від’ємна – проти годинникової стрілки.

Рівновага вузла повинна розглядатися з врахуванням вузлового зовнішнього навантаження.

Після побудови всіх епюр проведіть повну перевірку рівноваги рами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.216.157 (0.007 с.)