Договір про надання туристичних послугМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Договір про надання туристичних послугДОГОВІР

На надання туристичних послуг

Туристичне агентство «GRAND x3m», що діє на підставі ліцензії Інституту туризму ФПУ, у подальшому Виконавець, надає громадянину_________________________________________________ паспорт серії________ №_____________, виданий Клієнту у подальшому тур «За межами стереотипів».

 

Термін туру 16.05. 2009 р. ( з 8.30 до 19.00).

 

1. Згідно з програмою надаються такі послуги:

Харчування (обід)

Екскурсійна програма

Трансфер

Безкоштовне відвідання печери

Анімаційна програма

До пакета послуг входить страхування та доставка автобусом за маршрутом

Видано документи: медична страховка, путівка, білет до автобусу.

2. Виконавець зобов’язується:

Надати Клієнту повний комплекс послуг відповідної якості, зазначений в умовах договору.

Надати Клієнту повну інформацію про організацію туру.

3. Клієнт зобов’язується

Сплатити повну вартість поїздки у сумі 35 грн. Сума може бути збільшена, але не понад 5%. У разі зростання вартості поїздки понад 5% Виконавець зобов’язується повідомити про це клієнта не пізніше 20 днів до початку подорожі.

4. У випадку відмови від поїздки у термін

Понад 21 день до поїздки утримується 5% вартості тур обслуговування;

За 14-20 днів до поїздки – 25%;

За 10-13 днів до поїздки – 50%;

За 3-9 днів до поїздки – 75%;

Менше ніж за 3 дні до поїздки – 100% вартості тур обслуговування.

5. У разі відміни поїздки з вини Виконавця Клієнту повертається повна вартість поїздки або надається першочергове право здійснити поїздку в інший термін за згодою Клієнта.

6. Виконавець не несе відповідальності за ануляцію поїздки у разі виникнення форс-мажорних обставин, а також у випадку, якщо не було зібрано мінімальної кількості туристів, необхідної для здійснення поїздки, якщо він повідомив про це Клієнта не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

7. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Клієнта у разі згоди останнього на участь у спеціальних пропозиціях туру (політ на пароплані). У такому випадку відповідальність лягає на фірму, що проводить ці заходи.

8. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Клієнта, якщо останній надав недостовірну, недійсну, неправильно оформлену або підроблену інформацію чи документи про стан свого здоров’я, внаслідок чого воно погіршилося.

9. Претензії щодо невиконання або неповного виконання Виконавцем умов контракту приймаються у письмовій формі та розглядаються у термін 10 днів від лати закінчення поїздки.

 

 

Виконавець Клієнт

 

 

Директор туристчного агенства «GRAND x3m»

Пилипенко К. П.

 

УГОДА «_____»___________ 2009 р.

Представник туристичного агенства «GRAND x3m» в особі директора Пилипенко К. П., що діє на підставі статуту, яке надалі іменується АГЕНСТВО, з однієї сторони , та _______________________, який надалі іменується КЛІЄНТ, з іншої сторони, уклали цю Угоду про таке:

 

1. Предмет Угоди

Агентство бере на себе зобов’язання по оформленню, організації та здійсненню туристичної поїздки «За межами стереотипів» для Клієнта згідно Замовлення, що є невід’ємною частиною цієї Угоди, а Клієнт сплачує всі надані Агентством послуги згідно Замовлення.

 

2. Обов’язки та відповідальність сторін

2.1. Агентство зобов’язане:

2.1.1. Інформувати детально та в повному обсязі про умови, терміни, вартість туристичної поїздки, про вимоги до документів, які мають надаватися

2.1.2. Проводити оформлення, організацію та здійснення туристичної поїздки згідно Замовлення

2.1.3. Проводити медичне страхування Клієнта на період перебування на маршруті

2.2. Агентство несе відповідальність за правильне бронювання туристичних послуг, правильне оформлення та надання документів

2.3. Агентство не несе відповідальності перед Клієнтом:

2.3.1. У разі відмови Клієнту у можливості брати участі у тур подорожі з причин:

· Порушення правопорядку або створення дискомфорту оточуючим

· Перебування в стані алкогольної або наркотичної дії, порушення інших правил тощо.

· Зберігання, перевезення чи поширення наркотиків тощо

2.3.2. У разі зміни програми туру через причини, що знаходяться поза сферою впливу Агентства.

2.3.3. За збереження багажу та особистих речей туристів. Турбота про збереження багажу під час транспортування, як правило, покладається на перевізника або на власника багажу.

2.4. Клієнт, який підписав Замовлення, представляє інтереси всіх туристів, внесених до Замовлення, та безпосередньо несе відповідальність перед Агентством за правильність повідомлених у Замовленні даних, своєчасну оплату туру й сплату штрафів у разі відмови від туру.

2.5. Клієнт зобов’язаний:

2.5.1. Надавати своєчасно та в повному обсязі анкетні дані, документи, необхідні для оформлення поїздки. У разі виникнення наслідків з причин надання недостовірних, недійсних, неправильно оформлених або підроблених даних чи документів і виникнення з цього приводу фінансових матеріальних втрат Агентства, Клієнт відшкодовує Агентству розмір вказаних втрат.

2.5.2. Сплачувати своєчасно у необхідному розмірі та в зазначені терміни вартість поїздки згідно цієї Угоди.

2.5.3. Своєчасно прибути в пункт початку туру.

 

Порядок розрахунків

3.1. Вартість путівки становить 35 грн.

Оплата здійснюється в національній валюті України за курсом НБУ (з надлишком у розмірі 3 % для сплати послуг конвертації та відрахувань до Пенсійного фонду України) та вноситься в касу туристичного Агенства «GRAND x3m».

3.2. Повна сплата за тур здійснюється не пізніше, ніж за 7 днів до початку поїздки.

 

 

Умови ануляції Замовлення

У разі відмови Клієнта від поїздки утримується:

– більш ніж 25 днів – 10 % вартості туру;

– більш ніж за 10 днів – 30 % вартості туру;

– більш ніж за 3 дні – 50 % вартості туру;

– менш ніж за 3 дні – 100 % вартості туру.

Будь-які рекламації, у тому числі заява про повернення часткової вартості туристичної путівки в разі відмови від туру, приймаються Агентством безпосередньо від особи, яка уклала Угоду та Замовлення.

 

Штрафні санкції

5.1. При наявності обґрунтованих претензій з приводу поїздки Клієнт повинен звернутися до представника Агентства.

5.2. Якщо проблему вирішити не вдалося, то після повернення Клієнту належить звернутися до Агентства в 14-денний термін, починаючи від дати закінчення туру. У протилежному разі претензія не розглядається.

5.3. У разі невиконання умов цієї Угоди з боку Клієнта, Агентство стягує з нього завдані Агентству збитки в результаті порушення умов цієї Угоди.

5.4. У разі ненадання замовлених туристичних послуг з провини Агентства, останнє зобов’язується відшкодувати вартість недоданих послуг Клієнту.

 

 

Агентство Клієнт

(з умовами туру ознайомлений)

 

Директор Пилипенко К. П. _____________________

Нормативно-правові акти туристичної галузі

Затверджено

Наказ Міністерства освіти

України 06.04.99 №96

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТСЬКИХ ПОДОРОЖЕЙ З УЧНІВСЬКОЮ І СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ УКРАЇНИ

Загальні положення

1.1. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України розроблено з метою забезпечення виконання Закону України "Про освіту" та відповідно до Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.92 №384.

1.2. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України є обов'язковими для всіх навчальних закладів, установ та організацій освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, що проводять туристські подорожі з учнівською та студентською молоддю.

1.3. Дія цих Правил поширюється на учнівські та студентські туристські групи незалежно від місця проведення подорожі, для яких навчальний заклад або інша організація освіти виступає як організація, що проводить подорож.

Учасники та організатори туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю під час підготовки та проведення туристських подорожей керуються Законом України "Про освіту", Законом України "Про туризм", іншими законодавчими та підзаконними актами України, а також цими Правилами.

1.4. До туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю належать спортивні туристські походи, експедиції, екскурсії (далі - туристські подорожі), що проводяться за заздалегідь розробленими маршрутами у конкретні терміни.

1.5. Спортивні туристські походи (групове або командне проходження туристського спортивного маршруту визначеної протяжності з подоланням природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної категорії або ступеня складності за нормативний час, далі - походи) можуть бути організовані з таких видів туризму: пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, спелео, автомобільного, мотоциклетного тощо. Можливе проведення комбінованих походів з елементами різних видів туризму.

1.6. Експедиції з учнівською та студентською молоддю (подорожі пошукового, дослідницького характеру) проводяться з метою вивчення, дослідження певного маршруту, території, одного чи декількох об'єктів з використанням будь-яких технічних засобів пересування або ж без них. Залежно від мети та напрямку роботи можуть проводитись туристсько-спортивні, краєзнавчі, наукові експедиції тощо.

Категорія складності для таких маршрутів установлюється як і для походів. Туристський досвід та вік керівників, заступників керівників та учасників таких експедицій повинні відповідати вимогам, що висуваються до відповідних категорій учасників походів. Оформлення документів і випуск групи на маршрут відбуваються за тих самих умов, що й у похід відповідної складності.

1.7. Походи та експедиції в залежності від території проведення поділяються на місцеві та дальні. До місцевих належать походи та експедиції, що проводяться в межах області (автономної республіки), в якій проживають (навчаються) учні та студенти.

1.8. Туристські групи учнівської та студентської молоді, що використовують для руху автомобільні дороги та вулиці, судноплавні водні шляхи, території заповідників, заказників, національних парків, прикордонну зону тощо, зобов'язані діяти у відповідності до вимог, що визначають порядок користування
цими шляхами та пересування на зазначених територіях.

 

 

2. Повноваження адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять туристські подорожі з учнівською та студентською молоддю

2.1. Адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять туристські подорожі з учнівською та студентською молоддю, здійснюють випуск туристських груп у туристські подорожі самостійно, без погодження з органами державного управління освітою.

Адміністрація несе відповідальність за підготовку та успішне проведення туристських подорожей, їх педагогічну доцільність та результативність.

2.2. У разі прийняття позитивного рішення про проведення туристської подорожі з учнівською та
студентською молоддю адміністрація навчального закладу або іншої організації освіти зобов'язана:

2.2.1. Сприяти успішній роботі туристської групи з підготовки та проведення подорожі, систематично контролювати хід її підготовки.

2.2.2. Видати наказ про проведення туристської подорожі, в якому:

визначити мету, район, терміни та складність (ступінь, категорію) проведення подорожі; призначити керівника та заступника (заступників, помічників) керівника туристської групи (туристської подорожі - походу, експедиції, екскурсії); обумовити відповідальність керівника та заступника (заступників) керівника групи (подорожі) за збереження життя та здоров'я учасників на весь час подорожі; визначити основні заходи безпеки проведення подорожі; затвердити персональний склад учасників, маршрут та план проведення подорожі; визначити, у разі потреби, порядок дій керівника групи (подорожі) при плановому поділі групи на підгрупи, а також кандидатуру керівників та заступників (помічників) керівників підгруп тощо.

Для місцевих походів та експедицій з активними способами пересування тривалістю більше 4 днів, дальніх походів та відповідних експедицій з активними способами пересування наказ видається після отримання позитивного висновку МКК.

2.2.3. Ознайомити керівника та заступника (заступників, помічників) керівника туристської групи (подорожі) з їх обов'язками згідно з цими Правилами, провести з ними інструктаж з питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі з оформленням у журналі відповідної форми згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 №429 і зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 03.12.93 за №178 (додаток 5).

2.2.4. Після отримання позитивного висновку туристської МКК про можливість проведення групою туристської подорожі видати керівнику підписані і завірені печаткою: наказ про проведення туристської подорожі, посвідчення про відрядження керівника та його заступника (заступників), а також завірити печаткою закладу туристські маршрутні документи групи (маршрутний листок – для некатегорійних походів.

2.2.5. При проведенні подорожей, що вимагають отримання позитивного висновку туристської МКК, вона повинна вести контроль за дотриманням групою термінів проходження маршруту.

2.2.6. У разі порушення групою встановлених контрольних термінів проходження маршруту терміново встановити зв'язок з територіальними органами освіти, відповідними підрозділами туристської пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби району походу для з'ясування місцезнаходження групи та надання їй, при потребі, допомоги.

2.2.7. Після завершення туристської подорожі заслухати повідомлення керівника та заступників керівника туристської групи (подорожі) на педагогічній раді, розмістити кращі матеріали, зібрані під час подорожі, в навчальних кабінетах, музеях, на виставках, оформити відповідні документи на присвоєння спортивних розрядів учасникам походів, результати діяльності керівників врахувати при атестації і заохоченні.

 

3. Вимоги щодо формування туристських груп учнівської та студентської молоді

3.1. Туристські групи формуються з учнів та студентів, які об'єднуються на добровільних засадах спільними інтересами, мають відповідний вік, туристський досвід і здійснюють підготовку запланованої туристської подорожі.

3.2. Керівник, заступник (заступники) керівника туристської групи (подорожі) учнівської і студентської молоді призначаються адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож. У походах та експедиціях з учнями та студентами повинен бути заступник керівника віком старше 18 років. Досвід заступника керівника повинен відповідати вимогам, які висуваються до досвіду учасників.
Керівник і заступник (заступники) керівника повинні мати знання і навички з надання першої долі карської допомоги. Кількість заступників керівника визначається навчальним закладом або іншою організацією
освіти, що проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил

3.3. При проведенні екскурсій з учнівською молоддю (крім автобусних) та з студентською молоддю на будь-яких видах транспорту, пов'язаних з виїздом за межі населеного пункту, де проживають або навчаються екскурсанти, склад керівників та заступників керівників (помічників керівників) групи (подорожі) комплектується відповідно до вимог, що висуваються до складу керівників місцевих некатегорійних походів.

3.4. Учасники та керівники комбінованих походів, що включають ділянки маршруту з різних видів туризму, повинні мати відповідний туристський досвід проходження таких ділянок.

3.5. Учасники походів, у яких передбачається проходження класифікованих локальних перешкод, повинні мати досвід проходження таких самих локальних перешкод на півкатегорію (для водного та спелеотуризму – на категорію) складності нижче від максимальної для заявленого походу.

 

 

4. Обов'язки і права керівника та заступників керівника туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді

4.1. Керівник, його заступник (заступники), а також старший керівник туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді несуть, відповідно до чинного законодавства, відповідальність за життя, здоров'я учасників подорожі, а також за виконання плану заходів, зміст оздоровчої, виховної і пізнавальної роботи, правил протипожежної безпеки, охорони природи, пам'яток історії і культури тощо.

4.2. Обов'язки керівника та заступника (заступників) керівника туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді:

4.2.1. При підготовці та проведенні будь-яких туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю керівник та заступник (заступники) керівника зобов'язані:

– забезпечити підбір учасників подорожі відповідного віку та туристського досвіду;

– ознайомити учасників подорожі з Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України;

– провести цільовий інструктаж учасників з техніки безпеки у туристській подорожі з обов'язковою реєстрацією в журналі відповідної форми згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від ЗО листопада 1993 року №429 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.12.93 за №178 (додаток 6);

– отримати необхідну документацію та дозволи на проведення туристської подорожі;

– при потребі розв'язати питання страхування учасників туристської подорожі;

– забезпечити під час подорожі додержання учасниками належного громадського порядку, санітарно-гігієнічних норм, виконання Правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, використання туристського спорядження, а також інших правил безпеки життєдіяльності.

4.2.2. При підготовці туристських подорожей з активними способами пересування керівник та заступник (заступники) керівника, крім заходів, викладених у пункті 4.2.1 цих Правил, зобов'язані:

– до початку проведення туристської подорожі проконтролювати проходження медичного огляду всіма її учасниками, враховуючи, щодо подорожей з активними способами пересування допускаються фізично здорові учасники;

– при підборі групи врахувати туристську кваліфікацію учасників, їх фізичну, технічну та спеціальну підготовку, а також психологічну сумісність;

– розробити план підготовки подорожі і розподілити між учасниками обов'язки згідно з цим планом, ознайомити учасників подорожі з їх правами та обов'язками;

– провести запобіжне інформування учасників подорожі про фактори ризику в запланованій подорожі і про відповідні заходи щодо запобігання травматизму;

– разом з учасниками всебічно ознайомитись з районом подорожі, розробити раціональні основний і запасний варіанти маршруту подорожі та вивчити їх складні ділянки, способи та засоби їх подолання, а також аварійні варіанти виходу з маршруту;

– підготувати відповідний картографічний матеріал, розробити план та графік подорожі, визначити контрольні пункти та терміни проходження маршруту, заходи з техніки безпеки, ознайомити з цими матеріалами учасників подорожі;

– при потребі отримати консультації щодо маршруту в туристських МКК освіти або федерації туризму;

– узгодити з адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводять туристську подорож, та туристською МКК освіти порядок дій при планових (у разі потреби) поділах групи на підгрупи, а також кандидатури керівників, заступників керівників (помічників) підгруп, туристська кваліфікація яких відповідає вимогам даних Правил;

– організувати підбір та підготовку якісного групового та індивідуального спорядження, в т.ч. і спорядження для страховки, з урахуванням вимог техніки безпеки та специфічних особливостей конкретної подорожі (району подорожі, виду туризму, категорії (ступеня) складності походу, часу проведення подорожі тощо);

– організувати підготовку та підбір продуктів харчування, складання кошторису витрат, з'ясувати можливості поповнення запасу продуктів на маршруті;

– оформити в установленому порядку маршрутні документи;

– розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та інших заходів на маршруті, якщо такі заплановано проводити;

– не пізніше ніж за 10 днів до початку маршруту з активними способами пересування направити у відповідний підрозділ пошуково-рятувальної або контрольно-рятувальної служби повідомлення встановленого зразка, завірене туристською МКК.

4.2.3. Під час проведення туристських подорожей з активними способами пересування керівнику та заступнику (заступникам) керівника потрібно:

– дотримуватися затвердженого маршруту, робити, у міру можливості, відмітки в маршрутних книжках та маршрутних листках про проходження маршруту в туристських та інших організаціях;

– виконувати одержані в МКК вказівки та дотримуватися рекомендацій МКК;

забезпечити дотримання учасниками правил використання туристського спорядження, в т.ч. і для страховки;

– повідомляти телеграмою навчальний заклад або іншу організацію освіти, що проводить подорож, а також відповідну МКК про початок та закінчення подорожі;

– вживати заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників подорожі, аж до зміни маршруту, або припинення подорожі у зв'язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, а також у разі потреби надання допомоги потерпілому; при цьому ускладнення маршруту допускається тільки у виняткових випадках і не дає підстави для підвищення залікової категорії складності походу;

– у разі тимчасового планового поділу групи призначити в кожній підгрупі своїх заступників та їх помічників з числа дорослих (можливе призначення помічників керівника з числа найбільш досвідчених учасників - учнів, студентів), що мають відповідний рівень туристської кваліфікації з урахуванням вимог цих Правил;

– при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загрожують життю та здоров'ю учасників подорожі) вжити всі можливі заходи щодо збереження життя та здоров'я учасників, виходячи з конкретної ситуації та реальної наявності сил та засобів для ліквідації аварії;

– при будь-якому поділі групи на підгрупи (плановому або через виникнення аварійної ситуації) визначити підгрупам завдання для виконання, контрольні терміни, порядок дій та зв'язок;

– у разі нещасного випадку керівник подорожі зобов'язаний: терміново організувати надання першої долікарської допомоги потерпілому та його доставку до лікувальної установи, викликати, при потребі, найближчу туристську пошуково-рятувальну (контрольно-рятувальну) службу; повідомити про випадок, що стався, керівника навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, відповідну МКК, службу безпеки життєдіяльності та інші відповідні служби; до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе до більш тяжких наслідків). Про нещасний випадок, що трапився під час далеких подорожей поза територією району (міста), керівник подорожі негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події;

4.3. Після закінчення подорожі керівник та його заступники спільно з учасниками в обумовлені строки і у разі потреби оформляють звіт про подорож і подають його у навчальний заклад або іншу організацію освіти, що проводить подорож.

Звіт про похід або експедицію з активними способами пересування подається також у відповідну МКК. Після розгляду та затвердження звіту в МКК керівник подорожі оформляє довідки про здійснення походу та спортивні розряди на кожного учасника групи.

4.4. Керівник туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді має право:

– ураховуючи фізичний, технічний та моральний стан групи або окремих учасників, припинити подорож і зняти групу з маршруту.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)