Розрахунок фундаменту неглибокого закладання зі збірного залізобетону.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок фундаменту неглибокого закладання зі збірного залізобетону.ПЕРЕРІЗ 1-1 (безпідвальна частина).

Вихідні дані: глибина закладання фундаменту: d = 2,0 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 537 кН/м. Товщина стіни 510 мм.

Несучим шаром основи є тугопластичний суглинок ІГЕ-2 з розрахунковими характеристиками: γІІ = 17.56кН/м3, сІІ = 18 кПа, φІІ =19 град та табличним опром Rо = 203 кПа. Для насипного грунту, що залягає вище γІІ = 12,26кН/м3.

Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):

 
 

Уточнюємо величину розрахункового опору:

       
   

k=1.0; kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 3,2 м –ширина фундамента.

d1 = d = 2,0 м, глибина закладання фундаменту.

db = 0 м – глибина підвалу.

Мγqс- кофіцієнти, приймаємо по табл. для φІІ=19 град по інтерполяції:

Мγ=0,47

Мq=2,89

Мс=5,48

 
 

γІІІ – питома вага грунту ІГЕ-1, що знаходиться вище підошви фундаменту, γІІІ=12,26 кН/м3, потужність 0,8 м, та суглинокв межах 2,0-0,8 = 1,2 м, тому:

сІІ = 18кПа, для несучого шару ІГЕ-2, суглинку.

 
 

Розрахунковий опір суглинку ІГЕ-2:

 
 

Уточнюємо величину ширини фундамента при R=218 кПа:

 
 

Величина b2 відносно b1 змінилась:

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення b i R не проводимо.

За величиною розрахункової ширини підошви фундамента за табл. приймаємо марку фундаментної плити ФЛ 32.12-2 аналогічно приймаємо стінові блоки ФБС 12.5.6-Т

Складаємо ескіз фундамента для перерізу 1-1, по осі В – (мал.№1)

Поверхню грунта даємо на рівні планування. Рівень ущільнення приймаємо в межах 1.65 …1.75 т/м3. Приймемо грунт місцевий пошарово ущільнений до ρd=1.70 т/м3.

Блоки, що використовуємо мають такі характеристики:

Марка блоку Розміри, мм Вага, кН Клас бетону
ширина довжина висота
ФБС 12.5.6.-Т 500 1180 580 7,9 В7.5
ФЛ 32.12-2 3200 1180 500 32,3 В20

Виконуємо збір навантажень, що діють по підошві фундамента, враховуючи такі особливості:

1. Розрахункове навантаження NІІ прикладене по геометричній осі на верхньому обрізі фундамента;

2. Питома вага грунту зворотньої засипки, якою заповнено пазухи фундамента, влаштовується шляхом пошарового ущільнення з місцевого грунту, звичайно знаходиться в межах 17.0 … 18.5 кН/м3. Для дрібного піску: γІІ = 17.5 кН/м3;

3. Для зручності розрахунки по збору навантажень у таблиці:

Вид навантажень Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м NiII, кН/м
1 На верхньому обрізі фундамента NII (по завданню) 537
2 Стінові фундаментні блоки (3 ряда) Nс.б.ІІ =3(Qb / lb)=3(7,9 / 1,18)= 20,1
3 Фундаментна плита Nф.бІІ =Qn / ln=32,3 / 1,18= 27,4
4 Грунт засипки на уступах фундамента Nз.ІІ =(bn-bс.б.)∙(d-hn)∙γII=(3,2-0.5)·(2,0–0.5)·17.5= 70,87
ВСЬОГО ∑NII = 655,4

 
 

Величина R для прийнятих розмірів фундамента (b = 3,2 м):

Перевіряємо середнє напруження на підошві фундамента:

 
 

Недонапруження на підошві фундамента складає:

 
 

Перевірку залізобетонної за міцністю не виконуємо, так як для прийнятого типорозміру ФЛ 32.12-2 типове армування і товщина плити з умов продавлювання є достатньою (smt = 216.6 кПа) повинні бути менше ніж допустимий тиск на підошві фундамента для І-го граничного стану.

В нашому випадку: smtІ = smt·1.15 = 216.6·1.15 = 249,1 кПа. Необхідно прийняти плиту марки ФЛ 32.12-2 (2-це група плити по несучій здатності, для якої допустима величина sІ = 250 кПа). Клас бетону для цієї плити В 20.

ПЕРЕРІЗ 2-2 (безпідвальна частина).

Вихідні дані: глибина закладання фундаменту: d = 2,0 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 405 кН/м. Товщина стіни 510 мм.

Несучим шаром основи є тугопластичний суглинок ІГЕ-2 з розрахунковими характеристиками: γІІ = 17.56кН/м3, сІІ = 18 кПа, φІІ =19 град та табличним опром Rо = 203 кПа. Для насипного грунту, що залягає вище γІІ = 12,26кН/м3.

Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):

 
 

Уточнюємо величину розрахункового опору:

       
   

k=1.0; kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 2,4 м –ширина фундамента.

d1 = d = 2,0 м, глибина закладання фундаменту.

db = 0 м – глибина підвалу.

Мγqс- кофіцієнти, приймаємо по табл. для φІІ=19 град по інтерполяції:

Мγ=0,47

Мq=2,89

Мс=5,48

 
 

γІІІ – питома вага грунту ІГЕ-1, що знаходиться вище підошви фундаменту, γІІІ=12,26 кН/м3, потужність 0,8 м, та суглинок в межах 2,0-0,8 = 1,2 м, тому:

сІІ = 18кПа, для несучого шару ІГЕ-2, суглинку.

Розрахунковий опір суглинку ІГЕ-2:

 
 

Уточнюємо величину ширини фундамента при R=208 кПа:

 
 

Величина b2 відносно b1 змінилась:

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення b i R не проводимо.

За величиною розрахункової ширини підошви фундамента за табл. приймаємо марку фундаментної плити ФЛ 24.12-2 аналогічно приймаємо стінові блоки ФБС 12.5.6-Т

Складаємо ескіз фундамента для перерізу 2-2, по осі С – (мал.№1)

Поверхню грунта даємо на рівні планування. Рівень ущільнення приймаємо в межах 1.65 …1.75 т/м3. Приймемо грунт місцевий пошарово ущільнений до ρd=1.70 т/м3.

Блоки, що використовуємо мають такі характеристики:

Марка блоку Розміри, мм Вага, кН Клас бетону
ширина довжина висота
ФБС 12.5.6.-Т 500 1180 580 7,9 В7.5
ФЛ 24.12-2 2400 1180 500 23,0 В20

Виконуємо збір навантажень, що діють по підошві фундамента, враховуючи такі особливості:

1. Розрахункове навантаження NІІ прикладене по геометричній осі на верхньому обрізі фундамента;

2. Питома вага грунту зворотньої засипки, якою заповнено пазухи фундамента, влаштовується шляхом пошарового ущільнення з місцевого грунту, звичайно знаходиться в межах 17.0 … 18.5 кН/м3. Для дрібного піску: γІІ = 17.5 кН/м3;

3. Для зручності розрахунки по збору навантажень у таблиці:

Вид навантажень Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м NiII, кН/м
1 На верхньому обрізі фундамента NII (по завданню) 405
2 Стінові фундаментні блоки (3 ряда) Nс.б.ІІ =3(Qb / lb)=3(7,9 / 1,18)= 20,1
3 Фундаментна плита Nф.бІІ =Qn / ln=23 / 1,18= 19,5
4 Грунт засипки на уступах фундамента Nз.ІІ =(bn-bс.б.)∙(d-hn)∙γII=(2,4-0.5)·(2,0–0.5)·17.5= 49,88
ВСЬОГО ∑NII = 494,5

 
 

Величина R для прийнятих розмірів фундамента (b = 2,4 м):

Перевіряємо середнє напруження на підошві фундамента:

 
 

Недонапруження на підошві фундамента складає:

 
 

Перевірку залізобетонної за міцністю не виконуємо, так як для прийнятого типорозміру ФЛ 24.12-2 типове армування і товщина плити з умов продавлювання є достатньою (smt = 206,0 кПа) повинні бути менше ніж допустимий тиск на підошві фундамента для І-го граничного стану.

В нашому випадку: smtІ = smt·1.15 = 206,0·1.15 = 236,9 кПа. Необхідно прийняти плиту марки ФЛ 24.12-2 (2-це група плити по несучій здатності, для якої допустима величина sІ = 250 кПа). Клас бетону для цієї плити В 20.

ПЕРЕРІЗ 3-3 (безпідвальна частина).

Вихідні дані: глибина закладання фундаменту: d = 2,0 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 286 кН/м. Товщина стіни 510 мм.

Несучим шаром основи є тугопластичний суглинок ІГЕ-2 з розрахунковими характеристиками: γІІ = 17.56кН/м3, сІІ = 18 кПа, φІІ =19 град та табличним опром Rо = 203 кПа. Для насипного грунту, що залягає вище γІІ = 12,26кН/м3.

Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):

 
 

Уточнюємо величину розрахункового опору:

       
   

k=1.0; kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 1,75 м –ширина фундамента.

d1 = d = 2,0 м, глибина закладання фундаменту.

db = 0 м – глибина підвалу.

Мγqс- кофіцієнти, приймаємо по табл. для φІІ=19 град по інтерполяції:

Мγ=0,47

Мq=2,89

Мс=5,48

 
 

γІІІ – питома вага грунту ІГЕ-1, що знаходиться вище підошви фундаменту, γІІІ=12,26 кН/м3, потужність 0,8 м, та суглинок в межах 2,0-0,8 = 1,2 м, тому:

сІІ = 18кПа, для несучого шару ІГЕ-2, суглинку.

Розрахунковий опір суглинку ІГЕ-2:

 
 

Уточнюємо величину ширини фундамента при R=176 кПа:

 
 

Величина b2 відносно b1 змінилась:

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення b i R не проводимо.

За величиною розрахункової ширини підошви фундамента за табл. приймаємо марку фундаментної плити ФЛ 20.12-2 аналогічно приймаємо стінові блоки ФБС 12.5.6-Т

Складаємо ескіз фундамента для перерізу 3-3, по осі 6 – (мал.№1)

Поверхню грунта даємо на рівні планування. Рівень ущільнення приймаємо в межах 1.65 …1.75 т/м3. Приймемо грунт місцевий пошарово ущільнений до ρd=1.70 т/м3.

Блоки, що використовуємо мають такі характеристики:

Марка блоку Розміри, мм Вага, кН Клас бетону
ширина довжина висота
ФБС 12.5.6.-Т 500 1180 580 7,9 В7.5
ФЛ 20.12-2 2000 1180 500 19,5 В20

Виконуємо збір навантажень, що діють по підошві фундамента, враховуючи такі особливості:

4. Розрахункове навантаження NІІ прикладене по геометричній осі на верхньому обрізі фундамента;

5. Питома вага грунту зворотньої засипки, якою заповнено пазухи фундамента, влаштовується шляхом пошарового ущільнення з місцевого грунту, звичайно знаходиться в межах 17.0 … 18.5 кН/м3. Для дрібного піску: γІІ = 17.5 кН/м3;

6. Для зручності розрахунки по збору навантажень у таблиці:

Вид навантажень Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м NiII, кН/м
1 На верхньому обрізі фундамента NII (по завданню) 268
2 Стінові фундаментні блоки (3 ряда) Nс.б.ІІ =3(Qb / lb)=3(7,9 / 1,18)= 20,1
3 Фундаментна плита Nф.бІІ =Qn / ln=19,5 / 1,18= 16,5
4 Грунт засипки на уступах фундамента Nз.ІІ =(bn-bс.б.)∙(d-hn)∙γII=(2,0-0.5)·(2,0–0.5)·17.5= 39,4
ВСЬОГО ∑NII = 344

 
 

Величина R для прийнятих розмірів фундамента (b = 2,0 м):

Перевіряємо середнє напруження на підошві фундамента:

 
 

Недонапруження на підошві фундамента складає:

 
 

Перевірку залізобетонної за міцністю не виконуємо, так як для прийнятого типорозміру ФЛ 20.12-2 типове армування і товщина плити з умов продавлювання є достатньою (smt = 172 кПа) повинні бути менше ніж допустимий тиск на підошві фундамента для І-го граничного стану.

В нашому випадку: smtІ = smt·1.15 = 172·1.15 = 197,8 кПа. Необхідно прийняти плиту марки ФЛ 24.12-2 (2-це група плити по несучій здатності, для якої допустима величина sІ = 250 кПа). Клас бетону для цієї плити В 20.

ПЕРЕРІЗ 4-4 (підвальна частина).

Вихідні дані: висота підвалу d = 2,8 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 537 кН/м. Товщина стіни 510 мм.

Несучим шаром основи є тугопластичний суглинок ІГЕ-2 з розрахунковими характеристиками: γІІ = 17.56кН/м3, сІІ = 18 кПа, φІІ =19 град та табличним опром Rо = 203 кПа. Для насипного грунту, що залягає вище γІІ = 12,26кН/м3.

 
 

Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):

γІІІ – питома вага грунту ІГЕ-1, що знаходиться вище підошви фундаменту, γІІІ=12,26 кН/м3, потужність 0,8 м, та суглинок в межах 3,2-0,8 = 2,4 м, тому:

 
 

Уточнюємо величину розрахункового опору:

 
 

k=1.0; kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 3,3 м –ширина фундамента.

d1 = d = 3,2 м, глибина закладання фундаменту.

db = 2,8 м – глибина підвалу.

Мγqс- кофіцієнти, приймаємо по табл. для φІІ=19 град по інтерполяції:

Мγ=0,47

Мq=2,89

Мс=5,48

сІІ = 18кПа, для несучого шару ІГЕ-2, суглинку.

Розрахунковий опір суглинку ІГЕ-2:

 
 

 
 

Уточнюємо величину ширини фундамента при R=452,5 кПа:

 
 

Уточнюємо розрахунковий опір суглинку при b2=1.4м:

 
 

Уточнюємо величину ширини фундамента при R2=432,1 кПа:

 
 

Величина b3 відносно b2 змінилась:

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення b i R не проводимо.

За величиною розрахункової ширини підошви фундамента за табл. приймаємо марку фундаментної плити ФЛ 14.12-4 аналогічно приймаємо стінові блоки ФБС 12.5.6-Т

Складаємо ескіз фундамента для перерізу 4-4, по осі В – (мал.№1)

Поверхню грунта даємо на рівні планування. Рівень ущільнення приймаємо в межах 1.65 …1.75 т/м3. Приймемо грунт місцевий пошарово ущільнений до ρd=1.70 т/м3.

Блоки, що використовуємо мають такі характеристики:

Марка блоку Розміри, мм Вага, кН Клас бетону
ширина довжина висота
ФБС 12.5.6.-Т 500 1180 580 7,9 В7.5
ФЛ 14.12-4 1400 1180 500 9,1 В20

Виконуємо збір навантажень, що діють по підошві фундамента, враховуючи такі особливості:

4. Розрахункове навантаження NІІ прикладене по геометричній осі на верхньому обрізі фундамента;

5. Питома вага грунту зворотньої засипки, якою заповнено пазухи фундамента, влаштовується шляхом пошарового ущільнення з місцевого грунту, звичайно знаходиться в межах 17.0 … 18.5 кН/м3. Для дрібного піску: γІІ = 17.5 кН/м3;

6. Для зручності розрахунки по збору навантажень у таблиці:

Вид навантажень Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м NiII, кН/м
1 На верхньому обрізі фундамента NII (по завданню) 537
2 Стінові фундаментні блоки (5 рядів) Nс.б.ІІ =5(Qb / lb)=5(7,9 / 1,18)= 33,5
3 Фундаментна плита Nф.бІІ =Qn / ln=9,1 / 1,18= 7,7
4 Грунт засипки на уступах фундамента Nз.ІІ =(bn-bс.б.)∙(d-hn)∙γII=(1,4-0.5)·(3,2–0.5)·17.5= 45,5
ВСЬОГО ∑NII = 620,7

 
 

Величина R для прийнятих розмірів фундамента (b = 1,4 м):

Перевіряємо середнє напруження на підошві фундамента:

 
 

Недонапруження на підошві фундамента складає:

 
 

Перевірку залізобетонної за міцністю не виконуємо, так як для прийнятого типорозміру ФЛ 14.12-4 типове армування і товщина плити з умов продавлювання є достатньою (smt = 423,35 кПа) повинні бути менше ніж допустимий тиск на підошві фундамента для І-го граничного стану.

В нашому випадку: smtІ = smt·1.15 = 423,35·1.15 = 446,9 кПа. Необхідно прийняти плиту марки ФЛ 32.12-4 (4-це група плити по несучій здатності, для якої допустима величина sІ = 450 кПа). Клас бетону для цієї плити В 20.

ПЕРЕРІЗ 5-5 (підвальна частина).

Вихідні дані: висота підвалу d = 2,8 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 405 кН/м. Товщина стіни 510 мм.

Несучим шаром основи є тугопластичний суглинок ІГЕ-2 з розрахунковими характеристиками: γІІ = 17.56кН/м3, сІІ = 18 кПа, φІІ =19 град та табличним опром Rо = 203 кПа. Для насипного грунту, що залягає вище γІІ = 12,26кН/м3.

 
 

Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):

γІІІ – питома вага грунту ІГЕ-1, що знаходиться вище підошви фундаменту, γІІІ=12,26 кН/м3, потужність 0,8 м, та суглинок в межах 3,2-0,8 = 2,4 м, тому:

 
 

Уточнюємо величину розрахункового опору:

 
 

k=1.0; kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 3,3 м –ширина фундамента.

d1 = d = 3,2 м, глибина закладання фундаменту.

db = 2,8 м – глибина підвалу.

Мγqс- кофіцієнти, приймаємо по табл. для φІІ=19 град по інтерполяції:

Мγ=0,47

Мq=2,89

Мс=5,48

сІІ = 18кПа, для несучого шару ІГЕ-2, суглинку.

Розрахунковий опір суглинку ІГЕ-2:

 
 

 
 

Уточнюємо величину ширини фундамента при R=447,5 кПа:

 
 

Уточнюємо розрахунковий опір суглинку при b2=1.05м:

 
 

Уточнюємо величину ширини фундамента при R2=428,4 кПа:

 
 

Величина b3 відносно b2 змінилась:

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення b i R не проводимо.

За величиною розрахункової ширини підошви фундамента за табл. приймаємо марку фундаментної плити ФЛ 12.12-4 аналогічно приймаємо стінові блоки ФБС 12.5.6-Т

Складаємо ескіз фундамента для перерізу 5-5, по осі С – (мал.№1)

Поверхню грунта даємо на рівні планування. Рівень ущільнення приймаємо в межах 1.65 …1.75 т/м3. Приймемо грунт місцевий пошарово ущільнений до ρd=1.70 т/м3.

Блоки, що використовуємо мають такі характеристики:

Марка блоку Розміри, мм Вага, кН Клас бетону
ширина довжина висота
ФБС 12.5.6.-Т 500 1180 580 7,9 В7.5
ФЛ 12.12-4 1200 1180 500 7,8 В20

Виконуємо збір навантажень, що діють по підошві фундамента, враховуючи такі особливості:

7. Розрахункове навантаження NІІ прикладене по геометричній осі на верхньому обрізі фундамента;

8. Питома вага грунту зворотньої засипки, якою заповнено пазухи фундамента, влаштовується шляхом пошарового ущільнення з місцевого грунту, звичайно знаходиться в межах 17.0 … 18.5 кН/м3. Для дрібного піску: γІІ = 17.5 кН/м3;

9. Для зручності розрахунки по збору навантажень у таблиці:

Вид навантажень Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м NiII, кН/м
1 На верхньому обрізі фундамента NII (по завданню) 537
2 Стінові фундаментні блоки (5 рядів) Nс.б.ІІ =5(Qb / lb)=5(7,9 / 1,18)= 33,5
3 Фундаментна плита Nф.бІІ =Qn / ln=7,8 / 1,18= 6,61
4 Грунт засипки на уступах фундамента Nз.ІІ =(bn-bс.б.)∙(d-hn)∙γII=(1,2-0.5)·(3,2–0.5)·17.5= 33,1
ВСЬОГО ∑NII = 610,2

 
 

Величина R для прийнятих розмірів фундамента (b = 1,2 м):

 
 

Перевіряємо середнє напруження на підошві фундамента:

Недонапруження на підошві фундамента складає:

 
 

Перевірку залізобетонної за міцністю не виконуємо, так як для прийнятого типорозміру ФЛ 14.12-4 типове армування і товщина плити з умов продавлювання є достатньою (smt = 442,6 кПа) повинні бути менше ніж допустимий тиск на підошві фундамента для І-го граничного стану.

В нашому випадку: smtІ = smt·1.15 = 442,6·1.15 = 456,3 кПа. Необхідно прийняти плиту марки ФЛ 32.12-4 (4-це група плити по несучій здатності, для якої допустима величина sІ = 450 кПа). Клас бетону для цієї плити В 20.

ПЕРЕРІЗ 6-6 (підвальна частина).

Вихідні дані: висота підвалу d = 2,8 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 286 кН/м. Товщина стіни 510 мм.

Несучим шаром основи є тугопластичний суглинок ІГЕ-2 з розрахунковими характеристиками: γІІ = 17.56кН/м3, сІІ = 18 кПа, φІІ =19 град та табличним опром Rо = 203 кПа. Для насипного грунту, що залягає вище γІІ = 12,26кН/м3.

 
 

Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):

γІІІ – питома вага грунту ІГЕ-1, що знаходиться вище підошви фундаменту, γІІІ=12,26 кН/м3, потужність 0,8 м, та суглинок в межах 3,2-0,8 = 2,4 м, тому:

 
 

Уточнюємо величину розрахункового опору:

 
 

k=1.0;

kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 3,3 м –ширина фундамента.

d1 = d = 3,2 м, глибина закладання фундаменту.

db = 2,8 м – глибина підвалу.

Мγqс- кофіцієнти, приймаємо по табл. для φІІ=19 град по інтерполяції:

Мγ=0,47

Мq=2,89

Мс=5,48

сІІ = 18кПа, для несучого шару ІГЕ-2, суглинку.

Розрахунковий опір суглинку ІГЕ-2:

 
 

 
 

Уточнюємо величину ширини фундамента при R=439,3 кПа:

 
 

Уточнюємо розрахунковий опір суглинку при b2=0,76м:

Уточнюємо величину ширини фундамента при R2=425,4 кПа:

 
 

Величина b3 відносно b2 змінилась:

 
 

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення b i R не проводимо.

За величиною розрахункової ширини підошви фундамента за табл. приймаємо марку фундаментної плити ФЛ 8.12-4 аналогічно приймаємо стінові блоки ФБС 12.5.6-Т

Складаємо ескіз фундамента для перерізу 6-6, по осі 2 – (мал.№1)

Поверхню грунта даємо на рівні планування. Рівень ущільнення приймаємо в межах 1.65 …1.75 т/м3. Приймемо грунт місцевий пошарово ущільнений до ρd=1.70 т/м3.

Блоки, що використовуємо мають такі характеристики:

Марка блоку Розміри, мм Вага, кН Клас бетону
ширина довжина висота
ФБС 12.5.6.-Т 500 1180 580 7,9 В7.5
ФЛ 8.12-4 800 1180 500 5,5 В20

Виконуємо збір навантажень, що діють по підошві фундамента, враховуючи такі особливості:

10. Розрахункове навантаження NІІ прикладене по геометричній осі на верхньому обрізі фундамента;

11. Питома вага грунту зворотньої засипки, якою заповнено пазухи фундамента, влаштовується шляхом пошарового ущільнення з місцевого грунту, звичайно знаходиться в межах 17.0 … 18.5 кН/м3. Для дрібного піску: γІІ = 17.5 кН/м3;

12. Для зручності розрахунки по збору навантажень у таблиці:

Вид навантажень Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м NiII, кН/м
1 На верхньому обрізі фундамента NII (по завданню) 286
2 Стінові фундаментні блоки (5 рядів) Nс.б.ІІ =5(Qb / lb)=5(7,9 / 1,18)= 33,5
3 Фундаментна плита Nф.бІІ =Qn / ln=5,5 / 1,18= 4,66
4 Грунт засипки на уступах фундамента Nз.ІІ =(bn-bс.б.)∙(d-hn)∙γII=(0,8-0.5)·(3,2–0.5)·17.5= 14,2
ВСЬОГО ∑NII = 338,3

 
 

Величина R для прийнятих розмірів фундамента (b = 0,8 м):

 
 

Перевіряємо середнє напруження на підошві фундамента:

Недонапруження на підошві фундамента складає:

 
 

Перевірку залізобетонної за міцністю не виконуємо, так як для прийнятого типорозміру ФЛ 14.12-4 типове армування і товщина плити з умов продавлювання є достатньою (smt = 422,8 кПа) повинні бути менше ніж допустимий тиск на підошві фундамента для І-го граничного стану.

В нашому випадку: smtІ = smt·1.15 = 422,8·1.15 = 452,3 кПа. Необхідно прийняти плиту марки ФЛ 32.12-4 (4-це група плити по несучій здатності, для якої допустима величина sІ = 450 кПа). Клас бетону для цієї плити В 20.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.033 с.)