Розрахунок підвальних стінок.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок підвальних стінок.При розрахунку підвальних стінок розглядають випадки:

1. Розрахунок по несучій здатності

2. Розрахунок основи:

А) за деформаціями, як позацентрово навантаженого фундаменту;

Б) за несучою здатністю основи

В) за несучою здатністю позацентрово навантаженого фундаменту.

 
 

Розрахунок перерізу для осі “А” (між стінами А та Б)

 
 


Величину q = 7 прийняли самостійно. Тоді получаємо:

Для розрахунку за деформаціями (за ІІ граничним станом, γf=1.0) маємо:

 
 

Перевірка достатності прийнятих розмірів підвальної стіни за несучою задтністю.

Величина питомої ваги грунту зворотньої засипки:

Приведена висота грунту засипки:

Величина згинального моменту визначається:

G1, G2 – напруження грунту на верхньому та на нижньому рівні грунта, знаходимо:

Визначаємо навантаження від ваги підвальної стіни:

В перерізі стіни діє навантаження:


 
 

Міцність стінки перевіряємо для позацентрового навантаження з ексцентриситетом:

Розрахункова несуча здатність стіни, як позацентрованого стиснутого неармованого елемента:

Кофіцієнт поздовжного згину:

За таблицею: φ=0.99 (для α=1500)

 
 

За табл.: φс=0.98

Розрахунковий опір кладки стінових блоків: R=2.7 МПа

Ncc=1·0.985·2.7·0.48·1.1=1.404МПа

Після підстановки умова виконується:

Ncc>ΣNI, 1404кПа>796.4кПа

Перевірка достатності розмірів підошви фундаментів.

Розрахунок основи за деформацією виконують спрощеною, стіна не сприймає підтримки від перекриття над підвалом, тобто R=0.

Вага фундаментної (підвальної) стіни:

Вага фундаментної плити:

Вага грунту на уступах фундаменту:

Вага грунту з внутрішньої сторони:

Гориз-ний тиск, що проявляється як активний з зовнішньої сторони стінки:

А) від дрібного піску:

Б) від навантаження на поверхні біля будинку:

Рівнодіючі активного тиску на фундамент на 1 м пог.:

Сили прикладені на відповідні висоті від підошви фундаменту:

Прикладене до підошви фундаменту навантаження складає:

Максимальна величина моменту складає:

Ексцентрисітет тут буде:

Середній тиск (напруження ) на підошві фундаменту:

Максимальний тиск на підошві фундамента:

 
 

Перевірка фундаменту по несучій здатності основи.

Розрахунок виконуємо для першого граничного стану.

Визначаємо величини тиску грунту:

Зсуваюче зусилля для прийнятої схеми:

 
 


Несуча здатність основи визначається граничною величиною, що являє собою сили тертя по підошві фундаменту та пасивеий тиск грунту Е3:

Тоді повинна виконуватись умова:

Одже умова виконана і подальших розрахунків не робимо.

 

 

Розрахунок пальового фундаменту із забивних паль.

Розрахункова схема.

Будемо вважати, що довжина палі, в межах від 0 до (Н-hk), де Н=15м – загальна потужність розвіданої товщі. Н-hk=15-0.8=14,2м.

Поперечний переріз паль.

Забивні палі в цивільному та промисловому будівництві найчастіше використовують з розміром: 350*350мм і 400*400мм.


Несуча здатність паль.


f-визначаєтсья за табл. в залежності від виду та стану грунту і глибини розрахункової точки від поверхні.

Дослідження зміни несучої здатності паль з глибиною.

Для дослідження приймаємо забивні палі розміром: 350*350мм і 400*400мм.

Для палі розміром 350*350мм: А = 0,35*0,35 = 0.123 м2, u = 4*0,35= 1.4 м

       
   

Для палі розміром 400*400мм: А = 0,4*0,4 = 0.16 м2, u = 4*0,4= 1.6 м

       
 
   
 

Тоді, для для палі розміром 350*350мм:

       
   
 

Тоді, для для палі розміром 400*400мм:

Підбираємо шаг паль і розміри розтверку.

Розрахункові навантаження на фундамент:

- під середню стіну: N1=644 кН/м

- під зовнішню стіну: N2=486 кН/м

- під торцеву стіну: N3=343 кН/м

Розрахункове навантаження, допустиме на палю: NП =462,3 кН/м. (Паля –11м)

Розрахунок паль під середню стіну.

Знаходимо необхідну кількість паль на 1 м погонної довжини під середню стіну:

Приймаємо дводнорядне розташування паль в розтверку і знаходимо відстань між палями:

Мінімальна відстань між палями може бути рівною 3d=1,2м. Тому остаточно приймаємо відстань між палями, рівну l1=1,2м.

Знаходимо ширину розтверку:

Конструюємо ростверк.

Попередньо висоту ростверку приймаємо рівною 0,4м. Перевіряємо розрахункове навантаження на палю:

де розрах-ва стиск. сила в площині підошви пальового ростверку.

вага ростверку

вага ґрунту зворотної засипки на обрізах ростверку.

Розрахункова стискаюча сила в площині підошви пальового ростверку:

Розрахункове навантаження на палю:

Розрахунок паль під зовнішню стіну.

Знаходимо необхідну кількість паль на 1 м погонної довжини під середню стіну:

При однорядному розташуванні паль в розтверку, знаходимо відстань між палями:

-умова не виконується.

Розміщуємо палі в плані в шахматному порядку.

Відстань між палями в ряду приймаємо в два рази більше l`2=2 × l2=1.8м

Відстань між палями в розтверку по діагоналі приймаємо 3d=1,2м

Знаходимо відстань між осями пальових рядів:

Конструюємо розтверк.

Попередньо висоту розтверку приймаємо рівною 0,4м. Перевіряємо розрахункове навантаження на палю:

де розрах-ва стиск. сила в площині підошви пальового ростверку.

вага ростверку

вага ґрунту зворотної засипки на обрізах ростверку.

Розрахункова стискаюча сила в площині підошви пальового ростверку:

Остаточно приймаємо двухрядне розташування паль.

Розрахункове навантаження на палю:

Розрахунок паль під торцеву стіну.

Знаходимо необхідну кількість паль на 1 м погонної довжини під середню стіну:

Приймаємо однорядне розташування паль в розтверку і знаходимо відстань між палями:

Мінімальна відстань між палями може бути рівною 3d=1,2м. Тому остаточно приймаємо відстань між палями, рівну l3=1,2м.

Знаходимо ширину розтверку:

Конструюємо ростверк.

Попередньо висоту ростверку приймаємо рівною 0,4м. Перевіряємо розрахункове навантаження на палю:

де розрах-ва стиск. сила в площині підошви пальового розтверку.

вага ростверку

вага ґрунту зворотної засипки на обрізах ростверку.

Розрахункова стискаюча сила в площині підошви пальового ростверку:

Розрахункове навантаження на палю:

Розглянемо забивну палю розміром: 350*350мм:

№ розрахункової точки № ІГЕ Глибина розрахункової точки від поверхні, м Товщина розрахункового шару (ІГЕ), м Розрахунковий опір грунту, кПа Несуча здатність палі по нижньому кінцю палі, FdR, кН Середня величина fi, кПа в межах розрахункового шару Несуча здатність по бічній поверхні палі, Fdf, кН Несуча здатність палі, Fd, кН Допустиме розрахункове навантаження на палю, Fdg, кН Частка несучої здатності, % що приходиться на нижній кінець палі Розрах. навантаження, що приходиться на 1м3 палі, FdgI, кН/м3
під нижнім кінцем палі, R по бічній поверхні палі, fi в межах розрахункового шару повна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0,8 3,2 320 13,8 39,36 20,4 91,39 0 39,36 28,1142 100 0
4 2 4 1600 27 196,8 91,39 288,19 205,851 68,2878 522,996
5 3 4 5 700 16 86,1 17,5 112 91,39 177,49 126,78 48,5092 322,1037
6 3 9 883 19 108,6 112 220,60 157,577 49,2314 156,234
7 4 9 6 2533,3 45,3 311,6 48,17 404,6 112 423,60 302,572 73,5600 299,9921
8 4 15 2900 51 356,7 404,6 761,32 543,805 46,8523 311,351

Розглянемо забивну палю розміром: 400*400 мм:

№ розрахункової точки № ІГЕ Глибина розрахункової точки від поверхні, м Товщина розрахункового шару (ІГЕ), м Розрахунковий опір грунту, кПа Несуча здатність палі по нижньому кінцю палі, FdR, кН Середня величина fi, кПа в межах розрахункового шару Несуча здатність по бічній поверхні палі, Fdf, кН Несуча здатність палі, Fd, кН Допустиме розрахункове навантаження на палю, Fdg, кН Частка несучої здатності, % що приходиться на нижній кінець палі Розрах. навантаження, що приходиться на 1м3 палі, FdgI, кН/м3
під нижнім кінцем палі, R по бічній поверхні палі, fi в межах розрахункового шару повна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0,8 3,2 320 13,8 51,2 20,4 104,44 0 51,2 36,571 100 0
4 2 4 1600 27 256 104,44 360,44 257,46 71,0227 654,123
5 3 4 5 700 16 112 17,5 140 104,44 216,44 154,60 51,7445 392,799
6 3 9 883 19 141,28 140 281,28 200,91 50,2275 199,201
7 4 9 6 2553,3 45,3 408,53 48,1 462,43 140 548,53 391,81 74,4774 388,469
8 4 15 2900 51 464 462,43 926,43 661,73 50,0846 656,095

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.01 с.)