Інженерно-геологічні умови майданчика.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інженерно-геологічні умови майданчика.Характеризуються витриманим горизонтальним заляганням шарів грунту.

Три свердловини, відстань між ними визначаємо з плану будинку, з врахуванням прив΄язки.

Обчислюємо глибину свердловини: Нсв= 0,8+3,2+5,0+6,0 = 15 м

Приведемо основні фізичні показники грунтів у таблицях:

Основні дані про грунти та майданчик.

ІГЕ Короткий запис ІГЕ Потужність шару, м Щільність грунту, г/см3 Вологість грунту, дол. од.
ρ частинок, ρs природна, w на межі розкочування, wр на межі текучості, wl
1 Рослинний 0,8 1.55 - - - -
2 Пил.- глин. 3,2 1.79 2.72 0.22 0,18 0,27
3 Пил.- глин. 5,0 1.87 2.69 0.22 0,17 0,23
4 Пісок 6,0 1.91 2.65 0.12* - -

* - вище рівня грунтових вод.

Грунтові води знаходяться на глибині 10.0 м від поверхні. Вони не агресивні до бетону та металу. Відсутнє сезонне підняття рівня грунтових вод.

Гранулометричний склад пісків.

ІГЕ Склад частинок в % по масі для фракцій, мм
> 2.0 2.0-1.0 1.0-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 < 0.1
4 - 4 17 26 36 17

Інженерно-геологічні процеси на території забудови не розвиваються, тому впливу на основни і фундаменти, будинок в цілому не має. Зміна властивостей основи на період експлуатації не прогнозується.

Оцінка грунтових умов будівельного майданчика.

Встановимо розрахункові показники фізичних властивостей для грунтів, показники механічних властивостей за таблицями СНиП 2.02.01-83 та приведемо їх класифікацію відповідно до ДСТУ Б В.2.1-2-96. Приймаємо, що виділени шари грунту однорідні, і розглядаємо їх як інженерно-геологічні елементи.

ІГЕ-1 – Рослинний грунт, що характеризується підвищеною пористістю та наявністью органічної речовини, відноситься до гумусованих супісків або суглинків. На майданчику має потужність 0,8 м. Щільність насипного грунту ρ=1.55 г/см3. Грунт сильностисливий та низбкої міцності. Тому цей грунт як природну основу використовувати не можна. Питома вага рослинного грунту g1 =r1 × g = 1.25 × 9.81 = 12.26 кН/м3.

ІГЕ-2 –пилувато-глинистий грунт має властивості пластичності, зв`язності, повзучості, набухання при зволоженні. Потужність 3,2 м. Щільність пилувато-глинистого грунту ρ=1,79 г/см3, ρs=2.72г/см3 , W= 0.22. Питома вага грунту g2 =r2 × g = 1.79 × 9.81 = 17.56 кН/м3.

1. Визначаємо назву глинистого грунту по величині числа пластичності Ір2 :

Ір2 =WL2-Wp2 = 0.27-0.18=0.09 – суглинок.

2. Стан глинистого грунту визначають за величиною показника текучості IL2 :

- суглинок тугопластичний.

 
 

3. Щільність грунту в сухому стані – скелету грунту ρd2:

4. Питома вага грунту γ2 :

 
 

5. Пористість грунту n2 :

 
 

6. Кофіцієнт пористості е2:

7. Коефіцієнт водонасичення Sr2 :

 
 

де ρw –щільність води і дорівнює 1.0 т/м3

8. Нормативні показники міцності j і с визначаємо умовно (Sr2<0.8) з врахуванням IL2=0,444 та е2=0,85

а) величини j4 при е2 =0.850 для суглинку:

е=0.85

j, град 19

б) величина сL при е4 =0.850

е=0.85

с, кПа 18

9. Модуль деформації Е для суглинку при е3 =0.85 визначається як нормативна велечина:

е=0.85

Е, МПа 11 - делювіальні суглинки

10. Розрахунковий опір суглинку Ro2 визначаємо за табл. 3 додатку 3 СНиП 2.02.01-83.

IL=0 IL=0.44 IL=1

e=0.7 250 R`o2 180

e=0.85 R o2

e=1.0 200 R``o2 100

а) При IL2= 0,44 та е2=0,7: R`o2 =220кПа

б) При IL2= 0,44 та е2=1,0: R``o2=156кПа

в) При IL2= 0,44 та е2=0,85: Ro2=203кПа

ІГЕ-3 –пилувато-глинистий грунт має властивості пластичності, зв`язності, повзучості, набухання при зволоженні. Потужність 5,0 м. Щільність пилувато-глинистого грунту ρ=1,87 г/см3, ρs=2.69г/см3 , W= 0.22. Питома вага грунту g4 =r4 × g = 1.87 × 9.81 = 18.34 кН/м3.

3. Визначаємо назву глинистого грунту по величині числа пластичності Ір3 :

Ір3 =WL3-Wp3 = 0.23-0.17=0.06 – супісок.

4. Стан глинистого грунту визначають за величиною показника текучості IL3 :

- супісок пластичний.

 
 

3. Щільність грунту в сухому стані – скелету грунту ρd3:

4. Питома вага грунту γ3 :

 
 

5. Пористість грунту n3 :

6. Кофіцієнт пористості е3:

 
 

7. Коефіцієнт водонасичення Sr3 :

де ρw –щільність води і дорівнює 1.0 т/м3

8. Нормативні показники міцності j і с визначаємо умовно (Sr2<0.8) з врахуванням IL2=0,833 та е2=0,75

а) величини j4 при е2 =0.750 для супіску:

е=0.75

j, град 21

б) величина сL при е4 =0.850

е=0.75

с, кПа 11

9. Модуль деформації Е для суглинку при е3 =0.85 визначається як нормативна велечина:

е=0.75

Е, МПа 10 - алювіальні супіски

10. Розрахунковий опір суглинку Ro2 визначаємо за табл. 3 додатку 3 СНиП 2.02.01-83.

IL=0 IL=0.83 IL=1

e=0.7 250 R`o2 180

e=0.75 R o2

e=1.0 200 R``o2 100

а) При IL2= 0,83 та е2=0,7: R`o2 =192кПа

б) При IL2= 0,83 та е2=1,0: R``o2=117кПа

в) При IL2= 0,83 та е2=0,75: Ro2=162кПа

ІГЕ-4 – пісок, обладає водопроникністю, не пластичний, має жорсткий, слабостискаємий скелет. На майданчику знаходиться нижче рівня грунтової води. Потужність шару 6,0 м. Щільність піску ρ=1.91 г/см3, ρs=2.65 г/см3, W=0.12.

1. Для ІГЕ-4 дан гранулометричний склад, визначений при ситовому аналізі. Визначимо розрахункові характеристики, та зробимо класифікаційну оцінку піску.

1 Фракція, мм > 2.0 1.0-2.0 0.5-1.0 0.25-0.5 0.1-0.25 < 0.1
2 Гранулометричний склад, % - 4 17 26 36 17
3 ∑% часток по масі більше даного діаметру - 4 21 47 83 100
4 ∑% часток по масі менше даного діаметру - 96 79 53 17 0
5 Граничний діаметр часток, мм 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1 0

Пісок – дрібний.

 
 

За даними рядка 4 будуємо лінійний графік гранулометричного складу:

Рис.2. Крива неоднорідності або сумарна крива гранулометричного складу піску.


Підрахуємо показник неоднорідності, знайшовши з графіку d60 і d10 :

 
 

Так як Сu=6,2>3, то відповідно до п.22 додатку Б ДСТУ пісок дрібний, неоднорідний.

Показник кривизни гранулометричної кривої:

 
 

Так, як Сс знаходиться в межах 1…3, то грунт добре відсортований.

 
 

2. Щільність грунту в сухому стані – скелету грунту ρd :

3. Питома вага грунту γ4 :

 
 

4. Пористість грунту n4 :

 
 

5. Кофіцієнт пористості е4:

За табл. Б.18 ДСТУ дрібний пісок, що має е3 =0.550<0.6, то його відносять до щільних.

6. Коефіцієнт водонасичення Sr4 :

 
 

де ρw –щільність води і дорівнює 1.0 т/м3

За табл. Б17 ДСТУ, так як 0.5<Sr.3=0.58<0.8, то пісок є середнього ступеню водонасичення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.032 с.)