Коротка характеристика будівлі та будівельного майданчика.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коротка характеристика будівлі та будівельного майданчика.Коротка характеристика будівлі та будівельного майданчика.

Вид будівлі: прибудова житлового будинку.

Матеріал будинку: залізабетон, цегла.

Будівництво відбувається у м. Чернігів. Будівництво проходить у новому кварталі. Будинок має 1 поверх, висотою 3,0 м. План споруди має розміри: 30,6×12,4 м.

При проектуванні застосовуємо два вида фундаментів неглибокого закладання: зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль.

Варіант пальового фундаменту виконується без підвальної частини.

Стіни цегляні, товщиною 51 см.

Нормативні та розрахункові навантаження, що діють на верхньому уступі фундамента виносимо до таблиці. При цьому враховуємо, що навантаження задані центрально, відповідно до геометричної осі стін, колон.

Приводячи розрахункові навантаження, керуємось такими положеннями:

1. Розрахункові навантаження для ІІ–го граничного стану (для розахунків за дефомаціями) приймаються рівними нормативним величинам: NІІ=Nn; MІІ=Mn; QІІ=Qn.

2. Для визначення розрахункових навантажень для І–го граничного стану (для розрахунків по несучі здатності) дозволяється використовувати середній коефіцієнт надійності по навантаженню, рівний γf.mt = 1.2, тобто: NІ=1.2Nn; MІ=1.2Mn; QІ=1.2Qn.

Для житлового будинку таблиця має такий вигляд:

Переріз фундаментів Навантаження, Кн/м
NП N ІІ N І
1-1, 4-4 537 537 644
2-2, 5-5 405 405 486
3-3, 6-6 286 286 343

Примітки:

1. Навантаження на верхньому уступі фундаментів в підвальній і безпідвальній частині рівні.

2. Навантаження приведені на 1 м пог. фундаменту.

Вибір типу фундаменту.

Фундаменти неглибокого закладання приймаємо зі збірного зілізобетону, що проектується на тому ж рівні, що і існуючий. У випадку пальового фундаменту, так як будівництво відбувається в безпопередній близькості біля існуючого будинку, то потрібно врахувати вплив динамічних навантажень на основу. Але за завданням маємо запроектувати забивні палі, тому між існуючим і проектуємим фундаментами забиваємо шпунтове огородження.

Розрахунок підвальних стінок.

При розрахунку підвальних стінок розглядають випадки:

1. Розрахунок по несучій здатності

2. Розрахунок основи:

А) за деформаціями, як позацентрово навантаженого фундаменту;

Б) за несучою здатністю основи

В) за несучою здатністю позацентрово навантаженого фундаменту.

 
 

Розрахунок перерізу для осі “А” (між стінами А та Б)

 
 


Величину q = 7 прийняли самостійно. Тоді получаємо:

Для розрахунку за деформаціями (за ІІ граничним станом, γf=1.0) маємо:

 
 

Перевірка достатності прийнятих розмірів підвальної стіни за несучою задтністю.

Величина питомої ваги грунту зворотньої засипки:

Приведена висота грунту засипки:

Величина згинального моменту визначається:

G1, G2 – напруження грунту на верхньому та на нижньому рівні грунта, знаходимо:

Визначаємо навантаження від ваги підвальної стіни:

В перерізі стіни діє навантаження:


 
 

Міцність стінки перевіряємо для позацентрового навантаження з ексцентриситетом:

Розрахункова несуча здатність стіни, як позацентрованого стиснутого неармованого елемента:

Кофіцієнт поздовжного згину:

За таблицею: φ=0.99 (для α=1500)

 
 

За табл.: φс=0.98

Розрахунковий опір кладки стінових блоків: R=2.7 МПа

Ncc=1·0.985·2.7·0.48·1.1=1.404МПа

Після підстановки умова виконується:

Ncc>ΣNI, 1404кПа>796.4кПа

Розрахунок пальового фундаменту із забивних паль.

Розрахункова схема.

Будемо вважати, що довжина палі, в межах від 0 до (Н-hk), де Н=15м – загальна потужність розвіданої товщі. Н-hk=15-0.8=14,2м.

Поперечний переріз паль.

Забивні палі в цивільному та промисловому будівництві найчастіше використовують з розміром: 350*350мм і 400*400мм.


Несуча здатність паль.


f-визначаєтсья за табл. в залежності від виду та стану грунту і глибини розрахункової точки від поверхні.

Дослідження зміни несучої здатності паль з глибиною.

Для дослідження приймаємо забивні палі розміром: 350*350мм і 400*400мм.

Для палі розміром 350*350мм: А = 0,35*0,35 = 0.123 м2, u = 4*0,35= 1.4 м

       
   

Для палі розміром 400*400мм: А = 0,4*0,4 = 0.16 м2, u = 4*0,4= 1.6 м

       
 
   
 

Тоді, для для палі розміром 350*350мм:

       
   
 

Тоді, для для палі розміром 400*400мм:

Конструюємо ростверк.

Попередньо висоту ростверку приймаємо рівною 0,4м. Перевіряємо розрахункове навантаження на палю:

де розрах-ва стиск. сила в площині підошви пальового ростверку.

вага ростверку

вага ґрунту зворотної засипки на обрізах ростверку.

Розрахункова стискаюча сила в площині підошви пальового ростверку:

Розрахункове навантаження на палю:

Розрахунок паль під зовнішню стіну.

Знаходимо необхідну кількість паль на 1 м погонної довжини під середню стіну:

При однорядному розташуванні паль в розтверку, знаходимо відстань між палями:

-умова не виконується.

Розміщуємо палі в плані в шахматному порядку.

Відстань між палями в ряду приймаємо в два рази більше l`2=2 × l2=1.8м

Відстань між палями в розтверку по діагоналі приймаємо 3d=1,2м

Знаходимо відстань між осями пальових рядів:

Конструюємо розтверк.

Попередньо висоту розтверку приймаємо рівною 0,4м. Перевіряємо розрахункове навантаження на палю:

де розрах-ва стиск. сила в площині підошви пальового ростверку.

вага ростверку

вага ґрунту зворотної засипки на обрізах ростверку.

Розрахункова стискаюча сила в площині підошви пальового ростверку:

Остаточно приймаємо двухрядне розташування паль.

Розрахункове навантаження на палю:

Розрахунок паль під торцеву стіну.

Знаходимо необхідну кількість паль на 1 м погонної довжини під середню стіну:

Приймаємо однорядне розташування паль в розтверку і знаходимо відстань між палями:

Мінімальна відстань між палями може бути рівною 3d=1,2м. Тому остаточно приймаємо відстань між палями, рівну l3=1,2м.

Знаходимо ширину розтверку:

Конструюємо ростверк.

Попередньо висоту ростверку приймаємо рівною 0,4м. Перевіряємо розрахункове навантаження на палю:

де розрах-ва стиск. сила в площині підошви пальового розтверку.

вага ростверку

вага ґрунту зворотної засипки на обрізах ростверку.

Розрахункова стискаюча сила в площині підошви пальового ростверку:

Розрахункове навантаження на палю:

Розглянемо забивну палю розміром: 350*350мм:

№ розрахункової точки № ІГЕ Глибина розрахункової точки від поверхні, м Товщина розрахункового шару (ІГЕ), м Розрахунковий опір грунту, кПа Несуча здатність палі по нижньому кінцю палі, FdR, кН Середня величина fi, кПа в межах розрахункового шару Несуча здатність по бічній поверхні палі, Fdf, кН Несуча здатність палі, Fd, кН Допустиме розрахункове навантаження на палю, Fdg, кН Частка несучої здатності, % що приходиться на нижній кінець палі Розрах. навантаження, що приходиться на 1м3 палі, FdgI, кН/м3
під нижнім кінцем палі, R по бічній поверхні палі, fi в межах розрахункового шару повна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0,8 3,2 320 13,8 39,36 20,4 91,39 0 39,36 28,1142 100 0
4 2 4 1600 27 196,8 91,39 288,19 205,851 68,2878 522,996
5 3 4 5 700 16 86,1 17,5 112 91,39 177,49 126,78 48,5092 322,1037
6 3 9 883 19 108,6 112 220,60 157,577 49,2314 156,234
7 4 9 6 2533,3 45,3 311,6 48,17 404,6 112 423,60 302,572 73,5600 299,9921
8 4 15 2900 51 356,7 404,6 761,32 543,805 46,8523 311,351

Розглянемо забивну палю розміром: 400*400 мм:

№ розрахункової точки № ІГЕ Глибина розрахункової точки від поверхні, м Товщина розрахункового шару (ІГЕ), м Розрахунковий опір грунту, кПа Несуча здатність палі по нижньому кінцю палі, FdR, кН Середня величина fi, кПа в межах розрахункового шару Несуча здатність по бічній поверхні палі, Fdf, кН Несуча здатність палі, Fd, кН Допустиме розрахункове навантаження на палю, Fdg, кН Частка несучої здатності, % що приходиться на нижній кінець палі Розрах. навантаження, що приходиться на 1м3 палі, FdgI, кН/м3
під нижнім кінцем палі, R по бічній поверхні палі, fi в межах розрахункового шару повна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0,8 3,2 320 13,8 51,2 20,4 104,44 0 51,2 36,571 100 0
4 2 4 1600 27 256 104,44 360,44 257,46 71,0227 654,123
5 3 4 5 700 16 112 17,5 140 104,44 216,44 154,60 51,7445 392,799
6 3 9 883 19 141,28 140 281,28 200,91 50,2275 199,201
7 4 9 6 2553,3 45,3 408,53 48,1 462,43 140 548,53 391,81 74,4774 388,469
8 4 15 2900 51 464 462,43 926,43 661,73 50,0846 656,095

 

Коротка характеристика будівлі та будівельного майданчика.

Вид будівлі: прибудова житлового будинку.

Матеріал будинку: залізабетон, цегла.

Будівництво відбувається у м. Чернігів. Будівництво проходить у новому кварталі. Будинок має 1 поверх, висотою 3,0 м. План споруди має розміри: 30,6×12,4 м.

При проектуванні застосовуємо два вида фундаментів неглибокого закладання: зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль.

Варіант пальового фундаменту виконується без підвальної частини.

Стіни цегляні, товщиною 51 см.

Нормативні та розрахункові навантаження, що діють на верхньому уступі фундамента виносимо до таблиці. При цьому враховуємо, що навантаження задані центрально, відповідно до геометричної осі стін, колон.

Приводячи розрахункові навантаження, керуємось такими положеннями:

1. Розрахункові навантаження для ІІ–го граничного стану (для розахунків за дефомаціями) приймаються рівними нормативним величинам: NІІ=Nn; MІІ=Mn; QІІ=Qn.

2. Для визначення розрахункових навантажень для І–го граничного стану (для розрахунків по несучі здатності) дозволяється використовувати середній коефіцієнт надійності по навантаженню, рівний γf.mt = 1.2, тобто: NІ=1.2Nn; MІ=1.2Mn; QІ=1.2Qn.

Для житлового будинку таблиця має такий вигляд:

Переріз фундаментів Навантаження, Кн/м
NП N ІІ N І
1-1, 4-4 537 537 644
2-2, 5-5 405 405 486
3-3, 6-6 286 286 343

Примітки:

1. Навантаження на верхньому уступі фундаментів в підвальній і безпідвальній частині рівні.

2. Навантаження приведені на 1 м пог. фундаменту.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)