Тема 8. Докази і доказування у господарському процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Докази і доказування у господарському процесі(2 години)

 

1. Поняття та ознаки доказів в господарському процесі.

2. Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування.

3. Види доказів.

4. Витребування, огляд та дослідження доказів.

5. Оцінка доказів.

6. Забезпечення доказів: поняття та порядок.

7. Експертний висновок в процесі доказування.

 

Задача 1.

КБ «Грошовий потік» звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ «Будсервіс» про сплату відсотків за користування кредитом у розмірі, що перевищує визначений договором. КБ «Грошовий потік» обґрунтував дану вимогу тим, що договором закріплено право банку змінювати процентну ставку в односторонньому порядку у випадку зміни облікової ставки Національного банку України. Не дивлячись на підвищення облікової ставки НБУ під час користування кредитом і своєчасного сповіщення позичальника про збільшення відсотків за договором, ТОВ «Будсервіс» відмовляється сплачувати підвищений розмір відсотків.

Визначіть предмет доказування по справі. Які факти і ким підлягають доказуванню? Чи є підстави для звільнення від доказування деяких із них? Які докази можуть бути використані сторонами?

 

Задача 2.

Під час підготовки до судового розгляду справи щодо невиконання зобов’язання, суддя господарського суду виявив, що сторони виготовили та підписали договір за допомогою електронно-обчислювальної техніки, у якій використана система електронно-цифрового підпису.

За допомогою яких засобів доказування може бути підтверджений факт укладання договору? Як слід вчинити суду в даній ситуації?

Задача 3.

Представник відповідача надав в ході судового засідання господарського суду відеокасети із записом переговорів керівництва позивача та відповідача з приводу спірного договору, що розглядається судом.

Позивач заперечував проти досліджування цих відеокасет, оскільки вони містять відомості, що становлять комерційну таємницю, і він не був з ними ознайомлений до судового засідання.

Відповідач звернув увагу суду, що в судовому засіданні знаходяться лише представники позивача і відповідача, а тому про розголошення комерційної таємниці мови йти не може. З приводу відеокасет, відповідач пояснив, що він їх показав представнику позивача до того, як зайти до залу судового засідання, тому позивач знав про їх існування.

Як має вчинити суд? Який порядок дослідження та зберігання інших документів і матеріалів?

Завдання 1:

Підготуйте клопотання про залучення (витребування) письмового доказу, речового доказу, експертного висновку тощо на підставі самостійно змодельованих даних.

 

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_18.pdf

3. Про електронні перевізні документи: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.02.2012 № 01-06/223/2012 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/970/

4. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

Додаткова література:

6. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

7. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

8. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с.

9. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

10. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

11. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

12. Петрик І.Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - № 1. – С. 76-79.

13. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.

Тема 9. Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі

(2 години)

1. Поняття та ознаки доказів в господарському процесі.

2. Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування.

3. Види доказів.

4. Витребування, огляд та дослідження доказів.

5. Оцінка доказів.

6. Забезпечення доказів: поняття та порядок.

7. Експертний висновок в процесі доказування.

 

Задача 1.

КБ «Грошовий потік» звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ «Будсервіс» про сплату відсотків за користування кредитом у розмірі, що перевищує визначений договором. КБ «Грошовий потік» обґрунтував дану вимогу тим, що договором закріплено право банку змінювати процентну ставку в односторонньому порядку у випадку зміни облікової ставки Національного банку України. Не дивлячись на підвищення облікової ставки НБУ під час користування кредитом і своєчасного сповіщення позичальника про збільшення відсотків за договором, ТОВ «Будсервіс» відмовляється сплачувати підвищений розмір відсотків.

Визначіть предмет доказування по справі. Які факти і ким підлягають доказуванню? Чи є підстави для звільнення від доказування деяких із них? Які докази можуть бути використані сторонами?

 

Задача 2.

Під час підготовки до судового розгляду справи щодо невиконання зобов’язання, суддя господарського суду виявив, що сторони виготовили та підписали договір за допомогою електронно-обчислювальної техніки, у якій використана система електронно-цифрового підпису.

За допомогою яких засобів доказування може бути підтверджений факт укладання договору? Як слід вчинити суду в даній ситуації?

Задача 3.

Представник відповідача надав в ході судового засідання господарського суду відеокасети із записом переговорів керівництва позивача та відповідача з приводу спірного договору, що розглядається судом.

Позивач заперечував проти досліджування цих відеокасет, оскільки вони містять відомості, що становлять комерційну таємницю, і він не був з ними ознайомлений до судового засідання.

Відповідач звернув увагу суду, що в судовому засіданні знаходяться лише представники позивача і відповідача, а тому про розголошення комерційної таємниці мови йти не може. З приводу відеокасет, відповідач пояснив, що він їх показав представнику позивача до того, як зайти до залу судового засідання, тому позивач знав про їх існування.

Як має вчинити суд? Який порядок дослідження та зберігання інших документів і матеріалів?

Завдання 1:

Підготуйте клопотання про залучення (витребування) письмового доказу, речового доказу, експертного висновку тощо на підставі самостійно змодельованих даних.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/43

3. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

4. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

5. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

Додаткова література:

6. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

7. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

8. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

9. Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 197-203.

10. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

11. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.017 с.)