Тема: Участь органів прокуратури в цивільному процесі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Участь органів прокуратури в цивільному процесі.Навчальна мета- у результаті вивчення теми студенти повинні усвідомити завдання органів прокуратури при здійсненні правосуддя в цивільних справах, підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі, його процесуальні права та обов'язки.

План:

1. Завдання прокуратури при здійсненні правосуддя в цивільних справах.

2. Підстави для участі в цивільному процесі прокурора.

3. Порушення прокурором справи в судовій інстанції.

4. Права та обов'язки прокурора в цивільному процесі.

Задача 1

До прокурора Ленінського району м. Кіровограда надійшли матеріали про те, що Ткачук не надає матеріальної допомоги неповнолітньому синові Олексію, який проживає разом з ним та навчається в першому класі середньої школи. Мати Олексія померла, а сам Ткачук — батько зловживає спиртними напоями, не працює.

Як має діяти прокурор у даній ситуації?

Задача 2

Прокурор Добровеличківського району Кіровоградської області пред'явив позов до АТП-1 про поновлення на роботі в попередній посаді звільненої Коваль О. та стягненні на її користь заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Під час розгляду справи Коваль О. та представник АТП уклали мирову угоду та просили суд затвердити її, тому що адміністрація зобов'язується добровільно надати Коваль роботу на підприємстві.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти мирової угоди, посилаючись на те, що в укладенні мирової угоди прокурор не брав участі, хоча саме він подавав позов для захисту інтересів Коваль. Проте суд мирову угоду затвердив.

Визначте, яке процесуальне становище прокурора у даній справі?

Сформулюйте точку зору прокурора з приводу затвердження мирової угоди.

 

 

Методичні рекомендації

При розгляді першого питаннястудентам необхідно засвоїти, що чинним законодавством передбачено, що прокурор, який бере участь у розгляді справ у судах, додержуючись принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки законові, має сприяти виконанню вимог закону про всебічний, повний і об’єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на законі.

Відповідно до Закону України “Про прокуратуру” прокурор може вступити в справу (має право) в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист конституційних прав громадян, інтересів держави і суспільства, та зобов’язаний своєчасно вжити передбачених законом заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони не виходили. Прокурор має рівні права з іншими учасниками судового засідання.

При розгляді другого питаннястудентам необхідно знати, що прокурор має право звернутися до суду із заявою на захист прав та інтересів інших осіб - громадян, держави, державних підприємств і організацій.

Таке звернення можливе у справах, підвідомчих цивільному судочинству, позовного, з адміністративно-правових відносин і окремого провадження і настає тоді, коли цього вимагає захист прав і законних інтересів громадян та державних інтересів.

Наявність таких обставин належить встановити прокуророві у кожному конкретному випадку. Але прокурори не повинні підміняти самих заінтересованих осіб, права и інтереси яких порушені або оспорені. Гарантованість судового захисту дає можливість їм самим порушити цивільну справу в суді і брати участь в її розгляді. І тільки коли громадяни за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть відстоювати в суді свої права, прокурор може звернутися до суду з вимогою на захист їх прав і законних інтересів.

При розгляді третього питанняз’ясуємо, що порушення прокурором цивільного процесу по справі в суді першої інстанції настає внаслідок подання до суду відповідного процесуального документа:

- у справах наказного провадження (Розділ ІІ ст.95-106 ЦПК України від 18.03.04) - заява;

- у справах позовного провадження - позовна заява;

- у справах окремого провадження - заява.

Позовна заява за змістом складається з дотриманням усіх реквізитів, передбачених ст.119 ЦПК України від 18.03.04, з обов’язковим посиланням на норми матеріального права, які врегульовують спірні правовідносини сторін по справі, і з обґрунтуванням їх застосування.

Четверте питання необхідно розпочати з того, що відповідно до ЦПК як особа, яка бере участь у справі, прокурор наділяється правами і обов‘язками: 1) прокурор має право знайомитись з протоколами (ст.200 ЦПК); 2) подавати заяву про виправлення описок і явних арифметичних помилок в рішенні суду; 3) брати участь в постановлені додаткового рішення та при роз‘ясненні рішень (ст.213, 214, 215 ЦПК). Вступити в справу прокурор може до постановлення судового рішення. Обов‘язок по доказуванню покладається на працівника прокуратури якщо прокурор порушує справу про захист прав громадян. Вступ до цивільного процесу в стадії в порядку нагляду або оскарженню рішень. Відповідно до п.2 ст.120 ЦПК має право касаційне або окреме подання на рішення або ухвалу суду розглянути з його участю. В залежності від того, яку посаду займає конкретний працівник органів прокуратури, буде вирішуватися питання про реалізацію його права на касаційне подання. Прокурор або його заступник мають право вносити касаційне подання незалежно від того, чи брали вони участь у розгляді справи. Помічники прокурорів, прокурори управлінь і відділів вносять касаційне подання тільки по справах, в яких вони безпосередньо брали участь. Прокурор, який вніс касаційне подання, або вищестоящий прокурор має право до початку розгляду справи в судовому засіданні відкликати подання, доповнити його або змінити. По справах, в яких прокурор брав участь і не вносив касаційне подання, то, як і інші особи, які беруть участь у розгляді справи відповідно до ст.295-300 ЦПК, прокурор може подавати свої міркування по касаційній скарзі, або подати додаткові матеріали, що спростовують скаргу. Правом на порушення провадження про перегляд наділені генеральний прокурор і його заступник, прокурор АРК, міст Києва і Севастополя та їх заступники. Щодо нововиявлених обставин ст.343 ЦПК. Також має право брати участь в стадії судового виконання ст.353, 356 ЦПК. Процесуальні права – ставити питання про відвід і самовідвід.

 

Задача №1

При розв’язуванні задачі необхідно знати, що участь прокурора в цивільному процесі спрямована на:

- сприяння судові у виконанні вимог закону про всебічний, повний і об’єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на законі;

- захист прав і законних інтересів громадян та інтересів держави;

- своєчасне вжиття заходів до усунення порушень закону, від кого вони не виходили б, керуючись принципами законності, незалежності суддів, рівності фізичних та юридичних осіб перед законом і судом.

Уся діяльність прокурора в цивільному процесі незалежно від стадій судочинства відбувається в процесуальних формах.

Такою процесуальною формою є:

1) звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої особи, невизначеного кола осіб, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси держави, або про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб;

2) участь у розгляді судами справ;

3) внесення апеляційної, касаційної скарги на судові рішення або заяви про їх перегляд за винятковими або нововиявленими обставинами (ст.361 Закону України “Про прокуратуру” від 05.11.91р., ст.ст.292-300, 324-330, 353, 361 ЦПК України від 18.03.04).

Приводами для дій прокурора щодо здійснення представницьких функцій у суді можуть бути:

1. Звернення в прокуратуру громадянина;

2. Звернення в прокуратуру державного органу;

3. Безпосереднє виявлення прокурором порушеного права або громадянина.

 

Задача №2

При розв’язуванні задачі необхідно мати на увазі, що ст.46 ЦПК України гласить:

1. Органи та інші особи, які відповідно до статті 45 ЦПК України звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов’язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду.

2. Відмова органів та інших осіб, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої ними заяви або зміна вимог не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі.

Прокурор має право звернутися до суду із заявою на захист прав та інтересів інших осіб - громадян, держави, державних підприємств і організацій.

Таке звернення можливе у справах, підвідомчих цивільному судочинству, позовного, з адміністративно-правових відносин і окремого провадження і настає тоді, коли цього вимагає захист прав і законних інтересів громадян та державних інтересів.

Наявність таких обставин належить встановити прокуророві у кожному конкретному випадку. Але прокурори не повинні підміняти самих заінтересованих осіб, права и інтереси яких порушені або оспорені. Гарантованість судового захисту дає можливість їм самим порушити цивільну справу в суді і брати участь в її розгляді. І тільки коли громадяни за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть відстоювати в суді свої права, прокурор може звернутися до суду з вимогою на захист їх прав і законних інтересів.

 

Література до теми:

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 01 вересня 2012 р.

3. Цивільний процес України: Підручник — Х. : Одіссей, 2012. — 496 с.

4. Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Путівник для учасника цивільного процесу – Київ, 2011р. - 136 с.

5. Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права. — X., 1992. —С. 34—37.

6. Руснак Ю.І. Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах господарської юрисдикції [текст] : Станом на 3 вересня 2012 р.

7. Таньков С.О. Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів.. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 512 с.

8. Фурса С.Я. Процесуальні документи у цивільних справах: теорія, методика, практика. Науково-практичний посібник. – «правова єдність», 2011 рік.

9. Чечот Д. М. Как защитить своє право (юридические советы гражданам). — М., 1988. —С. 18—20.

10. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. – К.: ВД “Ін Юре”. – 2005. – 621с.

Семінар №5

Рекомендована кількість годин - 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.01 с.)