ТЕМА 13. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, судуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 13. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Поняття та засоби реабілітації незаконно обвинуваченої особи.

2. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокурором і судом.

 

ТЕМА 14. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Кримінальний процес зарубіжних країн

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Форми міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

2. Екстрадиція обвинуваченого.

3. Розшук обвинуваченого з застосуванням можливостей Інтерполу та Європолу.

4. Верховенство права в прецедент ній практиці Європейського суду з прав людини та втіленні європейських стандартів у кримінальному судочинстві України.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тема №1. Верховенство права в сфері кримінального судочинства

1. Поняття і значення верховенства права та його місце в системі принципів кримінального процесу.

2. Гарантій верховенства права в сфері правосуддя.

Тема №2. Забезпечення верховенства права в кримінальному процесі

1. Забезпечення верховенства права на досудових стадіях кримінального процесу.

2. Забезпечення верховенства права і законності при судовому розгляді справи.

Тема № 3. Гарантії прав і свобод людини в кримінальному процесі

1. Поняття і система прав і свобод людини.

2. Гарантії захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі.

Тема №4. Захист прав і свобод учасників кримінального процесу з використанням юрисдикції Європейського Суду з прав людини

1. Порядок звернення та розгляду справ у Європейському Суді з прав людини та

2. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини.

Тема №5. Принцип недоторканності особистого життя в кримінальному процесі

1. Поняття та гарантії недоторканності особистого життя при здійсненні правосуддя.

2. Особливості забезпечення недоторканності особистого життя людини при провадженні обшуку, виїмки та зняття інформації з технічних каналів зв’язку.

Тема №6. Презумпція невинуватості обвинуваченого

1. Зміст та юридичне визначення презумпції невинуватості.

2. Реалізація принципу презумпції невинуватості на різних стадіях кримінального процесу.

Тема №7. Диспозитивність в кримінальному процесі

1. Поняття та становлення принципу диспозитивності в кримінальному судочинстві.

2. Реалізація принципу диспозитивності на різних стадіях кримінального процесу.

Тема №8. Повага та захист честі і гідності людини у сфері правосуддя

1. Поняття система гарантій захисту честі і гідності особи в кримінальному процесі.

2. Поняття та заходи щодо компенсації моральної шкоди при провадженні судочинства.

Тема №9. Підозрюваний в кримінальному процесі

1. Поняття підозрюваного та проблеми законодавчого визначення його процесуальних прав і обов’язків.

2. Діяльність слідчого та органу дізнання щодо забезпечення прав і свобод підозрюваного.

Тема №10. Потерпілий в кримінальному процесі

1. Поняття потерпілого та проблеми законодавчого визначення його статусу.

2. Діяльність слідчого щодо захисту майнових прав потерпілого.

Тема №11. Домашній арешт

1. Поняття та випадки застосування домашнього арешту.

2. Підстави і порядок застосування домашнього арешту .

Тема №12. Слідчій в кримінальному процесі

1. Процесуальний статус слідчого.

2. Забезпечення процесуальної самостійності і незалежності слідчого.

Тема №13. Захисник в кримінальному процесі

1. Функція захисту, її зміст та особливості.

2. Процесуальний статус захисника та гарантії його діяльності.

Тема №14. Прокурор у кримінальному процесі

1. Процесуальні функції прокурора.

2. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування.

Тема №15. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу

1. Поняття, умови і засоби забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.

2. Забезпечення безпеки свідка, потерпілого та інших учасників процесу.

Тема №16. Процесуальна форма повідомлення про підозру

1. Приводи і підстави повідомлення про підозру.

2. Зміст і порядок повідомлення про підозру.

Тема №17. Допустимість доказів

1. Поняття і зміст доказів.

2. Умови допустимості доказів для використання в кримінальному процесі.

Тема №18. Реалізація результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі

1. Поняття оперативно-розшукової інформації та значення її результатів.

2. Реалізація оперативно-розшукової інформації при провадження дізнання і досудового слідства.

Тема №19. Процесуальні документи слідчого на досудовому слідстві

1. Поняття, види, форма і зміст процесуальних документів слідчого.

2. Логіка, мова і стиль процесуальних актів слідчого.

Тема №20. Допит свідка

1. Поняття свідка та особливості його допиту..

2. Процесуальні правила та тактика допиту свідка.

Тема №21. Затримання особи в кримінальному процесі

1. Підстави і умови затримання особи запідозреної у вчиненні злочину.

2. Забезпечення прав підозрюваного при затриманні.

Тема №22. Допит підозрюваного

1. Процесуальний порядок допиту та гарантії отримання достовірних даних.

2. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті.

Тема №23. Допит обвинуваченого

1. Процесуальний порядок допиту та гарантії отримання достовірних даних.

2. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті.

Тема №24. Процесуальна форма очної ставки

1. Поняття, підстави та види очної ставки.

2. Процесуальний порядок очної ставки.

Тема №25. Пред’явлення для впізнання

1. Поняття та види пред’явлення для впізнання.

2. Пред’явлення для впізнання людини.

3. Забезпечення безпеки учасників процесу при пред’явленні для впізнання.

Тема №26. Огляд місця події на досудовому слідстві

1. Поняття та загальні правила огляду.

2. Провадження огляду місця події.

Тема №27. Огляд трупа

1. Поняття та загальні умови огляду.

2. Провадження огляду трупа.

Тема №28. Освідування

1. Поняття та форми освідування.

2. Слідче та судово-медичне освідування.

Тема №29. Обшук в житлі та іншому приватному володінні особи

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави обшуку.

2. Процесуальний порядок провадження та документування слідчої дії.

Тема №30. Виїмка на досудовому слідстві

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави виїмки.

2. Процесуальний порядок провадження та документування слідчої дії.

Тема №31. Відтворення обстановки і обставин події злочину

1. Поняття та зміст відтворення обстановки і обставин події злочину.

2. Процесуальний порядок відтворення обстановки і обставин події злочину.

Тема №32. Судово-медична експертиза на досудовому слідстві

1. Призначення судово-медичної експертизи.

2.Провадження експертизи та оцінка її результатів..

Тема №33. Судово-психіатрична експертиза на досудовому слідстві

1. Призначення судово-психіатричної експертизи.

2.Провадження експертизи та оцінка її результатів..

Тема №34. Криміналістична експертиза на досудовому слідстві

1. Призначення криміналістичної експертизи.

2.Провадження експертизи та її значення в розкритті і розслідуванні злочинів.

Тема №35. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції.

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави виїмки поштово-телеграфної кореспонденції.

2. Процесуальний порядок провадження та документування слідчої дії.

Тема №36. Зняття інформації з каналів звязку в кримінальному процесі

1. Поняття, зміст та підстави зняття інформації з технічних каналів зв’язку.

2. Порядок зняття інформації з технічних каналів зв’язку та перевірки отриманих результатів.

Тема №37. Аудіо-відеоконтроль особи

1.Поняття, зміст та підстави аудіо-відеоконтроль особи

2. Порядок аудіо-відеоконтроль особи

Тема №38. Взяття під варту в кримінальному процесі

1. Поняття та фактичні підстави взяття обвинуваченого під варту.

2. Прийняття та виконання рішення про взяття обвинуваченого під варту.

Тема №39. Застава як запобіжний захід

1. Поняття та фактичні підстави обрання застави в якості запобіжного заходу

2. Прийняття та виконання рішення про обрання застави в якості запобіжного заходу

Тема №40. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності

1. Поняття та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності

2. Закінчення розслідування та закриття справи за нереабілітуючими підставами.

Тема №41. Екстрадиція обвинуваченого

1. Поняття, форми та правові засади екстрадиції.

2.Підстави, умови т порядок екстрадиції обвинуваченого

Тема №42. Судовий компроміс в кримінальному процесі

1. Поняття та форми судового компромісу

2. Закриття кримінальної справи за примиренням потерпілого і обвинуваченого та за умови дійового каяття.

Тема №43. Відшкодування матеріальної та компенсація моральної шкоди в кримінальному процесі

1. Поняття матеріальної та моральної шкоди

2. Розгляд та забезпечення цивільний позову в кримінальному процесі

Тема №44. Судова промова захисника

1. Поняття, структура та композиція судової промови захисника

2. З’ясування фактичних обставин справи та аналіз і оцінка доказів в судовій промові захисника

Тема №45. Реабілітація в кримінальному процесі України

1. Поняття та засоби реабілітації

2. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокурором і судом

Тема №46. Слідчий суддя в кримінальному процесі України

3. Поняття та статус слідчого судді

4. Компетенція слідчого судді

Тема №47. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини та впровадження європейських стандартів у кримінальному судочинстві України

1. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини як джерело кримінально-процесуальних норм

2. Перспективи розвитку кримінально-процесуального законодавства України х урахуванням рішень Європейського Суду з прав людини

 

 

Підсумковий контроль.

Підсумкова оцінка проставляється після завершення викладання дисципліни та визначається за результатами модульних контролів.

При незадовільній оцінці з будь-якого залікового модуля студент має складати екзамен з дисципліни.

Студенти, які бажають підвищити підсумкову оцінку за результатами модульного контролю, мають право складати екзамен.

За вивчення дисципліни «Кримінальний процес» встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Вказана сума балів є максимальною можливою сумою балів за всі види робіт з даного модуля: семінарські, та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом; написання тез тощо.

Оцінка усіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв. Складова модульного контролю має бути не більше 40 балів. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, виконаних у рамках аудиторних занять – 30 балів, самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний контроль, – 40 балів.

Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно атестовані з даної дисципліни за результатами модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому тижні теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою.

За бажанням студент може складати підсумковий залік (екзамен) з метою підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 балів.

 


Методи навчання

Під час виклададання дисципліни використовуються такі методи навчання, як:

Словесні методи(бесіда, розповідь, пояснення, лекції тощо) харак­терні тим, що інформацію для засвоєння студент отримує вербальними засобами,тобто через слово.

Наочні методи —інформація для засвоєння одержується на основі сенсорно-перцептивної діяльності (демонстрування, ілюстрації, показ об´єкта, моделі).

Практичні методи застосовуються шляхом виконання практич­них дій курсант отримує деяку інформацію, яку аналізує, робить висно­вок і приходить до тих знань, які необхідно засвоїти. Особливість ме­тоду в тому, що діяльність з одержання знань накладається в часі на діяльність з їх застосування, що дає винятково важливий педагогічний ефект.

 

Методи контролю

Під час вивчення дисципліни застосовуються наступні методи контролю знань, умінь, навичок курсантів:

- методи усного контролю,

- методиписьмового контролю;

- методи практичного контролю;

-дидактичні тести

9. Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти, слухачі):

 

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру

Модуль (М) ЕКЗАМЕН (Е)
Поточний контроль (ПК) Модульний контроль (МК)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40
Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П)=ПК+Е≤100 ≤40

 

Критерії оцінюванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.012 с.)