Чи дає закон визначення принципу кримінального процесу?



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи дає закон визначення принципу кримінального процесу?



1. Не дає;

2. В конституції України дане визначення принципу;

3. Поняття принципу дане в науці кримінального процесу.

2. Який зміст конституційного принципу презумпції невинуватості?

1. Ніхто не може бути притягнений як обвинувачений не інакше як на підставі і в порядку встановленого законом;

2. Ніхто не може бути визнаний винним у скоєнні злочину не інакше як на підставі процесуального рішення органів досудового слідства і суду;

3. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Який зміст принципу національної мови судочинства?

1. В Україні судочинство проводиться виключно українською мовою;

2. Судочинство проводиться на українській мові або мові більшості населення, яке проживає у даній місцевості;

3. Право повного ознайомлення з матеріалами справи за участю перекладача;

4. Участь в слідчих і судових діях перекладача;

5. Право давати показання і виступати в суді на рідній мові;

6. Заявляти клопотання на рідній мові;

7. Обвинувачений вправі вимагати вручення йому процесуальних документів, текст яких перекладений на його рідну мову.

Вкажіть випадки, коли обов'язково проводиться розгляд справи в закритому судовому засіданні

1.В справах про злочини осіб, які не досягли 16-ти річного віку;

2.В справах про злочини неповнолітніх;

3.В справах про зґвалтування;

4.Коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

В чому полягає суть принципу гласності судового розгляду?

1. Розгляд кримінальних справ у всіх судах проводиться відкрито;

2. Вироки судів у всіх випадках проголошується публічно;

3. Судові процеси проводяться за участю громадських обвинувачів і громадських захисників;

4. Судовий процес транслюється по радіо і показується по телебаченню;

5. Про результати розгляду кримінальної справи повідомляється за місцем проживання або роботи засудженого.

Визначте зміст конституційного принципу забезпечення обвинуваченому права на захист.

1. Використання самим обвинуваченим процесуальних прав, які дають йому можливість захищатися від пред'явленого обвинувачення або відстоювати свої законні інтереси;

2. Використання обвинуваченим послуг захисника;

3. Обов'язок органів досудового слідства і суду роз'яснити обвинуваченому про наявність у нього права на захист;

4. Обов'язок органів досудового слідства і суду забезпечити обвинуваченому можливість захищатися законними способами і засобами;

5. Обов'язок органів досудового слідства повідомити близьких обвинуваченого про його арешт.

Визначте зміст принципу публічності кримінального процесу.

1. Всі справи в суді 1-ї інстанції розглядаються у відкритому засіданні.

2. Суд, прокурор, слідчий, орган дізнання зобов'язані порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину;

3. Суд інформує громадян про результати розгляду справи.

Який зміст принципу недоторканості житла?

1. Ніхто не має права в нічний час проводити обшук;

2. Особисте життя громадян охороняється законом;

3. Ніхто не має права без законної підстави увійти в житло проти волі осіб, які проживають в ньому.

Який зміст принципу таємниці листування?

1. Забороняється вилучати під час проведення обшуку особисті листи;

2. Накладання арешту на кореспонденцію, її виїмка проводиться лише на підставі закону;

3. Використання кореспонденції як доказів по справі не допускається.

 

Запитання для самоперевірки знань:

1. Що таке зміст принципів кримінального процесу.

2. Означте систему принципів кримінального процесу.

3. У чому полягає особливість принципу обов’язковості рішень суду.

4. У чому полягає суть принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.

 

Тема 4.Суб'єкти кримінального процесу

Мета заняття:

Курсанти повинні з'ясувати поняття суб'єкта кримінального процесу, значення, місце, межі повноважень суб'єктів. Слід звернути увагу на обставини, що виключають участь суб'єктів в кримінальному процесі, процесуальний порядок відводів.

Семінарське заняття 1. (2 год.)

1. Поняття і класифікація суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.

2. Державні органи і посадові особи, що ведуть кримінальний процес, їх процесуальний статус.

Семінарське заняття 2. (2 год.)

1. Особи, що захищають свої або представлені інтереси в кримінальному процесі, їх права та обов’язки.

2. Інші суб’єкти кримінального процесу.

 

Запитання для самоперевірки знань:

1. Наведіть визначення суб’єктів кримінального процесу.

2. Які класифікації суб’єктів кримінального процесу Ви можете навести?

3. До якої групи суб’єктів кримінального процесу належать поняті?

4. До якої групи суб’єктів кримінального процесу належить підсудний?

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі

Мета заняття:

Курсанти повинні з'ясувати основні положення доказового права, поняття, властивості доказів, класифікацію доказів, поняття процесу доказування і проблеми участі суб’єктів в процесі доказування, суть і значення окремих видів джерел доказів.

Семінарське заняття 1-2. (4 год.)

1. Поняття доказового права, історія його становлення.

2. Поняття предмету доказування і його структура.

3. Поняття доказу. Класифікація доказів та вимоги до них. Види процесуальних джерел доказів та їх характеристика.

4. Процес доказування та його структура. Зміст та основні правила оцінки доказів. Суб'єкти доказування.

 

 

Завдання для практичного заняття (2 год.)

1. Вкажіть джерела доказів, які перечислені в законі:

1. Показання свідка;

2. Показання потерпілого;

3. Показання громадського відповідача;

4. Показання громадського позивача;

5. Показання громадського обвинувача;

6. Пояснення обвинуваченого;

7. Заключення експерта;

8. Речові докази.

2. В протоколі допиту свідка є такий запис: "Симоненко розповів мені, як він бив Ізотова ". Який це доказ?

1. Обвинувальний;

2. Виправдовувальний;

3. Прямий;

4. Побічний.

3. Чи підлягає відводу слідчий, який безпосередньо сприймав факти, які входять в предмет доказування?

1.Так;

2. Ні;

3. Не завжди.

Вкажіть випадки, обов’язкового призначення експертизи.

1. Для встановлення причин смерті;

2. Для встановлення тяжкості і характеру тілесних пошкоджень;

3. Для встановлення психічного стану підозрюваного або обвинуваченого;

4. Для встановлення статевої зрілості неповнолітньої потерпілої в справах про зґвалтування;

5. Для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого.

В процесі розслідування встановлено, що вбитий при розбійному нападі А.Н. Коробков був єдиним, хто доглядав старого батька Коробкова Н. С., який заявив цивільний позов в кримінальній справі. Вбивство вчинено в присутності Коробкова Н. С. В якості кого може бути допитаний батько вбитого?

1. Цивільного позивача;

2. Очевидця;

3. Свідка;

4. Потерпілого;

5. Представника потерпілого.

6. Як вирішується питання про речові докази?

1. Знаряддя злочину конфісковується;

2. Речі, вилучені з обігу, передаються відповідним державним органам;

3. Речі, які не мають ніякої цінності, які не можуть бути використані, знищуються;

3. Гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, передаються в дохід держави;

4. Гроші, цінності та інші речі, які служили об’єктом злочинних посягань, повертаються їх законним володільцям, а при невстановленні їх, ці гроші, цінності і речі переходять у власність держави;

5. Спір про належність речей, які підлягають поверненню, вирішується разом з кримінальною справою.

Потерпіла по справі про згвалтування заявила слідчому ряд клопотань, вирішення яких із перерахованих нижче має доказове значення.

1. Про допит осіб, які бачили її з обвинуваченим за декілька годин до згвалтування;

2. Про витребування довідки про те, що обвинувачений раніше неодноразово вчиняв насильство у сім’ї;

3. Про освідування обвинуваченого для виявлення подряпин, які були нанесені при опорі;

4. Про витребування характеристики на обвинуваченого з місця його роботи;



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.013 с.)