ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНІ ЗНЯТТЯ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНІ ЗНЯТТЯ. 

Практична робота №1.

Тема: „Обробка результатів індивідуальної фотографії робочого часу.”

 

Дослідження процесів праці на автомобільному транспорті базується на використанні методів спостереження як фотографія використання часу Практичні питання, що стосуються використання даних методів включають визначення потрібної кількості спостережень, розробки методики здійснення спостережень, обробки та аналізу результатів спостережень, розробки заходів по поліпшенню використання робочого часу. Рішення наведених задач слід виконувати в 3 варіантах, з використанням методики проведення індивідуальної фотографії робочого часу, всі розрахунки стосовно виконання роботи заносити в таблиці 1.2 та 1.3

.

 

Приклад 1. Визначити потрібну кількість моментів спостережень при виконанні групової фотографії використання часу слюсарями ТО-1 автотранспортного підприємства. Допустима відносна похибка результатів складає 15 %, коефіцієнт завантаженості робочих складає 0.68. Для розрахунку кількості моментів спостережень використовують вираз:

 

 

, (1.1)

 

де: Кз - коефіцієнт завантаженості робочих;

Р – відносна похибка результатів, %

Тоді:

 

 

 

Задача 1.1.Використовуючи методику обробку результат індивідуальної
фотографії робочого часу, необхідно визначити баланс робочого
часу водія за результатами кількох днів проведення спостережень,
середні відсотки оперативного часу та втрат часу, можливе
підвищення продуктивності праці (табл. 1.1). Розрахувати коефіцієнти (1.3)і на підставі одержаних даних зробити висновки. Скласти також перелік можливих заходів щодо поліпшення використання часу.

 

Коефіцієнти:

Кор. – середній відсоток часу оперативної роботи.

 


Кзр. - середній відсоток втрат часу, що залежить від робітника.

 

 

Кнр. – середній відсоток втрат часу, що не залежать від працівника.

 

 

 

ΔПТ1 – можливе підвищення продуктивності праці при усуненні втрат робочого часу ,що залежить від працівника.

 

 

ΔПТ2 – можливе підвищення продуктивності праці при усуненні витрат часу по причинам не залежним від працівника.

 

  Таблиця 1.1  
     
№ п/п Витрати робочого часу    
   
1 варіант 2 варіант 3 варіант    
   
Поточний час    
1. Прихід на роботу 8.10 8.00 8.03 7.58 8.00 8.02 7.58 7.56 8.00    
2. Огляд автомобіля 8.13 8.05 - 8.03 8.04 8.05 8.02 8.01 8.10    
3. Запуск двигуна 8.15 8.08 8.07 8.17 8.09 - 8.06 8.06 -    
4. Отримання путьового листа 8.18 8.11 8.10 8.21 8.11 8.10 - 8.10 8.16    
5. Рух до залізничної станції 8.55 - - 8.59 8.53 8.46 8.31 - 9.02    
6. Простій з поломки 9.20 - 8.35 - - 9.05 9.00 - -    
7. Рух до залізничної станції 9.25 9.08 9.19 - - 9.12 9.08 8.53 -    
8. Очікування навантаження 9.36 - 9.28 9.16 - 9.19 9.23 9.14 9.13    
9. Оформлення документів 9.42 9.19 - 9.25 8.58 - - 9.23 9.27    
10. Навантаження 9.59 9.40 9.46 9.47 9.21 9.38 9.46 9.47 9.49    
11. Відпочинок - 9.58 9.59 - 9.26 - - - -    
12. Маневрування 10.03 - 10.00 - - 9.43 - 9.52 -    
13. Навантаження - 10.08 10.11 - - 9.49 - 9.58 -    
14. Рух до об’єкту 10.32 10.40 10.38 10.32 9.58 10.23 10.16 10.29 10.32    
15. Очікування розвантаження 10.37 10.46 - 10.39 10.14 - 10.36 10.45 10.49    
16. Розшук крановика 10.45 - 10.57 10.48 - 10.38 10.49 - 10.58    
17. Маневрування - - 11.00 11.10 10.23 10.41 10.58 10.52 11.03    
18. Розвантаження 10.58 10.59 11.12 11.21 10.39 10.59 11.16 11.20 11.23    
19. Відпочинок 11.05 - - - 10.57 11.23 - 11.26 -    
20. Рух до заправки 11.18 11.15 - 11.34 11.16 11.48 - - -    
21. Очікування заправки 11.33 11.19 - 11.36 11.23 11.56 - - -    
22. Заправка автомобіля - 11.26 - 11.40 11.31 12.04 - - -    
23. Рух до станції 11.50 12.00 11.49 12.02 12.00 12.23 11.53 12.02 11.58    
24. Обід 13.08 13.00 12.40 13.00 12.48 13.20 12.58 13.00 12.55    
25. Рух до залізничної станції 13.18 13.16 - - - - 13.26 - 13.21    
26. Простій у залізничного переїзду 13.23 13.28 - - - - 13.38 - 13.29    
27. Рух до станції 13.41 13.44 13.22 - 13.00 - 13.52 - 13.45    
28. Розмова з перехожим - - 13.38 - 13.12 - 14.08 - -    
29. Рух до станції - - 13.51 13.48 13.32 13.42 14.15 13.46 -    
30. Очікування навантаження 14.00 14.08 14.09 14.03 13.56 13.59 14.31 13.59 13.58    
31. Уточнення місця розвантаження 14.08 - 14.16 14.18 14.09 14.04 14.43 14.12 14.05    
32. Навантаження 14.19 14.26 14.40 14.46 14.32 14.25 15.05 14.33 14.36    
33. Рух до об’єкту 14.42 15.03 15.17 15.31 15.02 15.05 15.33 15.18 15.20    
34. Очікування вивантаження 14.53 15.17 15.32 15.48 - 15.18 - 15.36 -    
35. Розвантаження 15.08 15.36 15.54 16.33 15.30 15.49 15.56 15.59 15.39    
36. Оформлює документи 15.12 15.43 16.08 - 15.34 - - 16.13 -    
37. Рухається до АТП 15.36 16.21 16.56 17.10 16.01 16.14 16.23 16.46 16.03    
38. Здає шляховий лист 15.42 16.25 17.03 17.17 16.05 16.18 - 16.55 16.08    
39. Встановлення автомобіля на стоянку 15.46 16.31 17.08 17.26 16.08 16.23 16.31 17.07 16.16    
Огляд автомобіля 15.49 16.34 17.12 17.30 16.13 - 16.38 17.13 16.20    
Уточнює в відділі кадрів строк відпустко - 17.30 - - - - 17.35 - -    
42. Участь в засіданні місцевого комітету 18.10 _ - - 18.10 - - - -    
                           

 

 

Методика проведення лабораторної роботи:

Таблиця 1.2

Лист спостереження індивідуальної фотографії робочого часу водія

Операції 1-й день 2-й день 3-й день
Поточний час Тривалість, хв. Індекс втрат Поточний час Тривалість, хв. Індекс втрат Поточний час Тривалість, хв. Індекс втрат
Прийшов на роботу                  
Огляд автомобіля                  
Запуск двигуна                  
Отримує путьовий лист                  
Рухається до залізничної станції                  
Простоює через поломку                  
Продовжує рух                  
Очікує навантаження                  
Оформлює документи                  
Навантаження                  
Відпочиває                  
Маневрує при навантаженні                  
Навантаження                  
Рухається до об’єкту                  
Очікує розвантаження                  
Розшукує крановика                  
Маневрує                  
Розвантаження                  
Відпочиває                  
Рухається на заправку                  
Очікування заправки                  
Заправка автомобіля                  
Рухається до станції                  
Обідає                  
Рухається до станції                  
Простоює біля переїзду                  
Продовжує рухатись                  
Розмовляє з перехожим                  
Продовжує рух                  
Очікує навантаження                  
Уточнює місце навантаження                  
Навантаження                  
Рухається до об’єкту                  
Очікує розвантаження                  
Розвантаження                  
Оформлює документи                  
Рухається до АТП                  
Здає путьовий лист                  
Встановлює авто на стоянку                  
Огляд автомобіля                  
Уточнює в відділі кадрів строк відпустко                  
Участь в засіданні місцевого комітету                  

 

Таблиця 1.3.

Баланс робочого часу по результатам спостереження

 

Втрати робочого часу індекс № спостереження Сумарна довжина Середня, хв. % к заг. час
Підготовчо-заключний час: ПЗ  
1.1                
1.2                
1.3                
             
Оперативний час:    
2.1   Д            
2.2   ОР            
2.3   ОР            
             
Час на відпочинок з особистих потреб: ВОП  
3.1 Відпочиває              
3.2 Обідає              
             
  Всього нормованого              
Втрати робочого часу з непрод. робіт: НР            
4.1                
4.2                
             
Втрати робочого часу з орган. причин: ВО            
5.1                
5.2                
             
Втрати робочого часу з техн. причин: ПТ            
6.1                
             
Втрати роб. часу із-за поруш. дисципл.: ПТД            
7.1                
7.2                
7.3                
             
Всього ненормованого              
             

 

Практична робота №2.

Тема: „Обробка результатів групової фотографії робочого часу.”

Вихідні дані:спостережні листи (табл.2.1.) групової фотографії робочого часу методом інтервальних та статистичних моментних спостережень.

Завдання.2.1. Використовуючи методику обробку результат групової фотографії робочого часу методом інтервальних момент них спостережень (табл. 2.1) необхідно визначити середній відсоток оперативного часу та втрат робочого часу. Запропонувати заходи по поліпшенню використання часу.

Таблиця 2.1.

 

Інтервал часу, хв.   Порядковий номер працівника
1 варіант 2 варіант
8.00 - 8.05 ПЗ ПЗ ПТД ПЗ ПО ПЗ ПЗ ОР ПЗ ПЗ
8.05 - 8.10 ПЗ ПЗ ПТД ПТД ПЗ ПЗ ПО ОР ОР ОР
8.10-8.15 ПЗ ОР ПЗ ПЗ ПЗ ОР ПТД HP ОР ПТД
8.15-8.20 ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР ОР
8.20-8.25   ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ПТД ОР ОР ОР
8.25 - 8.30 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО
8.30 - 8.35 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР ОР
8.35 - 8.40 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
8.40 - 8.45 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
8.45 - 8.50 ПТ ОР ОР ПО ПО ОР ОР ОР ОР ОР
8.50-8.55 ОР ОР ОР ПО ОР ПТ ОР ОР ПТ ОР
8.55 - 9.00 ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ПТ ОР
9.00-9.05 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ВОП
9.05-9.10 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ВОП
9.10-9.15 ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР
9.15-9.20 ОР ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ОР ОР
9.20-9.25 ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
9.25 - 9.30 ПО ПТ ОР ОР ОР ПО ОР ПТД ОР ПО
9.30-9.35 ПО ПТ ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР
9.35-9.40 ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР
9.40-9.45 ВОП ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ПО ПО
9.45-9.50 ОР ОР ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
9.50-9.55 ОР ОР ОР ПО ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
9.55-10.00 ОР ОР ОР ПО ВОП ОР ОР ОР ПО ОР
10.00-10.05 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ОР ПТД ОР
10.05-10.10 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ПО ПТД ОР
10.10-10.15 ПО ПТД ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
10.15-10.20 ПО ПТД ОР ОР ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
10.20-10.25 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
10.25-10.30 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
10.30-10.35 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
10.35-10.40 ОР ОР ОР ВОП ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
10.40-10.45 ОР ОР ПО ОР ОР ПТ ОР ПТД ОР ОР
10.45-10.50 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
10.50-10.55 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
10.55-11.00 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
11.00-11.55 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
11.55-12.05 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ОР ПТД ОР
12.05-12.10 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ПО ПТД ОР
12.10-12.15 ПО ПТД ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
12.15-13.20 ПО ПТД ОР ОР ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
13.20-13.25 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
13.25-13.30 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
13.30-13.35 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
13.35-13.40 ОР ОР ОР ВОП ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
13.40-13.45 ОР ОР ПО ОР ОР ПТ ОР ПТД ОР ОР
13.45-13.50 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
13.50-13.55 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
13.55-14.00 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
14.00-15.05 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ВОП
15.05-15.10 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ВОП
15.10-16.15 ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР
16.15-17.20 ОР ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ОР ОР
17.20-18.25 ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
18.25 - 18.30 ПО ПТ ОР ОР ОР ПО ОР ПТД ОР ПО
18.30-18.35 ПО ПТ ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР
18.35-18.40 ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР
18.40-18.45 ВОП ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ПО ПО
18.45-18.50 ОР ОР ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
18.50-18.55 ПЗ ПЗ ПТД ПЗ ПО ПЗ ПО ОР ПЗ ПЗ
18.55-19.00 ПЗ ПЗ ПТД ПТД ПЗ ПЗ ПЗ ОР ПЗ ПЗ
                       

 

 

Методика проведення лабораторної роботи:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.007 с.)