Фіксація спостереження за роботою об’єкта методом момент них спостережень.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фіксація спостереження за роботою об’єкта методом момент них спостережень.Витрати робочого часу Результати спостережень Кількість моментів
сума % від заг.
ОР      
ПЗ      
ПТД      
ВОП      
ПО      
ПТ      
     

 

Висновки:

Практична робота №3

Тема:” Обробка результатів хронометражних спостережень. ”

Дослідження процесів праці на автомобільному транспорті базується на використанні також методів спостереження хронометражних спостережень. Практичні питання, що стосуються використання даних методів включають визначення потрібної кількості спостережень, розробки методики здійснення спостережень, обробки та аналізу результатів спостережень, розробки заходів по поліпшенню використання робочого часу. Рішення наведених задач слід виконувати з використанням методики проведення хронометражуних спостережень.

 

Приклад 1.

Визначити потрібну кількість вимірів при проведенні хронометражних спостережень на дільниці ремонту двигунів. Тривалість операції, що вивчається (встановлення прокладки головки блоку циліндрів) складає до 10 сек. Відносна похибка результатів вимірів допускається на рівні 10 %. Кількість замірів визначають за формулою:

 

 

, + 3 (3.1)

 

де: - нормативний коефіцієнт сталості хронометражного ряду;

t2а - параметр розподілу Стьюдента, що відповідає заданому рівню довірчої вірогідності.

 

Завдання 3.1 Визначити необхідну кількість вимірів при проведенні хронометражних спостережень, використовуючи данні таблиці 3.1. 


Таблиця 3.1.

 

№     Назва показника     Варіант
Тип виробництва Дрібно серійне Серійне Великocepiйне Cepiйне Дрібнocepiйне Масове
Тривалість часу виконання, с до 10 до 10 більше 10 до 10 Більше 10 до 10
Відносна по хибка результат, %

 

 

3.2. Обробити результати хронометражних спостережень (табл. 3.2) по заміні регулятору повітряного тиску автобуса Лаз, визначити норму часу на виконання операції та коефіцієнт сталості хронометражного ряду. Всі розрахунки заносити в таблицю №3.5.

 

Таблиця 3.2.

 

Елемент операції Поточний час за виміром, с
   
   
Відкрити капот двигуна  
Від’єднати трубку регулятора від трійника манометра  
Вивернути болти кріплення регулятора i зняти раз­ом з прокладкою 24 2 24 8 25 8 27 2  
Встановити регу­лятор на компресор та завернути болт кріплення 23 4 26 3 25 8 28 0 22 5  
Приєднати труб­ку, що веде до трійника  
Запустити двигун, перевірити роботу регуля­тора тиску 30 4 33 6 31 8 31 4 34 0 33 8  
Закрити капот двигуна  
                             

 

 

 

 

  Елемент операції № спостерження Сумарна довжина за стійким хронологічним рядом, с. Кількість спостережень Середня арифметична величина хронометричного ряду Коефіцієнт сталості
Фактичний Нормативний    
Час спостереження, с.  
Відкрити капот двигуна                   2,3    
Від’єднати трубку регулятора від трійника манометра                   2,3    
Вивернути болти кріплення регулятора і зняти разом з прос-ою                   2,3    
Встановити регулятор на компресор і завернути болти кріплення                   2,3    
Приєднати трубку що веде до трійника                   2,3    
Запустити двигун і перевірити роботу регулятора                   2,3    
Закрити капот двигуна                   2,3    
Всього                   2,3    
                             

 

Хронометражна карта

 

 

Контрольні питання по 1 модулю.

1. Зміст процесу праці та його елементи.

2. Цілі та принципи раціоналізації прийомів та методів праці.

3. Методи дослідження процесів праці.

4. Класифікація витрат робочого часу.

5. Фотографія використання часу та її різновидності.

6. Групова фотографія робочого часу.

7. Індивідуальна фотографія робочого часу, методика проведення та обробка результатів.

8. Хронометраж, порядок підготовки, проведення та обробка результатів.

9. Впровадження раціональних прийомів та методів праці на підприємстві.

 

 

Практична робота №4

Тема: „Розрахунок норм виробітку для водіїв автомобілів.

Методика рішення задачі докладно викладена в [7;16]. Норми пробігу і норми часу простою автомобілів під навантаженням і розвантаженням приведені в [6; 11]. Норми часу простою приймаються для механізованого способу виконання вантажно-розвантажувальних робіт за умови, що маса підйому складає не більш I м. Для варіантів 5 і 6 розвантаження здійснюється перекиданням.

Оскільки маршрут проходить по дорогах різних категорій, як технічну швидкість руху необхідно приймати середньозважену величину, розрахований про облік норм пробігу для різних груп доріг.

Розраховуючи відрядний заробіток, необхідно враховувати, що приводяться в [6; 11] відрядні розцінки варто застосовувати для регламентованих умов виконання перевезень /маятниковий маршрут, вантажі I класу ,зважування не виробляються

 

Завдання 4 Розрахунок норм виробітку для водіїв вантажних автомобілів

Постановка задачі. Розробити змінну виробітку для водія вантажного автомобіля і визначити величину його відрядного заробітку .

Вихідні дані. У якості дохідних приймають дані табл.4.1. для виконання перевезень поза містом на розвізному маршруті. Вантажно-розвантажувальні роботи механізовані. Нульовий пробіг здійснюють у місті, зважування вантажу в кожнім пункті навантаження і розвантаження.

 

 

Таблиця 4.1

 

Показник Варіант завдання
Модель автомобіля МАЗ-500 ЗИЛ-130 ЗИЛ-ММЗ 555 ГАЗ-52 КАЗ-608
Вантажопідємність автомобіля 7,5 11,5
Клас вантажу ||  

V

||

V ||

Коефіцієнт використання пробігу 0,6 0,75 0,7 0,55 0,6 0,5 0,7 0,65 0,80 0,7 Тривалість зміни, г 7,9 8,3 8,5 7,8 8,2 8,4 7,8 7,9 8,0 8,3 Пробіг за один оборот, км Відстань нульового пробігу, км 3,0 2,5 4,0 2,8 2,0 2,3 2,7 2,6 3,0 2,0 Кількість заїздів на маршруті Розподіл довжини маршруту по групах доріг   I II III    

Практична робота № 5

Тема: „ Нормування праці при навантажно - розвантажувальних роботах вантажу в ручну.”

Віршуючи практичне завдання з удосконалення розподілу та кооперації праці, студент повинен набути навичок обґрунтованого розрахунку чисельності та складу робітників, раціонального закріплення виконавців за робочими місцями, закріплення окремих функцій та видів po6iт, забезпечення рівномірного завантаження виконавців, розрахунку рівня розподілу та кооперації праці, оцінки ефективності впроваджень.

Розраховуючи чисельність виконавців навантажувальних робіт в ручну, треба враховувати число виконавців на навалочних роботах, на переміщення вантажу і на укладку використовуючи формулу:

 

Кількість рабітників на виконання операцій по переміщені вантажу залежить від відстані та умов переміщення вантажу, нормативах часу і розраховується за формулою:

де: tп – час переміщення робочого з вантажем і без нього.

tв.г – час передачі вантажу, при переміщені вручну tв.г = 2сек, за допомогою найпростіших пристроїв - tв.г = tн(у)

tн(у) – час по нормативам на навалку ( зняття та укладку ) вантажу ( приймають найбільша величина ), сек.

 

Час переміщення робочого з вантажем та без вантажу tп залежать від нормативів часу Табл. в від відстані переміщення вантажу розраховується за формулою:

Де lг – відстань переміщення вантажу ( так як відстань перемащення робочого з вантажем та без нього однакова.

tп.г. і t’пх – нормативи часу на переміщення робочого на 1 м з вантажем та без вантажу.

Таблиця 5.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.015 с.)