ПИТАНЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПИТАНЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Доведіть вплив місцевих фінансів на територіальну реформу.

2. Охарактеризуйте установчу функція Верховної Ради України.

3. Обґрунтувати цiлi i задачi Конституції України.

4. Обґрунтуйте правову позицію КСУ щодо розуміння принципу верховенства права (Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп).

5. Охарактеризуйте принципи та систему адміністративно-територіального устрою в Україні.

6. Проаналізуйте компетенцію цетральних органів виконавчої влади в Україні.

7. Охарактеризуйте Конституцію УНР 1918 р., як джерело українського конституціоналізму.

8. Обґрунтуйте правову позицію КСУ щодо поняття «соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про смертну кару).

9 Проаналізуйте сферу компетенції місцевого самоврядування. Акти місцевого самоврядування.

10.Обгрунтуйте роль участі громадськості у формуванні місцевого бюджету.

11. Визначіть процедуру розгляду справ Конституцiйним Судом України.

12. Довести основні шляхи удосконалення законодавства про місцеві вибори .

13. Охарактеризуйте контрольну функцію Верховної Ради України.

14. Визначити компетенцію органiв конституцiйного правосуддя.

15. Обґрунтуйте правову позицію КСУ у справі про утворення політичних партій в Україні.(Рішення КСУ від 12 червня 2007 року № 2-рп.)

16. Обґрунтуйте основні напрямки конституційного реформування парламенту України.

17. Охарактеризуйте основні гарантії місцевого самоврядування в Україні.

18. Охарактеризуйте акти Кабінету Міністрів України та визначить їх місце в системі джерел конституційного права України.

19. Проаналізуйте правову позицію КСУ у справі про здійснення влади народом.(Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп ).

20. Обґрунтуйте співвідношення Народного суверенiтету i його спiввiдношення з нацiональним i державним суверенiтетом.

21. Визначити компетенцiю місцевих органів державної влади.

22. Проаналізуйте види та порядок проведення сесій місцевих рад як органів місцевого самоврядування в Україні.

23. Обґрунтуйте правову позицію КСУ у справі щодо несумісності депутатського мандата.( Рішення КСУ від 13 травня 1997 року № 1-зп.)

24. Охарактеризуйте гуманiстичнi i демократичнi засади конституцiйного ладу України.

25. Доведіть значення територіальної, матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування в Україні.

26. Проаналізуйте функції і повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

27. Обгрунтуйте правову позицію КСУ у справі повноважності Верховної Ради. (Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №17-рп.)

28. Охарактеризуйте конституційну юрисдикцію в Україні. Місце Конституційного Суду України в механізмі державної влади.

29. Визначіть основні цiлi i задачi Конституції України.

30. Проаналізуйте порядок скликання і проведення сесії Верховної Ради України.

31.Обгрунтуйте правову позицію КСУ у справі про депутатську недоторканність (Рішення КСУ від 27 жовтня 1999 року № 9-рп).

32. Проаналізуйте основні етапи новітньої історiї конституцiйного розвитку України.

33. Довести основні напрямки реформування органів державної влади.

34. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії в Україні.

35. Обгрунтуйте правову позицію КСУ у справі про Регламент Верховної Ради (Рішення КСУ від 1 квітня 2008 року №4-рп )

36. Охарактеризуйте соціальні та економічні права і свободи людини і громадянина та механізм їх забезпечення в Україні.

37. Визначити компетенцію Кабінету Міністрів України у взаємовідносинах з законодавчою владою та Президентом України..

38. Проаналізуйте компетенцію постійних комісії місцевих рад.

39. Обґрунтуйте правову позицію КСУ у справі щодо недоторканності та імпічменту (Рішення КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп).

40. Проаналізуйте політичні права і свободи людини і громадянина та механізм їх забезпечення в Україні.

41. Охарактеризуйте принципи організації і діяльності органів державної влади України та їх закріплення в Конституції України.

42. Визначити основні гарантії діяльності народних депутатів України та охарактеризуйте їх.

43. Обгрунтуйте правову позицію КСУ у справі про Касаційний суд (Рішення КСУ від 11 грудня 2003 року № 20-рп).

44. Охарактеризуйте особисті (громадянські) права і свободи людини та громадянина та механізм їх забезпечення в Україні.

45. Проаналізуйте загальні засади конституційного ладу в Конституції України.

46. Обґрунтувати зміст процедури промульгації та вето Президента України.

47. Визначити порядок розподілу депутатських мандатів за результатами пропорційної виборчої системи.

48. Проаналізуйте компетенцію Конституцiйного Суду України щодо захисту Конституіцї України.

49. Охарактеризуйте склад, порядок формування, функції та повноваження комітетів та тимчасових комісій Верховної Ради України.

50.Визначити роль місцевого самоврядування у забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

51. Охарактеризуйте особливості виборчої системи України.

52. Дати характеристику конституцiйним принципам правосуддя.

53. Визначти поняття, соціальну функцію референдуму в Україні.

54. Доведіть роль та місце правоохоронних органiв у захисті конституції України.

55. Охарактеризуйте процедуру та порядок розгляду Конституційним Судом України конституційних подань чи звернень.

56. Охарактеризуйте основні форми народовладдя в Україні.

57. Визначити поняття та стадії законодавчого процесу. Особливості прийняття конституційних законів.

58. Проаналізуйте предмет референдуму та порядок проведення Всеукраїнського референдуму.

59. Обгрунтуйте правову позицію КСУ у справі про об”єднання територіальних громад (Рішення КСУ від 18 червня 2002 року № 12-рп).

60. Охарактеризуйте основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства в Україні.

61. Обгрунтуйте основні стадії внесення змін до конституції України.

62. Визначити компетенцію районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

63. Обгрунтуйте правову позицію КСУ у справі про Конституцію АРК (Рішення КСУ від 16 січня 2003 року №1-рп)

64.Визначити компетенцію Адміністрації Президента України.

65. Охарактеризуйте суб’єктів право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

66. Дати характеристику системи органів державної влади в Україні.

67. Обґрунтуйте особливості конституційно-правового статусу міста-героя Київ як столиці України.

68. Довести у чому полягає особливий порядок внесення змiн до Конституції України, в якому визначаються загальнi засади конституцiйного ладу.

69. Визначити права та обов’язки народного депутата України у Верховній Раді України та її органах.

70. Проаналізуйте поняття конституцiйного ладу та його спiввiдношення з державним ладом.

71. Охарактеризуйте сутність поняття парламент та парламентаризм.

72. Визначити сутність та місце Конституцiйного правосуддя в механiзмi правового захисту конституцiї.

73. Охарактеризуйте сферу компетенції Верховної Ради України.

74. Проаналізйте стадії внесення змін до Конституції України.

75. Обгрунтуйте причини за яких необхідне реформування місцевого самоврядування в Україні.

76. Визначити поняття та принципи громадянства України.

77. Обґрунтуйте правову позицію КСУ у справі щодо недоторканності та імпічменту (Рішення КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп).

78. Проаналізуйте порядок підготовки та проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

79. Обгрунтуйте роль Президента як гаранта забезпечення реалізації Конституції України.

80. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус Президета України.

81. Обгрунтуйте правову позицію КСУ у справі про об”єднання територіальних громад (Рішення КСУ від 18 червня 2002 року № 12-рп).

82. Проаналізувати історіяю конституційного розвитку України.

83. Охарактеризуйте функції Президента України.

84. Визначити компетенцію депутатських груп та фракцій Верховної Ради України.

85. Охарактеризуйте принцип вільних виборів в Україні.

86. Обгрунтуйте теорії місцевого самоврядування.

87. Визначити міжнародні механізми захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

88. Визначити риси та юридичні властивості Конституції України. Охорона конституції.

89. Обгрунтуйте необхідність імплементації в Конституцію України принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

90. Доведіть яким чином співвідносяться повноваження районних і обласних рад та районних і обласних державних адміністрацій.

91. Обґрунтуйте правову позицію КСУ щодо розуміння принципу верховенства права (Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп).

92. Обґрунтуйте основні напрями реформування. органів судової влади в Україні.

93. Визначити керівні посадові особи Верховної Ради України (порядок обрання, повноваження).

94. Охарактеризуйте процедуру розгляду справ Конституційним Судом України.

95. Доведіть які основні шляхи реформування виконавчих органів місцевих рад.

96. Охарактеризуйте основні етапи розвитку світового конституціоналізму.

97. Обґрунтуйте правову позицію КСУ щодо поняття «соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про смертну кару).

99. Охарактеризуйте систему адміністративно-територіального устрою України.

100. Визначити поняття та систему джерел конституційного права України.

101. Охарактеризуйте територіальну автономію в Україні.

102. Довести сутність бюджетної функції Верховної Ради України.

103. Обгрунтуйте необхідність децентралізації державної влади в Україні.

104. Охарактеризуйте виборчий процес в Україні: поняття та стадії, законодавче регулювання стадій виборчого процесу.

105. Визначити етапи розвиток конституціоналізму в Європі.

 

 

 

 

13.Список рекомендованої літератури

Основна література:

Основні законодавчі та нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Парлам. вид-во, 1997. – 98 с.

2. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004року №2222-IV, від 1 лютого 2011 року №2952-VI, від 19 вересня 2013: року №586-VII: постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014р.№750-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №16.- Ст.477.

3. Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

4. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник/ Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – К-2 [34С(С2)/К65].

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р. – 2010. – № 2487-VI.

6. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)

7. Про вибори Президента України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291 із зманами внесеними Законом України від 21 серпня 2009 р. (в редакції від 19 овтня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 36-37. – Ст. 511.

8. Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році": Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. – 2002. – № 1394.

9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529. (Остання редакція 24.02.2011 р.).

10. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VI від 09.03.2010, ВВР, 2010, N 16-17, ст.134}. Офіційне тлумачення до Регламенту див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2010 від 06.04.2010 р. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 21, ст.223.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. – 2010. – № 1085. (в редакції Указу від 28.12.2010 р. – № 1245.

12. Про Всеукраїнський референдум: Закон України від 06.12.2012 р. -№ № 5475-VI

13.Питання Адміністрації Президента України: указ Президента України від 14 липня 2014р.

14. Про Радника Президента України : указ Президента України від 13 литоп. 2014 р. № 870/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- № 92.- Ст. 2639.

15. Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу: указ Президента України від 20 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №68.- Ст.1894.

16. Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року №1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму": указ Президента України від 07 березня 2014р

17. Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 11 березня 2014 року №1727-6/14 "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя": указ Президента України від 14 березня 2014р.№296/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- №24.- Ст.733.

18. Про деякі заходи щодо унормування питань опису, порядку використання і захисту державних символів України: указ Президента України від 23 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №71.- Ст.1989.

19. Про День боротьби за права кримськотатарського народу: указ Президента України від 16 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №41.- Ст.1081.

20. Рішення у справі... щодо офіційного тлумачення положень Ч.1, 5 статті 103 Конституції України у системному зв"язку з п.16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на яки: ий обирається Президент України).Справа №1-19/2014: рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №42.- Ст.1114.

21. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про проведення загальнокримського референдуму"...: рішення Конституційного Суду України від 14 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №26.- Ст.767.

22. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про Декларацію про незалежність

Автономної Республіки Крим і міста Севастополя": рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №27.- Ст.776.

23. Про Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики: постан. КМ України від 04 червня 2014р.№164// Офіційний вісник України.- 2014.- №47.- Ст.1240.

24. Про організацію проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади: розпор. КМ України від 17 квітня 2014р.№451-р// Офіційний вісник України.- 2014.- №38.- Ст.1022

25. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовт. 2014 р. № 1706-VІІ// Офіційний вісник України.- 2014.- № 94.- Ст. 2709

26. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014р.№1207-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №36.- Ст.957.

27. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014р.№1682-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №82.- Ст.2317.

28. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про проведення загальнокримського референдуму"...: рішення Конституційного Суду України від 14 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №26.- Ст.767.

29. Рішення у справі... щодо офіційного тлумачення положень Ч.1, 5 статті 103 Конституції України у системному зв"язку з п.16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на яки: ий обирається Президент України).Справа №1-19/2014: рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №42.- Ст.1114.

30. Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу: указ Президента України від 20 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №68.- Ст.1894.

31. Про Радника Президента України : указ Президента України від 13 литоп. 2014 р. № 870/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- № 92.- Ст. 2639.

 

 

Основні доктринальні джерела:

1. Наливайко Л.Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; Уклад.: Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : "Хай-Тек Прес", 2013. – 408 с.

2. Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

3. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. — 2-ге вид., переробл. та доопрац. — К.: Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність»: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. — 429 с.: табл.

4. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

5. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

6. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія / А.Ю. Олійник. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

7. Олійник А.Ю. Місцеве самоврядування в механізмі забезпеченні конституційних свобод та недоторканості людини і громадянина в Україні / А.Ю. Олійник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 4. – С. 73-83.

8. Орзих М. Современный конституционализм: цель и средства конституционной реформы в Украине // Юридический весник. – О., 2001. – № 3.

9. Орзих М.Ф. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: Монография / М. Орзих, А. Крусли. – К.: издательство “Алерта”, 2006. – 290 с.

10. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія.-К.: Юридична фірма « Салком», Хрінком Інтер, 2005. – 560с.

11. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2004.

12. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бровченко; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

12. Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : Монографія / М. В. Томенко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 299 с.

13. Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії "за демократію через право" (Венеціанської Комісії) / За заг. ред. В.М. Литвина; Упоряд.: В.О. Зайчук, С.В. Ківалов, О.Л. Копиленко та ін.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - пер. з англ. – К.: Парламентське вид-во, 2010. - 498 с.

14. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: Станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко; За ред. Мусіяки В.Л. - К.: ЦУЛ, 2011. - 544 с.

15. Шаповал В.М. Історія Основного Закону. Конституційний процес в Україні у 1990-1996 роках / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Х. : Фоліо, 2011. – 111с.

16. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

17. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с.

18. Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права : Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.

19.Селіванов А.О. Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного осмислення конституційних проблем / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2013. – 170 с.

20. Актульні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с.

21.Федоренко В. Система адміністративно-територіального устрою України : проблема конституційної теорії та практики/ В. Федоренко// Право України.- 2014.- № 9.- С. 94-106.

22. Федоренко В.Суб'єкти конституційно-правових відносин : поняття, види, питання конституційної правосуб'єктності/ В. Федоренко// Право України.- 2014.- № 5.- С. 83-91.

Додаткова література

1.Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: БЕК, 1998. – 519 с.

2. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 216 с.

3.Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник/ 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с. – Бібліогр.: с. 494-499.

4.Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998.

5.Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с.

6. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

7.Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

8.Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

9.Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

10.Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К.: Юрид. думка, 2010. — 653 с.

11.Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. — Х.: ХУПС, 2010. — 171 с.

12. Орзіх М. Започаткування сучасного етапу конституційної реформи в Україні // Юридический вестник. – О., 2003. – № 2. – С. 68-79.

13. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Панейко. – Мюнхен, 1963. – 249 с.

14. Тодика О. Конституційна реформа в Україні в аспекті народовладдя і розвитку правової системи // Вісник Академії правових наук. – 2004. – № 1. – С. 27-38.

15. Фишко Є. Адміністративно-територіальна реформа: проблеми фіксальної децентралізації // Засідання Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України та громад. Науково-практичний семінар “Реформування місцевого самоврядування в контексті конституційної реформи” м. Бердянськ, 23-24 червня 2005 р. Збірник матеріалів / За ред. В.В. Кравченка та М.В. Пітника. – К.: Атика, 2005. – 192 с.

16. Сташків Б. І.Гарантії права на соціальне забезпечення : «Проблеми права соц. забезпечення» / Б. І. Сташків; М-во соц. політики України, Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. труд. права та права соц. забезпечення. — Чернігів: Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, 2011. — 99 с.

17.Олійник А.Ю. Поняття, види та зміст конституційної свободи пересування /Науковий вісник ДДУВС, 2011.- С.18-24.

18. Козир, Олександр Володимирович.Конституційне право особи на недоторканність житла : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02. / Козир Олександр Володимирович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 19 с.

19. Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу / Шк. політ. аналітики пр НаУКМА, Укр. незалеж. центр політ. дослідж.; [за заг. ред. С. В. Балана, С. Г. Конончук]. — К. : Лікей, 2011. — 43 с.

20. Бідняжевська А. Ю. Конституційне право на недоторканність житла людини і громадянина та його забезпечення правоохоронними органами в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Ю. Бідняжевська; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

21. Баран, Світлана Олександрівна. Конституційне право людини і громадянина на відшкодування шкоди та його забезпечення в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Баран Світлана Олександрівна; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013.- 20 с.

22. Москальчук, Катерина Миколаївна. Конституційне право громадян України до служби в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Москальчук Катерина Миколаївна; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — О., 2013. — 20 с.

23. Захист прав людини – європейський вимір України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю УАФТП, м. Севастополь, 6-9 черв. 2013 р. / Укр. асоц. фахівців труд. права, Харк. екон.-прав. ун-т, Севастоп. ін-т банк. справи Укр. акад. банк. справи НБУ; за ред. В. С. Венедіктова. — Севастополь : Укр. асоц. фахівців труд. права, Севастоп. ін-т банк. справи Укр. акад. банк. справи НБУ, 2013. — 311 с.

 

Інтернет-ресурси:

1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

5. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.016 с.)