ТОП 10:

Тема 1. Основні положення теорії конституціоналізму. Основні етапи конституційної реформи в Україні.Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Конституцiйно-правовi норми та їх специфiка.

2. Поняття, суб`єкти та специфiка конституцiйно-правових вiдносин.

3. Конституція УНР 1918 р., як джерело українського конституціоналізму.

4. Структура конституцiї.

5. Цiлi i задачi Конституції України.

6. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України.

Письмово проаналізуйте:

Правову позицію Конституційного Суду України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України). Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення судом більш м’якого покарання.

 

Підготувати реферати:

1. Виникнення та розвиток конституції як основа теорії конституціоналізму.

2. Риси та юридичнi властивостi конституцiї.

3. Загальна характеристика Конституції Української РСР 1978 р.

Питання для самоконтролю:

1.Специфіка конституційно-правових норм

2.Які основні етапи світового конституціоналізму?

3. Які ви знаєте основні етапи українського конституціоналізму?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Конституціоналізм, джерела конституційного права, конституційно-правові відносини

 

 

/Самостійна робота 8 год./

Тема 2. Конституцiйно-правові засади гуманітарної реформи в Україні

 

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Закріплення у Конституції України гарантій прав і свобод людини і громадянина.

2. Забезпечення прав і свобод іноземців та біженців в Україні.

3. Міжнародні механізми захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Письмово проаналізуйте:

1.Правову позицію КСУ щодо поняття «соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про смертну кару);

2. Рішення КСУ від 4 березня 2004 року № 5-рп у справі про доступність і безоплатність освіти;

3. Рішення КСУ від 12 червня 2007 року № 2-рп у справі про утворення політичних партій в Україні.

 

Підготувати реферати:

1. Конституційні громадянські права.

2. Роль Уповноваженого Верховної Ради України у забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Питання для самоконтролю:

1.Основні завдання гуманітарної реформи в Україні.

2.Які ви знаєте гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина?

 

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

політичні, економічні, правові гарантії прав людини, права і свободи людини, конституційні обов’язки прав людини.

 

/Самостійна робота 8 год./

Тема 3. Народне волевиявлення: поняття, форми та процес удосконалення

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

3. Народний суверенiтет i його спiввiдношення з нацiональним i державним суверенiтетом.

4. Конституцiйне закрiплення принципу народного суверенiтету та форми здiйснення народовладдя.

3. Принципи вільних виборів.

4. Стадії виборчого процесу.

Письмово проаналізуйте:

1. Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у справі про здійснення влади народом.

Підготувати реферати:

1. Організація та проведення всеукраїнського референдуму.

2. Виборча система України та зарубіжний досвід.

Питання для самоконтролю:

1.Які ви знаєте основні форми народовладдя?

2.Особливості виборчої системи України.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

суверенітет, виборче право, принципи виборчого права, всеукраїнський та місцевий референдум

 

/Самостійна робота 8 год./

Тема 4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та її органів.

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Конституційне реформування парламенту України.

2. Конституційне закріплення повноважень парламенту України.

3. Функції Верховної Ради України.

Письмово проаналізуйте:

1.Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №17-рп у справі повноважності Верховної Ради.

2. Рішення КСУ від 13 травня 1997 року № 1-зп у справі щодо несумісності депутатського мандата.

3. Рішення КСУ від 27 жовтня 1999 року № 9-рп у справі про депутатську недоторканність.

4. Рішення КСУ від 1 квітня 2008 року №4-рп у справі про Регламент Верховної Ради.

Підготувати реферати:

1. Стадії законодавчого процесу.

2. Спеціальні парламентські процедури.

3. Особливості проходження конституційних законів.

Питання для самоконтролю:

1.Які ви знаєте стадії законодавчого процесу?

2. Які повноваження комітетів Верховної Ради України?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Функції парламенту, парламентаризм, законодавчий процес, моно камерні та бікамерні парламенти

 

 

Змістовний модуль 2

 

/Самостійна робота 8 год./

Тема 5. Правовий статус Президента України в світлі конституційної реформи.

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Взаємовідносини Президента України з виконавчою владою.

2. Контрольні повноваження Президента України.

3. Роль Президента як гаранта забезпечення реалізації Конституції України.

4.Підстави та порядок порушення конституційної процедури імпічменту Президента України.

 

Письмово проаналізуйте:

1.Рішення КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп у справі щодо недоторканності та імпічменту.

 

Підготувати реферати:

1. Організація роботи Адміністрації Президента України.

2. Роль Президента України у забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Питання для самоконтролю:

1.Роль та місце Президента України в системі органів державної влади.

2.Функції Президента України?

3.Яка роль глави держави у взаємовідносинах з державними органами влади?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Промульгація, вето Президента, інститут президентства

 

/Самостійна робота 8 год./

Тема 6. Конституційні засади судово-правової реформи в Україні.

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1.Органи судової влади в Україні.

2. Конституцiйнi принципи правосуддя.

2. Конституцiйна юрисдикцiя.

Письмово проаналізуйте:

1.Рішення КСУ від 11 грудня 2003 року № 20-рп у справі про Касаційний суд.

2. Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року № 19-рп у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу.

 

Підготувати реферати:

1.Система органів прокуратури України.

2.Вищі спеціалізовані суди.

3.Верховний Суд України. Склад та повноваження.

4.Компетенція Конституційного Суду України.

 

Питання для самоконтролю:

1.Охарактеризуйте принципи судової влади.

2. Повноваження Конституційного Суду України.

 

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

судоустрій, судочинство, апеляція, касація, принципи правосуддя.

/Самостійна робота 8 год./

Тема 7. Конституційні засади муніципальної реформи.

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Роль місцевого самоврядування у забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Причини за яких необхідне реформування місцевого самоврядування в Україні.

3. Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні.

4. Проблеми реформування територіальної громади.

 

Письмово проаналізуйте:

1. Рішення КСУ від 18 червня 2002 року № 12-рп у справі про об”єднання територіальних громад.

 

Підготувати реферати:

1.Особливості повноважень районних і обласних рад.

2. Необхідність імплементації в Конституцію України принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

3. Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування у світлі здійснення Конституційної реформи місцевого самоврядування.

Питання для самоконтролю:

1.Поняття та система місцевого самоврядування в Україні.

2.Особливості повноважень районних та обласних рад.

3. Повноваження органів самоорганізації населення.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Принципи самоврядування, органи самоорганізації населення, гарантії місцевого самоврядування.

 

Навчально-методичні матеріали

Список

основної і додаткової літератури, рекомендованої (студентам, слухачам), за темами лекцій

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.008 с.)