Якщо позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позовуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову2. якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк усуне недоліки щодо форми та змісту позовної заяви

3. якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк сплатить суму судового збору

4. якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

5. якщо відповідач визнає позов повністю або частково

 

42.Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкриття провадження у справі:

1. рішення про відмову у відкритті провадження у справі є остаточним і не підлягає оскарженню

2. питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду

3. ЦПК не передбачає виключного переліку підстав для відмови у відкритті провадження у справі

4. питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше двадцяти днів з дня надходження заяви до суду

5. відмова у відкритті провадження у справі не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним позовом

 

43.Судом може бути призначена додаткова експертиза у разі, якщо:

 1. експерт відмовився від подачі висновку через неналежність поданих матеріалів
 2. висновок експерта буде визнано неправильним;
 3. експерт відмовився від подачі висновку через недостатність поданих матеріалів;
 4. висновок експерта буде визнано неповним;
 5. буде визнано, що первісна експертиза проведена з порушенням вимог передбачених в законі

 

44.Вкажіть положення, які стосуються принципу безпосередності судового розгляду:

 1. у разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку
 2. розгляд справ в усіх судах проводиться усно і відкрито
 3. цивільне судочинство здійснюється державною мовою
 4. кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень
 5. позивач має право протягом усього розгляду справи відмовитися від позову повністю або частково

45.Суд вправі за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:

 1. перебування сторони на строковій військовій службі
 2. смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
 3. розшуку позивача
 4. злиття, приєднання, поділу юридичної особи, яка була стороною у справі
 5. захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що не виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу

46.Шляхом постановлення самостійних ухвал судом вирішуються:

 1. клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі
 2. питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання спеціаліста
 3. питання про роз’яснення свідкові його прав і обов’язків
 4. питання про початок розгляду справи по суті
 5. питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання свідка

 

47.Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення рішень в цивільному процесі:

 1. у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити не пізніше наступного дня після закінчення розгляду справи
 2. рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу
 3. суди ухвалюють рішення іменем України не пізніше наступного дня після закінчення судового розгляду
 4. рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в залі судового засідання суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу
 5. у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж три дні з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи

 

48.Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:

 1. всебічному, повному, об’єктивному дослідженні наявних у справі доказів
 2. змагальності сторін
 3. законності
 4. судовому розсуді
 5. повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадчій кімнаті при ухваленні рішення

 

49.Вкажіть положення, які є правильними щодо повідомлення про заочне рішення:

 1. копія заочного рішення направляється відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, не пізніше трьох днів з дня його проголошення рекомендованим листом із повідомленням
 2. позивачу, який не з'явився в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення
 3. копія заочного рішення направляється не пізніше десяти днів з дня його проголошення
 4. відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється витяг із заочного рішення
 5. копія заочного рішення направляється не пізніше наступного дня після його проголошення

 

50.Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку і строків подання заяви про перегляд заочного рішення:

 1. заочне рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку
 2. заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою позивача
 3. заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня його проголошення
 4. заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії
 5. заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, з ініціативи суду

 

50.Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку і строків подання заяви про перегляд заочного рішення:

 1. заочне рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку
 2. заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою позивача
 3. заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня його проголошення
 4. заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії
 5. заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, з ініціативи суду

 

51.У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:

 1. нові обставини, які підлягають встановленню
 2. в чому полягає незаконність заочного рішення
 3. обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це
 4. в чому полягає необґрунтованість заочного рішення
 5. дата подання заяви про апеляційне оскарження

 

52.Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та арифметичних помилок у заочному рішенні:

 1. суд може з ініціативи секретаря судового засідання виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки
 2. питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що постановляється ухвала
 3. суд може за заявою представника громадськості виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки
 4. після проголошення рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення у судове рішення
 5. ЦПК не передбачає можливості внесення виправлень у заочне рішення

 

53.Підставами для ухвалення додаткового рішення при заочному розгляді справи є такі умови:

 1. стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення
 2. якщо у судовому рішенні допущені описки чи арифметичні помилки
 3. суд не допустив негайного виконання рішення у справах про відшкодування моральної шкоди
 4. судом не вирішено питання про повернення позовної заяви у зв’язку з несплатою судового збору
 5. при заочному розгляді справи ухвалення додаткового рішення не допускається

 

54. У чому полягає властивість законності і обґрунтованості судового рішення:

1. після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення

2. всесторонній характер судового рішення

3. в судовому рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні питання: доля позову, розмір задоволених вимог

Рішення ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні

5. рішення повинно бути наділене ознаками виконавчості

55. Якими є наслідки набрання рішенням суду законної сили:

Після набрання рішенням суду законної сили сторони, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини

2. після набрання рішенням суду законної сили воно не може бути оскаржене

3. після набрання рішенням суду законної сили треті особи із самостійними вимогами можуть заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав

4. якщо справу розглянуто за заявою прокурора, рішення суду, що набрало законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу.

5. якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, лише відповідач, з якого присуджено такі платежі, має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру платежів або звільнення від них

 

56. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:

1. чи перебувають сторони у родинних відносинах

2. чи достатньо часу було виділено на судові дебати

3. чи правдивими були покази свідківПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.008 с.)