Заява підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заява підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства3. заява непідвідомча суду

4. не правовий характер вимоги позивача

5. наявність ухвали суду про закриття провадження у справі у зв’язку з укладенням мирової угоди у спорі між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

3. В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

1. час та місце огляду доказів за їх місцезнаходженням

Пропозиція відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються

3. ціна позову щодо вимог майнового характеру

4. вказівка відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються, та зазначення наслідків їх неподання

5. перелік документів, що додаються до позовної заяви

 

4. Сторони зобов’язані подати свої докази суду:

 1. після попереднього судового засідання
 2. до або під час попереднього судового засідання у справі, якщо воно проводиться;
 3. під час подання позовної заяви;
 4. під час судового засідання у справі;
 5. після відкриття провадження у справі;

 

5.За заявою яких учасників процесу проведення попереднього судового засідання може бути відкладено, якщо причини їх неявки буде визнано судом поважними:

 1. свідка
 2. однієї сторони;
 3. третьої особи, що заявляє самостійні вимоги;
 4. прокурора;
 5. осіб, які беруть участь у справі;

6.Суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у разі:

 1. відмови позивача від позову, якщо така відмова прийнята судом
 2. захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу
 3. перебування сторони на строковій військовій службі
 4. ліквідації юридичної особи, яка була однією із сторін у справі
 5. смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво

 

7.Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відновлення провадження у справі:

 1. відновлення провадження у справі не впливає на перебіг процесуальних строків
 2. провадження у справі відновлюється ухвалою суду після усунення обставин, що викликали його зупинення
 3. про відновлення провадження у справі суд виносить рішення
 4. після відновлення провадження у справі на розсуд суду сторін можна не викликати у судове засідання
 5. відновлення провадження у справі після його зупинення не допускається

 

8. Суд закриває провадження у справі, якщо:

 1. смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво
 2. сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
 3. заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
 4. позивач подав заяву про залишення позову без розгляду
 5. позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності

 

9.Суд закриває провадження у справі, якщо:

 1. заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
 2. позивач подав заяву про залишення позову без розгляду
 3. набрала законної сили ухвала суду про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову, постановлена з приводу спору між тими ж самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
 4. позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності
 5. смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво

10. Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення рішень в цивільному процесі:

 1. у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити не пізніше наступного дня після закінчення розгляду справи
 2. у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи
 3. суди ухвалюють рішення іменем України не пізніше наступного дня після закінчення судового розгляду
 4. рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в залі судового засідання суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу
 5. у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж три дні з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи

11.Вкажіть положення, які є неправильними щодо порядку подання заяви про перегляд заочного рішення:

 1. до заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів
 2. заява про перегляд заочного рішення подається до суду апеляційної інстанції через суд, що ухвалив заочне рішення
 3. до заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження
 4. якщо заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим збором, то така заява залишається без руху
 5. заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі

 

12.Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення:

 1. суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви про перегляд заочного рішення
 2. заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом десяти днів з дня її надходження
 3. прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно вирішує заявлене у ній клопотання відповідача
 4. суд не повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви про перегляд заочного рішення
 5. якщо суд з’ясовує, що заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим збором, він повертає її відповідачеві і надає строк для усунення недоліків

13.Заочне рішення суду складається з:

 1. обґрунтування
 2. додатків
 3. мотивувальної частини
 4. ствердження фактів
 5. висновку

 

14.Вкажіть положення, які є правильними щодо повідомлення про заочне рішення:

 1. позивачу, який не з'явився в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення
 2. копія заочного рішення направляється не пізніше десяти днів з дня його проголошення
 3. відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється витяг із заочного рішення
 4. копія заочного рішення направляється не пізніше наступного дня після його проголошення
 5. відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення

 

15.У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:

 1. нові обставини, які підлягають встановленню
 2. в чому полягає незаконність заочного рішення
 3. обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це
 4. в чому полягає необґрунтованість заочного рішення
 5. дата подання заяви про апеляційне оскарження

 

16. Суд під час заочного розгляду справи може постановити окрему ухвалу у випадку:

 1. якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків
 2. якщо суд під час розгляду справи встановив причини та умови, що сприяли вчиненню порушення
 3. якщо суд під час розгляду справи не виявив жодних порушень законодавства
 4. якщо суд під час розгляду справи не встановив причини та умови, що сприяли вчиненню порушення
 5. ЦПК не передбачає можливості постановлення судом окремої ухвали при заочному розгляді справи

17. Якими є наслідки набрання рішенням суду законної сили:

1. після набрання рішенням суду законної сили воно не може бути оскаржене

Якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру платежів

3. після набрання рішенням суду законної сили треті особи із самостійними вимогами можуть заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав

4. якщо справу розглянуто за заявою прокурора, рішення суду, що набрало законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу.

5. якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, лише відповідач, з якого присуджено такі платежі, має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру платежів або звільнення від них

18. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:

1. чи перебувають сторони у родинних відносинах

2. чи достатньо часу було виділено на судові дебати

3. чи правдивими були покази свідківПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.023 с.)