Система центральних органів управління економікою.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система центральних органів управління економікою.Повноваження Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Координує діяльність таких центральних органів виконавчої влади:

А) Державна ветеринарна служба;

Б) Державне агентство земельних ресурсів;

В) Державне агентство лісових ресурсів;

Г) Державне агентство рибного господарства;

Д) Державна інспекція сільського господарства.

Мінагрополітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації:

 державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави;

 державної політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Повноваження міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Основними завданнями Мінекономрозвитку України є:

 формування та забезпечення реалізації: державної політики економічного і соціального розвитку; державної цінової політики; державної промислової політики, науково-технічної політики в промисловості; державної політики у сфері торгівлі; державної регіональної політики; державної політики у сфері розвитку підприємництва; державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю); державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення; політики у сфері державно-приватного партнерства; державної політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

 формування державної політики: у сфері захисту прав споживачів; у сфері статистики; з питань державного експортного контролю; у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки України); з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; у сфері державного матеріального резерву; у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

Координує діяльність таких центральних органів виконавчої влади:

А) Державна служба статистики України;

Б) Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження;

В) Державне агентство резерву України;

Г) Державна інспекція з питань захисту споживачів;

Д) Державна служба експертного контролю.

Повноваження Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Основними завданнями Міненерговугілля України є формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі.

1) приймає рішення щодо введення підземних сховищ нафти, газу чи продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію;

2) здійснює моніторинг ринку газу, нафти, нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і продуктів їх переробки;

3) затверджує технологічні проекти (схеми) промислової розробки родовища;

4) формує прогнозні баланси нафти і нафтопродуктів;

5) веде облік об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міненерговугілля України, здійснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;

Повноваження Міністерства інфраструктури України.

Мінінфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства (центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури).

Координує діяльність таких центральних органів виконавчої влади:

А) Державна авіаційна служба;

Б) Державне агентство автомобільних доріг;

В) Державне агентство з туризму та курортів;

Г) Державна інспекція безпеки на річковому та морському транспорті.

 

Повноваження міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Мінрегіон України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

Повноваження міністерства фінансів України.

Координує діяльність таких центральних органів виконавчої влади:

А) Державна казначейська служба;

Б) Державна митна служба;

В) Державна податкова служба;

Г) Державна служба фінансового моніторингу;

Д) Державна фінансова інспекція.

Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Повноваження антимонопольного комітету та фонду державного майна України.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.

Фонд державного майна України (ФДМУ) — орган виконавчої влади створений для здійснення державної політики в сферi приватизацiї державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнродержавною власністю.

Фонд у своїй діяльності підзвітний та підпорядкований Верховній Раді України.

Основнi завдання Фонду полягають у наступному:

 захист майнових прав України на її територiї та за кордоном;

 здiйснення прав розпорядження майном державних пiдприємств у процесi їх приватизацiї, створення спiльних пiдприємств;

 здiйснення повноважень щодо органiзацiї та проведення приватизацiї майна пiдприємств, яке перебуває у загальнодержавнiй власностi;

 сприяння процесовi демонополiзацiї економiки i створенню умов для конкуренцiї виробникiв.

- продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації. (ст.92 та 93 ЗУ "Про державний бюджет України на 2006 рік").

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)