Матеріали методичного забезпечення заняттяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Матеріали методичного забезпечення заняттяЗавдання для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь.

Задачі

1. Хворий доставлений в хірургічне відділення на третю добу захворювання яке почалось з різкої білі у правому підребір’ї, після чого з’явились жовтяниця шкіри, темна сеча, температура тіла 38,5 С. Білірубінемія

166 мкм/л (прямий – 140, непрямий – 26 ). По даним УЗД – конкременти в жовчному міхурі, загальна жовчна протока – 15 мм, у дистальному її відділі підозра на конкремент. Які, перш за все, ваші дії:

а) провести термінову операцію – холецистектомію.

б)* провести дуоденоскопію з оглядом ВДС, папілотомією, холедохолітоекстракцією.

в) провести комп’ютерну томографію.

г) призначити хворому консервативну терапію, після чого повторити

УЗД.

д) Призначити хворому дослідження крові на наявність вірусного

гепатиту.

 

1. Хворий скаржиться на біль у лівої половині грудної клітини, слабкість,

утруднення дихання. 8 годин тому одержав ножове поранення грудної клітини. У 8 міжребір’ї зліва по середньо-підмишечній лінії колото-різана рана 1х0,5 см. Гемодинаміка стабільна. На рентгенограмі в лівій плевральній порожнині – невелика кількість рідини. Дихання над легенями зліва послаблене. Яка ваша тактика?

а) спостерігання в хірургічному відділенні

б) пункція плевральної порожнини

в) установлення дренажу в плевральну порожнину

г)* виконання діагностичної торакоскопії

д) виконання торакотомії

 

 

Завдання тестового контролю для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь

1. Найбільш інформативним методом сучасної діагностики ТЕЛА є:

а рентгенограма органів грудної порожнини;

б) клінічні симптоми;

в) *комп’ютерна ангіографія;

г) показники зсідаючої системи крові;

д) комп’ютерна томографія органів грудної порожнини;

 

2. Найбільш інформативним методом в діагностиці клапаної патології серця є:

а) ЕКГ;

б) ехокардіоскопія;

в) добове моніторування;

г)*ехокардіографія в режимі тривимірного відображення;

д) аускультація серця;

 

3. «Золотий стандарт» в діагностиці поразок судин це:

а) *дуплексне ангіосканування;

б) ангіографія;

в) КТ;

г) МРТ;

д) клінічні прояви поразок судин;

 

4. Малоінвазивна хірургія це:

а) ендоскопічні втручання через природні анатомічні отвори;

б) ендохірургічні втручання через проколи грудної стінки;

в) ендохірургічні втручання через проколи черевної стінки;

г) відкриті операції через малі хірургічні доступи;

д)*все перераховане;

 

5. «Золотий стандарт» лікування жовчно-кам’яної хвороби це:

а) відкрита холецистектомія;

б)* лапароскопічна холецистектомія;

в) холецистостомія;

г) консервативна терапія;

д) ультразвукове дроблення каменів жовчного міхура;

 

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь, можна знайти у підручниках:

основна:

1. Запорожан В.Н., Грубник В.В., Саенко В.Ф., Ничитайло М.Е. Видео-

эндоскопические операции в хирургии и гинекологии.- Киев.,Здоров'я

1999.- 298с.

2. Савельев В.С., Кириенко А.И. Хирургические болезни. – М., 2008. – 2 т

1008 с.

 

додаткова:

1. Мак-Интайр Р.Б., Стигманн Г.В.. Айсман Б., Алгоритмы диагностики

и лечения в хирургии.- М..- 2009. – 744с.

2. Савельев В.С. Хирургия на рубеже тысячелетий. Русский медицинский

Журнал., 09.2003. (электронная версия). - режим доступа: http://www.med-tech.com.ua/index.php? mod=indarticles&sid=20&id = 102.

3.Справочник по хирургии. Адамс Д.Т. – М. – 2000.- 879с.

 

 

6.3. Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою

З теми заняття

Учбові завдання Література
1. Вивчити основні методи сучасної діагностики що застосовуються в хірургії Савельев В.С., Кириенко А.И. Хирургические болезни.-М.,2008.- 2т.-1008с.
2. Визначити переваги сучасних діагностичних методів перед тради-ційними Савельев В.С., Кириенко А.И. Хирургические болезни.-М.,2008.- 2т.-1008с.
3. Вивчити основні сучасні методи лікування що застосовуються в хірургії Савельев В.С., Кириенко А.И. Хирургические болезни.-М.,2008.- 2т.-1008с.
4. Визначити переваги сучасних методів лікування в хірургії перед традиційними Савельев В.С., Кириенко А.И. Хирургические болезни.-М.,2008.- 2т.-1008с.
5. Вміти складати діагностичну та лікувальну програму із застосуван-ням нових технологій на конкретних випадках з розбіром історій хвороб Мак-Интайр Р.Б., Стигман Г.В., Айсман Б. Алгоритмы диагностики и лечения в хирургии.- М.-2009.- 744с

 

 

7. Матеріали для самоконтролю якості підготовки

А. Питання для самоконтролю

1.Дати визначення інвазивних та неінвазивних методів діагностики та лікування.

2.Принципи ультразвукового сканування в дослідженнях внутрішніх органів людини.

3.Дати визначення поняття малоінвазивної хірургії.

4.Назвати галузі застосування ендоскопічних методів дослідження з викорис- танням гибковолоконої оптики.

5.Назвати переваги комп’ютерної томографії перед звичайними методами рентгендослідження.

6.Що вам відомо про застосування лазера в хірургії та медицині взагалі.

7.Які переваги лапароскопічних операцій перед традиційними.

8.Що таке ендоваскулярна хірургія.

9.Що вам відомо про застосування роботизованої техніки в хірургії.

10.Назвати відомі вам методи дослідження коронарних судин.

 

Б.Тести для самоконтролю з еталонами відповідей

 

1.Спіральна томографія дозволяє:

а) отримати більш чітке зображення;

б) створити об’ємні 3-D зображення внутрішніх органів;

в) створити двовимірне кольорове зображення внутрішніх органів;

г) досліджувати внутрішні органи у режимі реального часу;

д) отримати зображення тільки полих органів.

 

2.Оптична когерентна томографія дозволяє:

а) створити двовимірне кольорове зображення внутрішніх органів;

б) отримати більш чітке зображення внутрішніх органів;

в) отримати двовимірне зображення оптичного зрізу живих

тканин у режимі реального часу;

г) проводити місцеве лікування ураженого органу;

д) отримати зображення тільки полих органів.

 

3.Переваги лапароскопічної хірургії перед традиційною:

а) косметичний ефект;

б) скорочується кількість післяопераційних ускладнень;

в) скорочується час операції;

г) скорочується реабілітаційний період;

г) все перераховане.

4.Єдиним повноцінним методом обстеження тонкої кишки є:

а) спіральна томографія;

б) рентгенографія ЖКТ;

в) фіброколоноскопія;

г) капсульна ендоскопія;

д) ірігоскопія.

 

5).Протипоказаннями для застосування лазера в хірургії є:

а) злоякісні та доброякісні новоутворення шкіри нез’ясованої

етіології;

б) тяжкий стан хворого;

в) септичні ускладнення;

г) виразкова хвороба шлунку;

д) цукровий діабет.

 

 

В. Задачі для самоконтролю з відповідями

 

1. Хвора 52 років, скарги на біль у правому підребір’ї, які виникли 3 дні тому після жирної страви. Приступ трива 12 годин, був купирований спазмолітинами. При УЗД в жовчному міхурі виявлений конкремент 30 мм. Яка тактика веденя хворої?

а) спостерігати хвору амбулаторно до наступного приступу;

б) призначити медикаментозну терапію;

в) застосувати екстракорпоральну літотріпсію;

г) запропонувати традиційну холецистектомію;

д)*запропонувати лапароскопічну холецистектомію.

 

2. Жінка 26 років поступає в хірургічне відділення зі скаргами на

рідкий стул з кров’ю на протязі 6 місяців, зниження маси тіла та спастичні білі у животі. Можна думати про запалювальне пораження кишечника. Першим кроком в діагностичній програмі буде:

а) ендоскопія верхніх відділів ЖКТ;

б) ангіографія мезентеріальних артерій;

в) капсульна ендоскопія;

г)* ірігоскопія;

д) КТ органів черевної порожнини.

 

3. Хворий 73 років поступив у хірургічне відділеня з клінічною

картиною механічної жовтяниці, найбільш можливо як наслідку

холедехолітіазу. УЗД не може дати повну інформацію о наявності

конкрементів в жовчних протоках. В анамнезі у хворого резекція

шлунку по Більрот 2. Який діагностичний метод може вирішити це

питання:

а) внутрішньовенна холангіографія;

б)* МРТ з контрастуванням жовчних шляхів;

в) пероральна холецистографія;

г) комп’ютерна томографія;

д) ретроградна холангіопанкреатографія.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.011 с.)