ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

Н А К А З

 

________________ м. Ужгород № ______________

 

 

Про затвердження Примірної інструкції з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Закарпатської області  

На виконання наказів Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді від 24.05.07 № 24 “Про затвердження Інструкції з обліку роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, від 04.12.07 № 62 “Про внесення змін до наказу Держсоцслужби від 24.05.2007 № 24”, наказу Мінсім’ямолодьспорту від 25.04.2008 № 1795 „Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах”, наказу Держсоцслужби 18.06.2008 № 35 „Про затвердження Інструкції щодо здійснення та обліку соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, наказу Мінсім’ямолодьспорту від 27.05.2010 № 1480 „Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах”, враховуючи вимоги п. 10 наказу Мінсоцполітики від 01.10.2012 № 613 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи фахівця із соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, з метою вдосконалення системи обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Примірну інструкцію з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Закарпатської області (додається).

2. Відділу методичного забезпечення соціальної роботи Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечити впровадження Примірної інструкції з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Закарпатської області.

3. Директорам районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Закарпатської області забезпечити виконання Примірної інструкції з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Закарпатської області.

4. Визнати такими, що втратив чинність, наказ Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 29.12.2007 № 84 “Про затвердження Інструкції з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Трофименка М.О.

 

 

Директор Н. Романюк

 

ПРОЕКТ

Затверджено наказом ЗОЦСССДМ

від __________ № ___________

 

 

Примірна Інструкція
з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Закарпатської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Примірна інструкція розроблена з урахуванням Закону України «Про звернення громадян» (від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР), Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення» (від 19 березня 1997 року № 241/97), постанови Кабінету Міністрів України «Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14 квітня 1997 року № 348, наказів Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді від 24.05.07 № 24 “Про затвердження Інструкції з обліку роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, від 04.12.07 № 62 “Про внесення змін до наказу Держсоцслужби від 24.05.2007 № 24”.

Робота центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — центри) безпосередньо пов’язана з наданням соціальних послуг особам, які потребують допомоги.

Громадяни України та особи без громадянства, що проживають в Україні, мають право звернутися за допомогою до соціальних працівників центрів і отримати соціально-медичні, психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, соціально-економічні, інформаційні послуги в обсязі встановлених стандартів та нормативів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Працівники центрів зобов’язані взяти особу, яка потребує допомоги, на облік та сприяти вирішенню її проблем.

Відповідальність за облік, організацію роботи з отримувачами послуг та діловодство несе особисто директор центру.

Інструкція визначає порядок роботи з отримувачами послуг центрів, що не регламентується чинним законодавством, та організацію обліку отримувачів послуг з урахуванням специфіки роботи центрів.

Діловодство по роботі з отримувачами послуг в центрах та його структурних підрозділах ведеться окремо від інших форм діловодства та покладається на спеціаліста з питань здійснення соціальної роботи, який призначається наказом директора центру.

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГ ЦЕНТРІВ

Облік групової роботи

3.3.1. Для обліку групової роботи, яка проводилась безпосередньо на базі центру, ведеться Журнал обліку групових послуг, який повинен бути пронумерований та прошитий (додаток 7).

3.3.2. При проведенні групових заходів, у тому числі в рамках роботи спеціалізованого формування „Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст” (далі — МКП), які відбуваються поза межами центру, оформляється Путівка на їх проведення (додаток 8).

3.3.4. При проведенні групових заходів в рамках роботи спеціалізованого формування „Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст” оформляється одна путівка на один виїзд для кількох спеціалістів, який може охоплювати кілька населених пунктів та різні місця проведення роботи.

3.3.5. Титульна сторінка путівки заповнюється керівником центру (спеціалізованого формування) до початку проведення групового заходу та завіряється підписом директора центру та печаткою.

3.3.6. Зворотню сторону Путівки заповнює спеціаліст (спеціалісти) про виконану роботу при проведенні заходу. Місце проведення заходу заповнюється відповідно додатку 11, код проблеми – відповідно до глосарію проблем отримувача послуг центрів (додаток 4), вид послуги – згідно додатку 5, категорія учасників – відповідно додатку 2.

Кожен окремий захід заповнюється в окремому рядку. У випадку, коли один захід проводиться одночасно кількома спеціалістами, їх прізвища вносяться до одного рядка.

При охопленні роботою кількох населених пунктів (в рамках роботи МКП), облік наданих групових послуг здійснюється по кожному окремо.

Відмітка про виконання групових заходів вноситься керівником організації, підприємства, установи, де був проведений захід, із зазначенням П.І.п/Б. особи (завірена підписом та печаткою).

Дані пункту “Загальна кількість охоплених” не повинні обов’язково відповідати сумі даних кількості осіб охоплених груповою та індивідуальною роботою.

3.4. Журнал реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”

3.4.1. Журнал реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” повинен бути пронумерованим та прошитим. Він оформляться згідно з додатком 9.

3.4.2. Кодування граф Журналу реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” здійснюється згідно з «Пам’яткою для Журналу реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” (додаток 9), глосарієм проблем (додаток 4), переліком видів послуг, які надаються центрами (додаток5).

3.4.3. Нумерація звернень в Журналі реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” починається щороку, але новий журнал заводиться по мірі його заповнення.

Облік надання фахівцями із соціальної роботи індивідуальних соціальних послуг отримувачам послуг, у тому числі здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах

3.5.1 З метою документування роботи з отримувачами послуг встановлюються такі основні форми обліку роботи з отримувачами послуг:

- Журнал обліку звернень та інформації щодо сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- Журнал обліку інформації щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- Журнал обліку інформації щодо осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- Журнал обліку здійснених соціальних інспектувань;

- Журнал обліку індивідуальної роботи та групових послуг;

- Карточка отримувача послуг;

- Карточка отримувача послуг сім’ї;

- Особові справи соціального супроводу та акти соціальних інспектувань.

3.5.2. Вищезгадані форми документів є підставою для надання відомчо-статистичних звітів про роботу з отримувачами послуг фахівця із соціальної роботи.

3.5.3. Фахівці із соціальної роботи можуть, при потребі, вести у довільній формі документування роботи з отримувачами послуг, які не є обов’язковими для пред’явлення третім особам, органам влади, установам чи організаціям.

3.5.4. При безпосередній роботі з отримувачами послуг фахівець із соціальної роботи повинен вести карточки отримувачів послуг, карточки отримувачів послуг сім’ї, а при здійсненні соціального супроводу вести особові справи соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.

3.5.5. В Журналі обліку звернень та інформації щодо сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах (додаток 12) фіксуються всі види звернень громадян, установ, організацій не залежно від форми власності (самозвернення, повідомлення громадян, письмове/усне повідомлення установ, організацій) про осіб, сім’ю або членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У разі звернення громадянин по допомогу у графі 3 фахівець із соціальної роботи ставить “+”, отримання письмового повідомлення від установ обов’язково вказується повна назва установи, дата та номер листа. У випадку отримання отримання усного повідомлення або у телефонному режимі фахівець із соціальної роботи чітко зазначає, шлях отримання повідомлення, дату отримання, назву установи, посаду, прізвище та ініціали особи, яка надала повідомлення. У графі 5 зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, повна дата народження (день/місяць/рік) особи або, у разі звернення або отримання повідомлення щодо сім’ї, усіх членів сім’ї. У графі 7 надається короткий, чіткий зміст звернення. Результатами розгляду звернення, графа 8, може бути доповідна записка фахівця із соціальної роботи до директору центру СССДМ, дата коли лист (у разі отримання письмового повідомлення) передано до центру СССДМ, надання соціальних послуг, здійснення соціального інспектування та взяття сім’ї/особи під соціальний супровід. У графі 9 підписується особа, яка звернулася по допомогу або особи, яка надала повідомлення.

3.5.6. В Журналі обліку здійснених соціальних інспектувань (додаток 17) фіксуються всі соціальні інспектування здійсненні фахівцем із соціальної роботи. Інформація про здійснення соціального інспектування реєструється в Журналі не пізніше дня, наступного за днем закінчення соціального інспектування та передається до відповідного центру СССДМ.

3.5.7. В Журналі обліку інформації щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (додаток 13) та Журналі обліку інформації щодо осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах (додаток 14) заноситься інформація щодо сімей та осіб після здійснення соціального інспектування та підтвердження факту наявності складних життєвих обставин.

3.5.8. Уразі здійснення індивідуальної роботи з особою, яка перебуває у складних життєвих обставинах (яка не потребує соціального супроводу, не перебуває під соціальним супроводом або уразі здійснення пост програмної підтримки) робота з даною особою фіксується у Картці отримувача послуг (додаток 15). А у випадку здійснення індивідуальної та групової роботи з сім’єю (яка не потребує соціального супроводу, не перебуває під соціальним супроводом або уразі здійснення пост програмної підтримки) робота з даною сім’єю фіксується у Картці отримувача послуг сім’ї (додаток 16).

3.5.9. Картка отримувача послуг та Картка отримувача послуг сім’ї є документом, в якому фіксуються особисті відомості про отримувачів послуг, які отримували послуги, зміст та результати наданої допомоги.

3.5.10. Відомості про отримувачів послуг заповнюються без документального підтвердження.

3.5.11. До Картки отримувача послуг заносяться такі відомості про нього: реєстраційний номер, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, стать, домашня адреса та контактний телефон, освіта, місце роботи або навчання, категорія (відповідно до 1-го звернення згідно додатку 2), категорія сім’ї (вказавши чи перебуває дана сім’я/особа під соціальним супроводом), інші дані на розсуд фахівця із соціальної роботи або самого отримувача послуг, прізвище та особистий підпис фахівця із соціальної роботи, який вносив відомості. В разі, якщо особу до центру направила інша організація необхідно вказати, яка саме, відповідно до додатку 3.

3.5.12. На зворотному боці Картки отримувача послуг фіксуються: порядковий номер та дата звернення, код проблеми згідно з глосарієм (додаток 4), вид послуги (додаток 5), вжиті заходи, в разі переадресації вказується куди саме, результат роботи з отримувачем послуг (додаток 6), підпис фахівця із соціальної роботи, який розглядав дане звернення та спеціалізоване формування в рамках якого спеціаліст надавав послугу та примітки.

3.5.13. До Картки отримувача послуг сім’ї заносяться такі відомості про сім’ю: реєстраційний номер, домашня адреса та контактний телефон, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, стать, освіта, місце роботи або навчання кожного члена сім’ї, категорія (відповідно до 1-го звернення згідно додатку 2), категорія сім’ї (вказавши чи перебуває дана сім’я під соціальним супроводом), інші дані на розсуд фахівця із соціальної роботи або самого отримувача послуг, прізвище та особистий підпис фахівця із соціальної роботи, який вносив відомості. В разі, якщо особу до центру направила інша організація необхідно вказати, яка саме, відповідно до додатку 3.

3.5.14. На зворотному боці Картки отримувача послуг сім’ї фіксуються: порядковий номер та дата звернення, проблему, яку необхідно вирішити згідно з глосарієм (додаток 4), заходи вжиті для вирішення проблеми, вид послуги (додаток 5), з них надано індивідуальних та/або групових, результат роботи з отримувачем послуг в разі переадресації вказується куди саме, підпис фахівця із соціальної роботи, який розглядав дане звернення та примітки. Також в даній Картці вказується період перебування сім’ї під соціальним супроводом.

3.5.15. В ситуації, коли отримувач послуг відмовляється надати будь-які відомості про себе, фахівець із соціальної роботи може діяти на власний розсуд, але відомості, необхідні для підготовки статистичної звітності, вказуються обов’язково. Якщо отримувач послуг не вказує свого прізвища, використовують позначку «Ан».

3.5.16. Нумерація звернень у Картках отримувачів послуг та Картка отримувачів послуг сім’ї починається щороку, але нова картка на того ж самого отримувача послуг не заводиться.

3.5.17. Картка отримувача послуг заводиться при умові згоди отримувача послуг на співпрацю з фахівцем із соціальної роботи.

3.5.18. Фахівець із соціальної роботи, що веде прийом, у межах своєї компетенції вивчає проблему отримувача послуг та вживає відповідних заходів. Якщо проблема не належить до компетенції фахівця із соціальної роботи, він залучає спеціаліста, що веде відповідний напрямок роботи, чи компетентний орган.

3.5.19.Рішення про закриття картки отримувача послуг приймає директор центру, на підставі рекомендації фахівець із соціальної роботи та при наявності об’єктивних підстав (вирішення проблем в межах компетенції центру, виїзд за межі району, відсутність запиту зі сторони отримувача послуг протягом тривалого періоду (до одного року), не виконання умов отримання послуг)

3.5.20. Соціальні інспектування сімей/осіб здійснюється відповідно до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 27.05.2010 № 1480 „Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах”. Відвідування сімей/осіб за їх місцем фактичного проживання та з’ясування наявності складних життєвих обставин, про що фахівцем із соціальної роботи заповнюється акт соціального інспектування (додаток 18).

3.5.21. Здійснення соціального супроводу сімей/осіб здійснюється відповідно до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 25.04.2008 № 1795 „Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах” та наказу Держсоцслужби 18.06.2008 № 35 „Про затвердження Інструкції щодо здійснення та обліку соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”. При здійсненні соціального супроводу встановлюються такі основні форми обліку роботи з сім’ями/особами:

- справа соціального супроводу (титульна сторінка), додаток 19;

- договір про здійснення соціального супроводу, додаток 20;

- облікова картка сім’ї/особи, яка перебуває під соціальним супроводом, додаток 21;

- план соціального супроводу, додаток 22;

- картка обліку наданих соціальних послуг в ході здійснення соціального супроводу, додаток 23;

- проміжне оцінювання випадку, додаток 24;

- звіт про здійснення соціального супроводу, додаток 25;

- картка здійснення супервізій, додаток 26;

- продовження терміну дії договору про здійснення соціального супроводу, додаток 27.

Крім того кожна справа соціального супроводу має містити акти соціальних інспектувань, накази про взяття/зняття з соціального супроводу, рішення засідань дорадчих органів або заява про відмову від розгляду справи на засідання дорадчого органу та підтверджуючі документи про здійснення соціальної роботи.

3.5.22. Індивідуальна та групова робота фахівця із соціальної роботи з сім’ями та особами фіксується в Журналі обліку індивідуальної та групової роботи (додаток 28). Дані, які внесені до Журналу мають відповідати інформації, яка занесена до картки отримувача послуг, картки отримувача послуг сім’ї, картки обліку наданих соціальних послуг в ході здійснення соціального супроводу сім’ї/особи. Також, до Журналу заноситься інформація про проведення групових заходів, але, які не проводилися в рамках спеціалізованого формування Мобільно консультативний пункт.

 

КАРТКА ОТРИМУВАЧА ПОСЛУГ №

Дата відкриття ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові отримувача послуг)

Рік народження __________________ Стать _____________

Домашня адреса та контактний телефон ____________________________________________________________________________________

Освіта _________________________________________________________________________________________________________________


· Без освіти

· Дошкільна

· Початкова

· Неповна середня

· Загальна середня

· Професійно-технічна

· Вища, базова

· Вища, повна

· Не визначена

· Інша


Місце роботи або навчання (типізація за видами економічної діяльності):


Сільське господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Побутове обслуговування

Транспорт і зв’язок

Фінансова діяльність

Державне управління

Освіта

Охорона здоров’я та соціальна допомога

Безробіття

Знаходиться в додатковій відпустці по догляду за дитиною

Інші види


_______________________________________________________________________________________________

(із зазначенням займаної посади або класу, факультету, курсу, групи)

Категорія отримувача послуг______________________________________________________________________________________(додаток 2)

(відповідно до першого звернення, пріоритетів)

 

Перебуває під соціальним супроводом: ТАК □№ особової справи_____________НІ □

 

Сім’я ______________________(повна / неповна) Категорія сім’ї__________________( малозабезпечена, багатодітна, прийомна, ДБСТ, перебуває в складних життєвих обставинах, невизначеного статусу)

Інші примітки ___________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________ __________________________

підпис спеціаліста Піп/Б спеціаліста

Недержавні організації

7.1. громадські організації;

7.2. благодійні фонди;

7.3. відділення міжнародних організацій (ЮНІСЕФ, ФНООН, бюро ВООЗ тощо).

7.4. інші (вказати).

 

Самозвернення.

Глосарій проблем

Вид роботи Проблеми
1. Міжособистісні проблеми 1.1. Міжрелігійні, міжконфесійні, міжетнічні конфлікти 1.2. Стигматизація і дискримінація 1.3. Відносини в колективі 1.4. Відносини між хлопчиком та дівчинкою 1.5. Відносини між однолітками 1.6. Відносини між чоловіком та жінкою 1.7. Відносини учнів та учителів 1.8. Соціальна ізоляція 1.9. Адаптація до нового соціуму 1.10. Адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа випускників інтернатних закладів, та ДБСТ/прийомних сімей 1.11.Відсутність навичок адаптації до самостійного життя дітей з функціональними обмеженнями 1.12.Любов без взаємин 1.13. Інші
2. Проблеми сім’ї 2.1. Проблеми усиновлювачів, піклувальників, опікунів 2.2. Планування сімейного життя 2.3. Проблеми молодої сім’ї 2.4. Дисгармонія подружніх стосунків 2.5. Конфлікти (поколінь, в сім’ї, рідних дітей та дітей-вихованців / прийомних дітей) 2.6. Подружня зрада 2.7. Розлучення 2.8. Перебування одного з членів сім’ї в МПВ 2.9. Інвалідність одного з членів сім’ї 2.10. Відсутність навичок догляду за дитиною 2.11. Проблеми виховання дітей 2.12. Низький рівень виховного потенціалу сім’ї 2.13. Ухилення від виконання батьківських обов’язків 2.14. Проблеми спілкування дітей з батьками 2.15. Педагогічна занедбаність / дитини 2.16. Девіантна поведінка дитини 2.17. Самовільне залишення дітьми місця постійного проживання 2.18. Схильність дітей до бродяжництва 2.19. Бездоглядність 2.20. Безпритульність 2.21. Крадіжки дітьми в сім’ї 2.22. Небажана вагітність, дитина 2.23. Позашлюбна дитина 2.24. Відмова від дитини 2.25. Створення прийомної сім’ї та ДБСТ 2.26. Функціонування прийомних сімей, ДБСТ 2.27. Проблеми адаптації дітей в опікунські сім’ї, прийомні сім’ї/ДБСТ 2.28. Проблеми адаптації прийомної сім’ї/ДБСТ у мікро середовище 2.29. Особливості виховання дитини з функціональними обмеженнями, проблеми взаємовідносин 2.30. Проблеми статевого виховання дітей у прийомних сім’ях / ДБСТ 2.31. Вимушена міграція сім’ї (в т.ч. трудова) 2.32. Інші
В т.ч. насильство в сім’ї 2.33.1. Сексуальне насильство 2.33.2. Фізичне насильство 2.33.3. Психологічне насильство 2.33.4. Економічне насильство 2.33.5. Інші
3.Внутрішньоособистісні проблеми 3.1.Самотність 3.2. Неадекватна самооцінка 3.3. Проблема самореалізації 3.4. Суїцидальні наміри, спроба суїциду 3.5. Проблеми гомосексуальності 3.6. Депресивні стани 3.7.Післяпологова депресія 3.8. Гоміцид 3.9. Психічна травма 3.10. Неприйняття факту розлучення батьків 3.11. Смерть близької людини 3.12. Вікові кризи 3.13. Втрата життєвих орієнтирів 3.14. Відсутність сенсу життя 3.15. Страхи 3.16. Психологічні дисбаланси (стреси, постабортальний, постродовий синдром, депресивні, агресивні, істеричні стани) 3.17. Інші
4. Проблеми залежностей 4.1. Ризики залежностей 4.2. Наркотична залежність 4.3. Алкогольна залежність 4.4. Токсична залежність 4.5. Комп’ютерно-віртуальна залежність 4.6. Залежність від азартних ігор. 4.7. Залежність від деструктивної релігійної секти. 4.8. Співзалежність членів сім’ї 4.9. Інші
5. Проблеми здоров’я 5.1. Психічне здоров’я (в т.ч. проблеми пов’язані з комп’ютерними, азартними іграми) 5.2. Фізичне здоров’я 5.3. Інвалідність 5.4. Інфекції, щоі передаються статевим шляхом 5.5. Інфекційні хвороби 5.6.Вживання алкоголю, профілактика вживання алкоголю 5.7.Вживання наркотиків, профілактика наркоманії 5.8.Тютюнопаління, профілактика тютюнопаління 5.9.Токсикоманія, профілактика токсикоманії 5.10.Переривання вагітності 5.11.Безпліддя 5.12. Потреба в оздоровленні дітей 5.13. Потреба в лікуванні, обстеженні, догляді 5.14. Інші
6. Проблеми ВІЛ/СНІДу 6.1.Стигматизація і дискримінація 6.2. Вагітність і ВІЛ. 6.3.ВІЛ у дітей 6.4.ВІЛ у молоді 6.5.ВІЛ у дорослих членів сімей 6.6.ВІЛ у ін’єкційних споживачів наркотиків 6.7. ВІЛ у жінок секс-бізнесу 6.8.Тестування на ВІЛ-інфекцію 6.9.Проблеми АРТ – терапії 6.10. Профілактика ЗСШ 6.11. Психологічна адаптація до встановленого діагнозу 6.12. Взаємовідносини у ВІЛ-позитивній сім’ї 6.13. Спілкування ВІЛ-позитивних дітей з однолітками 6.14. Інші
7. Проблеми зайнятості 7.1. Безробіття 7.2. Потреба у перекваліфікації 7.3. Потребу у вторинній зайнятості 7.4. Потреба у тимчасовій зайнятості 7.5. Потреба у навчанні 7.6. Невизначеність щодо подальшої зайнятості 7.7.Проблеми навчання у школі та ВУЗі 7.8. Потреба творчої самореалізації 7.9. Потреба у організації дозвілля 7.10. Інші
8. Соціально-економічні проблеми 8.1. Відсутність або втрата житла. 8.2. Відсутність необхідного одягу, взуття, неповноційне харчування 8.3. Малозабезпеченість 8.4. Борги (в т.ч. за комунальні послуги) 8.5. Соціально-побутові проблеми 8.6. Відсутність документів, що засвідчують особу 8.7. Відсутність необхідних документів для отримання пільг, субсидій, молодіжного кредиту 8.8. Планування особистого бюджету 8.9. Інші
9. Інші проблеми 9.1. Захист прав дитини 9.2. Проблеми пов’язані з торгівлею людьми 9.3. Найгірші форми дитячої праці 9.4. Правопорушення та злочинність 9.5. Потреба у допомозі людей похилого віку 9.7. Інші

 

 

Результати роботи

 

1. Батьки (один з батьків) отримали навички по догляду за дитиною

2. Батьки (один з батьків) отримали навички виховання дитини

3. Батьки (один з батьків) отримали навички всебічного гармонійного розвитку дитини

4. Ведення здорового способу життя

5. Відмова від вживання психоактивних речовин

6. Відновлено документи (свідоцтво про народження, паспорт тощо)

7. Відновлено житло

8. Відновлено втрачені соціальні зв’язки

9. Вирішено житлово-побутові проблеми, в тому числі поліпшення житлових умов

10. Влаштовано дитину в дошкільний навчальний заклад

11. Влаштовано на навчання

12. Влаштовано на підготовчі курси для вступу до ВНЗ

13. Влаштовано дитину на оздоровлення

14. Влаштовано дитину/молоду особу з функціональними обмеженнями у спеціалізований заклад

15. Детоксикація

16. Дитина влаштована в сім’ю,

17. Дитину влаштовано в притулок, інтернатний заклад

18. Дитина залишилась в сім’ї

19. Долучено до волонтерської діяльності

20. Забезпечено належні побутові умови (одяг, окреме робоче місце, місце для сну та відпочинку тощо)

21. Залучено до гурткової роботи, спортивних секцій, громадських формувань

22. Залучено до реабілітаційних програм

23. Залучено до культурологічних заходів

24. Зменшено асоціальну поведінку

25. Зменшення шкоди

26. Захищено права особистості

27. Навчено практичним навичкам особистої гігієни відповідно до віку

28. Навчено соціально-побутовим навичкам

29. Налагоджено стосунки в сім’ї

30. Налагоджено стосунки з оточенням

31. Налагоджено стосунки прийомної дитини або вихованця з біологічною сім'єю

32. Налагоджено зв’язки з родиною

33. Налагоджено відносини дитини з учителем

34. Оформлено відсутні документи

35. Організовано медичне обстеження

36. Отримано допомогу в лікуванні, догляді

37. Отримано доступ до більших освітніх можливостей або соціальної активності (заходів)

38. Отримано реєстрацію

39. Отримано паспорт

40. Підвищено кваліфікацію прийомних батьків та батьків-вихователів

41. Підготовлено батьків до створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу

42. Підготовлено до виходу з місць позбавлення волі

43. Підтримано стан здоров’я (для дітей та молоді з функціональними обмеженнями)

44. Повернуто дитину до біологічної сім'ї з прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу

45. Повернуто дитину до біологічної сім'ї з закладу державного утримання

46. Позбавлено батьківських прав батьків або одного з батьків

47. Поінформовано з правових питань

48. Поінформовано про наслідки вживання психоактивних речовин

49. Поінформовано про наслідки захворювання на ВІЛ – інфекцію, ІПСШ та інші соціально небезпечні хвороби

50. Поліпшено психоемоційний стан

51. Покращено відвідування дитиною школи

52. Покращено матеріальний стан

53. Покращено показники навчання

54. Працевлаштовано

55. Профілактика соціально небезпечних хвороб

56. Популяризація здорового способу життя

57. Профілактика негативних явищ тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків

58. Профорієнтація

59. Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями

60. Ресоціалізація

61. Складено позовну заяву

62. Стан здоров'я дитини покращився

63. Стан здоров'я дитини залишився незмінним

64. Сім'я отримує більший дохід

65. Соціалізовано та адаптовано в соціум

66. Сприяння у вступі до ВНЗ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей та молоді з функціональними обмеженнями, молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі

67. Сприяння в отриманні допомоги одягом, взуттям, продуктовими наборами

68. Сформовано нові позитивні соціальні зв’язки

69. Стягнуто аліменти

70. Сформовано партнерські взаємини

 

71. Переадресовано (додаток 3)

72. Продовжено роботу

73. Інше.

 

 

Дата звернення

3. Консультант — прізвище (псевдонім) консультанта заповнюється скорочено або у вигляді абревіатури при кожному телефонному зверненні, включаючи мовчазні дзвінки. Використання прізвища (псевдоніма) при записі є особистим вибором консультанта, який користується ним і подалі.

4. Тривалість розмови — фіксується в хвилинах — до 1 години, в годинах і хвилинах — при продовженні розмови понад 1 годину. При коротких зверненнях чи мовчазних дзвінках слід користуватись позначкою «< 2 хв.»

5. Стать абонента — в графі доцільно використовувати наступні позначення: ч — чоловік, ж — жінка, нв — стать не встановлено.

6. Вік абонента — при прямих вказівках на вік, указувати кількість років. При наявності другорядних свідчень консультант може вказати приблизний віковий проміжок. При неможливості встановити вік абонента слід використовувати скорочення — вік не встановлений.

7. Сімейний стан – заповнюється наступним чином:

Чоловіки: н/о — не одружений;

о — одружений;

в — вдівець;

р — розлучений.

Жінки: н/о — не одружена;

о — одружена;

в — вдова;

р — розлучена.

Діти, підлітки:

п — з повної сім’ї;

н — з неповної сім’ї.

8. Періодичність звернень — у графі доцільно використовувати наступні позначення:

1 — перший дзвінок;

2 — повторний дзвінок;

р — дзвінок регулярного абонента;

н-в — не встановлено.

Регулярними вважаються абоненти, які систематично використовують спеціалізоване формування “Служба “Телефон Довіри” для підтримки та спілкування.

9. Код головної та додаткових проблем — визначається за глосарієм проблем (додаток 4). Код головної проблеми повинен бути тільки один. Використання двох та більше кодів головних проблем являється рідкісним виключенням.

10. Види послуг:

1 — соціально-медичні;

2 — психологічні;

3 — соціально-педагогічні;

4 — юридичні;

5 — соціально-економічні;

6 — інформаційні.

11. Емоційний стан:

пропуск — спокійний;

1 — психічна травма;

2 — сум;

3 — туга, скорбота;

4 — відчай;

5 — тривога, страх;

6 — каяття, сором;

7 — образа;

8 — дратівливість;

9 — невдоволення, злість, гнів;

0 — піднесений настрій;

00 — урівноважений.

12. Тривалість існування проблеми:

1 — хвилини, години;

2 — дні;

3 — місяці;

4 — роки.

13. Динаміка проблеми:

1 — стабільний стан;

2 — зростання актуальності;

3 — періодичні загострення;

4 — несподіване загострення;

5 — зниження актуальності.

14. Заходи та рекомендації консультантів спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”:

1 — емоційна підтримка (вислуховування);

2 — інформація;

3 — дослідження та обговорення вибору;

4 — направлення абонента в інші служби, організації;

5 — кризова підтримка;

6 — невідкладне втручання (повідомлення про дзвінок абонента в швидку допомогу або міліцію);

7 — інші заходи та рекомендації.

15. Куди направлений абонент:

1 — до стаціонарних медичних закладів;

2 — до інших консультаційних медичних закладів;

3 — до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

4 — до редакцій газет;

5 — у бібліотеку;

6 — у заклади для підлітків та молоді;

7 — у заклади соціального захисту населення;

8 — у заклади працевлаштування;

8 — у юридичні установи;

9 — рекомендовано знову звернутися на «Телефон Довіри»;

0 — інші (вказати).

16. Емоційний стан абонента на закінчення консультування (ефективність телефонної розмови):

А — значно покращився стан абонента;

Б — незначне покращання;

В — без змін;

Г — погіршення стану абонента.

 

 

КАРТКА ОТРИМУВАЧА ПОСЛУГ №

Дата відкриття ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові отримувача послуг)

Рік народження __________________ Стать _____________

Домашня адреса та контактний телефон ____________________________________________________________________________________

Освіта _________________________________________________________________________________________________________________


· Без освіти

· Дошкільна

· Початкова

· Неповна середня

· Загальна середня

· Професійно-технічна

· Вища, базова

· Вища, повна

· Не визначена

· Інша


Місце роботи або навчання (типізація за видами економічної діяльності):


Сільське господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Побутове обслуговування

Транспорт і зв’язок

Фінансова діяльністьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)