АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУВСТУП

Зростання автомобільного парку в містах і підвищення інтенсивності дорожнього руху призвели до зниження швидкостей руху, виникнення затримок у транспортних вузлах, погіршення умов руху, підвищення загазованості і рівня шуму в міській забудові, зростання аварійності на вулично-дорожньої мережі. Все це викликає необхідність розробки ефективних заходів щодо усунення таких негативних наслідків, особливо щодо зниження дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Відомо, що близько 75% ДТП виникає в містах, причому більше половини концентрується в зонах перетинань магістралей. Тому проблема організації та безпеки руху ставить найважливішу містобудівну завдання, від правильного вирішення якої залежать надійність і якість функціонування всієї міської транспортної системи та можливості реалізації необхідних інженерно-технічних рішень, в тому числі і по зниженню ДТП.

У різних країнах вчені використовують далеко не однакові методи організації транспортних потоків, оскільки загального, універсального рішення цієї проблеми не існує.

Українські містобудівники спрямовують свої зусилля на створення у великих містах систем магістральних вулиць безперервного руху та міських швидкісних доріг, виведених у приміську зону і з'єднаних безпосередньо з міжміськими автомагістралями, пробивання нових вулиць-дублерів найбільш напружених напрямків руху транспортних засобів, будівництво мостів, шляхопроводів і обхідних автомагістралей (кільцевих або тангенціальних) для транзитного автомобільного руху.

Основа для розробки ефективних заходів-наукові дослідження з виявлення закономірностей характеру руху.

Змістом проекту є вдосконалення організації дорожнього руху (ОДР) на реальному ділянці вулично-дорожньої мережі та розробка альтернативних варіантів технічних рішень та їх оцінка за існуючими критеріями ефективності.

Створення безпечних умов дорожнього руху є одним із пріоритетних завдань внутрішньої політики України. Воно полягає в розробленні та реалізації комплексу правових, соціальних, економічних, технологічних, технічних та інших заходів, спрямованих на зниження рівня та попередження дорожньо-транспортного травматизму, збереження життя та здоров’я постраждалих у ДТП, зниження шкідливого впливу автомототранспорту на довкілля.

Організація дорожнього руху Державтоінспекцією МВС України полягає саме в створенні таких умов учасникам дорожнього руху, за яких вони могли б максимально безпечно задовольняти свої потреби щодо перевезення вантажів, пасажирів, руху приватних транспортних засобів і, власне, руху пішоходів. Для цього Державтоінспекція МВС України має відповідні повноваження, закріплені чинним законодавством. Але в сучасних умовах економічної кризи не завжди є можливість у достатній мірі реалізовувати ці повноваження.

 

АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Характеристика об’єкту дослідження

Перехрестя вулиць Харитонова-Українська знаходиться в Центрально-Міському районі, міста Кривий Ріг. Перехрестя має такі параметри:

1.2-ві полоси у кожному напрямку;

2.Ширина поїзної частини-7.5 м;

3.Ширина смуги руху-3,75;

4.Крайня права смуга-3,75;

5.Ширина узбіччя-3,75

6.ширина зупинкової смуги разом з укріпленою смугою узбіччя-2,5м;

7.ширина укріпленої смуги узбіччя-0,75;

8. найменша ширина земляного полотна-15;

9.розрахункова швидкість -120;

10.і( повздовжний ухил)- 30 %о

Таблиця 1.1 Дозволені напрямки руху на перехресті

Н/п Назва вулиці Дозволені напрямки руху
Харитонова Прямо-ліворуч, прямо-праворуч
Українська Прямо-ліворуч, прямо-праворуч
Харитонова Прямо-ліворуч, прямо-праворуч
Українська Прямо-ліворуч, прямо-праворуч

 

Таблиця 1.2 Інтенсивність руху по напрямкам в приведених одиницях авто/год

Напрямок№1 Напрямок№2 Напрямок№3 Напрямок№4
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

 

Таблиця 1.3 Інтенсивність руху пішоходів

Напрямок№1 Напрямок№2 Напрямок№3 Напрямок№4
N1 N2 N3 N4

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Визначення доцільності введення світлофорного регулювання

Введення СФР ліквідує конфліктні точки завдяки рознесенню в часі пріоритетів руху і тим самим підвищує безпеку ДР. Але разом з тим застосування СФР на перехресті принципово пов’язане з виникненням транспортних затримок навіть на головній дорозі. Таким чином, СФР не завжди доцільне й потребує певного обґрунтування.

З цих міркувань транспортні світлофори типів 1,2, а також пішохідні світлофори застосовують на перехрестях залежно від конкретних обставин за наступних умов, що називають Критеріями введення СФР.

Критерій 1.Введення СФР виправдане, якщо на перехресті інтенсивності ТП, що конфліктують, протягом будь-яких 8 годин звичайного робочого дня не менші за сполучення за сполучення, наведені в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14 Критерії введення СФР

Кількість смуг руху в одному напрямку Інтенсивність руху на головній дорозі у двох напрямках од./год. Інтенсивність руху на другорядній дорозі в одному, найбільш завантаженому напрямку, од./год.
Головна дорога Другорядна дорога
2 або більше
2 або більше 2 або більше

 

Критерій 2. Введення СФР доцільне, як що протягом кожної з буд-яких 8 годин звичайного робочого дня по дорозі у двох напрямках рухається не менше 600 од./год. транспортних засобів, а для доріг з розділовою смугою – 1000 од./год., і одночасно цю дорогу в одному, найбільш завантаженому напрямку, переходять не менше 150 осіб/год.

Критерій 3. Введення СФР виправдане, якщо умови 1,2 цілком не виконується, але обидві виконуються не менше, як на 80%.

Критерій 4. Введення СФР виправдане, якщо за останні 12 місяців на перехресті виникло не менше 3-х ДТП (яким могло запобігти введення СФР), і одна з умов 1 чи 2 виконується не менш як на 80%.

Перелічені обставини регламентуються чинним в Україні ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні. Загальні технічні умови, правила застосування».

Згідно обстеження перехрестя. Критичними інтенсивностями на головній дорозі 2130 авт/год. На другорядній дорозі 1770 авт/год.

Пропонується:

1. На перехресті встановлення світлофорної сигналізації

2. Каналізування перехрестя а саме встановлення дорожньої розмітки.

 

Аналіз конфліктних точок

Дослідження ДТП показали, що найбільша їх кількість відбувається в так званих конфліктних точках, тобто в місцях, де в одному рівні пересікаються траєкторії руху транспортних засобів або транспортних засобів і пішоходів, а також у місцях відхилення або злиття (поділу) транспортних потоків . Найбільш часто така взаємодія учасників дорожнього руху виникає на перетинах доріг, де зустрічаються потоки різних напрямків . Разом з тим частина конфліктів відбувається і на перегонах доріг при перебудуваннях автомобілів в лавах (маневрування) і при переході проїжджої частини

пішоходами поза перехрестями. Таким чином, виникає можливість оцінювати потенційну небезпеку тих чи інших ділянок УДС за кількістю конфліктних точок. Їх аналіз дозволяє порівнювати між собою різні варіанти схем організації руху при камеральній опрацювання.

ОЦІНКА ЯКОСТІ СХЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ

Оцінка затримок руху на перехресті

Одним з провідних показників ефективності ОДР є непродуктивна транспортна затримка. Для оцінки перехресть середня затримка одного автомобіля аналогічна середньому терміну обслуговування – показнику ефективності в різних системах масового обслуговування.

Транспортна затримка як критерій ОДР має низку переваг, оскільки несе чіткий фізичний зміст, порівняно просто розраховується і вимірюється, легко проводиться до грошового виразу. На жаль, транспортна затримка безпосередньо не пов’язана з рівнем безпеки руху, хоча й впливає нього досить істотно. Незважаючи на останнє, вона широко використовується в ОДР і передусім як показник якості функціонування перехресть ВДМ, як нерегульованих, так і зі світлофорним регулюванням.

ВСТУП

Зростання автомобільного парку в містах і підвищення інтенсивності дорожнього руху призвели до зниження швидкостей руху, виникнення затримок у транспортних вузлах, погіршення умов руху, підвищення загазованості і рівня шуму в міській забудові, зростання аварійності на вулично-дорожньої мережі. Все це викликає необхідність розробки ефективних заходів щодо усунення таких негативних наслідків, особливо щодо зниження дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Відомо, що близько 75% ДТП виникає в містах, причому більше половини концентрується в зонах перетинань магістралей. Тому проблема організації та безпеки руху ставить найважливішу містобудівну завдання, від правильного вирішення якої залежать надійність і якість функціонування всієї міської транспортної системи та можливості реалізації необхідних інженерно-технічних рішень, в тому числі і по зниженню ДТП.

У різних країнах вчені використовують далеко не однакові методи організації транспортних потоків, оскільки загального, універсального рішення цієї проблеми не існує.

Українські містобудівники спрямовують свої зусилля на створення у великих містах систем магістральних вулиць безперервного руху та міських швидкісних доріг, виведених у приміську зону і з'єднаних безпосередньо з міжміськими автомагістралями, пробивання нових вулиць-дублерів найбільш напружених напрямків руху транспортних засобів, будівництво мостів, шляхопроводів і обхідних автомагістралей (кільцевих або тангенціальних) для транзитного автомобільного руху.

Основа для розробки ефективних заходів-наукові дослідження з виявлення закономірностей характеру руху.

Змістом проекту є вдосконалення організації дорожнього руху (ОДР) на реальному ділянці вулично-дорожньої мережі та розробка альтернативних варіантів технічних рішень та їх оцінка за існуючими критеріями ефективності.

Створення безпечних умов дорожнього руху є одним із пріоритетних завдань внутрішньої політики України. Воно полягає в розробленні та реалізації комплексу правових, соціальних, економічних, технологічних, технічних та інших заходів, спрямованих на зниження рівня та попередження дорожньо-транспортного травматизму, збереження життя та здоров’я постраждалих у ДТП, зниження шкідливого впливу автомототранспорту на довкілля.

Організація дорожнього руху Державтоінспекцією МВС України полягає саме в створенні таких умов учасникам дорожнього руху, за яких вони могли б максимально безпечно задовольняти свої потреби щодо перевезення вантажів, пасажирів, руху приватних транспортних засобів і, власне, руху пішоходів. Для цього Державтоінспекція МВС України має відповідні повноваження, закріплені чинним законодавством. Але в сучасних умовах економічної кризи не завжди є можливість у достатній мірі реалізовувати ці повноваження.

 

АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)