Розмір прибутків та власності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розмір прибутків та власності.Раніше, навіть у новий час, жінки не мали юридичного статусу, не мали змогу проводити економічної діяльності, тобто не могли бути власниками та самостійно заробляти на життя. І це відбувається за умови, що жінки працювали і виконували найнуднішу й найтяжчу роботу. Становище жінок починає змінюватись з розвитком капіталізму і з часом жінки мають певні економічні права, але жіноча робота є безоплатною. Слід зауважити, що на той час незалежність і престиж залежать від грошей. Ранг у владній ієрархії.

Розглянемо історію одержання жінками рівних з чоловіками виборчих прав. Першими країнами, що змогли провести таку реформу були Нова Зеландія (1893) та Австралія (1902). Наступними були Скандинавські країни, починаючи з Фінляндії (1906). Сполучене королівство (1948). Франція, Італія і Бельгія зберегли виборче право виключно за чоловіками до кінця Другої Світової війни. Швейцарія (1971). З появою жінок багато питань, що ігнорувались чоловіками, тепер займають центральне місце в політичних дебатах: рівність прав на працю, легалізація абортів, зміни в законах про сім’ю та розлучення, захист жертв домашнього насильства, надання дитячої допомоги, тощо. Проте, попри всі ці останні успіхи, структурована нерівність має місце. У світових парламентах жінки займають 18% місць (а де і ще менше) і це лише на 3% більше ніж 50 років тому.

Статус, що визначається родом занять та кваліфікацією.

В сучасних європейських суспільствах оплачувану роботу поза домом виконують 35-60% жінок. Частка працюючих жінок значна менша ніж працюючих чоловіків. Жінки виконують мало оплачувану, рутинну роботу. До цього призвели зміни в організації зайнятості, а також стереотипні погляди на слабку стать. Соціологи намагаються пояснити це явище за допомогою декількох термінів, одним з яких є – фемінізація рутинної “білокомірцевої” роботи. Чи м більше зростала кількість клерківських та аналогічних професій, тим вище ставав відсоток працюючих жінок. Ще одна закономірність – чим вищий доход та престиж професії у певній галузі, тим більше відповідних посад займають чоловіки. Таким чином, незважаючи на те, що співвідношення працюючих чоловіків та жінок поступово вирівнюється, посади, які вони обіймають, залишаються різними. Наприклад, в США приблизно половина працюючих жінок виконують канцелярську, обслуговуючу роботу. Але навіть при тому, що жінка працює, частка виконуваної хатньої роботи не змінилась.

 

Отже, зважаючи на всі наведені факти, можна напевно стверджувати про існування якщо не статевої стратифікації, то принаймні її статевого виміру. Відокремлюються 3 висновки щодо існуючого стану речей:

1. нейтральний

2. ідеологічний

3. ціннісний.

Наслідки гендерної стратифікації: здоров’я та добробут, продуктивність праці, система урядування.

Наслідки гендерної стратифікації:

1. гендерна нерівність негативно відзначається на здоров’ї чоловіків та жінок, адже вона обмежую можливість поліпшити умови життя. За сучасними підрахунками в Китаї, Кореї та Південній Азії кількість жінок щонайменше на 60-100 млн. менше, аніж могло бути за умови відсутності гендерної стратифікації. До цього призвели суспільні традиції, що зумовили позитивне ставлення до чоловіків і політики “одна сім’я-одна дитина”. Зважаючи на те, що в більшості країн вихованням дітей займаються жінки, гендерна нерівність спричиняє погіршений догляд, погане харчування дітей і досить значний відсоток смертності. Гендерна нерівність у здобутті освіти та можливості отримати роботу є причиною прискореного поширення Сніду.

2. гендерна нерівність гальмує зростання продуктивної праці в с/г та промисловості, внаслідок чого віддаляється перспектива подолання бідності та підвищення стандартів життя. Деякі дослідження показали, що більш рівноправна участь жінок сприяє розвитку інновацій та раціоналізації в господарстві.

3. гендерна нерівність послаблює систему врядування в країні, а також сприяє підвищеному рівню корумпованості в країні. Рівноправна участь жінок у суспільному житті збільшує прозорість у діяльності.

 

Гендерна нерівність також негативно впливає на чоловіків. Поширення в сучасних суспільствах стандартної чоловічності провокує у чоловіків почуття амбітності, постійного нетерпіння, суперництва, небажання пливти по течії та загалом більш ризикованої форми поведінки. Це призводить до збільшення випадків хвороб, нервових зривів, збільшення відсотку смертності.

 

 

Теорія патріархату як спроба концептуального осягнення гендерної нерівності: економічні та психоаналітичні пояснення.

Патріархат – це устрій, завдяки якому одна половина населення – жінки – перебуває під контролем другої половини – чоловіків, принципи патріархату такі: чоловік має панувати над жінкою; старший чоловік має панувати над молодшим.

Економічні пояснення:

Основні фактори пригноблення жінок – це класові відносини або капіталістична сис-ма взагалі. Тобто збільшення жінок залежатиме від класової боротьби, оскільки головна причина соц нерівності - це капіталізм. Отже класова боротьба проти капіталістів має природне значення. Однак, чому пригноблення ж. вигідно капіталістам? Воно вигідно, тому що:

· капіталісти одержують більш високі прибутки, оскільки ж., що працюють, одержують меншу зарплатню за ту ж саму роботу. Також за деякими підрахунками жінки виконують дві треті усієї роботи, значна частина якої не оплачується;

· патріархат вносить розлад у робіт. клас, що ускладнює класову боротьбу, це досягається внаслідок того, що патр-т передбачає стійке уявлення: чол. Та жінки є різними істотами, що суттєво відрізн-ся одна від одної. Тому імовірність того, що чол. і жінки об’єднаються заради змін існуючого стану речей стають обмеженими, адже замість досягнення порозуміння велику частину свого часу і зусиль чол.. і жінки витрачають на сварки;

· пригноблення ж. сприяє утворенню та зміцненню сім’ї, яка у свою чергу сприяє збереженню капіталізму, оскільки відтворює всі ті цінності, на яких останні ґрунтуються.

Психоаналітичні пояснення

Відрядне питання психоаналітичних пояснень виникнення патріархату: «Чому чоловіки витрачають масу енергії на підтримання патріархату і чому ж. не здійснюють опору?». Вважається, що суто розумового усвідомлення недоліків патріархату як з боку чол.. так і жін. Недостатньо задля його знищення. Тому вчені звертаються по розгляд психіки людей, вивчаючи найбільш сильні почуття та неврози. Зокрема вважається, що енергетична сила патр-ту витікає з такого потужного джерела, як страх смерті та соц-емоційне оточення, зокрема, подвійне ставлення до матері (Ходоров)

Страх смерті – це те, із чим зіткається кожна людина, коли усвідомлює кінцевість свого існування, і , що змушує кожну людину відчувати жах.

Водночас і чол., і жін. По-різному реагують на страх смерті. Жінки здебільшого народжують дітей і займаються їхнім вихованням, а тому страх перед смертю їх пригнічує значно менше, ніж чоловіки. Чол.. на неминучу перспективу закінчення життя реагують так: це жах, що спричиняє цілу низку захисних мір, які врешті-решт і призводить до панування чол. над жінками.

Зокрема, чол. намагаються створити щось набагато триваліше за їхнє життя – витвори мис-ва, архітектуру, науку, зброю, релігію тощо. Все це стає засобами, за допомогою яких чол. тримають під контролем і себе, і особливо жінок.

 

Феміністичний погляд на головні причини гендерної нерівності: економічні та психоаналітичні пояснення.

Економічне пояснення.

Відрядним для цієї перспективи є уявлення згідно з яким головним факторо мпригноблення жінок є не чоловіки, а капіталізм із притаманними йому класовими стосунками.Зважаючи на це, єдиний шлях звільнення жінок передбачає класову боротьбу проти капіталістів. У свою чергу таке уявлення грунтується на 3 аргументах:

1-виконуючи ту саму роботу, що і чоловіки, жінки отримують, тому з’являється можливість додаткових прибутків.До цього також можна додати, що за оцінками, жінки виконубть 2/3 всієї роботи, значна частина яких не оплачується.

2-патріархат вносить розлад у робітничий клас, тим самиим обмежуючи можливості класової роботи.Це досягається за рахунок того, що патріархат передбачає стійкі уявлення, відповідно до яких чоловіки та жінки є рівними істотами, що суттєво відрізняється. Внаслідок цього, імовірність того, що чоловіки та жінки обєднються заради змін існуючого стану речей стають обмеженими.Адже замість порузуміння значну частину свого часу, чоловіки та жінки витрачають на сварку.

3-патріархат сприяє відтворенню тієї сім’ї, що у свою чергу сприяє відтворенню тих умов, які роблять можливість як виникнення патріархату, так і самої сім’ї.

Психоаналітичне пояснення.

Відрґдним цієї перспективи є таке питання: звідки чоловіки беруть енергію, яка необхідна для відтворення та збереження патріархату.При цьому треба звернути увагу, на декілька обставин:

1-не всі чоловіки почувають патріархат прийнятним для себе, адже він перешкоджає вільному розвитку їхніх здібностей.

2-жінки усвідомлюють невігідність патріархату, повинні проти нього рішуче повстати. Тим не менш і чоловіки усвідомлюють недоліки патріархату.І жінки, що це відчувають на собі, у своїх діях вживають схильність до збереження та подальшого відтворення патріархату.Враховуючи це, вчені звертаються до інших факторів, які б могли пояснити тривале існування патріархату за умов осягнення його недоліків значною частиною населення.Зокрема вони звертаютьяс по дослідження неврозів, прихованих комплексів та страхм.Вважається що енергетична сила патріархату своїм джерелом має по-перше страх смерті, по-друге соціальне та емоційне оточення.

Страх смерті-це те, і з чим зіткається людина, коли усвідомлює кінцевість свого існування.Однак на жінок, що народжують дітей та займаються їх вихованням страх смерті діє не так сильно, як на чоловіків.Чоловіки відчувають жах, що спричиняє цілу низьку захисних дій,які врешті-решт приводять до виникнення патріархату.

Чоловіки намагаються створити, щось набагато триваліше, за їх існування:науку та мис-во, релігію та архіт-ру. Під впливом страху смерті чоловіки вживають згадок про свої прямі тіла бажаючи дистанціюватись від народження, природи, а також від жінок зв’язок яких з усім цим автоматично робить їх символом останнього.

Чоловіки намагаються контролювати жіночі тіла через визначення того, що саме є жінки. А через норми права та батьківства чоловіки прагнуть контролювати дітей. Таким чином енергетична сила патріархату обумовлена чоловічими неврозами та потологіями, зокрема страхом смерті. Оскільки у жінок цих неврозів немає, то одже вони не мають джерел опору патрірхату.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.014 с.)