Практичне завдання №3. Іонізуючі випромінювання, радіаційна безпекаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне завдання №3. Іонізуючі випромінювання, радіаційна безпекаҐрунтуючись на визначеннях іонізуюче випромінювання, радіаційний фон, штучні джерела іонізуючих випромінювань, радіоактивне випромінювання, період напіврозпаду, активність, експозиційна, поглинута, еквівалентна дози, підрахувати потужність поглинутої та експозиційної доз іонізуючого випромінювання, які створюються точковим джерелом[1-6].

Необхідно:

1. Дати письмові визначення поняттям іонізуюче випромінювання, іонізуюча та проникаюча спроможність, штучні джерела іонізуючих випромінювань, радіоактивне випромінювання, період напіврозпаду, активність, експозиційна, поглинута, еквівалентна дози.

2. Навести основні види радіоактивного розпаду.

3. Письмово з’ясувати, які системні й позасистемні одиниці застосовуються для вимірювання активності, періоду напіврозпаду, експозиційної, поглинутої, еквівалентної доз випромінювання та їх похідні.

4. Визначити потужність поглинутої дози іонізуючого випромінювання на заданій відстані від точкового джерела, з радіонуклідом заданого типу (60Co - кобальт-60) та заданою активністю, за формулою:

 

,

де - потужність поглинутої дози, аГр/с (1 аГр=10-18Гр); Г(гамма) – потужність дози в 1 Бк, яку виробляє джерело на відстані в 1м (для 60Co=84,63 ); А – активність, Бк (задана в табл. 3а); r – відстань між точковим джерелом та точкою виміру, м (задана в табл. 3а).

 

Таблиця 3а. Активність та відстань між точковим джерелом та точкою виміру

№ варіанта Активність, А (Бк) Відстань між точковим джерелом і точкою виміру, r (м)
2,1∙105 0,10
3,3∙106 0,20
2,9∙107 0,30
3,8∙108 0,40
4,0∙109 0,50
4,5∙1010 0,60
2,3∙1011 0,70
3,7∙1012 0,80
4,2∙106 0,90
2,3∙107 1,00
2,2∙106 2,00
2,4∙108 3,00
2,5∙109 4,00
2,6∙1010 5,00
2,7∙1011 6,00
2,8∙1012 7,00
3,1∙106 8,00
3,2∙107 9,00
3,4∙108 10,00
3,5∙109 2,5
3,6∙1010 3,3
4,1∙1011 2,8
4,3∙1012 3,5
4,4∙105 4,7
4,5∙106 5,9
5,1∙106 6,2
5,2∙107 7,4
  Продовження табл. 3а
№ варіанта Активність, А (Бк) Відстань між точковим джерелом і точкою виміру, r (м)
5,3∙108 8,8
5,4∙109 9,3
5,5∙1010 0,50
2,4∙1012 1,2
5,7∙105 3,5
5,9∙107 4,9
4,2∙1012 10,0

 

5. а)Визначити потужність експозиційної дози іонізуючого випромінювання на заданій відстані від точкового джерела з радіонуклідом заданого типу (137Cs – цезій-137) за формулою:

,

де Р - потужність експозиційної дози, Р/год; А – активність, Кі (табл. 3б); Г – потужність дози в 1 мКі, яку виробляє джерело на відстані в 1 см (для 137Cs – Г= 3,24 ); r – відстань між точковим джерелом і точкою виміру, см (табл. 3б).

 

Таблиця 3б.Активність та відстань між точковим джерелом і точкою виміру

№ варіанта Активність, А (Кі) Відстань між джерелом і точкою виміру, r (см)
5.7∙10-6
8.91∙10-5
7.84∙10-4
1.03∙10-2
1.08∙10-1
1.22
6.22
1.14∙10-4
6.22∙10-4
5.95∙10-5
6.49∙10-3
6.76∙10-2
7.03∙10-1
7.3
75.7
8.38∙10-5
Продовження табл. 3б
№ варіанта Активність, А (Кі) Відстань між джерелом і точкою виміру, r (см)
8.65∙10-4
9.19∙10-3
9.46∙10-2
0.973
11.08
116.22
1.19∙10-5
1.22∙10-4
1.38∙10-4
1.41∙10-3
1.43∙10-2
0.15
1.49
64.86
1.54∙10-5
1.59∙10-3
113.51

 

Одиниці виміру активності, поглинутої і експозиційної доз та їх похідні: 1Кі=3,7∙109 Бк; 1мКі=3,7∙107 Бк; 1мР=10-3 Р; 1мкР=10-6 Р; 1мкР/год=8.73∙10-3 мкГр/год; 1аГр=10-18Гр; 1мкГр=100мкР; 1мкГр≈1мкЗв.

б) Порівняти отриманий результат Р(Р/год) з природним фоном (складає 10 мкР/год), з нормою в житловому будинку (до 50 мкР/год) та на робочому місці (до 1,1 мР/год). Зробити висновок про відповідність потужності експозиційної дози Рвищезазначеним нормам. У разі невідповідності, запланувати адекватні заходи щодо зменшення негативного впливу джерела іонізуючого випромінювання.

Вказівки до виконання:

До початку виконання завдання студент самостійно засвоює, що таке іонізуюче випромінювання, іонізуюча й проникаюча спроможність, штучні джерела іонізуючих випромінювань, радіоактивне випромінювання, період напіврозпаду, активність, експозиційна, поглинута, еквівалентна дози. Розглядає та усвідомлює системні й позасистемні одиниці вимірювання активності, експозиційної, поглинутої, еквівалентної доз іонізуючого випромінювання та їх похідні (керуючись у тому числі даними Додатку).

Визначення потужності поглинутої дози іонізуючого випромінювання студент проводить в системі вимірювань (СВ). Потужність експозиційної дози іонізуючого випромінювання визначається в позасистемних одиницях вимірювання, після чого результат порівнюється з нормами – природним фоном, нормою випромінювання в будинку та на робочому місці.

Після цього студент, ґрунтуючись на видах опромінення (зовнішнє або внутрішнє) і типах джерел випромінювання (відкриті й закриті), планує заходи щодо зменшення негативного впливу іонізуючого випромінювання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)