Розробка ІС для автоматизації роботи складу сировини взуттєвої фабрики «склад сировини і матеріалів»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка ІС для автоматизації роботи складу сировини взуттєвої фабрики «склад сировини і матеріалів»КУРСОВА РОБОТА

 

 

Розробка ІС для автоматизації роботи складу сировини взуттєвої фабрики «склад сировини і матеріалів»

 

 

З навчальної дисципліни «Організація баз даних»

 

 

Виконав:

студент Бізнес коледжу

групи 035

Біленко О.С.

 

 

Науковий керівник :

к.т.н., доцент Рябцев В.В.

 

 

Київ – 2014

Реферат

Фірма «1С» — російська компанія, що спеціалізується на дистрибуції, підтримці і розробці комп'ютерних програм і баз даних ділового та домашнього призначення.Фірма заснована в 1991 в Росії, має штат 1000 осіб.Засновник і директор фірми — Борис Нуралієв.

Розробка

З власних розробок фірми «1С» найвідоміші програми системи «1С:Підприємство», а також продукти для домашніх комп'ютерів та освітньої сфери, такі як: серія навчальних програм «1С:Репетитор», серія «1С:Школа» на платформі «1С:Освіта», ігри. Найпопулярнішим програмним продуктом з найбільшою кількістю продаж зараз є Бухгалтерія для України та 1С:Бухгалтерія. Спільно з компанією БЕСТ ЗВІТ фірма «1С» розробила програму «1С:Звіт» для здачі електронної звітності безпосередньо з конфігурацій 1С.

Дистрибуція

Фірма «1С» є офіційним дистриб'ютором ПЗ IBM — Lotus, Intel, Microsoft, Novell, Symantec та інших зарубіжних фірм, а також є дистриб'ютором продукції російських компаній виробників ПЗ: ПРОМТ, ABBYY, ІНЕКО, Лабораторія Касперського, ЕргоСОЛО, Альт Лінукс, Movavi і понад 100 інших.

Злиття й поглинання

17 липня 2008 року було оголошено про те, що 1С придбає 100% відомого російського розробника комп'ютерних ігор — компанії «Бука». За даними газети «Ведомости», сума угоди склала близько $80-90 млн.[1]

Боротьба з піратством

Останнім часом компанія посилила боротьбу з комп'ютерним піратством. Зокрема, була заборонена роздача продуктів 1С на російському бітторент трекері torrents.ru В межах освітньої діяльності фірма 1С здійснює очну й дистанційну освіту за двома напрямками:

· вивчення можливостей та функціоналу програм 1С на рівні користувача;

· конфігурування, впровадження і адаптація платформи та прикладних рішень 1С:Підприємство

Для забезпечення масової підготовки фахівців очне навчання здійснюється у Центрах Сертифікованого Навчання. Дистанційне навчання можливе за такими формами, як інтерактивні навчальні курси (самовчителі), інтернет-навчання, традиційні дистанційні курси.

Ще однією освітньою інновацією фірми 1С є її освітній інтернет-портал «1С:Освіта» та пов'язана із ним одноіменна система програм, яка позиціонується, як засіб підготовки мультимедійних навчальних курсів для педагогічної діяльності, інтернет-навчання та самоосвіти.

Навчання на курсах фірми 1С надає зручну можливість підготуватися до іспитів з системи програм 1С:Підприємство. Разом із тим є можливість складати сертифікаційні іспити самостійно, використовуючи т.зв. «альтернативний обсяг знань». Існує дворівнева система атестацій, як за платформою, так і за прикладними рішеннями:

1. Перший ступінь — сертифікація «1С:Професіонал» — перевіряється знання типової конфігурації або технологічної платформи. Сертифікат «1С:Професіонал» є офіційним підтвердженням того, що його власник може ефективно використовувати в своїй роботі весь спектр можливостей програм 1С:Підприємство. Сертифікат видається фірмою 1С за результатами комп'ютерного тестування. Тести, розроблені фахівцями Фінансової Академії при уряді РФ, Київського державного університету й методистами фірми 1С, дозволяють швидко та об'єктивно перевірити знання можливостей системи програм 1С:Підприємство та особливостей роботи з ними.

2. Другий ступінь — атестація «1С Фахівець» 1С:Фахівець з конфігурування прикладного рішення — перевіряється розуміння методичних принципів побудови та технологія функціонування конфігурації, навички практичної реалізації завдань користувача, практичні навички конфігурування в середовищі 1С: Підприємство для розвитку існуючого або додавання нового функціоналу прикладного рішення. На іспиті необхідно грамотно створити конфігурацію, яка вирішує специфічні завдання обліку, використовуючи всі доступні засоби конфігурування.

· 1С:Фахівець-консультант з впровадження прикладного рішення — перевіряється розуміння реалізованого функціоналу, методичних принципів побудови та технології функціонування прикладного рішення, а також уміння показати, як потреби замовника вирішуються засобами прикладного рішення.

 

 

ВСТУП

Виробництво взуття-одна з провідних галузей легкої промисловості,на частку якої припадає близько 20% обсягу всієї її продукції. взуттєвого виробництва характеризується високою питомою вагою витрат матеріалів; частка сировини іматеріалів становить близько80% всіх витрат виробництва. Це свідчить про те, що ощадливе господарювання тадосягнення високої ефективності роботи на взуттєвих підприємствах у значніймірою визначається економією, досягнутої у витратіматеріалів, і, головним чином; шкіряних товарів.

Об’єкти обліку витрат і калькулювання

Облік витрат на виробництво в даній галузіорганізують виходячи, з одногобоку, з вимоги достовірного обчислення собівартості продукції, зінший - організації внутрішньогосподарського госпрозрахунку.

На взуттєвих підприємствах, що випускають взуття великого асортименту, витрати на її виробництвопідрозділяються по кожномувиду взуття. Такий угрупованні, як правило, піддаються лише прямі витрати, непрямі ж витративраховуються в ос-новнихтільки за місцями їх виникнення з подальшим умовним розподілом між окремими видамивзуття.

Для організації внутрішньогосподарського розрахунку,його поглиблення і розширеннянеобхідно враховувати витрати на виробництво по кожному структурномупідрозділу (розкрійні, кравецькі та іншим цехам), а всередині них-по окремимдільницям, бригадам, робочиммісцям. Ці витрати узагальнюються потім по цехах і підприємству в цілому.

Об'єктом обліку витрат є артикул взуття, виготовленої з конкретних видів матеріалів. Вибіроб'єкта калькулюваннязалежить від характеру виробництва та його спеціалізації.

На підприємствах з повним циклом виробництва, а також на спеціалізованих фабриках, що випускають взуттяпевного методу кріплення,взуття чоловічий та жіночий, об'єктом калькулювання є модельготової взуття певного артикулу,пошита з конкретного матеріалу. Наприклад,напівчеревики чоловічі, артикул 140134 ЧЛ(Чорний лицьовій хром), модель 6734. Доцього артикулу відносяться напівчеревики різних розмірів (від 24,0 до 27,0). Іншими словами, калькулюється середній розмір взуття даного артикулу й моделі. Така практика обгрунтовується тим, що оптова ціна на всірозміри цих полуботінок однакова.

Число об'єктів калькулювання залежить від кількості випущених артикулів і моделей взуття і видів матеріалів, які використовуються для виробництва взуття даного артикулу.На фабриці може виготовлятисявзуття 20-25 артикулів, а на кожен з них йде 10-15 видів матеріалів.Отже, число об'єктів калькулювання може коливатися від 200 до 400 найменуванні. На підприємствах, що спеціалізуються на виробництві дета лей взуття (підошви, устілки та ін), об'єктом калькулювання є напівфабрикати, яківикористовуються на підприємствахсвого об'єднання або реалізуються на сторону в порядку кооперації. На таких підприємствах виробляютьнапівфабрикати до 200 різних фасонів, причому кожен фасон може включати 5-6 деталей (устілки, задники і т. д.).Таким чином, числооб'єктів калькулювання на цих підприємствах може налічувати до 1000 1000 ібільше.

Важливим питанням калькулювання собівартостівзуття є правильнийвибір калькуляційної одиниці. На відміну від об'єкта калькулювання, що представляє собоюпевний вид продукції підприємства,калькуляційна одиниця - вимірювач цієїпродукції.

Калькуляційною одиницею на підприємствах взуттєвої промисловості з повним циклом виробництва є 100 пар гото- виттявзуття, па спеціалізованих - 100пар деталей взуття оп ределенногофасону.

З. Облік витрат з статей

На відміну від типової номенклатури калькуляційних статей витрат на виробництво, передбаченоїОсновними положеннями попланування, обліку і калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах, у взуттєвій промисловості додатково виділена статтяВ«Вспомогательниe матеріали натехнологічні цілі В». Це пов'язано з тим, що допоміжніматеріали в даній галузі, з одного боку, мають досить високу питому вагу вматеріальних витратах (6-10%), з іншогобоку, викликано необхідністю забезпечити суворий контроль за їх користуванням. За цією статтею відбивають витрати на фурнітуру, клен, нитки,оздоблювальні матеріали (хімікати,фарби, віск), шн8, коробки для упаковки і ін

У зведеному обліку витрат номенклатура статейкалькуляції значнодеталізована. Так, у статті В«Сировина і основні матеріалиВ» виділяються підрозділи і субстатьі. Наприклад,підрозділ В«Крій для деталей верхуВ» включаєнаступні субстатьі: шкіра наосновний крій, текстиль для крою верху взуття, шкірозамінник для крою верху взуття, шкіра на приклад, шкірозамінник на приклад. Підрозділ В«Крій деталейнизу взуття В»включає шістьсубстатей.

У статті «Заробітна плата основних виробничих робітників » виділяються наступні субстатьі: за відрядними розцінками, по погодинними ставками,основна і додаткова заробітна плата. Відповідно до галузевої інструкцією поворотні відходи повинні виділятися в самостійну статтю, однак на практиці багато підприємств показують їх вартість за статтею «Сировина і основні матеріали» (за вирахуванням відходів).
Виділення статті покупних напівфабрикатів галузевої інструкцією не передбачено. На практиці більшість підприємств взуттєвої промисловості враховують за окремою статтею видатки на придбання в порядку виробничої кооперації готових виробів і напівфабрикатів, що правомірно в умовах спеціалізації взуттєвих фабрик і при великому питомій вазі їх у матеріальних витратах.
Всі перераховані особливості взуттєвого виробництва дозволяють використовувати нормативний метод обліку витрат па виробництво і калькулювання собівартості продукції. Крім того, слід зазначити, що чинна технологічна документація в основному задовольняє вимогам формування нормативної інформації про прямих витратах і систематичного контролю за використанням матеріальних і трудових ресурсів, забезпечуючи виявлення відхилень від норм витрат на всіх стадіях взуттєвого виробництва.
Найважливішим аспектом організації взуттєвого виробництва є суворе нормування елементів виробничого процесу і особливо прямих матеріальних трудових витрат.
Початковою сировиною для виробництва взуття служать натуральна шкіра для верху і низу взуття, текстильні матеріали, гума, різні види замінників шкіри, взуттєвої картон і ін
Підготовка матеріалів і підбір партій для розкрою виробляються в спеціальних відділеннях сортування і підготовки розкрійних цехів, куди матеріали відпускають за лімітно-забірними картками. У цьому відділенні матеріали сортують за призначенням (шифру виду взуття), комплектують в партії і видають на робочі місця. Виробничі партії комплектують на підставі розроблюваних технічної лабораторією розрахунків потреби матеріалів для верху взуття, підкладки і т. д. Для цього завчасно встановлюють нормативи витрат основних матеріалів (в окремих випадках і допоміжних матеріалів, енергії, робочого часу і т. д.) на вироблення однієї пари взуття відповідного артикулу.
В умовах серійного і масового виробництва взуття нормативи витрат матеріальних витрат розробляють на кожну деталь взуття, а нормативи витрат робочого часу - на кожну операцію.
Встановлюють оптимальні умови запуску нових моделей взуття у виробництво технічні служби підприємств, і на підставі цього складають нормативні документи технічної підготовки виробництва; в залежності від цих умов визначають і норми витрати основних і допоміжних матеріалів, які відображають у модельних паспортах чистих площ комплекту деталей взуття, а також у специфікаціях норм витрат (для напівфабрикатів і допоміжних матеріалів).
Для матеріалів, розкроюємо партионной, становлять нормативні карти (комбінації розкрою), де фіксують найбільш раціональні схеми розкрою взуття різних моделей і розмірів, розроблені лабораторією підприємства.
У нормативних картах передбачається кілька завдань па розкрій, в кожному з яких вказується модель взуття, розміри і кількість пар, чиста площа на кількість пар, передбачене в завданні за розмірами і на всі завдання; найменування розкроюємо матеріалів, норми використання за сортами у відсотках і норми витрати в квадратних дециметрах.
Діючі (поточні) норми і нормативи повинні оперативно переглядатися в міру впровадження нової техніки і технології, вдосконалення організації виробництва і праці, тобто обліку їх змін. Оперативний облік змін норм проводиться по заходах:

Актуальність теми. ВУкраїні вперше за останні роки, набули позитивні тенденції економічного розвитку, в тому числі й у галузі легкої промисловості, які водночас спричинили стрімке зростання конкуренції та скорочення життєвих циклів продукції на зміну потреб користувачів. Постала проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості, що обумовило необхідність оновлення та удосконалення виробничих технологій, розробки та виробництва нової конкурентоспроможної продукції, використання нових підходів до управління та організації виробництва. За умов обмеженості інвестиційних ресурсів актуальною стає проблема вибору інноваційних проектів, які є пріоритетними для інвестування, що сприяє підвищенню ефективності виробництва продукції легкої промисловості.

Сучасні умови висококонкурентних ринків зумовлюють необхідність розглядання інноваційної діяльності як найбільш дієвого способу підвищення конкурентоспроможності і забезпечення його подальшого розвитку. Однак, незважаючи на деяке пожвавлення інвестиційних та інноваційних процесів на підприємствах легкої промисловості України, вони все ще здійснюються вкрай в'яло.

Метою роботиє з'ясування структурних змін і тенденцій розвитку такої соціально важливої галузі, як легка промисловість; визначення чинників, які заважають покращанню її роботи.

Легка промисловість України представлена 4858 підприємствами (2007 рік) різних форм власності, що становить близько 9% всіх промислових підприємств та близько 10% підприємств обробної промисловості. З них 85,4% — підприємства текстильної промисловості та пошиття одягу і 14,6% — підприємства, що працюють у виробництві шкіри та шкіряного взуття. Пріоритетність галузі для економіки країни визначається високим рівнем доданої вартості (до 50%), значною ємністю внутрішнього ринку даних товарів, відносно низькою енергоємністю порівняно з іншими галузями та споживанням продукції суміжних галузей — хімічної, аграрної та машинобудівної.

За формами власності переважає приватна, близько половини підприємств якої — акціонерні товариства. Серед підприємств легкої промисловості переважають малі підприємства — 86,5%, 13,3% — середні за розміром підприємства та 0,2% — великі підприємства (2007 рік).

Для досягнення поставленої мети в дослідженні вирішувалися такі завдання:

- дослідити сучасний стан виробництва і визначити напрями розвитку підприємств легкої промисловості;

- удосконалити систему механізмів підприємництва в легкій промисловості;

- обґрунтувати політику щодо покращення розвитку легкої промисловості в Україні.

Об’єктом дослідженняє механізм управління діяльністю підприємств легкої промисловості. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань щодо регіонального розвитку легкої промисловості.

Висновок

Легка промисловість України може стати базовим джерелом створення загальнодержавних фінансових нагромаджень і формування необхідного фінансового ринку, а також дасть можливість створити за короткий час власний інвестиційний потенціал для інших галузей промисловості та важливих соціальних програм.

Тому необхідно в інтересах України терміново створити стартові передумови для "запуску" легкої промисловості до режиму стійкого функціонування та досягнення нею рівня самофінансування.

Забезпечити це відродження можна і необхідно тільки за умови, що заходи будуть системними та комплексними, цілеспрямованими і достатніми для отримання відчутних позитивних результатів.

Виробництво непродовольчих товарів широкого вжитку в розвинених країнах є пріоритетним, внаслідок чого ці країни не тільки задовольняють основну частину національного попиту на такі товари власними силами, а й забезпечують розвиток споріднених галузей (агро-сировинна база, хімічна промисловість, виробниче обладнання, транспорт, сервіс, торгівля, освіта та ін.), що дає змогу створити значну кількість робочих місць і забезпечити більш ніж половину бюджетних надходжень.

Легка промисловість — надзвичайно важлива для України, адже вона не просто одягає і взуває людей, а й дає значні надходження до бюджету. Крім того, легка промисловість України може забезпечити роботою до 500 тис. чол. і гарантувати швидке повернення витрачених коштів. До того ж, легка промисловість малоенергомістка, а її робота екологічно чиста. Во время навчальної практики перед нами стояло Завдання : дати оцінку сучасности стану ПІДПРИЄМСТВА .

Отже , ТОВ « Нова Стар » - це самостійній господарюючій суб'єкт , Який здійснює господарську діяльність з метою одержании прибутку .

Проаналізувавші баланс можна сделать деякі Висновки по ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА . У звітному году порівняно з попереднім різко зменшівся об'єм виробництво продукції , что свідчіть про погіршення Використання основних фондів . Це вплінуло на Зменшення балансового прибутку ПІДПРИЄМСТВА , что є негативним для ПІДПРИЄМСТВА так як свідчать про відсутність джерела поповнення ВЛАСНА ЗАСОБІВ .

Позитивним моментом ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА є ЗРОСТАННЯ его стійкості , тоб Підвищення відсотку забезпеченості . Ще одним позитивним моментом є ті , что предприятие перебуває в стійкому Фінансовому положенні .

Такоже ТОВ « Нова Стар » є платоспроможнім підпріємством та один Із кращих платників податків в Тернопільській области .

Если брати до уваги такий Показник як Ефективність Використання Капіталу , то оборотність Капіталу в деякій мірі зросла , что спричинило Зменшення трівалості обороту. Внаслідок Прискорення оборотності Капіталу предприятие забезпечен ПРИРІСТ прибутку .

Проаналізувавші загальний стан ПІДПРИЄМСТВА можна сделать Предложения по ПОКРАЩЕННЯ фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА :

1 . Перш за все предприятие винне реалізуваті всю продукцію , что застоюється на складах.

2 . Знищення собівартості ПРОДУКЦІЇ - дозволити підпріємству буті конкурентоспроможна на прайси збуту . Можливе за рахунок Впровадження Нової техніки , технологій , більш раціонального Використання як матеріальніх так и трудових ресурсів , Зменшення пітомої ваги постійніх витрат у собівартості ПРОДУКЦІЇ , Аджея зниженя собівартості ПРОДУКЦІЇ прямо пропорційно впліває на Збільшення прибутку ПІДПРИЄМСТВА .

3 . Збільшення копійчаних коштів на розрахунковому Рахунку ПІДПРИЄМСТВА , что збільшіть коефіцієнт абсолютної ліквідності и дозволити підпріємству брати довга і короткострокові позики в банку для фінансування поточної ДІЯЛЬНОСТІ , Які видають позбав платоспроможнім підпріємствам , в якіх коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі . Збільшення копійчаних коштів можна Забезпечити за рахунок реалізації Зайве виробничих и невіробнічіх фондів , здачі їх в оренду .

4 . Виробництво і розробка новіх Видів ПРОДУКЦІЇ , яка зацікавіть споживачів , а такоже Отримання ліцензій на виробництво « ходових » товарів , что дозволити стабілізуваті и покращіті фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА .

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

Розробка ІС для автоматизації роботи складу сировини взуттєвої фабрики «склад сировини і матеріалів»

 

 

З навчальної дисципліни «Організація баз даних»

 

 

Виконав:

студент Бізнес коледжу

групи 035

Біленко О.С.

 

 

Науковий керівник :

к.т.н., доцент Рябцев В.В.

 

 

Київ – 2014

Реферат

Фірма «1С» — російська компанія, що спеціалізується на дистрибуції, підтримці і розробці комп'ютерних програм і баз даних ділового та домашнього призначення.Фірма заснована в 1991 в Росії, має штат 1000 осіб.Засновник і директор фірми — Борис Нуралієв.

Розробка

З власних розробок фірми «1С» найвідоміші програми системи «1С:Підприємство», а також продукти для домашніх комп'ютерів та освітньої сфери, такі як: серія навчальних програм «1С:Репетитор», серія «1С:Школа» на платформі «1С:Освіта», ігри. Найпопулярнішим програмним продуктом з найбільшою кількістю продаж зараз є Бухгалтерія для України та 1С:Бухгалтерія. Спільно з компанією БЕСТ ЗВІТ фірма «1С» розробила програму «1С:Звіт» для здачі електронної звітності безпосередньо з конфігурацій 1С.

Дистрибуція

Фірма «1С» є офіційним дистриб'ютором ПЗ IBM — Lotus, Intel, Microsoft, Novell, Symantec та інших зарубіжних фірм, а також є дистриб'ютором продукції російських компаній виробників ПЗ: ПРОМТ, ABBYY, ІНЕКО, Лабораторія Касперського, ЕргоСОЛО, Альт Лінукс, Movavi і понад 100 інших.

Злиття й поглинання

17 липня 2008 року було оголошено про те, що 1С придбає 100% відомого російського розробника комп'ютерних ігор — компанії «Бука». За даними газети «Ведомости», сума угоди склала близько $80-90 млн.[1]

Боротьба з піратством

Останнім часом компанія посилила боротьбу з комп'ютерним піратством. Зокрема, була заборонена роздача продуктів 1С на російському бітторент трекері torrents.ru В межах освітньої діяльності фірма 1С здійснює очну й дистанційну освіту за двома напрямками:

· вивчення можливостей та функціоналу програм 1С на рівні користувача;

· конфігурування, впровадження і адаптація платформи та прикладних рішень 1С:Підприємство

Для забезпечення масової підготовки фахівців очне навчання здійснюється у Центрах Сертифікованого Навчання. Дистанційне навчання можливе за такими формами, як інтерактивні навчальні курси (самовчителі), інтернет-навчання, традиційні дистанційні курси.

Ще однією освітньою інновацією фірми 1С є її освітній інтернет-портал «1С:Освіта» та пов'язана із ним одноіменна система програм, яка позиціонується, як засіб підготовки мультимедійних навчальних курсів для педагогічної діяльності, інтернет-навчання та самоосвіти.

Навчання на курсах фірми 1С надає зручну можливість підготуватися до іспитів з системи програм 1С:Підприємство. Разом із тим є можливість складати сертифікаційні іспити самостійно, використовуючи т.зв. «альтернативний обсяг знань». Існує дворівнева система атестацій, як за платформою, так і за прикладними рішеннями:

1. Перший ступінь — сертифікація «1С:Професіонал» — перевіряється знання типової конфігурації або технологічної платформи. Сертифікат «1С:Професіонал» є офіційним підтвердженням того, що його власник може ефективно використовувати в своїй роботі весь спектр можливостей програм 1С:Підприємство. Сертифікат видається фірмою 1С за результатами комп'ютерного тестування. Тести, розроблені фахівцями Фінансової Академії при уряді РФ, Київського державного університету й методистами фірми 1С, дозволяють швидко та об'єктивно перевірити знання можливостей системи програм 1С:Підприємство та особливостей роботи з ними.

2. Другий ступінь — атестація «1С Фахівець» 1С:Фахівець з конфігурування прикладного рішення — перевіряється розуміння методичних принципів побудови та технологія функціонування конфігурації, навички практичної реалізації завдань користувача, практичні навички конфігурування в середовищі 1С: Підприємство для розвитку існуючого або додавання нового функціоналу прикладного рішення. На іспиті необхідно грамотно створити конфігурацію, яка вирішує специфічні завдання обліку, використовуючи всі доступні засоби конфігурування.

· 1С:Фахівець-консультант з впровадження прикладного рішення — перевіряється розуміння реалізованого функціоналу, методичних принципів побудови та технології функціонування прикладного рішення, а також уміння показати, як потреби замовника вирішуються засобами прикладного рішення.

 

 

ВСТУП

Виробництво взуття-одна з провідних галузей легкої промисловості,на частку якої припадає близько 20% обсягу всієї її продукції. взуттєвого виробництва характеризується високою питомою вагою витрат матеріалів; частка сировини іматеріалів становить близько80% всіх витрат виробництва. Це свідчить про те, що ощадливе господарювання тадосягнення високої ефективності роботи на взуттєвих підприємствах у значніймірою визначається економією, досягнутої у витратіматеріалів, і, головним чином; шкіряних товарів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.015 с.)