Тема № 11: Територія у міжнародному правіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 11: Територія у міжнародному правіЧас, що відводиться на самостійну роботу – 2 год.

1.Заповніть схему.

Міжнародно-правова класифікація територій.

 

2. Чим юридична природа державної території відрізняється від юридичної природи міжнародної території загального користування.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Чи має Україна проблеми з делімітацією та демаркацією державного кордону?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практичне завдання

Прикордонні служби держави А затримали громадянина третьої держави за перехід кордону в недозволеному місці. Затриманий заявив про свою невинність і пояснив, що на території не було жодних ознак державного кордону, тобто не було демаркаційних знаків, тому й відбулося порушення.

Визначить межі суверенітету держави А у зазначеній ситуації. Чи має юридичні наслідки демаркація кордону після встановлення кордону де-юре (делімітації)?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Термінологічне завдання :

 

анексія    
водна територія      
державна територія      
делімітація    
демаркація    
демілітаризована територія      
міжнародна територія    
міжнародні річки      
нейтралітет      
нейтралізована територія      
повітряна територія      
редемаркація    
сухопутна територія      
територія зі змішаним режимом    
умовна (квазі) територія    
цесія    

 

Рекомендована література

Основна:

1. Закон України «Про державний кордон України» від 14 листопада 1991 р. №1777 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №2. – Ст.5; 1996.- № 2. – Ст. 167; 2003. - № 27. – Ст. 209; 2008. - № 26. – Ст. 243; 2009. - № 38. – Ст. 535; 2010. - № 6. – Ст. 46; із змінами від 13.04.2012 № 4652 – VI; 18.09.2012. - № 5290 – VI

2. Кодекс України «Про надра» від 27 липня 1994 р. № 132/94 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. – Ст. 340 із змінами http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0

3. Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 330 - 332

4. Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 325 – 329

5. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім ”КМ Академія”; Алеута, 2003. – 308 с.

6. Анцелевич Г.О. Міжнародне публічне право: Підручник. / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук. За ред. Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – 424 с.

7. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 424 с.

 

Тема № 12: Міжнародне морське право

Час, що відводиться на самостійну роботу – 2 год.

1. Внутрішньодержавна регламентація правового режиму континентального шельфу

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Права та обов’язки держав стосовно використання відкритого моря та його ресурсів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Статус Міжнародного трибуналу з морського права.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Основні положення Конвенцій про охорону морського середовища, флори та фауни Світового океану.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Які особливості правового режиму міжнародних проток та каналів?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформіть схему «Размежування морських просторів»

 

Термінологічне завдання :

 

архіпелажні води    
відкрите море    
виняткова економічна зона      
внутрішні води    
держава-архіпелаг    
держава прапора      
континентальний шельф    
міжнародний район морського дна      
право мирного проходу судна    
територіальне море    

Рекомендована література

Основна:

8. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 47, 48,49, 50, 51, 52. – Ст. 349; 1998. - № 2. – Ст. 5; 2003. - № 30. – Ст. 247; 2003 - № 27. – Ст. 209; із змінами

9. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 р. № 162 / 95 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. – Ст. 152; 1996. - № 15. – Ст. 70; 1997. - № 6. – Ст. 49; 2003. - № 27. – Ст. 209; 2011. - № 32. – Ст. 316.

10. Конвенция о режиме Черноморских проливов от 20 июля 1936 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 438 - 442

11. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения от 11 февраля 1971 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 573 - 575

12. Конвенция по предотвращению загрязнения моря саросами отходов и других материалов от 29 декабря 1972 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 510 – 512

13. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 372 – 417

14. Конвенция относительно обеспечения свободного плавання по Суэцкому каналу от 29 октября 1888 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 446 – 449

15. Конвенция о режиме судоходства на Дунае от 18 августа 1948 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 335 - 343

16. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім ”КМ Академія”; Алеута, 2003. – 308 с.

17. Анцелевич Г.О. Міжнародне публічне право: Підручник. / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук. За ред. Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – 424 с.

18. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 424 с.

 

Додаткова:

1. Кулик М. Про побудову несуперечливої моделі делімітації морських просторів у сучасному міжнародному праві // Право України. – 2001. - № 9. – С. 89-92

2. Шемякін О. Міжнародно-правові основи режиму континентального шельфу України // Право України. – 2002. - № 3. – С. 158-162

3. Шемякін О., Благодельський С. Імплементація міжнародних норм і стандартів у сфері використання Світового океану: деякі сучасні проблеми // Право України. – 2004. - № 4. – С. 142-146

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.034 с.)