Тема 8. Облік найважливіших господарських процесів та явищ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Облік найважливіших господарських процесів та явищЗадача 8.1. На основі даних для виконання задачі:

1. Відкрити рахунки синтетичного обліку за даними відомості залишків на 01.10.201Х року.

2. Записати в журналі реєстрації господарських операцій і на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції з обліку господарських процесів за жовтень 201Х року.

3. Підрахувати підсумок за журналом операцій, обороти за жовтень 201Х року і залишки на 01.11.201Х року за рахунками бухгалтерського обліку.

4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку за жовтень 201Х року. Порівняти підсумки оборотної відомості з підсумком за журналом операцій.

5. Скласти баланс на 01.11.201Х року.

Вихідні дані. Відомість залишків за рахунками синтетичного обліку заводу радіодеталей на 01.10.201Х року:

 

№ п/п Найменування рахунків Сума грн.
1. 2. 3. 4. 5. Основні засоби Матеріали Готова продукція Поточний рахунок в банку Зареєстрований капітал  

 

Журнал реєстрації господарських операцій за жовтень 201Х року:

№ пор. Зміст господарської операції Сума грн. Кореспонденція рахунків  
Часткова Загальна Д - т К- т  
І. Основи обліку процесу постачання  
1. Акцептовано рахунок АТ “Сигнал” за матеріали на суму ПДВ          
2. Акцептовано рахунок АТ “Автотранс” за вантажно-розвантажувальні роботи і перевезення матеріалів на суму ПДВ          
3. Перераховано постачальникам: АТ “Сигнал” АТ “Автотранс”          
ІІ. Основи обліку процесу виробництва  
4. Відпущені з комори основні матеріали для виробництва продукції            
5. Нараховано заробітну плату працівникам: а) основного виробництва; б) загальногосподарських служб в) адміністрації г) служби збуту              
6. Нараховано ЄСВ (36,8%) на зарплату працівників: а) основного виробництва; б) загальногосподарських служб в) адміністрації г) служби збуту (суми вирахувати)          
7. Нараховано знос основних засобів: а) з виготовлення продукції; б) загальновир-го призначення; в) загальногосп-го призначення          
8. Оплачено з поточного рахунку за електроенергію, що використана: а) основними цехами б) допоміжними цехами в) загальногосподарськими службами ПДВ (20%)              
9. Списано загальновиробничі витрати на виробничу собівартість продукції (суму розрахувати)          
10. Оприбутковано на склад з виробництва готову продукцію за фактичною виробничою собівартістю (залишків незавершеного виробництва нема) (суму вирахувати)          
ІІІ. Основи обліку процесу реалізації  
11. Відвантажено покупцям готову продукцію          
12. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ          
13. Списано виробнича собівартість продукції на собівартість реалізованої продукції (суму вирахувати)          
14. Акцептовано рахунок АТ “Автотранс” за доставку продукції на станцію відправлення на суму ПДВ          
15. Погашено заборгованість АТ “Автотранс”          
16. Зараховано на поточний рахунок виручка від реалізації продукції            
17. Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції (суму вирахувати)          
18. Списано на фінансовий результат доход від реалізації продукції (суму вирахувати)          
19. Списано на фінансовий результат витрати на збут (суму вирахувати)          
20. Нараховано податок на прибуток        
21. Списано на фінансовий результат витрати з податку на прибуток        
22. Списано фінансовий результат на нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        
                     

Задача 8.2. На підставі даних для виконання задачі:

1. Відкрити рахунки синтетичного обліку за даними балансу станом на 1 грудня 201Х року.

2. Записати в журнал реєстрації господарських операцій і на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції за грудень 201Х року.

3. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку за грудень 201Х року і звірити її підсумки з журналом реєстрації операцій за грудень 201Х року.

4. Скласти баланс станом на 1 січня 201Х року.

Вихідні дані. 1. Баланс АТ “Одяг” на 1 грудня 201Х року.

Актив Пасив

Статті балансу Сума, грн. Статті балансу Сума, грн.
Основні засоби   Зареєстрований капітал  
Виробничі запаси   Нерозподілений прибуток  
Незавершене виробництво   Зобов’язання з оплати праці  
Готова продукція   Зобов’язання зі страхування  
Готівка   Зобов’язання за податками  
Поточний рахунок      
Баланс   Баланс  

 

2. Господарські операції за грудень 201Х року:

№ пор. Документ і зміст господарської операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
Д-т К-т
1. Виписка банку Перераховано в погашення заборгованості: а) органам соціального страхування б) бюджету        
2. Накази – накладні № 140-142 Відвантажена покупцям готова продукція      
3. Прибутковий касовий ордер № 34 Отримано з поточного рахунку в касу за чеком № 108546 на заробітну плату        
4. Видатковий касовий ордер № 43 Виплачена заробітна плата працівникам      
5. Рахунок № 232 АТ “Міськтранс” Акцептовано рахунок за перевезення готової продукції до станції відправлення: а) вартість роботи б) ПДВ      
6. Виписка банку з поточного рахунку Надійшла виручка від реалізації продукції      
7. Прибутковий касовий ордер № 35 Отримано з поточного рахунку в касу за чеком № 108547 на господарські потреби        
8. Рахунок № 845 АТ “Текстиль” Отримано від постачальників матеріали: а) вартість матеріалів б) ПДВ          
9. Видатковий касовий ордер № 44 Видано кошти агенту з реклами на поточні витрати        
10. Рахунок № 250 АТ “Міськтранс” За доставку і розвантаження матеріалів: а) вартість робіт б) ПДВ          
11. Авансовий звіт № 28 Агентом з реклами оплачена об’ява в газеті      
12. Виписка банку з поточного рахунку Перераховано з поточного рахунку: АТ “Текстиль” за рахунком № 845 АТ “Міськтранс” за рахунком № 250      
13. Вимога № 20 –34 Відпущені матеріали: а) цехам для виготовлення продукції б) цехам на загальновиробничі потреби в) загальногосподарським службам        
14. Виписка банку Оплачена електроенергія, що використана: а) цехами б) загальногосподарськими службами ПДВ        
15. Відомість нарахування заробітної плати Нарахована заробітна плата: а) робітникам основних цехів за продукцію б) спеціалістам і службовцям цехів в) службовцям адміністрації        
16. Відомість нарахувань витрат на соціальні заходи (ЄСВ) 36,8% Проведено нарахування на соціальні потреби на фонд оплати праці: а) робітників основних цехів за продукцію б) спеціалістів і службовців цехів в) службовців адміністрації      
17. Відомість нарахування заробітної плати Утримано ЄСВ (3,6%) Утримано ПДФО (15%)        
18. Відомість нарахування амортизації Нараховано знос основних засобів: а) цехів основного виробництва б) загальногосподарських служб        
19. Відомість розподілу загальновиробничих витрат Загальновиробничі витрати повністю включаються до собівартості реалізованої продукції     ?    
20. Розрахунок бухгалтерії Передана з виробництва на склад готова продукція за фактичною виробничою собівартістю (залишок незавершеного виробництва на 1 січня – 15000 грн.)     ?    
21. Накази – накладні № 146 –150 Відвантажена покупцям готова продукція Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ      
22. Довідка бухгалтерії Списана собівартість реалізованої продукції      
23. Рахунок № 124 АТП №5 Прийнято до оплати рахунок за перевезення продукції на станцію відправлення залізниці: а) вартість робіт б) ПДВ      
24. Виписка банку Надійшла виручка за реалізовану продукцію      
25. Розрахунок бухгалтерії Нараховано ПДВ на реалізовану продукцію   ?    
26. Виписка банку Перераховано за рахунком №232 “Міськтранс”      
27. Довідка бухгалтерії Списано на фінансовий результат доходи від реалізації продукції     ?    
28. Довідка бухгалтерії Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат     ?    
29. Довідка бухгалтерії Списано на фінансовий результат витрати на збут продукції     ?    
30. Довідка бухгалтерії Нараховано податок на прибуток   ?    
31. Довідка бухгалтерії Списано на фінансовий результат витрати з податку на прибуток     ?    
32. Довідка бухгалтерії Списано фінансовий результат на нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)     ?    

 

Задача 8.3 (ВИКОНУЄТЬСЯ ВДОМА).

1. Скласти Баланс на початок періоду (ВИКОРИСТАТИ ВСТАНОВЛЕНУ ФОРМУ №1).

2. Заповнити журнал реєстрації операцій. Розрахувати, де потрібно, суми. (РОЗРАХУНКИ ПОДАТИ В РОЗГОРНУТОМУ ВИГЛЯДІ)

3. Відкрити бухгалтерські рахунки, рознести проведені операції, обрахувати обороти та залишки на кінець періоду.

4. Скласти оборотну відомість та шахову оборотну відомість.

5. Скласти Баланс на кінець періоду та заповнити Звіт про фінансові результати (ВИКОРИСТАТИ ВСТАНОВЛЕНІ ФОРМИ №1 та №2)

Залишки за рахунками на початок періоду

Шифр та назва рахунка Сума, грн.
10 “Основні засоби” 198 640
13 “Знос необоротних активів” 34 315
14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 16 300
20 “Виробничі запаси” 81 026
22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” 1 408
23 “Виробництво” 2 136
25 “Напівфабрикати” 3 684
26 “Готова продукція” 4 062,51
30 “Готівка”  
31 “Рахунки в банках” 136 772
34 “Короткострокові векселі одержані” 15 300
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 81 959
37 “Розрахунки з іншими дебіторами” 51 962
39 “ Витрати майбутніх періодів” 9 645
40 “Зареєстрований капітал” 400 000
42 “Додатковий капітал” 1 630
43 “Резервний капітал” 26 127
44 “Нерозподілений прибуток” 4 918
46 “Неоплачений капітал” 60 000
47 “Забезпечення наступних витрат і платежів” 3 111,51
60 “Короткострокові позики” 52 000
62 “Короткострокові векселі видані” 18 630
63 “Розрахунки з постачальниками та замовниками” 78 966
64 “Розрахунки за податками і платежами” 13 671
65 “Розрахунки зі страхування” 4 582
66 “Розрахунки з оплати праці” 8 884
68 “Розрахунки за іншими операціями” 16 094

 

Незавершене виробництво:

на 1 жовтня: за виробом А (стіл) – 982 грн., за виробом В (стілець) – 1154 грн.

на 1 листопада: за виробом А (стіл) – 768 грн., за виробом В (стілець) – 1215 грн.

Залишки готової продукції на складі на 1 жовтня становили:

за виробом А (столи) – 12 шт., собівартість одиниці – 206,19 грн.

за виробом В (стільці) – 21 шт., собівартість одиниці – 75,63 грн.

Облікова собівартість виробу А – 200 грн./шт., виробу В – 80 грн./шт.

Примітки.

Розподіл загальновиробничих витрат провести пропорційно наступним критеріям:

1. прямі матеріальні витрати – для розподілу непрямих витрат матеріалів;

2. відпрацьовані години – для розподілу витрат на амортизацію та утримання обладнання.

Довідково: відпрацьовані машино-години обладнання за період – 280, з них на виготовлення виробів А (столів) – 110.

3. прямі витрати на оплату праці – для розподілу інших загальновиробничих витрат.

Журнал реєстрації операцій за жовтень

Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1. 1 жовтня зараховано на поточний рахунок довгостроковий кредит банка (відсоткова ставка – 25% річних)      
2. 3 жовтня зі складу передано у виробництво: - клей столярний – - шурупи – Разом      
3. 5 жовтня зі складу передано у виробництво деревину І сорту: - на виготовлення виробів А (столів) – - на виготовлення виробів В (стільців) – Разом      
4. Акцептовано рахунок за послуги рекламної компанії (в т.ч. ПДВ)      
5. 7 жовтня зі складу передано на виготовлення виробів В (стільців): - декоративну тканину – - поролон – Разом      
6. Одержано готівку в касу на виплату зарплати і господарські потреби      
7. Виплачено зарплату працівникам підприємства      
8. Видано з каси під звіт завгоспу на господарські потреби      
9. 19 жовтня зі складу передано на виготовлення виробів А (столів): - замки – - ручки – - дрібна меблева фурнітура – Разом      
10. Залишок готівки повернуто до банку      
11. 23 жовтня на вимогу керівництва цеху зі складу надійшли: - калькулятори – - канцелярські товари – Разом      
12. 28 жовтня зі складу передано до цеху 8 наборів столярних інструментів вартістю 25 грн кожний.      
13. По закінченні місяця нараховано заробітну плату: - працівникам, що виготовляли вироби А (столи) - працівникам, що виготовляли вироби В (стільці) - інженерно-технічному персоналу цеху - адміністративно-управлінським працівникам      
14. Нараховано Єдиний соціальний внесок (37% - умовно) на зарплату: - працівників, що виготовляли вироби А - працівників, що виготовляли вироби В - інженерно-технічного персоналу - адміністративно-управлінських працівників      
15. Акцептовано рахунок Київенерго за спожиту електроенергію, використану: - у виробничих цілях – - для освітлення адміністративного корпусу – Разом (з ПДВ)        
16. Прийнято до оплати рахунок Міськводоканалу за використану воду (без ПДВ). (Дані витрати рівними частками включено до загальновиробничих та адміністративних витрат.) ПДВ          
17. Протягом місяця зі складу було відпущено для проведення ремонтних робіт матеріали: - труби для ремонту цехового колектору – - шифер для ремонту даху адміністративного корпусу –        
18. Нараховано заробітну плату ремонтній бригаді: - за ремонт колектору – - за ремонт даху –      
19. Нараховано ЄСВ на зарплату ремонтної бригади.      
20. Нараховано амортизацію основних засобів: - верстатів (виробничих) – - будівлі цеху – - адміністративного корпусу –      
21. Протягом місяця випущено з виробництва і передано на склад готової продукції (за обліковими цінами): - виробів А (столів) – 40 шт. - виробів В (стільців) – 90 шт.      
22.Реалізовано покупцям на умовах наступної оплати: - виробів А (столів) – 47 шт. по 276 грн./т.. - виробів В (стільців) – 109 шт. по 128 грн./т..      
23. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ.      
24. Відпущено покупцям готову продукцію за обліковими цінами.      
25. Затверджено авансовий звіт працівника (придбано дрібний інструмент); сума з ПДВ      
26. Надійшло раніше оплачене обладнання (у тому числі ПДВ)      
27. Обладнання введено в експлуатацію      
28. До складу витрат звітного періоду включено частину раніше оплаченої вартості підписки на періодичні видання      
29. Розподілено та списано по закінченні місяця загальновиробничі витрати.      
30. За результатами визначеної в кінці місяця фактичної виробничої собівартості обчислено та списано відхилення: - по виготовленій продукції: за виробами А (столами) – за виробами В (стільцями) – - по реалізованій продукції: за виробами А (столами) – за виробами В (стільцями) –      
31. Нараховано проценти за банківським кредитом      
32. Нараховано дивіденди за придбаними акціями інших підприємств 1 037    
33. На рахунок в банку надійшов аванс від покупців за продукцію (з ПДВ)      
34. По закінченні місяця закрито рахунки доходів та витрат.      
35. Закрито рахунок фінансового результату діяльності.      

 


Додаток 1

План рахунків*Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 348; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.021 с.)