Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни (2 год.) 

План лекції

1. Ринкова економіка як засіб подолання економічних проблем суспільства.

2. Роль інфраструктури товарного ринку в процесі суспільного відтворення та економічного зростання.

3. Функції та завдання дисципліни, її місце серед дисциплін, що формують професійний рівень підготовленості фахівця-маркетолога.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 7, 8, 12, 16, 26, 35-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Основні економічні категорії дисципліни: їх сутність і взаємозв’язок.

 

 

Тема 2. Сутнісна характеристики товарного ринку (2 год.)

 

План лекції

1. Поняття та економічний зміст ринку. Основні функції ринку.

2. Класифікаційні ознаки та види ринків.

3. Види ринкових процесів і їх особливості на товарному ринку.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 7, 8, 12, 16, 26, 35-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Передумови виникнення та умови функціонування ринкових відносин.

2. Особливості, форми та методи регулювання товарного ринку.

 

 

Тема 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку (2 год.)

 

План лекції

1. Сутність та значення ринкової інфраструктури в ринковій економіці.

2. Особливості діяльності суб’єктів інфраструктури товарного ринку

3. Функції інфраструктури товарного ринку.

4. Показники оцінювання стану та розвитку інфраструктури товарного ринку.

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 7, 8, 12, 16, 26, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Взаємодія елементів інфраструктури товарного ринку.

2. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку.

 

 

Модуль 2. Комерційна діяльність посередників на товарному ринку

 

Тема 4. Принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку (2 год.)

 

План лекції

1. Маркетингові посередники: їх функції та завдання в межах товарного ринку.

2. Типи маркетингових посередників.

3. Особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 28, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Маркетингова концепція розвитку суб’єктів інфраструктури.

2. Принципи діяльності маркетингових посередників.

 

 

Тема 5. Макроорганізація оптової торгівлі (4 год.)

 

План лекції 1

1. Сутність і місце оптової торгівлі в ринкових процесах.

2. Функції оптової торгівлі.

3. Особливості оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення.

 

План лекції 2

1. Загальна характеристика обігу ресурсів у оптовій торгівлі.

2. Види товарообігу.

3. Абсолютні показники оптового товарообігу.

4. Товарні запаси в оптовій торгівлі та принципи їх формування.

5. Витрати в оптовій торгівлі.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 9, 11, 14, 24, 27, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Характеристика основних видів оптової торгівлі.

2. Оптова торгівля як суб’єкт формування національного доходу та національного багатства країни.

3. Відносні показники товарної структури.

4. Асортиментна концепція та номенклатура товарів у оптовій торгівлі.

 

 

Тема 6. Підприємства оптової торгівлі (4 год.)

 

План лекції 1

1. Види підприємств оптової торгівлі.

2. Загальна характеристики діяльності підприємств оптової торгівлі.

3. Комерційна діяльність підприємств оптової торгівлі.

 

План лекції 2

1. Організація оптової закупівлі товарів.

2. Оптовий продаж товарів.

3. Основні показники діяльності підприємств оптової торгівлі.

4. Методи визначення показників діяльності підприємств оптової торгівлі.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 9, 11, 14, 24, 27, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі.

2. Послуги підприємств оптової торгівлі.

 

 

Тема 7. Виробнича і транспортно-експедиційна діяльність (4 год.)

 

План лекції 1

1. Сутність і види виробничих процесів у підприємствах торгівлі.

2. Роль і функції та види складів у процесі товароруху.

3. Розміщення, зберігання та відвантаження товарів покупцям.

 

План лекції 2

1. Методи завезення товарів.

2. Раціоналізація товароруху.

3. Експедиційні служби.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 5, 9, 12, 17, 20, 21, 25, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Сутність транспортно-експедиційних операцій.

2. Роль транспорту у процесі товарообігу та організація перевезень.

 

 

Тема 8. Торговельно-посередницька діяльність та її організація на товарному ринку (4 год.)

 

План лекції 1

1. Сутність і види торговельно-посередницької діяльності.

2. Торгівля через торговельно-посередницькі структури.

3. Види договорів у торговельно-посередницькій діяльності.

 

План лекції 2

1. Порядок укладання договорів.

2. Форма та структура зовнішньоекономічного договору.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 7, 8, 13, 16, 19, 21, 26, 28, 33-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Роль і значення договору в торговельно-посередницькій діяльності.

2. Застосування Інкотермз.

 

 

Тема 9. Організація посередницької діяльності на товарному ринку (4 год.)

 

План лекції 1

1. Характеристика посередницької діяльності на товарному ринку.

2. Основні типи посередників і їхні функції.

 

План лекції 2

1. Організація діяльності посередників.

2. Втрачена вигода посередницького підприємства.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 7, 8, 13, 16, 19, 21, 26, 28, 33-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Основні типи незалежних посередників

2. Винагорода й мотивація посередників.

 

 

Тема 10. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність (2 год.)

 

План лекції

1. Сутність та призначення інформаційної діяльності.

2. Ефективність інформаційних послуг.

3. Сутність та призначення інформаційно-комерційної діяльності.

4. Оцінка ефективності інформаційно-комерційних послуг.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 1, 7, 8, 16, 21, 23, 26, 28, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Організаційно-правові форми організацій, що надають інформаційні послуги та їх характеристики.

2. Організація надання інформаційно-комерційних послуг.

 

 

Тема 11. Роздрібна торгівля (4 год.)

 

План лекції 1

1. Роздрібна торгівля як елемент організованого товарного ринку: її сутність і завдання.

2. Ознаки та форми роздрібної торгівлі.

3. Функції та послуги суб’єктів роздрібної торгівлі.

4. Маркетингові рішення у роздрібній торгівлі.

 

План лекції 2

1. Сутність роздрібної торговельної мережі, види мереж, їх переваги та недоліки.

2. Класифікація магазинів.

3. Сутність спеціалізації підприємств роздрібної торгівлі та методи визначення її рівня.

4. Зона торговельного обслуговування, методи її визначення.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 7, 8, 10, 12, 13, 15, 24, 26, 29, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Організаційні форми роздрібних торговельних підприємств і їх особливості.

2. Нормативно-правові засади діяльності суб’єктів роздрібної торгівлі.

 

 

Модуль 3.Товарні біржі, лізинг, персональний продаж

 

 

Тема 12. Товарні біржі (4 год.)

 

План лекції 1

1. Сутність біржової торгівлі та її роль у ринковій економіці.

2. Види бірж та правові засади їхньої діяльності в Україні.

 

План лекції 2

1. Організація й технологія біржової торгівлі.

2. Біржові товари.

3. Особливості біржових угод на товарній біржі.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 3, 4, 6, 18, 22, 30, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Порядок створення й організація діяльності товарної біржі.

2. Брокерська діяльність на товарній біржі.

 

 

Тема 13. Лізинг (4 год.)

 

План лекції 1

1. Визначення та економічне значення лізингу.

2. Сутність і послідовність здійснення лізингових угод.

 

План лекції 2

1. Економічні засади лізингових угод.

2. Розрахунки ефективності застосування лізингу в порівнянні з банківськими кредитами.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 8, 9, 16, 21, 26, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Класифікаційна характеристика видів і форм лізингу.

2. Прокат як короткочасна форма лізингу

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.013 с.)