Тема 14. Персональний продаж (6 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Персональний продаж (6 год.) 

План лекції 1

1. Сутність, форми та особливості персонального продажу.

2. Головні складові процесу персонального продажу.

 

План лекції 2

1. Торгові представники і вимоги щодо їх діяльності.

2. Нові форми продажу товарів і послуг.

 

План лекції 3

1. Електронна комерція як новітня форма продажу товарів і послуг.

2. Організація комерційної діяльності в мережі Інтернет

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 8, 9, 16, 21, 26, 34-39.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Управління персональним продажем.

2. Шляхи забезпечення продажу комерційно перспективних товарів засобами персонального продажу.

 

 

3.2. практичні заняття

 

Модуль 1. Методологічні засади інфраструктури товарного ринку

 

Тема 1 і 2. Предмет, метод і завдання дисципліни

Сутнісна характеристики товарного ринку (2 год.)

 

Практичне заняття

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Ринкова економіка як засіб подолання економічних проблем суспільства.

2. Роль інфраструктури товарного ринку в процесі суспільного відтворення та економічного зростання.

3. Функції та завдання дисципліни, її місце серед дисциплін, що формують професійний рівень підготовленості фахівця-маркетолога.

4. Основні економічні категорії дисципліни: їх сутність і взаємозв’язок.

5. Поняття та економічний зміст ринку. Основні функції ринку.

6. Класифікаційні ознаки та види ринків.

7. Види ринкових процесів і їх особливості на товарному ринку.

8. Передумови виникнення та умови функціонування ринкових відносин.

9. Особливості, форми та методи регулювання товарного ринку.

 

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 7, 8, 12, 16, 26, 35-39.

 

 

Тема 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку (2 год.)

 

Практичне заняття

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Сутність та значення ринкової інфраструктури в ринковій економіці.

2. Особливості діяльності суб’єктів інфраструктури товарного ринку

3. Функції інфраструктури товарного ринку.

4. Показники оцінювання стану та розвитку інфраструктури товарного ринку.

5. Взаємодія елементів інфраструктури товарного ринку.

6. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 7, 8, 12, 16, 26, 34-39.

 

3.2.1. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ ЗА МОДУЛЕМ 1

 

1. Сучасне соціально-економічне становище країни.

2. Український ринок як сфера міжнародних економічних інтересів.

3. Шляхи та засоби інтеграції України до світового економічного співтовариства.

4. Ринкова економіка як засіб подолання економічних проблем суспільства.

5. Інфраструктура товарного ринку як складова економічної теорії.

6. Роль інфраструктури товарного ринку в процесі суспільного відтворення та економічного зростання.

7. Основні економічні категорії дисципліни: їх сутність і взаємозв’язок.

8. Функції та завдання дисципліни, її місце серед дисциплін, що формують професійний рівень підготовленості фахівця-маркетолога.

9. Поняття та економічний зміст ринку.

10. Порівняльна характеристика ринку та регульованої економіки.

11. Основні функції ринку.

12. Передумови виникнення та умови функціонування ринкових відносин.

13. Класифікаційні ознаки та види ринків.

14. Характеристика ринку за ступенем монополізації.

15. Ринок товарів і ринок послуг.

16. Особливості, форми та методи регулювання товарного ринку.

17. Види ринкових процесів, сутність понять: обмін, купівля, продаж, попит і пропозиція.

18. Трансакційні та спекулятивні ринкові операції.

19. Місце спонсорства та меценатства в ринкових процесах.

20. Види ринкових процесів на товарному ринку та сутність понять: продукт і товар їх спільні та відмінні риси.

21. Види товарообмінних операцій.

22. Товарний характер послуги.

23. Сутність та значення ринкової інфраструктури в ринковій економіці.

24. Особливості діяльності суб’єктів інфраструктури товарного ринку

25. Елементи інфраструктури товарного ринку та їх взаємодія.

26. Функції інфраструктури товарного ринку.

27. Показники оцінювання стану та розвитку інфраструктури товарного ринку.

28. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку.

29. Особливості формування інфраструктури товарних ринків економічно розвинених країн і вітчизняного товарного ринку.

30. Шляхи подолання кризових явищ у функціонуванні інфраструктури товарного ринку.

 

У контрольній роботі в межах винесених питань також передбачені:

- завдання на відтворення множин, послідовностей, процесів, які вимагається описати у стислій формі;

- тестові завдання.

 

 

Модуль 2. Комерційна діяльність посередників на товарному ринку

 

Тема 4. Принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку (2 год.)

 

Практичне заняття

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Маркетингові посередники: їх функції та завдання в межах товарного ринку.

2. Типи маркетингових посередників.

3. Особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку.

4. Маркетингова концепція розвитку суб’єктів інфраструктури.

5. Принципи діяльності маркетингових посередників.

 

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 28, 34-39.

 

 

Тема 5. Макроорганізація оптової торгівлі (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Сутність і місце оптової торгівлі в ринкових процесах.

2. Функції оптової торгівлі.

3. Особливості оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення.

4. Характеристика основних видів оптової торгівлі.

5. Оптова торгівля як суб’єкт формування національного доходу та національного багатства країни.

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Загальна характеристика обігу ресурсів у оптовій торгівлі.

2. Види товарообігу.

3. Абсолютні показники оптового товарообігу.

4. Відносні показники товарної структури.

5. Асортиментна концепція та номенклатура товарів у оптовій торгівлі.

6. Товарні запаси в оптовій торгівлі та принципи їх формування.

7. Витрати в оптовій торгівлі.

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 9, 11, 14, 24, 27, 34-39.

 

 

Тема 6. Підприємства оптової торгівлі (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Види підприємств оптової торгівлі.

2. Загальна характеристики діяльності підприємств оптової торгівлі.

3. Організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі.

4. Комерційна діяльність підприємств оптової торгівлі.

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Послуги підприємств оптової торгівлі.

2. Організація оптової закупівлі товарів.

3. Оптовий продаж товарів.

4. Основні показники діяльності підприємств оптової торгівлі.

5. Методи визначення показників діяльності підприємств оптової торгівлі.

 

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 9, 11, 14, 24, 27, 34-39.

 

 

Тема 7. Виробнича і транспортно-експедиційна діяльність (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Сутність і види виробничих процесів у підприємствах торгівлі.

2. Роль і функції та види складів у процесі товароруху.

3. Розміщення, зберігання та відвантаження товарів покупцям.

4. Сутність транспортно-експедиційних операцій.

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Роль транспорту у процесі товарообігу та організація перевезень.

2. Методи завезення товарів.

3. Раціоналізація товароруху.

4. Експедиційні служби.

 

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 5, 9, 12, 17, 20, 21, 25, 34-39.

 

 

Тема 8. Торговельно-посередницька діяльність та її організація на товарному ринку (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Сутність і види торговельно-посередницької діяльності.

2. Торгівля через торговельно-посередницькі структури.

3. Роль і значення договору в торговельно-посередницькій діяльності.

4. Види договорів у торговельно-посередницькій діяльності.

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Порядок укладання договорів.

2. Форма та структура зовнішньоекономічного договору.

3. Застосування Інкотермз.

 

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 7, 8, 13, 16, 19, 21, 26, 28, 33-39.

 

 

Тема 9. Організація посередницької діяльності на товарному ринку (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Характеристика посередницької діяльності на товарному ринку.

2. Основні типи залежних посередників і їхні функції.

3. Основні типи незалежних посередників

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Організація діяльності посередників.

2. Винагорода й мотивація посередників.

3. Втрачена вигода посередницького підприємства.

 

Література основна: 1-8.

Література додаткова: 2, 7, 8, 13, 16, 19, 21, 26, 28, 33-39.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.024 с.)