Технологічна схема освоєння земель покритих чагарниками 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технологічна схема освоєння земель покритих чагарникамиЗ використанням кусторізів З використанняс корчевателів Хіміко-механічні способи
Зрізка деревинно-чагарникової рослинності Корчування деревинно-чагарникової рослинності Дворазова обробка деревно-чагарникової рослинності арборицидами
Збір зрізаної маси у вали або купи Перетрушування викорчуваної деревини зі збором у вали або в купи Ламання (корчування) сухостою
Корчування пнів і коріння Зарівнювання підкореневих ям Згрібання деревинно-кореневої маси
Збір викорчуваних деревних залишків Первинна обробка ґрунту Первинна обробка ґрунту
Знищення зібраних валів або куп з деревної маси    
Первинна обробка ґрунту (підйом і оброблення поверхневого шару, вирівнювання й прикатування поверхні ґрунту)    

Додаток Б

Технологічна схема докорінного поліпшення сіножаті

Вид роботи Машини та знаряддя
Розробка купин у два три сліди Болотні фрези
Вапнування Разкидачі вапняних матеріалів
Первинна оранка Спеціальні або польові посилені плуги
Оброблення шару у два-три сліди Важкі дискові борони або фрези
Вирівнювання поверхні Планувальники або волокуші
Внесення мінеральних добрив Тукові сіялки або з літака
Передпосівна обробка ґрунтів Важкі дискові борони, культиватори, зубові борони
Посів багаторічних трав (підпокровно або в чистому виді) Трав'яні або зернотрав’яні сіялки
Післяпосівне прикочування Водоналивні катки

Додаток В

Укрупнені показники вартості робіт по трансформації та поліпшенню земель

Показники Одиниці виміру Витрати на одиницю
1. Первинна обробка земель (оранка) га 28-35 руб.
2. Розкорчування чагарників і дрібнолісся (включаючи дво­разове спалювання з перетрушенням рослинних залишків)    
при рідкій порослі га 75 руб.
при середній порослі га 100 руб.
при густій порослі га 135 руб.
3. Корчування лісу й саду га 370 руб.
4. Збирання каменів га 28 руб.
5. Розчищення земляних купин га 30 руб.
6. Засипання й виположування ярів га 7200 руб.
7. Засипання ям, траншей і канав м3 0,05 руб.
8. Засипання блюдець га 1500 руб.
9. Технічна рекультивація земель га 2600 руб.
10. Біологічна рекультивація земель га 240 руб.
11. Рекультивація зселених хуторів га 260 руб.
12. Землювання га  
13. Вапнування або гіпсування (перевезення, розкидання й вартість матеріалів)    
при нормі внесення на 1 га до 1 т га 8 руб.
до 2 т га 14 руб.
до 3 т га 20 руб.
до 4 т га 26 руб.
до 5 т га 32 руб.
до 6 т га 38 руб.
14. Внесення добрив (перевезення добрив до 10 км, змішування, розсів, вартість добрив) га 24 руб.
15. Посів трав (перевезення, посів, вартість насіння) га 85 руб.
16. Рекультивація торфорозробок га 2800 руб.
17. Будівництво свердловин шт. 10-15 тис. руб.
18. Будівництво шахтних колодязів шт. 400-500 руб.
19. Закладка труб (дорожній міст) шт. 8000 руб.
20. будівництво водопроводу    
азбестового пог. м 4-5 руб.
чавунного пог. м 8 руб.
21. Будівництво ставків шт. 50-100 тис. руб.
22. Риття канав 100 м3 10 руб.
23. Будівництво захисної дамби пог. км 50 тис. руб.
24. Будівництво шлюзів шт. 50 тис. руб.
25. Зміцнення берегів пог. м 1000 руб.
26. Будівництво автомобільних доріг км 70 тис. руб.
27. Створення:    
а) полезахисних і водорегулювальних лісосмуг га 230 руб.
б) прибалочних і прибалкових лісосмуг га 250 руб.
в) лісонасаджень на схилах ярів, балок і т.д. га 350 руб.
г) лісонасаджень на пісках га 200 руб.
д) лісонасаджень навколо водойм і по берегах рік га 260 руб.
е) вартість рубання відходу в лісах га 12 руб.
28. Будівництво:    
а) водозатримувальних, водонаправляючих валів-канав пог. м 7 руб.
б) загат, одноступінчастих перепадів із хмизу пог. м 8 руб.
в) багатоступінчастих перепадів, бистротоків з каменю пог. м 400 руб
із залізобетону, бетону пог. м 500 руб.
29. Будівництво зрошувальних систем кошторисною вартістю більш 3 млн. руб. га 3095 руб.
30. Будівництво систем регулювання зрошення кошторисною вартістю менш 3 млн. руб. га 1910 руб.
31. Будівництво зрошуваних культурних пасовищ га 1720 руб.
32. Реконструкція зрошувальних систем га 1655 руб.
33. Будівництво осушувальних систем з відкритими каналами га 835 руб.
34. Будівництво осушувальних систем закритим дренажем га 1460 руб.
35. Культуртехнічні роботи на землях, що не вимагають осушення га 170 руб.
36. Реконструкція осушувальних систем га 855 руб.
Показники взяті умовно з нормативних довідників та УПВВ у цінах станом на 1990 рік

Додаток Г

Індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт

Період Індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт Період Індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт
01.01.1991 21,59 01.01.2010 1,28
01.01.2003 4,09 01.01.2011 1,19
01.01.2007 2,15 01.01.2012 1,07
01.01.2008 1,81 01.01.2013 1,02
01.01.2009 1,36 01.07.2013  
Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2012 року. Додаток до листа Мінрегіону від 29.07.2013 № 7/15-11731

Додаток Д

Ефективність поліпшення щодо приросту врожайності сільськогосподарських угідь, ц/га

Сільськогосподарські угіддя Прирости врожайності, ц/га Прирости врожайності, ц/га
     
     
     
     
     
     
     
     

Додаток Е

Ефективність вапнування кислих ґрунтів щодо приросту врожайності сільськогосподарських культур, ц/га

Сільськогосподарські культури Прирости врожайності, ц/га
Озима пшениця 1,9-3,6
Озиме жито 1,5-2,5
Ячмінь 2,0-3,0
Кукурудза:  
зерно 2,9-7,3
силосна маса 25-50
Цукрові буряки 20-70
Багаторічні трави (сіно) 10-28
Дані лабораторії агроґрунтознавства із УААН. Рекомендується проводити заходи з вапнування ґрунтів один раз на ротацію сівозміни (8 – 10 років).

 

Додаток Ж

Коефіцієнт оцінки екологічної якості земельних угідь

Види угідь Коефіцієнт екологічної якості угідь Кі Види угідь Коефіцієнт екологічної якості угідь Кі
Забудовані території і дороги 0,00 Ставки, болота при­родного походження 0,79
Рілля 0,14 Городи 0,5
Виноградники 0,29 Сінокоси 0,62
Лісові смуги 0,38 Пасовища 0,68
 

 


Додаток Ж

Нормативи оптимального співвідношення ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ а також земель під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах

Назва природно-сільськогосподарської провінції Питома вага земель в межах агроландшафтів, відсотків
В тому числі
рілля багаторічні насадження сіножаті пасовища землі консервації полезахисні лісові смуги
мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс.
Поліська зона
Західна провінція 50,34 55,63 1,12 1,24 21,68 23,96 19,30 21,34 2,54 2,80 0,02 0,02
Правобережна провінція 60,51 66,88 1,91 2,11 15,55 17,18 14,95 16,53 1,82 2,01 0,27 0,30
Лівобережна провінція 60,75 67,15 1,27 1,40 17,31 19,14 14,23 15,73 1,02 1,13 0,42 0,46
Лісостепова зона
Західна провінція 63,16 69,81 2,18 2,41 6,62 7,32 13,66 15,10 9,35 10,33 0,03 0,04
Правобережна провінція 71,05 78,53 2,26 2,49 4,71 5,21 9,29 10,26 6,86 7,59 0,82 0,91
Лівобережна провінція 73,23 80,94 1,73 1,91 8,71 9,62 8,38 9,27 2,13 2,35 0,82 0,90
Степова зона
Придунайська провінція 65,28 72,15 6,73 7,44 2,39 2,64 12,66 13,99 6,29 6,96 1,64 1,82
Правобережна провінція 68,33 75,52 1,82 2,05 1,56 1,72 13,93 15,40 7,79 8,61 1,54 1,70
Лівобережна провінція 63,30 69,97 1,97 2,18 3,84 4,25 15,81 17,47 8,54 9,44 1,53 1,69
Степова Посушлива зона
Придунайська провінція 72,31 79,92 6,11 6,75 4,37 4,83 6,32 6,99 4,29 4,74 1,60 1,77
Правобережна провінція 71,11 78,60 2,77 3,06 2,74 3,03 11,77 13,01 5,01 5,53 1,60 1,77
Лівобережна провінція 76,39 84,43 1,71 1,89 1,61 1,78 6,78 7,50 6,50 7,18 2,00 2,21
Північнокримська провінція 54,40 60,13 4,62 5,11 3,74 4,13 23,20 25,64 7,62 8,42 1,42 1,57
Сухостепова зона
Присиваська провінція 61,54 68,02 2,91 3,22 11,97 13,22 8,61 9,52 8,24 9,11 1,73 1,91
Карпатська Гірська область
Передкарпаття 56,77 62,75 3,28 3,63 11,94 13,19 16,61 18,36 6,38 7,05 0,02 0,02
Карпати 24,34 26,90 2,86 3,16 26,36 29,13 36,90 40,78 4,51 4,98 0,04 0,04
Закарпаття 52,70 58,25 8,82 9,75 10,06 11,12 22,38 24,74 1,03 1,14 - -
ПРОЕКТ Нормативів оптимального співвідношення земельних угідь

Додаток З

Відомість експлікації земельних угідь

_____________________ ___________________ району _______________________ області

Пор № Назва угідь Рілля Багат. насадження, всього з них садів Сіножаті, всього з них докорінного поліпшення Пасовища, всього з них докорінного поліпшення Разом с.-г. угідь Під виробничими будівлями і дворами Під господарськими шляхами і прогонами Ліс і інші лісовкриті площі, всього в тому числі Болота Відкриті землі без росл. покриву Води, всього Всього земель в межах плану
ліси полезахисних лісових смуг чагарників інших захисних насаджень
                                         
  На час складання проекту, всього                                      
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
  За проектом, всього                                      
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

 


Додаток 4

Т Р А Н С Ф О Р М А Ц І Я В Г І Д Ь.

______________________ ___________________________ району ___________________________ областіПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.022 с.)