При посиланнях в тексті слід писати, «на рисунку А.3», «в таблиці Б.2»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При посиланнях в тексті слід писати, «на рисунку А.3», «в таблиці Б.2»
Зміст теоретичної та аналітично-розрахункової частин

 

Теоретична частина

Теоретична частина повинна містити 3 параграфа (загальним обсягом 10-15 сторінок), де студент повинен розглянути загальні теоретичні підходи до теми з використанням лише літературних джерел з досліджуваної проблеми, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних.

В теоретичній частині необхідно глибоко та всебічно розкрити сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми. В цій частині роботи необхідно показати, як досліджувана проблема з позицій сучасності висвітлена в літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, здійснити їх критичний аналіз, провести порівняння та сформулювати власну точку зору. Виклад теоретичних положень має супроводжуватися (за можливістю) аналізом статистичної інформації, прикладами з практики управлінської діяльності. У цій частині курсової роботи студент повинен продемонструвати свої знання з питань, що досліджувалися, вміння узагальнювати матеріали, послідовно їх викладати, робити висновки, обґрунтовувати свої пропозиції.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, власної позиції щодо обраних методів дослідження, тобто чітко визначене теоретичне поле роботи дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами - схемами, графіками, діаграмами тощо.

 

Аналітично-розрахункова частина

Аналітично-розрахункова частина ґрунтується на даних діючого підприємства. Якщо не має можливості скористатися даними існуючого підприємства, то можливо створити емпіричний об’єкт дослідження, скориставшись інформацією із економічних журналів, статистичних даних, опитувань професіоналів. В даному випадку студент повинен виступати у ролі засновника або менеджера.

Аналітично-розрахункова частина повинна містити наступні підрозділи (загальним обсягом 15-20 сторінок):

1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства.

2.Фінансово-економічний аналіз діяльності досліджуваного підприємства

3. Дослідження впливу різноманітних чинників на результати діяльності підприємства.

 

 

Загальна характеристика досліджуваного підприємства

 

Подаючи загальну характеристику досліджуваного підприємства, студент повинен вказати назву підприємства, організаційно-правову форму, галузь, сферу його діяльності, історичну довідку підприємства, його досягнення в галузі, масштаб діяльності, суспільну діяльність, дати загальну характеристику виробничого процесу та організації праці.

Приклад 1.1

Приватна фірма ТОВ «Гратіс» заснована згідно рішення засновників від 14 жовтня 1994 року. Юридична адреса приватної фірми «Гратіс»: 69000 Україна, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 21-Б. Загальна характеристика приватної фірми «Гратіс» представлена у таблиці 1.1.

ТОВ «Гратіс» є юридичною особою від дня реєстрації. Свою діяльність фірма здійснює на підставі Господарського та Цивільного кодексів, відповідно до чинного законодавства України та свого Статуту. Приватна фірма має самостійний баланс, печатку, розрахунковий рахунок в банку та інші реквізити [23].


Таблиця 1.1 – Загальна характеристика приватної фірми «Гратіс»

№ п/п Параметр, який характеризується Зміст та особливості Основні відмінності від інших організацій Законодавча база заснування та функціонування організації
1 Форма підприємства Приватна фірма - Закон України «Про підприємство»
2 Профіль Виробництво Виробництво та продаж Рішення органів місцевого самоврядування
3 Види діяльності Виготовлення корпусних та м'яких меблів Наявність власного цеху з виготовлення меблів Статут фірми
4 Форма власності колективна Обмежена відповідальність в межах внеску в статутних фонд Закон України «Про підприємство»

ТОВ «Гратіс» несе відповідальність за свої зобов’язання в межах належного майна, згідно з чинним законодавством [89].

Мета діяльності фірми - це отримання прибутку.

Предметом діяльності фірми є:

- Виробництво корпусних та м’яких меблів;

- Реставрація меблів;

- Брокерство (посередницькі послуги у придбанні та збуті корпусних та м’яких меблів за заявами юридичних та фізичних осіб);

- Оптова, оптово-роздрібна та інші види торгівлі;

- Організація виставок-продажів.

Матеріально-фінансовою основою діяльності фірми є Статутний фонд, який сформований власниками підприємства. Статутний фонд може поновлюватися за рахунок прибутку приватної фірми, а також за рахунок додаткових внесків. Рішення про регулювання Статутного фонду проймаються власниками.

Майно фірми складають основні фонди і оборотні засоби, а також цінності, вартість яких занесена на самостійний баланс фірми. Майно фірми належить їй на правах власності. Джерелом формування майна є:

- Грошові і матеріальні внески власників приватної фірми;

- Доходи одержані від господарської діяльності;

- Кредити банків та інших кредиторів;

- Капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- Безплатні та благодійні внески;

- Інші джерела, не заборонені законодавством [40].

Фірма вільна у виборі предмета угод та контрактів, визначення зобов’язань, цін та тарифів. Підприємство має право:

- Здійснювати статутну діяльність і одержувати прибуток, а також, здійснювати господарську та підприємницьку діяльність по будь-яким напрямкам;

- Залучати до своєї діяльності громадян на умовах договорів, з обумовленою оплатою;

- Реалізовувати продукцію або послуги за договірними цінами;

- Самостійно визнати структуру органів управління, штатний розклад, умови оплати праці робітників фірми;

- Визначати перелік конфіденційно інформації та доступ до неї [32].

Органом управління приватної фірми ТОВ «Гратіс» є:

- Загальні збори учасників підприємства – Вищий керівний орган;

- Генеральний директор підприємства – Виконавчий орган;

- Контрольний Орган – Ревізійна комісія.

Збори складаються з Учасників фірми або призначених ними представників. Збори Учасників приватної фірми обирають голову зборів ТОВ «Гратіс». Поточною діяльність приватної фірми «Гратіс» керує Генеральний директор (виконавчий орган), в обов’язки якого входить:

- Вирішення поточних питань діяльності фірми;

- Забезпечення реалізації рішень Загальних зборів;

- Розпорядження майном та коштами фірми;

- Визначення розмирів платежів за послуги фірми;

- Здійснення обліку та внутрішній контроль за господарською діяльністю фірми;

- Затвердження положень про оплату праці робітникам.

Приватна фірма ТОВ «Гратіс» пропонує повний спектр послуг від розробки дизайну інтер’єру до комплексного облаштування приміщень високоякісними меблями та кріслами. Основні види продукції:

- офісні крісла та стільці;

- офісні меблі для персоналу;

- меблі представницького класу з використанням натуральних матеріалів;

- шкіряні крісла;

- спеціалізовані робочі місця;

- комп’ютерні столи;

- меблі для готельних номерів;

- кухні, спальні, вітальні, шафи та шафи-купе, передпокої, дитячі, ліжка та ін.;

- безкоштовна доставка в межах Запоріжжя [73, 12].

Спеціалізується приватна фірма на виготовленні та продажу сучасних корпусних та м'яких меблів. За 17 років на ринку фірма здобула чималий досвід і сьогодні пропонує споживачеві великий асортимент меблів гуртом і вроздріб. Якість продукції, швидкість обслуговування, гнучка система знижок та професіоналізм працівників роблять співпрацю з компанією взаємовигідною та перспективною. Асортиментний ряд представлено моделями, що розраховані на покупців різного достатку, проте у кожному є унікальні дизайнерські та конструкторські рішення.

Постійне зростання виробничих потужностей та географії продажу (див. рисунок 1.1) - кредо та гордість компанії.

Рисунок 1.1 – Доля продажу корпусних та м’яких меблів ТОВ «Гратіс»

по областях в Україні

Аналізуючи рисунок 1.1 зазначимо, що корпусні та м’які меблі ТОВ «Гратіс» є практично в усіх куточках України. Це пов’язано насамперед з тим, що виробництво меблів ґрунтується на бездоганному дотриманні технологічних вимог, що гарантує повну відповідність дизайнерським і технологічним стандартам.

Конструкція моделей забезпечує простоту монтажу та надійність експлуатації. Меблі в розібраному стані запаковано в компактні картонні коробки, придатні для транспортування у багажнику легкового автомобіля. Кожен пакунок має повний комплект оснащення для кріплення, а також мініатюрний інструмент — головним чином шестигранний торцевий ключ. Філософія технології ручного складання передбачає домашні умови та достатню кваліфікацію клієнта на рівні домогосподарки. Комплект обов’язково оздоблений ілюстрованим описом покрокового складання деталей у готові меблі.

У виробництві фірма використовує широкий спектр масиву деревини (ясень, черешня, дуб) та сучасні конструкційні матеріали, такі як ДСП, пластик, скло, ламінат різних кольорів та ін. Дерево, під час вступу на виробництво, проходить строгий контроль якості, потім піддається складному технологічному процесу сушки. Всі меблі комплектуються високоякісною імпортною та вітчизняною фурнітурою. Застосовувана фурнітура робить меблі зручними та довговічними. Для виготовлення меблів використовуються лише найкращі вітчизняні й іноземні комплектуючі. Величезна палітра шаф-купе з використанням алюмінієвих систем вітчизняних виробників, зокрема «Алюсервіс», робить їх доступними для пересічного споживача.

Меблі від ТОВ «Гратіс» не обмежуються стандартними рамками, а навпаки, створюються на основі побажань клієнтів. Корпусні меблі, зроблені на фірмі, забезпечують багато переваг, наприклад, не потрібно підлаштовуватися чи звикати до певної конструкції, вона відразу розробляється відповідно до стандартів та буде зручною для вас, відтак не ви підлаштовуєтесь під меблі, а вона.

Фірма виготовляє недорогі, сучасні і зручні корпусні меблі, які призначені як для населення, так і для компаній. Ціновий ряд продукції, що випускається, орієнтований здебільшого, на населення і фірми з середнім рівнем доходів. Реалізація меблів здійснюється через торгову мережу, а так само проводиться і реалізовується по індивідуальних замовленнях. Невисокі ціни на вироблювані меблі пояснюються тим, що витрати по організації бізнесу невеликі (орендна плата, вартість оформлення дозвільних документів, вартість робочої сили) в порівнянні з іншими регіонами.

На ринку існує незадоволений попит на недорогі меблі для населення, що дозволяє орієнтувати виробництво на індивідуальних споживачів. Аналіз ринку покупців наведено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Ринок покупців

На рисунку 1.2 зображено загальний вигляд ринку покупців, який показує, що найбільш питому вагу займає вироблення меблів для організацій. У процентному співвідношенні спрямованість на споживачів виглядає таким чином: 60 % меблям проводиться для організацій і 40% …………………………….

Вертикаль керування на фірмі побудована за схемою лінійно-функціональної організаційної структури (див. рисунок 1.3).

 

Рис. 1.3 - Структура управління організацією

Основу лінійно-функціональних структур складає так званий принцип побудови і спеціалізації управлінського процесу по функціональним підсистемам організації. Основний принцип - розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

Перевагами лінійно-функціональних структур, як правило, вважають: стимулювання ділової і професійної спеціалізації в умовах даної структури управління; високу виробничу реакцію фірми, тому що вона побудована на вузькій спеціалізації виробництва і вузькій кваліфікації фахівців; зменшення дублювання зусиль у функціональних областях; поліпшення координації діяльності в функціональних областях.

Незважаючи на широке поширення лінійно-функціональних структур управління, є цілий перелік ……………………..Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.012 с.)