Тема 18. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 18. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.Факти: італійське Відродження. Мистецтво Німеччини. Мистецтво Нідерландів. Досягнення науки. Нові знання про Всесвіт. Драматургія та театр. Мистецтво доби бароко. Персоналії: Леонардо да Вiнчi;Мікеланджело Буонарроті,Рафаель Санті,Альбрехт Дюрер, Пітер Брейгель. Вільяма Шекспiр; Toмac Мор, Караваджо, Пітер Пауль Рубенс, Рембрандт Ван Рейн, Джордано Бруно, Парацельс, Френсіс Бекон, Миколай Копернік, Галілео Галілей. Поняття та терміни: «Високе Відродження», «гравюра», «бароко». Знати: найвідоміші твори митців Високого Відродження («Джоконда», «Таємна вечеря», «П’єта», «Страшний суд». «Сікстинська Мадонна», «Афінська школа», «Сільське весілля»); твори видатних митців доби бароко («Повернення блудного сина», «Портрет інфанти Маргарити»; «Ромео і Джульєтта», «Король Лір», «Гамлет», «Отелло»). Характеризувати: особливості Італійського та Північного Відродження; діяльність видатних учених.

Тема 19. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО

Факти: Річ Посполита. Шляхетська демократія. Утворення Речі Посполитої. Московська держава. Правління Івана IV Грозного. Воцаріння династії Романових. Культура. Дати: 1569 р. - Люблінська унія; 1613 р. - початок правління Романових; 1649 р. - остаточне закріпачення селян у Росії. Персоналії: Сигізмунд ІІ Август, Стефан Баторій, ІванIV Грозний, Олексій Михайлович Поняття та терміни: «сейм», «прикази», «самодержавство», «опричнина», «Земський собор». Знати: характерні риси державного устрою Речі Посполитої та Московської держави. Характеризувати: основні стани суспільства, досягнення культури (Храм Василія Блаженного», «Синопсис»); творчість Яна Кохановського.  

Тема 20. КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ

Факти: Англія. Англія напередодні революції. Диктатура Кромвеля. Переворот 1668 р. Початок промислового перевороту. Франція. Абсолютизм за Людовіка XIV. Французький класицизм. Австрія за правління Марії Терезії. Реформи Йосипа ІІ. Дати: 1640 - 1660 рр. – англійська революція; 1688 - 1689 рр. - «Славна революція»; 1689 р. –Білль по права. Персоналії: О. Кромвель, Марія Терезія, Йосип ІІ, Людовік XIV, Ж.Б. Кольбер Поняття та терміни: «революція», «протекторат», «конституційна монархiя», «промисловий переворот», «фабрика», «освічений абсолютизм», «класицизм». Знати: характерні ознаки промислового перевороту, освіченого абсолютизму, класицизму. Характеризувати: реформи освічених монархів; нові цінності у житті суспільства; наслідки реформ, революції; досягнення мистецтва.
Факти: Росія. Реформи Петра І. Епоха Катерини II. Культура наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст. Дати: 1700-1721 рр. -Північна війна; 1773-1775 рр. – селянська війна під проводом Омеляна Пугачова; 1772, 1793, 1795 рр. – поділи Речі Посполитої. Персоналії: Петро І, Катерина ІІ, О.Суворов, М.Ломоносов Поняття та терміни: «сенат», «Синод», «дворянство». Знати: видатних діячів російської культури XVІІІ ст. Характеризувати: зміни у повсякденному житті в Росії XVIII ст.; зовнішню політику; особливості «освіченого» правління; досягнення російської культури XVІІІ ст.
Сполучені Штати Америки. Англійські колонії в Північній Америці. Проголошення незалежності США. Конституція. Дати: 1775 - 1783 рр. –війна за незалежність США; 1776 р. – проголошення незалежності США. Персоналії: Д. Вашингтон, Б. Франклін, Т. Джефферсон. Поняття та терміни: «Декларація незалежності», «федерація», «президент», «конгрес». Знати: час утворення англійських колоній у Північній Америці; причини, характер і наслідки війни за незалежність; характерні риси Конституції США. Характеризувати: найяскравіші події війни за незалежність; діяльність видатних історичних діячів.  

Тема 21. КРАЇНИ СХОДУ

Факти: Османська імперія. Персія. Османська імперія та її зовнішня політика. Перське царство. Індія. Держава Великих Моголів. Проникнення європейців у Індію. Релігійне та культурне життя. Китай та Японія. Китай за правління династії Цин.Об’єднання та самозакриття Японії. Культура. Дати: 1644-1911 рр. - панування маньчжурської династії Цiн; 1683 р. -розгром турків пiд Вiднем. Персоналії: Сулейман I, Бабур, Токугава. Поняття та терміни: «диван», «шейх», «сьогунат Токугава». Знати: характерні риси країн Сходу. Характеризувати: взаємовплив європейської цивілізації і цивілізацій Сходу; основні здобутки культури.  

Тема 22. СВІТ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - у ХІХ ст.

Факти: загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, розвитку духовної сфери суспільства. Доба Просвітництва. Персоналії: Вольтер, Монтеск’є, Руссо, Дідро. Поняття та терміни: «аграрний переворот», «парламентаризм», «технічний прогрес». Знати: характерні риси доби Просвітництва Характеризувати: основні тенденції змін у господарюванні, політичному житті, процес утвердження парламентаризму.  

Тема 23. КРАЇНИ СВІТУ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - у XIX ст.

Факти: Франція. Початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Франція за часів Наполеона І. Війни Наполеона. Віденський конгрес та його рішення. Франко-німецька війна 1870-1871 рр. Велика Британія. Чартизм. Вікторіанська доба. Формування ліберальної та консервативної партій. Ірландське питання. Британське володарювання в Індії. Тред-юніони. Австрія. Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію. Німеччина. Об'єднання Німеччини в 1871 р. Внутрішня і зовнішня політика Отто фон Бісмарка. Італія. Об'єднання Італії. Росія у ХІХ ст. Росія за часів Олександра І. Повстання декабристів. Модернізація імперії. Скасування кріпосного права. Реформи другої половини ХІХ ст. та їх наслідки. США в ХІХ ст. Громадянська війна 1861-1865 рр. Реконструкція Півдня. Економічне піднесення країни. Європейські революції 1848-1849 рр. та їх наслідки. Японія. Доба Мейдзі в Японії. Реформування економічного та суспільно-політичного життя. Китай. Китай у другій половині ХІХ ст. Суспільно-політична думка Європи. Соціалізм. Марксизм. Дати: 14 липня 1789 р. – взяття Бастилії; 1804 р. - Наполеон став імператором Франції; 1812 р. - вторгнення армії Наполеона в Росію; 1815 р. - битва під Ватерлоо; 1815 р. - створення «Священного союзу»; 1867–1868 рр. - революція Мейдзі; 1871 р. - створення Німецької імперії; 1870 р. - приєднання Папської області до Італійського королівства, остаточне об’єднання Італії; 1 травня 1886 р. - страйки й демонстрації робітників США в боротьбі за 8-годинний робочий день; Персоналії: Дантон, Робесп’єр, Наполеон Бонапарт, королева Вікторія, П. Пестель, М. Муравйов, Отто фон Бісмарк, Д.Гарібальді, А.Лінкольн, К.Маркс, Гладстон, Дізраелі, Г.Форд, Олександр ІІ. Поняття та терміни: «інтервенція», «національно-визвольний рух», «бонапартизм», «кодекс Наполеона», «коаліція», «100 днів Наполеона», «Священний союз», «політика вільної торгівлі», «реставрація», «західники і слов’янофіли», «національне відродження», «весна народів», «ідеологія», «лібералізм, «консерватизм», «плантаційне господарство», «колоніалізм», «аболіціонізм», «громадянська війна», «доктрина Монро», «двопартійна система», «тероризм», «тайпіни, «сипаї». Знати: рішення Віденського конгресу;формування ідеології марксизму, результати британського володарювання в Індії. Характеризувати: Кодекси Наполеона та їх історичне значення, розвиток національно-визвольного і революційного руху в Європі 1848-1849 рр.; причини, хід та наслідки громадянської війни; причини, хід та наслідки модернізації Японії, реформи Мейдзі в Японії.

Тема 24. УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ

Факти: формування індустріального суспільства. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви. Поняття та терміни: «індустріальне суспільство», «науково-технічна революція», «капіталізм», «емансипація». Знати: основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку провідних держав світу в останній третині ХІХ ст. Характеризувати: процес завершення формування індустріального суспільства в провідних державах Європи і США, науково-технічну революцію кінця ХІХ ст. та її наслідки, виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп, монополізацію економіки, нові класи й суспільні верстви, міграційні рухи; зростання ролі держави в суспільному й економічному житті.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.02 с.)