Тема 7. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИФакти: велике переселення народів. Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого та її поділ. Франція. Правління Фiліппа IV Красивого. Столітня війна та об’єднання Франції. Англія. Нормандське завоювання Англії. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту. Священна Римська імперія. Утворення Священної Римської імперії. Німецький «наступ на Схід». Закріплення територіальної роздробленості. Країни Середземномор’я. Італійські міські республіки. Мусульманська Іспанія. Реконкіста та утворення Іспанського королівства. Дати: ІV – VІІ –Велике переселення народів; 800 р. –утворення Франкської імперії; 843 р. –укладення Верденського договору. Х ст. – утворенняСвященної Римської імперії; 1215 р. – підписання «Великої хартії вольностей»; 1265 р. –скликання англійського парламенту; 1302 р. –скликання Генеральних штатів у Франції; 1337 – 1453 –Столітня війна. Персоналії: Карл Великий, Вільгельм Завойовник, Жанна Д’Арк, Генріх ІІ Плантагенет, Оттон І, Фердинанд, Ізабелла. Поняття: «парламент», «Реконкіста». Знати: держави, що утворилися після поділу Франкської імперії. Пояснювати: характерні риси розвитку європейських держав; значення виникнення станово-представницьких органів.

Тема 8 СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО

Факти: структура суспільства і теорія трьох станів. Виникнення станової монархії. Середньовічне місто. Боротьба городян із сеньйорами. Міські комуни. Ремесло й торгівля. Поняття: «феодал», «стани», «станово-представницька монархія», «ремесло», «цех», «гільдія». Знати: структуру середньовічного суспільства. Характеризувати: середньовічне місто; взаємодію людини і природи в Середні віки; особливості світогляду середньовічних городян.

Тема 9. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Факти: християнізація Європи. Хрестові походи. Боротьба церкви з єретиками. Дати: ХІ – ХІІІ ст. –час Хрестових походів; 1054 р. –церковний розкол. Поняття: «єретик», «інквізиція». Знати: Перший і Четвертий Хрестові походи; боротьбу церкви з єретиками. Пояснювати: причини і наслідки християнізації Європи, Хрестових походів.

Тема 10. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ

Факти: Візантійська імперія. Утворення Візантійської імперії. Правління Юстиніана. Загибель імперії. Культура Візантії. Арабський халіфат. Мухаммад і виникнення ісламу. Розквіт і занепад Халіфату. Знання та культура арабського світу. Дати: VІІ ст. – утворення Арабського халіфату; VІІ ст. – виникнення ісламу; 1453 р. – падіння Константинополя. Персоналії: Ібн Сіна, Лев Математик. Поняття: «іслам», «халіфат», «Коран». Знати: особливості устрою Візантійської імперії та Арабського халіфату Пояснювати: причини піднесення та занепаду Візантійської імперії і Арабського халіфату; внесок візантійської та арабської культури у світову духовну спадщину.

Тема11. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В V-XV ст.

Факти: витоки середньовічної культури. Школи та університети. Книгодрукування. Архітектура.Ренесанс. Дати: Х – ХІІ ст. – час поширення романського стилю; ХІІ – ХIV ст. – час поширення готичного стилю; ХІV – ХV ст. – період раннього Відродження. Персоналії: П.Абеляр, Р.Бекон, Й.Гутенберг, Данте Аліг’єрі, Дж. Боккаччо, Ф.Петрарка, Сандро Боттічеллі. Поняття: «Відродження», «гуманізм». Знати: характерні риси раннього Відродження і гуманізму, архітектурні стилі. Характеризувати: особливості середньовічних шкіл та університетів, внесок культури Середньовіччя у світову духовну спадщину.

Тема 12. СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

Факти: держави Центральної та Східної Європи. Виникнення слов’янської писемності. Ян Гус і гуситські війни. Угорщина. Польське королівство. Північно-Східна Русь у ХІІ — першій половині ХІV ст. Великий Новгород. Невська битва та Льодове побоїще. Утворення та зміцнення Московської держави. Правління Івана ІІІ. Культура Московської держави. Турецька держава. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Дати: Х ст. – утворення Чехії, Польщі, Угорщини; ХІV – початок ХVІ ст. – утворення Московської держави; перша половина ХV ст. – Гуситські війни; 1380 р. –Куликовська битва; 1410 р. –Грюнвальдська битва; 1453 р. –загибель Візантійської імперії. Персоналії: Кирило і Мефодій, Ян Гус, Ян Жижка, Казимир ІІІ Великий, Дмитрій Донськой, Мехмед ІІ, Андрій Рубльов. Поняття: «гуситські війни», «яничари». Знати: особливості державного управління зазначених держав, соціальної структури суспільства. Характеризувати: діяльністьвизначних історичних постатей, перебіг гуситських війн, боротьбу проти завойовників; внесок культури держав Центральної, Східної Європи, Північно-Східної Русі та Османської імперії у світову духовну спадщину  

Тема 13. ІНДІЯ. КИТАЙ

Факти: Індія. Делійський султанат. Релігія. Наука і культура. Китай. Імперія Тан. Державне управління. Культура. Дати: ХІІІ – ХVІ ст. – Делійський султанат в Індії. Поняття: «султанат». Знати: особливостідержавного управління, соціальної структури Індії та Китаю. Характеризувати: побут населення; внесок культури Китаю та Індії в світову духовну спадщину.  

Тема 14. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Факти: Христофор Колумб і відкриття Нового Світу. Відкриття морського шляху до Індії. Завоювання Нового Світу. Перші колонії. Дати: 1492 р. - відкриття Америки; 1494 р. – Тордесільяський договір; 1519-1522 рр. - перша навколосвітня подорож. Персоналії: Х. Колумб, Васко да Гама, А. Веспуччі, Ф.Магеллан. Поняття та терміни: «Великі географічні відкриття», «революція цін». Знати: доколумбові цивілізації Америки. Характеризувати: доколумбові цивілізації Америки; причини, передумови та наслідки Великих географічних відкриттів; нову картину світу західноєвропейців.

Тема 15. ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ

Факти: матеріальний світ і суспільство. Технічні вдосконалення. Господарювання. Зміни в суспільстві. Шлюб і сім’я, становище жінки. Повсякденне життя Західної Європи. Поняття та терміни: «мануфактура», «буржуазія», «абсолютизм», «протекціонізм». Знати: технічні засоби і вдосконалення людини раннього нового часу; особливості господарювання; характерні риси та зміни в суспільній структурі. Характеризувати: життя і побут людини раннього Нового часу; вплив людини на природу; шлюб, сім’ю та становище жінки; повсякденне життя західноєвропейського суспільства.

Тема 16. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ

Факти: Реформація в Німеччині. Мартін Лютер. Аугсбурзький мир. Поширення Реформації та Контрреформація. Кальвінізм. Орден єзуїтів. Дати: 1517 р. -виступ Мартіна Лютера проти зловживань індульгенціями (видання «95 тез»); 1545-1563рр. - Тридентський собор. Персоналії: М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвін, І. Лойола, Карл V Габсбург. Поняття та терміни: «індульгенція», «Реформація», «Контрреформація», «протестантизм». Знати: характерні риси реформаційних учень. Характеризувати: особливості розвитку німецького гуманізму; стан католицької церкви напередодні Реформації; причини, характер та значення Реформації; особливості контрреформації.  

Тема 17. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В XVI — ПЕРШІЙ

ПОЛОВИНІ XVII ст.

Факти: Франція. Ранній французький абсолютизм. Релігійні війни. Іспанія. Іспанія в XVI ст. Приєднання Португалії. Нідерланди у складі іспанської монархії. Початок національно-визвольного руху. Народження республіки. Англія. Процес обгороджування.Королівська Реформація. Прихід до влади династії Стюартів. Міжнародні відносини. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир. Дати: 1566 р. - «іконоборче повстання» - початок національно-визвольного руху у Нідерландах; 1618-1648 рр. - Тридцятилітня війна; 1648 р. – Вестфальский мир. Персоналії: Генріх IV, Кардинал Ришельє, Філіпп II, Вільгельм Оранський, Єлизавета І Тюдор. Поняття та терміни: «релігійні війни», «національно-визвольна війна». Знати: особливості господарювання; характерні риси та зміни в суспільній структурі; особливості раннього абсолютизму.    


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.014 с.)