ПЕРШІ ЗБОРИ. РОЛЬ РОДИНИ В РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРШІ ЗБОРИ. РОЛЬ РОДИНИ В РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКАЙ клас

ПЕРШІ ЗБОРИ. РОЛЬ РОДИНИ В РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКА

Задача зборів: показати батькам значення суспільного виховання, юридичної грамотності в учнів.

Питання для обговорення:

· Закон і відповідальність.

· Вплив родини на формування високоморальних якостей підлітка.

План проведення зборів

I. Виступ представника правоохоронних органів.

II. Повідомлення класного керівника за результатами аналізу розвитку моральних якостей колективу класу за кілька років і визначення задач на майбутнє.

III. Розбір ситуацій.

IV. Анкетування дітей і батьків з теми зборів, результати яких класний керівник використовує для поглибленої виховної роботи.

V. Обговорення, обмін досвідом.

ДРУГІ ЗБОРИ. ЗДІБНОСТІ ТА РОЛЬ РОДИНИ В ЇХ РОЗВИТКУ

Форма проведення: «круглий стіл» за участю адміністрації школи.

Питання для обговорення:

· Аналіз уроків за участю адміністрації, керівників гуртків, робота яких стимулює заняття.

· Сімейний досвід, накопичений батьками учнів класу з тематики зборів.

· Виставка «Світ наших здібностей».

ТРЕТІ ЗБОРИ. ПСИХОЛОГІЧНІ Й ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКА

Питання для обговорення:

· Психологічні й вікові особливості підлітка.

· Процес дорослішання дітей.

План проведення зборів

I. Виступ психолога з проблеми.

II. Виступ класного керівника за результатами спостережень за віковими особливостями та психологічними змінами учнів класу.

III. Відповіді фахівців на запитання батьків.

ЧЕТВЕРТІ ЗБОРИ. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Проводяться традиційно.

Й клас

ПЕРШІ ЗБОРИ. ДОПОМОГА РОДИНИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ДИТИНИ

Питання для обговорення:

· Навчальні заклади, в які може поступити учень після 9-го класу (інформація класного керівника).

· Професійні інтереси дев'ятикласників і ставлення до них батьків (повідомлення класним керівником результатів аналізу).

· Роль родини у правильній профорієнтації дитини (рекомендації психолога).

ДРУГІ ЗБОРИ. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ

Питання для обговорення:

· Ставлення учнів 9-х класів до навчання (виступи учителів-предметників за результатами аналізу).

· Об'єктивні оцінки якості освіти (на основі аналізу контрольних робіт, диктантів тощо).

· Причини неуспішності учнів (співбесіда адміністрації школи з невстигаючими учнями).

ТРЕТІ ЗБОРИ. ВАЖКА ДИТИНА. ЯКА ВОНА?

Питання для обговорення:

· Яку дитину вважають важкою?

· Причини зміни поведінки підлітка.

· Вплив на підлітка різних соціальних груп (батьків, учителів, однокласників, друзів, вуличних угруповань і т. д.) - негативний і позитивний.

· Заходи профілактики правопорушень серед підлітків і негативного впливу двірських і вуличних угруповань, соціально небезпечних батьків, заходи попередження агресивної, конфліктної поведінки підлітків.

План проведення зборів

I. Виступ класного керівника з теми зборів.

II. Виступ представника інспекції зі справ неповнолітніх.

III. Співбесіда та консультації відповідних фахівців з батьками.

ЧЕТВЕРТІ ЗБОРИ. АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ІСПИТІВ

Питання для обговорення:

· Значення родини у відповідальні моменти життя.

· Готовність учнів класу до здачі іспитів.

 

 

Що варто робити для проведення ефективного спілкування з батьками:

· Перед початком зборів краще «залишити за дверима» поганий настрій.

· Відведіть на проведення батьківських зборів не більше 1,5 години.

· Найприємніший звук для людини — її ім’я. Покладіть перед собою список з іменами та по-батькові батьків.

· Перед початком батьківських зборів оголосіть питання, які плануєте обговорити.

· Не забудьте «золоте правило» педагогічного аналізу: починати з позитивного, потім говорити про негативне, завершувати розмову пропозиціями на майбутнє.

· Попередьте батьків, що не вся інформація може стати надбанням дітей.

· Подякуйте всім, хто знайшов час прийти (особливо татусів).

· Дайте зрозуміти батькам, що ви добре розумієте, як важко дитині вчитися.

· В особистій бесіді оцінюйте успіхи дітей щодо їх потенційних можливостей.

· Доведіть до батьків думку, що «поганий учень» не означає «погана людина».

· Батько повинен піти зі зборів з відчуттям, що він може допомогти своїй дитині.

Не варто:

· Засуджувати присутніх батьків за неявку відсутніх.

· Порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів.

· Давати негативну оцінку всьому класу.

· Переоцінювати значення окремих предметів.

· Обирати для спілкування повчальний тон.

Осмислення підсумків батьківських зборів

Підведення підсумків зборів починається на самих зборах — необхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати інформацію про підготовку до наступного зібрання. Важливо з’ясувати і ставлення батьків до проведених зборів, розумно заздалегідь підготувати необхідні опитувальні листи для фіксування їх оцінок і побажань. Все це згодом стане предметом роздумів для класного керівника.

Предметом аналізу повинні також стати:

· явка батьків, причини відсутності;

· персональний склад батьків, які залишилися на особисту бесіду;

· запитання батьків в ході зборів, їх участь в обговоренні питань.

Інформація про підсумки батьківських зборів повинна бути доведена до адміністрації школи і колег-педагогів.

Тематика батьківських зборів:

Початкова школа

· Психологічні та фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку.

· Режим дня і його вплив на якість навчання.

· Світ очима першокласника. Особливості сприйняття в учня першого класу.

· Роль читання на початковому етапі навчання. Читання як джерело знань і одна з основ формування особистості.

· Роль гри в розширенні кругозору дитини.

· Виховання працьовитості. Розподіл обов’язків у родині.

· Діти і гроші. Сімейний бюджет і дитина.

· Пустощі і хуліганство — чи є відмінності?

· Роль сім’ї у формуванні особистості дитини.

Середня школа

· Адаптація учнів до умов навчання в середній школі: проблеми і завдання.

· Індивідуальні труднощі школярів у навчанні та шляхи їх подолання.

· Коли легко вчитися?

· Здібна дитина — не дар природи. Нездібних дітей немає.

· Роль сім’ї у вихованні культури поведінки дитини.

· Психологічні особливості підліткового періоду. Роль сім’ї у формуванні почуття дорослості і прагненні до самостійності.

· Бачити і розуміти. Співчуття, співпереживання і допомога дитині — гарантія миру, спокою і благополуччя в сім’ї.

· Особливості міжособистісних відносин підлітків.

· Психологічний стрес і підліток.

· Допомога батьків у формуванні та розвитку вольових якостей.

· Труднощі зростання та їх вплив на відносини між батьками та підлітками.

· Виховання дітей і «ножиці часу».

· Роль сім’ї і школи у виборі учнями шляху подальшої освіти.

Старша школа

· Роль батьків у процесі вибору професії та самовизначенні підлітків.

· Особливості старшого шкільного віку. Роль батьків у формуванні ціннісних орієнтацій.

· Труднощі особистісного росту і їх вплив на навчання в школі.

· Взаємодія класного керівника і батьків у формуванні класного колективу.

· Професійні наміри і можливості учнів класу.

 

 

ФУНКЦІЯ РОБОТИ

КЛАСНОГО КЕРІВНИКАМИ З БАТЬКАМИ

Перша функція

– ознайомлення батьків із змістом і методикою навчально-виховного процесу , що організовує школа , обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні у навчально-виховному процесі школи.

 

Друга функція

- психолого-педагогічна освіта батьків .

 

Третя функція

- залучення батьків до спільної з дітьми діяльності :

· Ø Участь у всіх формах позаурочної діяльності ( походи ,екскурсії, вечори, змагання, благоустрій школи) .

· Ø Участь батьків у підготовці загально шкільних традиційних форм роботи

( вечори-зустрічі випускників, свята Останнього дзвоника ,

спортивних змагань „Тато, мама , я – спортивна сім’я”, свято

квітів, виставок, тощо )

· Ø Участь у профорієнтаційній роботі школи : екскурсії на виробництво, зустрічі з цікавими людьми ).

· Ø Участь у роботі ради школи , ради профілактики правопорушень.

· Ø Надання матеріальної допомоги в класах школи.

 

Четверта функція

– надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем : підлітковий вік , профілактика формування шкідливих звичок , профілактика правопорушень;

П’ята функція

– взаємодія батьків : із громадськими організаціями , батьківськими комітетами школи і класу , шкільними радами.

 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ В РОБОТІ З БАТЬКАМИ

 

• Залучайте батьків до шкільного життя, запрошуйте їх до співпраці, на уроки, влаштовуйте з ними зустрічі.

 

• Дякуйте батькам за все, навіть за найменші дрібниці.

Дякуйте багато разів за одне й те саме, бажано прилюдно.

 

• Ніколи не докоряйте батькам, які не відвідують батьківських зборів — це не сприятиме їхньому бажанню зустрічатися з вами частіше. Завжди щиро (без тіні сарказму) радійте їх появі в класі.

 

• Називайте батьків по іменах та по батькові, не вживайте поширених фраз «мама Петра Іванчука». Інакше в батьків складеться враження, що вони вам цікаві лише в такому статусі.

 

• На батьківських зборах наголошуйте на проблемі, а не на конкретній дитині. Водночас хваліть учнів персонально й обов'язково всіх. Знайдіть кілька теплих слів для кожної дитини.

 

• Аналізуйте досягнення дитини з часу останньої зустрічі з батьками. Окреслюйте проблеми та визначайте потрібну допомогу з боку батьків для її вирішення. Коли батькам пропонують посильну і конкретну модель докладання своїх зусиль, то віддача від них підвищується. Вони частіше звертаються по пораду до вчителя, а той, у свою чергу, має чудову можливість стежити за розвитком дитини в сім'ї.

 

 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

 

Можливі причини складностей у навчанні дітей:

 

• Дитина нездорова.

 

· Учень швидко стомлюється, а регулювати свій темп неспроможний.

 

· Батьки не вміють допомогти учневі або ставляться до нього як до підлітка (пояснять лише раз, вважаючи, що цього досить) або як до малюка — повторюють те саме безліч разів.

 

· Дорослі не вміють зацікавити дитину навчальною працею як захопливою грою.

 

· Дитина не в змозі уважно працювати в школі і вдома, оскільки навчальна завантаженість для неї непосильна (не звикла працювати).

 

· Батьки надто пригнічують учня погрозами й покараннями.

Не вміють своєчасно схвалити й підбадьорити маленьку людину.

 

· Дорослі не вміють чітко пояснювати, давати ділові поради.

 

· Батьки не дотримуються принципу єдності вимог у навчанні: кожен нав'язує дитині свій стиль роботи.

 

 

Золоті правила для батьків

Більшість дітей - "звичайні". Не робіть зі своєї дитини вундеркінда, окреслюючи непосильні вимоги, орієнтуючи на недосяжні еталони. Дитина повинна частіше відчувати задоволення від того, що вона щось може, ніж тривожитись з приводу того чого не може зробити.

• У різних дітей - різні здібності (розумові, художні, математичні, організаційні, вольові, чуттєві). Здібності треба розвивати! Але ваше перше завдання - визначити оптимум вашої дитини.

Не орієнтуйте навіть найбільш здібну дитину на винятковість! На цьому шляху її чекає розлад із самою собою, бо завжди поруч знайдеться хтось більш обдарований працелюбний.

Здійснитися в житті може лише активна дитина, Виховуйте людину дій , вчинку.

• Не повчайте у незнанні! Правильно виховувати може лише той, хто знає дитину - розуміє її чесноти і вади, відчуває її настрій, добре орієнтується в її інтересах, смаках, цінностях, звичках, здібностях.

• Викорініть із своєї практики вираз: "Роби, раз я вимагаю". Замініть цю форму вимоги іншою: "Роби, тому що цього не можна не зробити". Зростаючи, особистість повинна звикнути до виконання вимог не на догоду зовнішньому розпорядженню, а тому, що вони розумні, доцільні...

• Довіряйте дитині. Людина, яка виростає у довірі, йде по життю спокійно, зона відкрита, товариська, доброзичлива. Будьте терплячими! Ставтесь терпляче до дитячих проявів: процес розвитку є випробуванням не лише для дорослих але й для самої дитини. Виховуйте її вимогливою любов'ю.

• Ніколи не кажіть, що за всіма життєвими проблемами не лишається часу на виховання дитини.

 

 

Положення про батьківські збори

 

1. Мета проведення батьківських зборів

1.1. Повідомлення інформації, необхідної для роботи з дітьми.

1.2. Інформування, інструктаж батьків про зміни або введення нових організаційних моментів у режим функціонування школи.

1.3. Знайомство батьків із аналітичними матеріалами.

1.4. Консультування батьків із питань навчання та виховання учнів.

1.5. Обговорення надзвичайних випадків, складних або конфліктних ситуацій.

1.6. Прийняття рішень, які вимагають обліку думок батьків із різноманітних питань шкільного життя.

1.7. Творчі звіти дитячого і педагогічного колективів перед батьками.

 

2. Правила проведення зборів.

2.1. Класний керівник зобов'язаний всебічно продумати і підготувати до зборів необхідну інформацію і документи.

2.2. Кожні збори мають свій «сценарій», програму, рекомендації, поради, настанови.

2.3. Головним методом проведення зборів є діалог.

2.4. Батьків запрошують на збори і повідомляють про порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.

2.5. Дирекція школи повинна бути проінформована про дату і порядок денний не пізніше, ні, за 4 дні до проведення зборів.

2.6. Учителі-предметники повинні бути присутні на зборах за запрошенням класного керівника.

2.7. Класний керівник повинен сформулювати мету запрошення на збори вчителів-предметників.

2.8. . Класний керівник вирішує організаційні питання напередодні зборі в (місце зберігання верхнього одягу, організація зустрічі, підготовка кабінету).

2.9. Класний керівник інформує директора про підсумки батьківських зборів, про питання і проблеми, які були підняті батьками на зборах, наступного дня після проведення зборів.

 

 

3. Принципи проведення батьківських зборів

3.1. Батьківські збори — не просто форма зв'язку сім'ї і школи, це місце одержання важливої педагогічної інформації, трибуна пропаганди кращого досвіду роботи та стосунків із дітьми.

3.2. Батьки на зборах повинні відчути повагу до себе, бути впевненими в тому, що безтактних розмов не буде.

33. У школі і сім'ї одні проблеми та турботи — це проблеми дітей і турбота про дітей. Завдання зустрічі батьків і вчителів — шукати шляхи їхнього розв'язання.

3.4. Нічого, крім розчарування, не викликають у батьків збори, де їм доповідають, які в них погані діти, і не радять, як їм допомогти.

3.5. Результативними є ті збори, де виникає розуміння, коли на запитання даються відповіді, ведеться дискусія.

 

 

4. Види та форми проведення зборів

4.1. Види батьківських зборів:

• загальні (класні) збори проводяться 4 рази на рік;

• диференційовані (спеціально запрошується група батьків);

• збори, періодичність яких визначається класним керівником.

4.2. Форми проведення зборів:

• директивні — консультативні;

• дискусійні;

• семінари;

• клубні;

• творчі зустрічі та звіти.

 

 

КЛАС

Збори №1

Тема: Труднощі адаптації дитини до навчання в 5 класі.

Форма роботи: круглий стіл.

Запрошують педагогів, які працюють і у класі, керівників гуртків, у яких займа­ються чи займатимуться діти, бібліотека­ря, лікаря або медсестру.

Завдання педагогів:

1. Познайомитися з батьками і послу­хати стислі характеристики, які вони да­дуть своїм дітям.

2. Розповісти про вимоги щодо ви­вчення свого предмета.

Завдання лікаря: ознайомити з ре­зультатами проведеного медогляду.

Завдання бібліотекаря: коротко роз­повісти про можливості бібліотеки, пока­зати бібліотечний фонд.

Завдання керівника позашкільних установ: ознайомити з умовами прийо­му дітей у різні гуртки.

Питання для обговорення

1. Роль сім'ї та її значення в адап­тації школяра.

2. Закони шкільного життя в навчанні і вихованні школяра.

Збори №2 Тема: Роль спілкування в житті шко­ляра.

Форма роботи: дискусія. Під час зборів аналізуються різні пе­дагогічні ситуації.

Питання для обговорення

1. Значення для дитини спілкування в сім'ї.

2. Проблеми спілкування в дитячому колективі.

3. Завдання школи і колективу класу з подолання проблем під час спілкування.

Анкета для учнів

Попереднє анкетування учнів чи інди­відуальні бесіди класного керівника за запитаннями:

1. Чи подобається тобі розповідати своїм батькам про прожитий день?

2. Чи завжди твої батьки вислухову­ють тебе до кінця?

3.3 ким ти передусім поділишся своїм секретом: з матір'ю, батьком, товаришем чи подругою?

4. Які ласкаві слова говорять тобі бать­ки і в яких випадках?

5. Чи вважає родина твій день наро­дження за свято?

6. Які свята у своїй родині ти любиш?

7. Якби ти був чарівником, що б ти хотів змінити у своїй родині

 

Збори N З

Тема: Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини.

Форма робот: обмін думками за про­блемою зборів.

Питання для обговорення

1. Книга і її значення в розвитку пізна­вальних і моральних якостей особистості.

2. Культурні традиції родини.

3. Вплив культурних цінностей роди­ни на пізнавальний розвиток дитини.

4. Розповіді батьків про традиції ро­дини з формування культурних ціннос­тей: читання книжок, газет і журналів;

відвідування театрів і музеїв; знайомство з природою; туристичні походи тощо.

5. Виступ класного керівника з лек­цією про вплив культурних традицій ро­дини на пізнавальну активність дитини.

Збори № 4

Тема: «Ось і стали ми на рік до­росліші».

Підсумкові збори за рік. Питання для обговорення

1. Конкурс на кращий текст гімну класу.

2. Сюрпризи на тему: «У майбутньо­му році тобі бажаю...»

3. Завдання на літо всім учням: «Де б ти не був, не забувай про друзів».

4. Випуск класної газети «Вузлик на пам'ять».

5. Нагородження батьків за активне співробітництво з класом.

КЛАС

Збори №1

Тема: Роль книги в розвитку інтелек­туальних і особистісних якостей людини. Питання для обговорення

1. Виступ бібліотекаря школи з ана­лізом читацьких умінь, запитів учнів. На­городження найбільш начитаних дітей.

2. Виступ учителів-предметників (що таке підручник, основні вимоги до уро­ку).

3. Виступ батьків і дітей за пробле­мою:

а) книжка в нашій родині;

б) традиції нашої родини;

в) ставлення учнів до читання (резуль­тати техніки читання в 6 класі).

4. Відкриття «Книги рекордів Гіннеса» класу. Найактивніший читач.

Анкета для батьків

1. Чи любить ваша дитина читати? Яким книжкам вона віддає перевагу?

2. Чи швидко вона прочитує книжку?

3. Яким книжкам віддають перевагу у вашій родині?

4. Чи вважає ваша дитина книжку гар­ним подарунком?

Збори № 2

Тема: Фізичний розвиток школяра і шляхи його вдосконалювання

Питання для обговорення

1. Виступ лікаря.

2. Виступ учителя фізичної культури (завдання фізвиховання, вимоги до уро­ку, проблеми класу, шляхи їх вирішен­ня, гуртки, секції).

3. Виступ класного керівника з про­блеми фізичного розвитку учнів, шляхи вирішення проблеми в класі.

Анкета для учнів

1. Чи любиш ти уроки фізичної куль­тури?

2. Чим тобі подобається займатися на уроці?

3. Що ти хочеш виправити в собізадопомогою цих уроків?

4. Що ти побажаєш учителеві фізич­ної культури?

Збори№3

Тема: Результативність шкільного уроку.

Вщ чого вона залежить? Питання для обговорення

1. Виступ класного керівника (аналіз уроків з різних предметів, на яких був присутній класний керівник, з проблеми активності учнів на уроці).

2. Рекомендації батькам з даної про­блеми.

Збори № 4

Підсумкові батьківські збори. Форма роботи: колективний збір біля вогнища.

КЛАС

Збори № 1

Тема: Статеві відмінності і статеве дозрівання. Проблеми і вирішення

Питання для обговорення

1. Значення родини в період стате­вого дозрівання дитини.

2. Фізіологія підлітка.

3. Шляхи вирішення даної пробле­ми в класі (педагогічні ситуації для батьків).

Збори N2 2 Тема: Роль родини в розвитку пра­цездатності учня

Питання для обговорення

1. Виступ класного керівника про роль родини в розвитку працездатності учнів.

2. Обмін досвідом родин (трудові традиції родини, значимість доручень тощо). До зборів проводиться анкету­вання учнів за темою зборів.

Збори № З

Тема: Воля і шляхи формування в учнів

Питання для обговорення

1. Роль вольових якостей особистості в подоланні інстинктів.

2. Значення родини в подоланні ди­тиною негативних рис характеру.

3. Думка учнів про себе і свої вольові якості.

Збори № 4

Підсумкові батьківські збори.

КЛАС

Збори N 1

Тема: Роль родини в розвитку мо­ральних якостей підлітка

Питання для обговорення 1. Виступ представника правоохоронних органів за темою: «Закон і відпові­дальність».

2. Аналіз класним керівником запи­тань про розвиток колективу класузакілька років і планування роботи на по­дальше.

3. Розбір моральних ситуацій.

4. Анкетування дітей і батьків за те­мою зборів.

Збори № 2

Тема: Здібності і роль сім'ї в їх роз­витку.

Форма роботи: круглий стіл за учас­тю адміністрації школи.

Питання для обговорення Аналіз уроків за участю адміністрації, гуртків, які допомагають заняттям.

Збори № З

Тема: Психологічні і вікові особливості підлітка

Питання для обговорення

1. Виступ психолога за темою зборів.

2. Класний керівник аналізує процес дорослішання дітей.

3. Відповіді на запитання батьків.

Збори № 4

Підсумкові батьківські збори.

КЛАС

Збори № 1

Гема: Допомога родини у правильній професійній орієнтації дитини

Питання для обговорення

1. Розповідь про навчальні закла­ди, в які учні можуть вступати після 9 класу.

2. Аналіз професійних інтересів де­в'ятикласників і їхніх батьків.

Зборм№2

Тема: Аналіз навчальної роботи учнів 9 класів

Питання для обговорення

1. Аналіз ставлення до навчання (вчи­теля основних предметів).

Питання для обговорення

1. Виступ класного керівника за те­мою зборів.

Співбесіда з батьками.

Збори №4

Присвячено іспитам.

КЛАС

Збори № 1 Тема: Особливості організації на­вчальної праці школяра в 10 класі і роль батьків у цьому процесі.

Питання для обговорення

1. Виступ класного керівника (підго­товчі курси, очні і заочні школи тощо).

Збори № 2

Тема: Режим дня школяра, його зна­чення.

Питання для обговорення

1. Домашні завдання.

2. Додаткова література.

3. Аналіз працездатності старшоклас­ників.

4. Значення харчування в цьому віці.

Збори № З


 

 

Тема: Виховання відповідальності в дорослих дітей.

Питання для обговорення

1. Спілкування.

2. Розподіл навантажень.

3. Значення організованості і відпові­дальності за навчання.

Збори N2 4

Підсумкові батьківські збори.

КЛАС

Збори № 1

Тема: Особливості фізичного вихо­вання в 11 класі.

Питання для обговорення

1. Розповідь учителя фізкультури про нормативи і можливості учнів, їхнє став­лення до уроку фізичної культури.

2. Рекомендації батькам і учням.

Збори № 2

Тема: Результативність навчання учнів 11 класів за перше півріччя. Питання для обговорення

1. День відкритих дверей у класах з основних предметів.

2. Співбесіда з батьками за темою зборів.

Збори № З

Тема: Значення вибору в житті лю­дини.

Форма робот: круглий стіл. «Діти і батьки — профвибір. За і

проти».

Збори № 4

Підсумкові батьківські збори.

1 Сухомлинский В.А. Как воспитывать настоящего человека. Киев, 1975, С.62—63.

Друкується за виданням: Дереклеева Н.И. Организация родительских собраний в 1—11 классах. — М.: 000 «Торгово-издательский дом "Русское слово — РС», 2000. —48с.

 

За що бореться дитина?

• За те, щоб перестати бути ди­тиною.

• За припинення зазіхань на її фізичну сутність, недоторканність.

Вона шукає серед однолітків взірців для наслідування.

Висловлює протест проти зауважень, обговорень, особливо іронічних, із при­воду її фізичної дорослості.

У чому виявляється підвищений рівень тривожності (докладніше)?

Яких правил мають дотримува­тися батьки?

1. Допомогти дитині знайти ком­проміс душі і тіла.

2. Усі зауваження робити в добро­зичливому, спокійному тоні, без навішу­вання ярликів.

3. Докладно ознайомити дитину з будовою і функціями організму.

4. Варто пам'ятати, що поки розви­вається тіло дитини, хворіє і очікує до­помоги П душа.

ПСИХОЛОГІЧНА РОЗМИНКА

Аналіз педагогічних ситуацій

1. Дівчинка не хоче прибирати свою кімнату.

2. Хлопчик не стежить за собою тощо.

Як вирішити проблему? Обговорен­ня проблеми разом з батьками.

Психіку підлітків іноді називають пе­ріодом «гормональних витівок». Пошук і становлення свого «я» — це вивільнення від впливу дорослих і спілкування з од­нолітками. У родинах, де панує поваж­не ставлення до всіх і кожного, де ко­жен має право голосу, де всі мають права | і обов'язки, процес дорослішання відбувається не так болісно, майже без конфліктів.

Що повинні зробити батьки, щоб зберегти любов своїх дітей? Ці правила (на окремому аркуші паперу) пропону­ють батькам для ознайомлення.

1. У самостійності дитини не слід вбачати загрозу втратити Ті.

2. Пам'ятайте, що дитині потрібна не стільки самостійність, скільки право на неї.

3. Хочете, аби дитина зробила те, що Вам потрібно, зробіть так, щоб вона сама цього захотіла.

4. Не перевантажуйте дитину опікою і контролем.

5. Не створюйте «революційну ситу­ацію», а якщо створили, вирішіть її мир­ним шляхом.

6. Не забувайте вислів Й.Ґете: «У підлітковому віці більшість людських чеснот виглядають як дивакуваті і негідні вчинки».

У переживаннях підлітків неабияке місце займають дружба і закоханість. Дівчата частіше за хлопців хочуть мати друга і майже завжди цього домагають­ся. Дівчата потребують взаєморозум­іння, співчуття, звільнення від самоти, хлопці — взаємодопомоги, розуміння.

У 4—7% випадків перша любов за­вершується шлюбом. Чому виникає за­коханість, ця найглибша потреба в інди­відуальних довірчих стосунках? Відмо­вити і позбавити — це означає зроби­ти нещасливим. Погано говорити про предмет закоханості—означає розлад­нати стосунки. Любов і сексуальність у розумінні підлітка—поняття протилежні. Наша оцінка — з позиції дорослої лю­дини.

1. Цю проблему за допомогою по­вчань вирішити не можна!

2. Вирішення проблеми стосунків чоловіка і жінки через призму взаємин удома.

Наприкінці зборів батькам дарують цей вірш на пам'ять.

Чем проповедь выслушивать, Мне лучше бы взглянуть. И лучше проводить меня, Чем указать мне путь. Глаза умнее слуха, Поймут все без труда-Слова порой запутаны Пример же — никогда. Тот лучший проповедник — Кто веру в жизнь провел. Добро увидеть в действии — Вот лучшая из школ. И если все мне показать — Я выучу урок.

Понятней мне движенье рук, Чем быстрых слов поток. Должно быть, можно верить И мыслям, и словам, Но я уж лучше погляжу, Что делаешь ты сам. Вдруг я неправильно пойму Твой правильный совет. Зато пойму, как ты живешь, По правде или нет.

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ «Дитяча агресивність» Форма роботи: круглий стіл.

Людина має здатність любити, і якщо вона не може знайти Ти застосування. вона починає ненавидіти, виявляючи агресію і жорстокість. До цього вона вдається, щоб утекти від власного ду­шевного болю...

Еріхфромм

Запитання для обговорення

1. Аналіз проблеми агресивності.

2. Вплив сім'ї на виявлення дитячої агресивності.

3. Заохочення, покарання в родині.

4. Закони подолання агресивності серед дітей.

5. Експрес-анкетування батьків з проблеми зборів.

Шановні мами і тата, дідусі і ба­бусі! Тема нашої нової зустрічі серй­озна і складна. Це тема жорстокості та агресивності наших дітей. На жаль, ці явища поширені серед нас, дорослих, і серед наших дітей. Що ж це за яви­ща і чи варто нам про них говорити? Напевне, що варто. Отож, розглянь­мо, що таке агресія і як ми, дорослі, можемо допомогти дітям Л перебо­роти.

Агресія в більш-менш розвинутому суспільстві завжди під контролем, але цей контроль буде ефективним на­стільки, наскільки в суспільстві розви­нені сили опору.

Що таке агресія? Агресія — це по­ведінка, що заподіює шкоду предме­ту чи предметам, людині чи групі лю­дей. Агресія може виявлятися фізич­но (дією) і вербальне (порушенням прав іншої людини без фізичного втру­чання).

У психології розрізняють два види агресії: інструментальну і ворожу. До інструментальної агресії людина вдаєть­ся для досягнення певної мети. Вона найбільш поширена серед малюків (я хочу забрати іграшку, предмет абощо). Школярі частіше виявляють ворожу аг­ресію, спрямовану на те, щоб заподія­ти комусь біль.

Дуже часто агресію, П вияв плута­ють з наполегливістю, завзятістю. Як Ви вважаєте, ці якості подібні? Що Вам більше до вподоби у вашій дитині: на­полегливість чи агресивність? Безумов­но, наполегливість. Ця якість порівня­но з агресивністю має соціальне виз­нані форми, бо не допускає образ, зну­щання тощо.

Рівень агресивності дітей змінюеться залежно від ситуації і має більший або менший ступінь вияву, але іноді аг­ресивність набуває сталих форм. При­чин для такої поведінки багато: стано­вище дитини в колективі, ставлення до неї однолітків, стосунки з вчителем і т.ін.

Стійка агресивність деяких дітей ви­являється в тому, що вони інакше, ніж інші, тлумачать поведінку навколишніх, інтерпретуючи її як ворожу. До агресії більше схильні хлопчики. Вона є скла­довою чоловічого стереотипу, який культивується в родині і засобах масо­вої інформації.

Насамперед можна вивчити пробле­му ставлення дітей до телепрограм. Запитання записують на дошці. Відповіді аналізує класний керівник.

1. Які телепередачі ти вибираєш для перегляду?

2. Що тобі в них подобається?

3. Чи радишся ти з батьками при виборі телепередач?

4. Які передачі полюбляють твої батьки?

5. Які передачі ви дивитеся всією родиною?

    №запитання й  
             
Хлопчики                      
Дівчатка                      
Батьки                      
Матері                      

 

Найчастіше причиною дитячої аг­ресії є ситуація в сім'ї.

1. Агресивна поведінка членів роди­ни в повсякденних життєвих ситуаціях:

галас, лайка, брутальність, принижен­ня одне одного, взаємні докори та об­рази. Психологи вважають, що найчаст­іше дитина виявляє агресивність у по­всякденному житті там, де вона щодня бачить агресію дорослих, яка стала нор­мою їхнього життя.

 

2. Непослідовність батьків у навчанні дітей правилам і нормам поведінки. Ця методика виховання дітей хибна тим, що в дітей не формується моральна осно­ва поведінки: сьогодні батькам зручно говорити одне, і вони нав'язують цю лінію поведінки дітям, завтра їм зручно говорити інше, і це інше знову нав'я­зується дітям. Це призводить до роз­губленості, озлоблення, агресії проти батьків та інших людей.

У вихованні можна назвати дві важ­ливі ознаки,які позитивно чи негатив­но впливають на формування дитячої агресивності: доброзичливість і відра­за.

Як впливає на подолання агресив­ності доброзичливість? Родина допо­магає дитині: а) перебороти труднощі;

б) використовує у своєму арсеналі . вміння слухати дитину; в) використо­вує під час спілкування щире, добре слово, ласкавий погляд.

Відраза, навпаки, стимулює дитячу агресивність. Їй характерна бай­дужість, уникнення спілкування, нетер­пимість і утиски, вороже ставлення до дитини. Несприйняття дитини створює умови для так званої «госпіталізації ди-тини». Що це таке? Самотність, "відсутність бажання спілкуватися з рідними, відсутність у сім'ї традицій, звичаїв, законів.

Величезне значення у вихованні дітей має заохочення: словом, погля­дом, жестом, дією. Дуже важить і по­карання, якщо:

а) до нього вдаються одразу після провини;

б) дитині пояснили, за що її пока­рано;

в) воно суворе, але не жорстоке;

г) воно оцінює дії дитини, а не її людські якості.

Караючи дитину, батько і матір ви­являють терпіння, спокій і витримку.

ТЕСТИ

Балів

Батько: Ви недооцінюєте роль чо­ловіка у вихованні. Ваша вимогливість до дитини продиктована вашим на­строєм, а не поведінкою дитини.

Мати: Ви дуже любите дитину, але забуваєте про те, що дитина виросте і | повинна буде вирішувати свої пробле­ми самостійно.

Балів

Батько: Ви ухиляєтеся від вихован­ня дитини.

Мати: Дитина потребує більше вашої емоційної участі в її житті.

Менш 8 балів

Батько: Не судіть занадто суворо свою дитину.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бердяев Н.А. философия неравенства. М., 1990.

2. Волков С.А. Интеллект — техно-логия — нравственность. СПб., 1995.

3. Гришина Н.В. Давайте догово­римся. СПб., 1992.

4. Захаррв В.П. Социально-психо-логический тренинг. Л., 1989.

5. Макаренко А.С. О воспитании. М.,

1990.

6. Плашов В.Я. Деловьіе игрц. М.,

1991.

7. Рудестам К. ГруПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.038 с.)